AlleTijdenFuturo.txt

 1. ik zal spreken spreken
  hablaré
 2. jij zal spreken
  hablarás
 3. hij/zij/u zal spreken
  hablará
 4. wij zullen spreken
  hablaremos
 5. jullie zullen spreken
  hablaréis
 6. zij zullen spreken
  hablarán
 7. ik zal eten eten
  comeré
 8. jij zal eten
  comerás
 9. hij/zij/u zal eten
  comerá
 10. wij zullen eten presente
  comeremos
 11. jullie zullen eten
  comeréis
 12. zij zullen eten
  comerán
 13. ik zal leven
  viviré
 14. jij zal leven
  vivirás
 15. hij/zij/u zal leven
  vivirá
 16. wij zullen leven
  viviremos
 17. jullie zullen leven
  viviréis
 18. zij zullen leven
  vivirán
 19. ik zal geboren worden
  naceré
 20. jij zal geboren worden
  nacerás
 21. hij/zij/u zal geboren worden
  nacerá
 22. wij zullen geboren worden
  naceremos
 23. jullie zullen geboren worden
  naceréis
 24. zij zullen geboren worden
  nacerán
 25. ik zal ontvangen
  recibiré
 26. jij zal ontvangen
  recibirás
 27. hij/zij/u zal ontvangen
  recibirá
 28. wij zullen ontvangen
  recibiremos
 29. jullie zullen ontvangen
  recibiréis
 30. zij zullen ontvangen
  recibirán
 31. ik zal studeren
  estudiaré
 32. jij zal studeren
  estudiarás
 33. hij/zij/u zal studeren
  estudiará
 34. wij zullen studeren
  estudiaremos
 35. jullie zullen studeren
  estudiaréis
 36. zij zullen studeren
  estudiarán
 37. ik zal besluiten
  decidiré
 38. jij zal besluiten
  decidirás
 39. hij/zij/u zal besluiten
  decidirá
 40. wij zullen besluiten
  decidiremos
 41. jullie zullen besluiten
  decidiréis
 42. zij zullen besluiten
  decidirán
 43. ik zal hebben
  tendré
 44. jij zal hebben
  tendrás
 45. hij/zij/u zal hebben
  tendrá
 46. wij zullen hebben
  tendremos
 47. jullie zullen hebben
  tendréis
 48. zij zullen hebben
  tendrán
 49. ik zal zijn
  seré
 50. jij zal zijn
  serás
 51. hij/zij/u zal zijn
  será
 52. wij zullen zijn
  seremos
 53. jullie zullen zijn
  seréis
 54. zij zullen zijn
  serán
 55. ik zal beïnvloeden
  influiré
 56. jij zal beïnvloeden
  influirás
 57. hij/zij/u zal beïnvloeden
  influirá
 58. wij zullen beïnvloeden
  influiremos
 59. jullie zullen beïnvloeden
  influiréis
 60. zij zullen beïnvloeden
  influirán
 61. ik zal laten zien
  manifestaré
 62. jij zal laten zien
  manifestarás
 63. hij/zij/u zal laten zien
  manifestará
 64. wij zullen laten zien
  manifestaremos
 65. jullie zullen laten zien
  manifestaréis
 66. zij zullen laten zien
  manifestarán
 67. ik zal open doen
  abriré
 68. jij zal open doen
  abrirás
 69. hij/zij/u zal open doen
  abrirá
 70. wij zullen open doen
  abriremos
 71. jullie zullen open doen
  abriréis
 72. zij zullen open doen
  abrirán
 73. ik zal verhuizen
  me trasladaré
 74. jij zal verhuizen
  te trasladarás
 75. hij/zij/u zal verhuizen
  se trasladará
 76. wij zullen verhuizen
  nos trasladaremos
 77. jullie zullen verhuizen
  os trasladaréis
 78. zij zullen verhuizen
  se trasladarán
 79. ik zal werken
  trabajaré
 80. jij zal werken
  trabajarás
 81. hij/zij/u zal werken
  trabajará
 82. wij zullen werken
  trabajaremos
 83. jullie zullen werken
  trabajaréis
 84. zij zullen werken
  trabajarán
 85. ik zal trouwen
  me casaré
 86. jij zal trouwen
  te casarás
 87. hij/zij/u zal trouwen
  se casará
 88. wij zullen trouwen
  nos casaremos
 89. jullie zullen trouwen
  os casaréis
 90. zij zullen trouwen
  se casarán
 91. ik zal aanvangen
  comenzaré
 92. jij zal aanvangen
  comenzarás
 93. hij/zij/u zal aanvangen
  comenzará
 94. wij zullen aanvangen
  comenzaremos
 95. jullie zullen aanvangen
  comenzaréis
 96. zij zullen aanvangen
  comenzarán
 97. ik zal beginnen
  empezaré
 98. jij zal beginnen
  empezarás
 99. hij/zij/u zal beginnen
  empezará
 100. wij zullen beginnen
  empezaremos
 101. jullie zullen beginnen
  empezaréis
