Stage 20 Flashcards

 1. adeō, adīre, adiī
  go up to, approach
 2. arcessō, arcessere, arcessīvī
  summon, send for
 3. ars, artis, f.
  art
 4. auris, auris, f.
  ear
 5. collocō, collocāre, collocāvī
  place, put
 6. crūdēlis, crūdēlis, crūdēle
  cruel
 7. dēnique
  at last, finally
 8. dēspērō, dēspērāre, dēspērārī
  despair
 9. doctus, docta, doctum
  learned, clever
 10. domus, domūs, f.
  home
 11. īnferō, īnferre, intulī
  bring in, bring on
 12. irrumpō, irrumpere, irrūpī
  burst in
 13. lātus, lāta, lātum
  wide
 14. līberō, līberāre, līberāvī
  free, set free
 15. lūna, lūnae, f.
  moon
 16. mors, mortis, f.
  death
 17. oculus, oculi, m.
  eye
 18. persuādeō, persuādēre, persuāsī
  persuade
 19. pessimus, pessima, pessimum
  very bad, worst
 20. precēs, precum, f. pl.
  prayers
 21. relinquō, relinquere, relīquī
  leave
 22. remedium, remedīī, n.
  cure
 23. sermō, sermōnis, m.
  conversation
 24. sīcut
  like
 25. tam
  so
 26. temptō, temptāre, temptāvī
  try
 27. vulnus, vulneris, n.
  wound
 28. ūnus, ūna, ūnum
  one
 29. duo, duae, duo
  two
 30. trēs, trēs, tria
  three
 31. quattuor
  four
 32. quīnque
  five
 33. sex
  six
 34. septem
  seven
 35. octō
  eight
 36. novem
  nine
 37. decem
  ten
 38. vīgintī
  twenty
 39. trīgintā
  thirty
 40. quadrāgintā
  forty
 41. quīnquāgintā
  fifty
Author
bakingmonkey17
ID
181029
Card Set
Stage 20 Flashcards
Description
Quiz: Monday, November, 5, 2012
Updated