004. Academic wordlist (151-200).txt

 1. War chest
  Biron bir maqsad uchun yig'ilgan pul
 2. Abuzz
  Shovqinli
 3. Albeit
  Garchi
 4. Bizarre
  G'alati, normal bo'magan
 5. Burden
  • Og'irlik (ma'suliyat)
  • Og'irlik (yuk)
 6. Cascade
  • Sharshara
  • Katta miqdorda
  • Oqib tushmoq (ko'z yosh)
 7. Cognition
  O'rganish, miyyadagi tushunish pratsesi
 8. Composition
  • Tuzulish, tarkib, yasalish
  • San'at asari
  • Insho, yozma ish
 9. Consistent
  • O'zgarmas, turg'un
  • Qarama qarshi (one fact or idea is * with another)
 10. Continuity
  Davomiylik, uzluksizlik
 11. Crave
  Juda ham qattiq hohlamoq
 12. Dementia
  Miyya kasalligi, jinnilik
 13. Disguise
  • Tashqi ko'rinishini o'zgartirmoq (hech kim tanimasligi uchun)
  • Imidjni o'zgartirmoq (hech kim tanimasligi uchun)
 14. Eerie
  • G'alati
  • Qo'rqinchli
 15. Encompass
  • O'z ichga olmoq
  • O'rab olmoq
 16. Enthusiast
  • Fanat
  • Qiziqqan
 17. Fascist
  Fashist
 18. Flee
  Qochib qutulmoq
 19. Flicker
  Hilpirab yonmoq
 20. Frontier
  Chegara
 21. Glide
  Ovoz chiqarmasdan yurmoq
 22. Grave issue
  Katta muammo
 23. Guise
  Tashqi ko'rinish
 24. Lantern
  • Fanar
  • Chiroq
  • Yoritmoq
 25. Leeway
  Hohlagan ishini qilish erkinligi (give, provide*)
 26. Liquefy
  Suyuqlik holatiga o'tmoq
 27. Mislead
  Adashtirmoq, yo'ldan urmoq
 28. Nestle
  Qulay joylashib olmoq
 29. Odious
  Razil, jirkanch
 30. Offshore
  • Sohil bo'yi
  • Sohilga yaqin suvda (okean, dengiz)
 31. On the cusp
  • Boshlanish nuqtasi
  • Kesishuv nuqtasi
 32. Overturn
  • Teskarisini o'girmoq
  • Rad etmoq (qaror, qonun)
  • Yo'qotmoq, o'zgartirmoq (siyosatni, davlatni)
 33. Pacify
  Tinchlantirmoq
 34. Partisan
  • Ergashuvchi
  • Sodiq tarafdor
  • Ko'ngilli askar (oddiy aholidan)
 35. Persuade
  • Ishontirmoq
  • Ko'ndirmoq
 36. Pilgrim
  • Darvesh
  • Sayohatchi
 37. Preserve
  • Saqlamoq, asramoq
  • (*s) Qishga yopilgan bankalar yoki kaservalar
 38. Proverbial
  • Hammaga ma'lum, mashhur
  • Maqolga tegishli
 39. Quell
  Bostirmoq, toxtatmoq (qo'zg'alon)
 40. Relieve
  • Yengillashtirmoq, tinchlantirmoq
  • Yordam bermoq
 41. Reset
  • Qaytadan sozlamoq
  • Solmoq (chiqib ketgan suyakni joyiga)
 42. Semblance
  Ko'rinish, hislat (odamni o'ziga bilinmaydiga, ta'surot qoldiruvchi)
 43. Shove
  • Itarmoq, kuch bilan surmoq (tez)
  • Turtmoq
 44. Slam
  • Taraqlatmoq (eshik, deraza)
  • Qattiq urmoq
  • Tanqid qilmoq
 45. Sluggish
  • Sekin harakatlanuvchi
  • Kuchsiz va charchagan
  • Sekin reaktsiya bermoq
 46. Strain
  Cho'zmoq, tortmoq
 47. Striking
  Ajoyib, g'aroyib, g'ayritabiiy
 48. Transfusion
  Qon quyish
 49. Unprecedented
  Misli ko'rilmagan, juda ham kata (T1)
 50. Reshuffle
  Qaytadan joylashtirmoq (boshliq ishchilarini)
Author
Saidilyos
ID
180911
Card Set
004. Academic wordlist (151-200).txt
Description
One of the series of the most academic word list derived from Financial and Scientific magazines of UK and USA.
Updated