 102. zij zullen beginnen
  empezarán
 103. ik zal stoppen
  acabaré
 104. jij zal stoppen
  acabarás
 105. hij/zij/u zal stoppen
  acabará
 106. wij zullen stoppen
  acabaremos
 107. jullie zullen stoppen
  acabaréis
 108. zij zullen stoppen
  acabarán
 109. ik zal afmaken
  acabaré
 110. jij zal afmaken
  acabarás
 111. hij/zij/u zal afmaken
  acabará
 112. wij zullen afmaken
  acabaremos
 113. jullie zullen afmaken
  acabaréis
 114. zij zullen afmaken
  acabarán
 115. ik zal zien
  veré
 116. jij zal zien
  verás
 117. hij/zij/u zal zien
  verá
 118. wij zullen zien
  veremos
 119. jullie zullen zien
  veréis
 120. zij zullen zien
  verán
 121. ik zal komen
  vendré
 122. jij zal komen
  vendrás
 123. hij/zij/u zal komen
  vendrá
 124. wij zullen komen
  vendremos
 125. jullie zullen komen
  vendréis
 126. zij zullen komen
  vendrán
 127. ik zal naar binnen gaan
  entraré
 128. jij zal naar binnen gaan
  entrarás
 129. hij/zij/u zal naar binnen gaan
  entrará
 130. wij zullen naar binnen gaan
  entraremos
 131. jullie zullen naar binnen gaan
  entraréis
 132. zij zullen naar binnen gaan
  entrarán
 133. ik zal sterven
  moriré
 134. jij zal sterven
  morirás
 135. hij/zij/u zal sterven
  morirá
 136. wij zullen sterven
  moriremos
 137. jullie zullen sterven
  moriréis
 138. zij zullen sterven
  morirán
 139. ik zal zijn
  estaré
 140. jij zal zijn
  estarás
 141. hij/zij/u zal zijn
  estará
 142. wij zullen zijn
  estaremos
 143. jullie zullen zijn
  estaréis
 144. zij zullen zijn
  estarán
 145. ik zal gaan
  iré
 146. jij zal gaan
  irás
 147. hij/zij/u zal gaan
  irá
 148. wij zullen gaan
  iremos
 149. jullie zullen gaan
  iréis
 150. zij zullen gaan
  irán
 151. ik zal doen
  haré
 152. jij zal doen
  harás
 153. hij/zij/u zal doen
  hará
 154. wij zullen doen
  haremos
 155. jullie zullen doen
  haréis
 156. zij zullen doen
  harán
 157. ik zal maken
  haré
 158. jij zal maken
  harás
 159. hij/zij/u zal maken
  hará
 160. wij zullen maken
  haremos
 161. jullie zullen maken
  haréis
 162. zij zullen maken
  harán
 163. ik zal kunnen
  podré
 164. jij zal kunnen
  podrás
 165. hij/zij/u zal kunnen
  podrá
 166. wij zullen kunnen
  podremos
 167. jullie zullen kunnen
  podréis
 168. zij zullen kunnen
  podrán
 169. ik zal neerzetten
  pondré
 170. jij zal neerzetten
  pondrás
 171. hij/zij/u zal neerzetten
  pondrá
 172. wij zullen neerzetten
  pondremos
 173. jullie zullen neerzetten
  pondréis
 174. zij zullen neerzetten
  pondrán
 175. ik zal hebben
  tendré
 176. jij zal hebben
  tendrás
 177. hij/zij/u zal hebben
  tendrá
 178. wij zullen hebben
  tendremos
 179. jullie zullen hebben
  tendréis
 180. zij zullen hebben
  tendrán
 181. ik zal zeggen
  diré
 182. jij zal zeggen
  dirás
 183. hij/zij/u zal zeggen
  dirá
 184. wij zullen zeggen
  diremos
 185. jullie zullen zeggen
  diréis
 186. zij zullen zeggen
  dirán
 187. ik zal hebben (hulpwerkwoord)
  habré
 188. jij zal hebben (hulpwerkwoord)
  habrás
 189. hij/zij/u zal hebben (hulpwerkwoord)
  habrá
 190. wij zullen hebben (hulpwerkwoord)
  habremos
 191. jullie zullen hebben (hulpwerkwoord)
  habréis
 192. zij zullen hebben (hulpwerkwoord)
  habrán
 193. ik zal weten
  sabré
 194. jij zal weten
  sabrás
 195. hij/zij/u zal weten
  sabrá
 196. wij zullen weten
  sabremos
 197. jullie zullen weten
  sabréis
 198. zij zullen weten
  sabrán
 199. ik zal uitgaan
  saldré
 200. jij zal uitgaan
  saldrás
 201. hij/zij/u zal uitgaan
  saldrá
 202. wij zullen uitgaan
  saldremos
 203. jullie zullen uitgaan
  saldréis
 204. zij zullen uitgaan
  saldrán
 205. ik zal vertrekken
  saldré
 206. jij zal vertrekken
  saldrás
 207. hij/zij/u zal vertrekken
  saldrá
 208. wij zullen vertrekken
  saldremos
 209. jullie zullen vertrekken
  saldréis
