002. Academic wordlist (51-100).txt

 1. Overhaul
  • Sinchkovlik bilan tekshirmoq
  • Tozalamoq
  • Hatolarini to'g'rilamoq
 2. Dam
  • Damba
  • To'g'on
  • Shashka donasi
 3. Redundancy
  Ortiqchalik (korxona bunday ishchilar sonini ularga oylik to'lay olmaganligi uchun kamaytiradi)
 4. Ornament
  • Bezak (uy yoki bog'dagi)
  • Bezatmoq
 5. Vapour
  • Par
  • Havodagi mayda suv donalari
 6. Propose
  Taklif qilmoq
 7. Remedy
  • Shifo
  • Yordam
  • Dori
 8. Notch
  Yetishilgan o'lcham yoki maqsad
 9. Bark
  • Bo'kirmoq (odam)
  • Akkillamoq (it)
 10. Deduce
  Bir qarorga kelmoq
 11. Outcry
  Qattiq qarshi chiqmoq
 12. Condemn
  Hukum chiqarmoq, hukum qilmoq
 13. Motion
  Harakat
 14. Conglomerate
  • Kompaniyalardan tashkil topgan biznes
  • Katta to'plamda to'planmoq
 15. Streamline
  Keraksiz qisimlarni olib tashlab yana ham yaxshilamoq
 16. Fast
  • Ro'za tutmoq
  • Tez
 17. Quip
  • Kesatib ustdan kulmoq
  • Kesatib tanbeh bermoq
 18. Obsolete
  Eskirgan
 19. Emissary
  • Vakil
  • Agent, josus
 20. Foe
  Dushman
 21. Commendable
  Taqsinga sazovor, maqtovga loyiq
 22. Strident
  • Keskin
  • Tez, jadal
 23. Prominent
  • Muhum, kerakli
  • Mashhur (odam)
 24. Celestial
  • Samoviy
  • Jozibador
 25. Goodwill
  Yaxshi niyat bilan qilingan munosabat (odamga, davlatga, organizatsiyaga)
 26. Work out
  Hal qilmoq
 27. Fate
  Taqdir
 28. Distort
  • Shaklini o'zgartirmoq, fo'rmasini buzmoq
  • Noto'g'ri tushuncha bermoq
 29. Enrage
  G'azablanmoq
 30. Grapple
  Juda qattiq harakat qilmoq
 31. Reconfigure
  Qaytadan yasamoq, ishlashga yaroqli qilmoq
 32. Feeble
  • Juratsiz (jismonan zayifligi tufayli)
  • Kuchsiz (jismonan zayifligi tufayli)
 33. Heady
  Kayfiyat va hissiyotga ta'sir ko'rsatadigan (ichimlik, atmasfera, kun)
 34. Stash
  • Zahira (berkitilgan)
  • Zahira qilib qo'ymoq
 35. Mediocre
  O'rtacha (sifatli, darajali)
 36. Fuss
  • (*about, *over) Mayda narsalarga asabiylashmoq
  • Mayda narsalarga asabiylashish holati
 37. Confine
  • Chegara
  • Chegaralamoq
  • Qamamoq
 38. Nutrient
  Oziq modda
 39. Hefty
  • Og'ir
  • Juda katta
 40. Demean
  • (*oneself) Kamsitmoq, yerga urmoq
  • (*oneself) O'zini tutmoq
 41. Tempt
  Qiziqtirmoq
 42. Figment
  Uydurma, to'qima, o'ylab topilgan
 43. Hazard
  • Tavakkal qilib xavf ostiga qo'ymoq
  • Xavf, xatar
 44. Privilege
  Ustunlik
 45. Cherish
  • Hotirada saqlamoq
  • Qaramoq (mehmonga)
 46. Dash
  • Shoshilmoq, hovliqmoq
  • Shoshilish
 47. Exaggerate
  • Xaddan oshirmoq, bo'rttirmoq
  • Qiyinlashtirmoq
 48. Beam
  • Nur
  • Nur taralmoq
  • Dildan jilmaymoq
  • Radio to'lqin
 49. Calibrate
  Tekshirmoq (mashina, uskuna)
 50. Thrifty
  Tejamkor odam
Author
Saidilyos
ID
180503
Card Set
002. Academic wordlist (51-100).txt
Description
One of the series of the most academic word list derived from Financial and Scientific magazines of UK and USA.
Updated