ortopedi armen

The flashcards below were created by user kafe0007 on FreezingBlue Flashcards.

 1. När är handledsbrott vanligt?
  När fötterna sitter fast, Tex. snowboard
 2. Vad sker brottet vid dorsalbockad radiusfraktur?
  nere vid handleden på radius. När handen dorsalextenderar
 3. HUr behandlar man radiusfraktur?
  Gipsskena, externfixion, platta&skruvar
 4. Vad ger SHFsyndrom för symtom?
  svullnad, smärta, stelhet, rodnad
 5. Vad orsakar SHFsyndrom?
  Kvinnor och patienter som är ängsliga och oroliga. 
 6. Hur behandlar man SHF-syndrom?
  rörelseträning, smärtbehandling, motverka ödem. 
 7. Vilken muskel påverkas vid tennisarmbåge?
  Extensormuskeln som sitter på underarmens utsida
 8. Vad blir det för funk. nedsättning när pat. har tennisarmbåge?
  Svårt att lyfta tunga saker (tex bära stekpanna) spela tennis
 9. Hur behandlar man tennisarmbåge?
  SG, stretching, styrketräning, arbetsbyte, ortoser som trycker på epicondylen för att minska tryck och belastning
 10. Hur diagnotiserar man carpaltunnelsyndrom?
  • Pat. berättelser ofta domningar på natten
  • undersökning i form av att trycka å känna på n.medianus. 
  • tvåpunktstest
  • svaghet
  • muskeltrofi
 11. Hur behandlar man carpaltunnelsyndrom?
  • Nattskena
  • NSAID
  • Vätskedrivande
  • Cortison
  • Carpaltunnelklyvning
 12. Vad är symtomen vid en nervus ulnaris kompression i armbåge? 
  5st
  • känselbortfall
  • domningar
  • stickningar
  • svaghet i fingerspretning
  • svaghet i djupafingerböjare 4-5
 13. HUr behandlar man nervus ulnaris kompression i armbågen?
  • NSAID
  • operation
  • friläggning
 14. Vad är nervus ulnaris kompression i handleden?
  nervus ulnaris kläms i Guyons kanal. samma symtom som i armbåge och behandling
 15. Vilka muskler gör att inte axeln går ut led?
  rotatorkuffen. supraspinatus, infraspinatus, teres minor
 16. Vilken muskel omsluter axeln?
  deltoideus, kraftfull och kan röras i alla riktningar
 17. vad orsakar nyckelbensfraktur?
  stöt mot axeln, fall med utsträckt arm
 18. Hur behandlar man nyckelbensfraktur?
  med åttaförband i 4 veckor
 19. vad orsakar scapula fraktur?
  högenergivåld, MC, tackling i sargen
 20. varför missas oftast scapula fraktur?
  pat. har ofta andra frakturer
 21. hur behandlas scapula fraktur?
  läker av sig själv
 22. vad är tuberkulum majus fraktur?
  fästet supraspinatus får en fraktur
 23. vad orsakar tuberculum majusfraktur?
  fall ofta äldre, benskörhet
 24. hur behandlar man tuberculum majusfraktur?
  • vid mindre fraktur mitella 2 veckor
  • vid större fraktur operation m skuvar
 25. Vad är acromionclavicularledsluxation?
  acromionclavicularis leden går ur led. p.g.a. utslitna ledband vanligt his hockeyspelare
 26. hur behandlar man acromionclavicularisluxation?
  • ofta ingen behandling
  • mitella 
  • tidig rörelseträning
 27. Vad orsakar acromionclavicularleds artos?
  3 st
  • tungt arbete
  • styrketräning
  • bennabbar
 28. varför går axeln så lätt ur led?
  • liten ledpanna
  • en rörligled
  • svagmuskelstabilisering
 29. hur går axeln ur led?
  kraftigt trauma framåt, 95%framåt
 30. vad är impingement/tendinos?
  slemsäcken mellan axelled och nyckelben blir inflammerad 
 31. vad orsakar impingement/tendinos?
  • ensidiga lyft/rörelser
  • högt armarbetande
 32. Hur behandlar man impingement/tendinos?
  • rörelseträning,
  • ergonomiska råd
  • arbetsanpassning
  • sjukskrivning
  • cortison, operation (görplats)
Author
ID
181146
Card Set
ortopedi armen
Description
ortopedi armen
Updated
Show Answers