 210. zij zullen vertrekken
  saldrán
 211. ik zal lezen
  leeré
 212. jij zal lezen
  leerás
 213. hij/zij/u zal lezen
  leerá
 214. wij zullen lezen
  leeremos
 215. jullie zullen lezen
  leeréis
 216. zij zullen lezen
  leerán
 217. ik zal schrijven
  escribiré
 218. jij zal schrijven
  escribirás
 219. hij/zij/u zal schrijven
  escribirá
 220. wij zullen schrijven
  escribiremos
 221. jullie zullen schrijven
  escribiréis
 222. zij zullen schrijven
  escribirán
 223. ik zal terugkeren
  volveré
 224. jij zal terugkeren
  volverás
 225. hij/zij/u zal terugkeren
  volverá
 226. wij zullen terugkeren
  volveremos
 227. jullie zullen terugkeren
  volveréis
 228. zij zullen terugkeren
  volverán
 229. ik zal lachen
  reiré
 230. jij zal lachen
  reirás
 231. hij/zij/u zal lachen
  reirá
 232. wij zullen lachen
  reiremos
 233. jullie zullen lachen
  reiréis
 234. zij zullen lachen
  reirán
 235. ik zal betalen
  pagaré
 236. jij zal betalen
  pagarás
 237. hij/zij/u zal betalen
  pagará
 238. wij zullen betalen
  pagaremos
 239. jullie zullen betalen
  pagaréis
 240. zij zullen betalen
  pagarán
 241. ik zal dansen
  bailaré
 242. jij zal dansen
  bailarás
 243. hij/zij/u zal dansen
  bailará
 244. wij zullen dansen
  bailaremos
 245. jullie zullen dansen
  bailaréis
 246. zij zullen dansen
  bailarán
 247. ik zal zoeken
  buscaré
 248. jij zal zoeken
  buscarás
 249. hij/zij/u zal zoeken
  buscará
 250. wij zullen zoeken
  buscaremos
 251. jullie zullen zoeken
  buscaréis
 252. zij zullen zoeken
  buscarán
 253. ik zal ophalen
  buscaré
 254. jij zal ophalen
  buscarás
 255. hij/zij/u zal ophalen
  buscará
 256. wij zullen ophalen
  buscaremos
 257. jullie zullen ophalen
  buscaréis
 258. zij zullen ophalen
  buscarán
 259. ik zal zingen
  cantaré
 260. jij zal zingen
  cantarás
 261. hij/zij/u zal zingen
  cantará
 262. wij zullen zingen
  cantaremos
 263. jullie zullen zingen
  cantaréis
 264. zij zullen zingen
  cantarán
 265. ik zal dineren
  cenaré
 266. jij zal dineren
  cenarás
 267. hij/zij/u zal dineren
  cenará
 268. wij zullen dineren
  cenaremos
 269. jullie zullen dineren
  cenaréis
 270. zij zullen dineren
  cenarán
 271. ik zal ontbijten
  desayunaré
 272. jij zal ontbijten
  desayunarás
 273. hij/zij/u zal ontbijten
  desayunará
 274. wij zullen ontbijten
  desayunaremos
 275. jullie zullen ontbijten
  desayunaréis
 276. zij zullen ontbijten
  desayunarán
 277. ik zal luisteren
  escucharé
 278. jij zal luisteren
  escucharás
 279. hij/zij/u zal luisteren
  escuchará
 280. wij zullen luisteren
  escucharemos
 281. jullie zullen luisteren
  escucharéis
 282. zij zullen luisteren
  escucharán
 283. ik zal wachten
  esperaré
 284. jij zal wachten
  esperarás
 285. hij/zij/u zal wachten
  esperará
 286. wij zullen wachten
  esperaremos
 287. jullie zullen wachten
  esperaréis
 288. zij zullen wachten
  esperarán
 289. ik zal hopen
  esperaré
 290. jij zal hopen
  esperarás
 291. hij/zij/u zal hopen
  esperará
 292. wij zullen hopen
  esperaremos
 293. jullie zullen hopen
  esperaréis
 294. zij zullen hopen
  esperarán
 295. ik zal studeren
  estudiaré
 296. jij zal studeren
  estudiarás
 297. hij/zij/u zal studeren
  estudiará
 298. wij zullen studeren
  estudiaremos
 299. jullie zullen studeren
  estudiaréis
 300. zij zullen studeren
  estudiarán
 301. ik zal roepen
  llamaré
 302. jij zal roepen
  llamarás
 303. hij/zij/u zal roepen
  llamará
 304. wij zullen roepen
  llamaremos
 305. jullie zullen roepen
  llamaréis
 306. zij zullen roepen
  llamarán
 307. ik zal bellen
  llamaré
 308. jij zal bellen
  llamarás
 309. hij/zij/u zal bellen
  llamará
 310. wij zullen bellen
  llamaremos
 311. jullie zullen bellen
  llamaréis
 312. zij zullen bellen
  llamarán
 313. ik zal huilen
  lloraré
 314. jij zal huilen
  llorarás
 315. hij/zij/u zal huilen
  llorará
 316. wij zullen huilen
  lloraremos
 317. jullie zullen huilen
  lloraréis
 318. zij zullen huilen
  llorarán
 319. ik zal zwemmen
  nadaré
 320. jij zal zwemmen
  nadarás
 321. hij/zij/u zal zwemmen
  nadará
 322. wij zullen zwemmen
  nadaremos
 323. jullie zullen zwemmen
  nadaréis
 324. zij zullen zwemmen
  nadarán
 325. ik zal nodig hebben
  necesitaré
 326. jij zal nodig hebben
  necesitarás
 327. hij/zij/u zal nodig hebben
  necesitará
 328. wij zullen nodig hebben
  necesitaremos
 329. jullie zullen nodig hebben
  necesitaréis
 330. zij zullen nodig hebben
  necesitarán
 331. ik zal beëindigen
  terminaré
 332. jij zal beëindigen
  terminarás
 333. hij/zij/u zal beëindigen
  terminará
 334. wij zullen beëindigen
  terminaremos
 335. jullie zullen beëindigen
  terminaréis
 336. zij zullen beëindigen
  terminarán
 337. ik zal nemen
  tomaré
 338. jij zal nemen
  tomarás
 339. hij/zij/u zal nemen
  tomará
 340. wij zullen nemen
  tomaremos
 341. jullie zullen nemen
  tomaréis
 342. zij zullen nemen
  tomarán
 343. ik zal werken
  trabajaré
 344. jij zal werken
  trabajarás
 345. hij/zij/u zal werken
  trabajará
 346. wij zullen werken
  trabajaremos
 347. jullie zullen werken
  trabajaréis
 348. zij zullen werken
  trabajarán
 349. ik zal reizen
  viajaré
 350. jij zal reizen
  viajarás
 351. hij/zij/u zal reizen
  viajará
 352. wij zullen reizen
  viajaremos
 353. jullie zullen reizen
  viajaréis
 354. zij zullen reizen
  viajarán
 355. ik zal leren
  aprenderé
 356. jij zal leren
  aprenderás
 357. hij/zij/u zal leren
  aprenderá
 358. wij zullen leren
  aprenderemos
 359. jullie zullen leren
  aprenderéis
 360. zij zullen leren
  aprenderán
 361. ik zal eten
  comeré
 362. jij zal eten
  comerás
 363. hij/zij/u zal eten
  comerá
 364. wij zullen eten
  comeremos
 365. jullie zullen eten
  comeréis
 366. zij zullen eten
  comerán
 367. ik zal begrijpen
  comprenderé
 368. jij zal begrijpen
  comprenderás
 369. hij/zij/u zal begrijpen
  comprenderá
 370. wij zullen begrijpen
  comprenderemos
 371. jullie zullen begrijpen
  comprenderéis
 372. zij zullen begrijpen
  comprenderán
 373. ik zal rennen
  correré
 374. jij zal rennen
  correrás
 375. hij/zij/u zal rennen
  correrá
 376. wij zullen rennen
  correremos
 377. jullie zullen rennen
  correréis
 378. zij zullen rennen
  correrán
 379. ik zal geloven
  creeré
 380. jij zal geloven
  creerás
 381. hij/zij/u zal geloven
  creerá
 382. wij zullen geloven
  creeremos
 383. jullie zullen geloven
  creeréis
 384. zij zullen geloven
  creerán
 385. ik zal beloven
  prometeré
 386. jij zal beloven
  prometerás
 387. hij/zij/u zal beloven
  prometerá
 388. wij zullen beloven
  prometeremos
 389. jullie zullen beloven
  prometeréis
 390. zij zullen beloven
  prometerán
 391. ik zal verkopen
  venderé
 392. jij zal verkopen
  venderás
 393. hij/zij/u zal verkopen
  venderá
 394. wij zullen verkopen
  venderemos
 395. jullie zullen verkopen
  venderéis
 396. zij zullen verkopen
  venderán
 397. ik zal drinken
  beberé
 398. jij zal drinken
  beberás
 399. hij/zij/u zal drinken
  beberá
 400. wij zullen drinken
  beberemos
 401. jullie zullen drinken
  beberéis
 402. zij zullen drinken
  beberán
 403. ik zal open doen
  abriré
 404. jij zal open doen
  abrirás
 405. hij/zij/u zal open doen
  abrirá
 406. wij zullen open doen
  abriremos
 407. jullie zullen open doen
  abriréis
 408. zij zullen open doen
  abrirán
 409. ik zal ontvangen
  recibiré
 410. jij zal ontvangen
  recibirás
 411. hij/zij/u zal ontvangen
  recibirá
 412. wij zullen ontvangen
  recibiremos
 413. jullie zullen ontvangen
  recibiréis
 414. zij zullen ontvangen
  recibirán
 415. ik zal stijgen
  subiré
 416. jij zal stijgen
  subirás
 417. hij/zij/u zal stijgen
  subirá
 418. wij zullen stijgen
  subiremos
 419. jullie zullen stijgen
  subiréis
 420. zij zullen stijgen
  subirán
 421. ik zal dalen
  bajaré
 422. jij zal dalen
  bajarás
 423. hij/zij/u zal dalen
  bajará
 424. wij zullen dalen
  bajaremos
 425. jullie zullen dalen
  bajaréis
 426. zij zullen dalen
  bajarán
 427. ik zal willen
  querré
 428. jij zal willen
  querrás
 429. hij/zij/u zal willen
  querrá
 430. wij zullen willen
  querremos
 431. jullie zullen willen
  querréis
 432. zij zullen willen
  querrán
 433. ik zal houden van
  querré
 434. jij zal houden van
  querrás
 435. hij/zij/u zal houden van
  querrá
 436. wij zullen houden van
  querremos
 437. jullie zullen houden van
  querréis
 438. zij zullen houden van
  querrán
 439. ik zal spelen
  jugaré
 440. jij zal spelen
  jugarás
 441. hij/zij/u zal spelen
  jugará
 442. wij zullen spelen
  jugaremos
 443. jullie zullen spelen
  jugaréis
 444. zij zullen spelen
  jugarán
 445. ik zal gewoonlijk doen
  soleré
 446. jij zal gewoonlijk doen
  solerás
 447. hij/zij/u zal gewoonlijk doen
  solerá
 448. wij zullen gewoonlijk doen
  soleremos
 449. jullie zullen gewoonlijk doen
  soleréis
 450. zij zullen gewoonlijk doen
  solerán
 451. ik zal kijken
  miraré
 452. jij zal kijken
  mirarás
 453. hij/zij/u zal kijken
  mirará
 454. wij zullen kijken
  miraremos
 455. jullie zullen kijken
  miraréis
 456. zij zullen kijken
  mirarán
 457. ik zal koken
  cocinaré
 458. jij zal koken
  cocinarás
 459. hij/zij/u zal koken
  cocinará
 460. wij zullen koken
  cocinaremos
 461. jullie zullen koken
  cocinaréis
 462. zij zullen koken
  cocinarán
 463. ik zal aankomen
  llegaré
 464. jij zal aankomen
  llegarás
 465. hij/zij/u zal aankomen
  llegará
 466. wij zullen aankomen
  llegaremos
 467. jullie zullen aankomen
  llegaréis
 468. zij zullen aankomen
  llegarán
 469. ik zal vergeten
  olvidaré
 470. jij zal vergeten
  olvidarás
 471. hij/zij/u zal vergeten
  olvidará
 472. wij zullen vergeten
  olvidaremos
 473. jullie zullen vergeten
  olvidaréis
 474. zij zullen vergeten
  olvidarán
 475. ik zal sturen
  mandaré
 476. jij zal sturen
  mandarás
 477. hij/zij/u zal sturen
  mandará
 478. wij zullen sturen
  mandaremos
 479. jullie zullen sturen
  mandaréis
 480. zij zullen sturen
  mandarán
 481. ik zal leiden
  mandaré
 482. jij zal leiden
  mandarás
 483. hij/zij/u zal leiden
  mandará
 484. wij zullen leiden
  mandaremos
 485. jullie zullen leiden
  mandaréis
 486. zij zullen leiden
  mandarán
 487. ik zal reserveren
  reservaré
 488. jij zal reserveren
  reservarás
 489. hij/zij/u zal reserveren
  reservará
 490. wij zullen reserveren
  reservaremos
 491. jullie zullen reserveren
  reservaréis
 492. zij zullen reserveren
  reservarán
 493. ik zal geven
  daré
 494. jij zal geven
  darás
 495. hij/zij/u zal geven
  dará
 496. wij zullen geven
  daremos
 497. jullie zullen geven
  daréis
 498. zij zullen geven
  darán
 499. ik zal proberen
  intentaré
 500. jij zal proberen
  intentarás
 501. hij/zij/u zal proberen
  intentará
 502. wij zullen proberen
  intentaremos
 503. jullie zullen proberen
  intentaréis
 504. zij zullen proberen
  intentarán
 505. ik zal stelen
  robaré
 506. jij zal stelen
  robarás
 507. hij/zij/u zal stelen
  robará
 508. wij zullen stelen
  robaremos
 509. jullie zullen stelen
  robaréis
 510. zij zullen stelen
  robarán
 511. ik zal huren
  alquilaré
 512. jij zal huren
  alquilarás
 513. hij/zij/u zal huren
  alquilará
 514. wij zullen huren
  alquilaremos
 515. jullie zullen huren
  alquilaréis
 516. zij zullen huren
  alquilarán
 517. ik zal kapot maken
  romperé
 518. jij zal kapot maken
  romperás
 519. hij/zij/u zal kapot maken
  romperá
 520. wij zullen kapot maken
  romperemos
 521. jullie zullen kapot maken
  romperéis
 522. zij zullen kapot maken
  romperán
 523. ik zal breken
  romperé
 524. jij zal breken
  romperás
 525. hij/zij/u zal breken
  romperá
 526. wij zullen breken
  romperemos
 527. jullie zullen breken
  romperéis
 528. zij zullen breken
  romperán
 529. ik zal nemen (een afslag)
  cogeré
 530. jij zal nemen (een afslag)
  cogerás
 531. hij/zij/u zal nemen (een afslag)
  cogerá
 532. wij zullen nemen (een afslag)
  cogeremos
 533. jullie zullen nemen (een afslag)
  cogeréis
 534. zij zullen nemen (een afslag)
  cogerán
 535. ik zal afslaan
  giraré
 536. jij zal afslaan
  girarás
 537. hij/zij/u zal afslaan
  girará
 538. wij zullen afslaan
  giraremos
 539. jullie zullen afslaan
  giraréis
 540. zij zullen afslaan
  girarán
 541. ik zal draaien
  giraré
 542. jij zal draaien
  girarás
 543. hij/zij/u zal draaien
  girará
 544. wij zullen draaien
  giraremos
 545. jullie zullen draaien
  giraréis
 546. zij zullen draaien
  girarán
 547. ik zal passeren
  pasaré
 548. jij zal passeren
  pasarás
 549. hij/zij/u zal passeren
  pasará
 550. wij zullen passeren
  pasaremos
 551. jullie zullen passeren
  pasaréis
 552. zij zullen passeren
  pasarán
 553. ik zal volgen
  seguiré
 554. jij zal volgen
  seguirás
 555. hij/zij/u zal volgen
  seguirá
 556. wij zullen volgen
  seguiremos
 557. jullie zullen volgen
  seguiréis
 558. zij zullen volgen
  seguirán
 559. ik zal doorgaan
  seguiré
 560. jij zal doorgaan
  seguirás
 561. hij/zij/u zal doorgaan
  seguirá
 562. wij zullen doorgaan
  seguiremos
 563. jullie zullen doorgaan
  seguiréis
 564. zij zullen doorgaan
  seguirán
 565. ik zal denken
  pensaré
 566. jij zal denken
  pensarás
 567. hij/zij/u zal denken
  pensará
 568. wij zullen denken
  pensaremos
 569. jullie zullen denken
  pensaréis
 570. zij zullen denken
  pensarán
 571. ik zal rekenen
  contaré
 572. jij zal rekenen
  contarás
 573. hij/zij/u zal rekenen
  contará
 574. wij zullen rekenen
  contaremos
 575. jullie zullen rekenen
  contaréis
 576. zij zullen rekenen
  contarán
 577. ik zal vertellen
  contaré
 578. jij zal vertellen
  contarás
 579. hij/zij/u zal vertellen
  contará
 580. wij zullen vertellen
  contaremos
 581. jullie zullen vertellen
  contaréis
 582. zij zullen vertellen
  contarán
 583. ik zal bestellen
  pediré
 584. jij zal bestellen
  pedirás
 585. hij/zij/u zal bestellen
  pedirá
 586. wij zullen bestellen
  pediremos
 587. jullie zullen bestellen
  pediréis
 588. zij zullen bestellen
  pedirán
 589. ik zal verzoeken
  pediré
 590. jij zal verzoeken
  pedirás
 591. hij/zij/u zal verzoeken
  pedirá
 592. wij zullen verzoeken
  pediremos
 593. jullie zullen verzoeken
  pediréis
 594. zij zullen verzoeken
  pedirán
 595. ik zal vragen
  preguntaré
 596. jij zal vragen
  preguntarás
 597. hij/zij/u zal vragen
  preguntará
 598. wij zullen vragen
  preguntaremos
 599. jullie zullen vragen
  preguntaréis
 600. zij zullen vragen
  preguntarán
 601. ik zal afspreken
  quedaré
 602. jij zal afspreken
  quedarás
 603. hij/zij/u zal afspreken
  quedará
 604. wij zullen afspreken
  quedaremos
 605. jullie zullen afspreken
  quedaréis
 606. zij zullen afspreken
  quedarán
 607. ik zal blijven
  quedaré
 608. jij zal blijven
  quedarás
 609. hij/zij/u zal blijven
  quedará
 610. wij zullen blijven
  quedaremos
 611. jullie zullen blijven
  quedaréis
 612. zij zullen blijven
  quedarán
 613. ik zal wensen
  desearé
 614. jij zal wensen
  desearás
 615. hij/zij/u zal wensen
  deseará
 616. wij zullen wensen
  desearemos
 617. jullie zullen wensen
  desearéis
 618. zij zullen wensen
  desearán
 619. ik zal slapen
  dormiré
 620. jij zal slapen
  dormirás
 621. hij/zij/u zal slapen
  dormirá
 622. wij zullen slapen
  dormiremos
 623. jullie zullen slapen
  dormiréis
 624. zij zullen slapen
  dormirán
 625. ik zal opgroeien
  creceré
 626. jij zal opgroeien
  crecerás
 627. hij/zij/u zal opgroeien
  crecerá
 628. wij zullen opgroeien
  creceremos
 629. jullie zullen opgroeien
  creceréis
 630. zij zullen opgroeien
  crecerán
 631. ik zal voelen
  sentiré
 632. jij zal voelen
  sentirás
 633. hij/zij/u zal voelen
  sentirá
 634. wij zullen voelen
  sentiremos
 635. jullie zullen voelen
  sentiréis
 636. zij zullen voelen
  sentirán
 637. ik zal vallen
  sentaré
 638. jij zal vallen
  sentarás
 639. hij/zij/u zal vallen
  sentará
 640. wij zullen vallen
  sentaremos
 641. jullie zullen vallen
  sentaréis
 642. zij zullen vallen
  sentarán
 643. ik zal zitten
  sentaré
 644. jij zal zitten
  sentarás
 645. hij/zij/u zal zitten
  sentará
 646. wij zullen zitten
  sentaremos
 647. jullie zullen zitten
  sentaréis
 648. zij zullen zitten
  sentarán
 649. ik zal vertalen
  traduciré
 650. jij zal vertalen
  traducirás
 651. hij/zij/u zal vertalen
  traducirá
 652. wij zullen vertalen
  traduciremos
 653. jullie zullen vertalen
  traduciréis
 654. zij zullen vertalen
  traducirán
 655. ik zal ruiken
  oleré
 656. jij zal ruiken
  olerás
 657. hij/zij/u zal ruiken
  olerá
 658. wij zullen ruiken
  oleremos
 659. jullie zullen ruiken
  oleréis
 660. zij zullen ruiken
  olerán
 661. ik zal meenemen
  traeré
 662. jij zal meenemen
  traerás
 663. hij/zij/u zal meenemen
  traerá
 664. wij zullen meenemen
  traeremos
 665. jullie zullen meenemen
  traeréis
 666. zij zullen meenemen
  traerán
 667. ik zal brengen
  traeré
 668. jij zal brengen
  traerás
 669. hij/zij/u zal brengen
  traerá
 670. wij zullen brengen
  traeremos
 671. jullie zullen brengen
  traeréis
 672. zij zullen brengen
  traerán
 673. ik zal bedekken
  cubriré
 674. jij zal bedekken
  cubrirás
 675. hij/zij/u zal bedekken
  cubrirá
 676. wij zullen bedekken
  cubriremos
 677. jullie zullen bedekken
  cubriréis
 678. zij zullen bedekken
  cubrirán
 679. ik zal beschermen
  cubriré
 680. jij zal beschermen
  cubrirás
 681. hij/zij/u zal beschermen
  cubrirá
 682. wij zullen beschermen
  cubriremos
 683. jullie zullen beschermen
  cubriréis
 684. zij zullen beschermen
  cubrirán
 685. ik zal beschrijven
  describiré
 686. jij zal beschrijven
  describirás
 687. hij/zij/u zal beschrijven
  describirá
 688. wij zullen beschrijven
  describiremos
 689. jullie zullen beschrijven
  describiréis
 690. zij zullen beschrijven
  describirán
 691. ik zal aan hebben (van kleding)
  vestiré
 692. jij zal aan hebben (van kleding)
  vestirás
 693. hij/zij/u zal aan hebben (van kleding)
  vestirá
 694. wij zullen aan hebben (van kleding)
  vestiremos
 695. jullie zullen aan hebben (van kleding)
  vestiréis
 696. zij zullen aan hebben (van kleding)
  vestirán
 697. ik zal verlaten
  dejaré
 698. jij zal verlaten
  dejarás
 699. hij/zij/u zal verlaten
  dejará
 700. wij zullen verlaten
  dejaremos
 701. jullie zullen verlaten
  dejaréis
 702. zij zullen verlaten
  dejarán
 703. ik zal achterlaten
  dejaré
 704. jij zal achterlaten
  dejarás
 705. hij/zij/u zal achterlaten
  dejará
 706. wij zullen achterlaten
  dejaremos
 707. jullie zullen achterlaten
  dejaréis
 708. zij zullen achterlaten
  dejarán
 709. ik zal verbergen
  esconderé
 710. jij zal verbergen
  esconderás
 711. hij/zij/u zal verbergen
  esconderá
 712. wij zullen verbergen
  esconderemos
 713. jullie zullen verbergen
  esconderéis
 714. zij zullen verbergen
  esconderán
 715. ik zal invullen (formulier)
  rellenaré
 716. jij zal invullen (formulier)
  rellenarás
 717. hij/zij/u zal invullen (formulier)
  rellenará
 718. wij zullen invullen (formulier)
  rellenaremos
 719. jullie zullen invullen (formulier)
  rellenaréis
 720. zij zullen invullen (formulier)
  rellenarán
 721. ik zal sparen
  ahorraré
 722. jij zal sparen
  ahorrarás
 723. hij/zij/u zal sparen
  ahorrará
 724. wij zullen sparen
  ahorraremos
 725. jullie zullen sparen
  ahorraréis
 726. zij zullen sparen
  ahorrarán
 727. ik zal kopen
  compraré
 728. jij zal kopen
  comprarás
 729. hij/zij/u zal kopen
  comprará
 730. wij zullen kopen
  compraremos
 731. jullie zullen kopen
  compraréis
 732. zij zullen kopen
  comprarán
 733. ik zal begeleiden
  acompañaré
 734. jij zal begeleiden
  acompañarás
 735. hij/zij/u zal begeleiden
  acompañará
 736. wij zullen begeleiden
  acompañaremos
 737. jullie zullen begeleiden
  acompañaréis
 738. zij zullen begeleiden
  acompañarán
 739. ik zal verkrijgen
  conseguiré
 740. jij zal verkrijgen
  conseguirás
 741. hij/zij/u zal verkrijgen
  conseguirá
 742. wij zullen verkrijgen
  conseguiremos
 743. jullie zullen verkrijgen
  conseguiréis
 744. zij zullen verkrijgen
  conseguirán
 745. ik zal parkeren
  aparcaré
 746. jij zal parkeren
  aparcarás
 747. hij/zij/u zal parkeren
  aparcará
 748. wij zullen parkeren
  aparcaremos
 749. jullie zullen parkeren
  aparcaréis
 750. zij zullen parkeren
  aparcarán
 751. ik zal vallen
  caeré
 752. jij zal vallen
  caerás
 753. hij/zij/u zal vallen
  caerá
 754. wij zullen vallen
  caeremos
 755. jullie zullen vallen
  caeréis
 756. zij zullen vallen
  caerán
 757. ik zal horen
  oiré
 758. jij zal horen
  oirás
 759. hij/zij/u zal horen
  oirá
 760. wij zullen horen
  oiremos
 761. jullie zullen horen
  oiréis
 762. zij zullen horen
  oirán
 763. ik zal kennen
  conoceré
 764. jij zal kennen
  conocerás
 765. hij/zij/u zal kennen
  conocerá
 766. wij zullen kennen
  conoceremos
 767. jullie zullen kennen
  conoceréis
 768. zij zullen kennen
  conocerán
 769. ik zal lijken
  pareceré
 770. jij zal lijken
  parecerás
 771. hij/zij/u zal lijken
  parecerá
 772. wij zullen lijken
  pareceremos
 773. jullie zullen lijken
  pareceréis
 774. zij zullen lijken
  parecerán
 775. ik zal aanbevelen
  recomendaré
 776. jij zal aanbevelen
  recomendarás
 777. hij/zij/u zal aanbevelen
  recomendará
 778. wij zullen aanbevelen
  recomendaremos
 779. jullie zullen aanbevelen
  recomendaréis
 780. zij zullen aanbevelen
  recomendarán
 781. ik zal liefhebben
  amaré
 782. jij zal liefhebben
  amarás
 783. hij/zij/u zal liefhebben
  amará
 784. wij zullen liefhebben
  amaremos
 785. jullie zullen liefhebben
  amaréis
 786. zij zullen liefhebben
  amarán
 787. ik zal groeien
  creceré
 788. jij zal groeien
  crecerás
 789. hij/zij/u zal groeien
  crecerá
 790. wij zullen groeien
  creceremos
 791. jullie zullen groeien
  creceréis
 792. zij zullen groeien
  crecerán
 793. ik zal ophouden
  abandonaré
 794. jij zal ophouden
  abandonarás
 795. hij/zij/u zal ophouden
  abandonará
 796. wij zullen ophouden
  abandonaremos
 797. jullie zullen ophouden
  abandonaréis
 798. zij zullen ophouden
  abandonarán
 799. ik zal opgeven
  abandonaré
 800. jij zal opgeven
  abandonarás
 801. hij/zij/u zal opgeven
  abandonará
 802. wij zullen opgeven
  abandonaremos
 803. jullie zullen opgeven
  abandonaréis
 804. zij zullen opgeven
  abandonarán
 805. ik zal negeren
  negaré
 806. jij zal negeren
  negarás
 807. hij/zij/u zal negeren
  negará
 808. wij zullen negeren
  negaremos
 809. jullie zullen negeren
  negaréis
 810. zij zullen negeren
  negarán
 811. ik zal ontkennen
  negaré
 812. jij zal ontkennen
  negarás
 813. hij/zij/u zal ontkennen
  negará
 814. wij zullen ontkennen
  negaremos
 815. jullie zullen ontkennen
  negaréis
 816. zij zullen ontkennen
  negarán
Author
ovdwalle
ID
180372
Card Set
AlleTijdenFuturo.txt
Description
Futuro
Updated