001. Academic wordlist (01-50).txt

 1. Suspend
  • Toxtatib turmoq
  • Osib qo'ymoq
 2. Tantrum
  • Injiqlik
  • Jahil chiqishi
 3. Toss
  Tashlab yubormoq
 4. Unfold
  • Tanilmoq
  • Tarqatmoq
 5. Vie
  Bellashmoq, raqobatlashmoq
 6. Virtue
  Oq ko'ngillik, yaxshilik, yaxshi hislat (odam)
 7. Prejudice
  Noto'g'ri tushuncha
 8. Propel
  • Oldinga surmoq
  • Tezlashtirmoq
  • Qimirlatmoq, harakatlantirmoq
 9. Prowess
  Biror sohadagi qodirlik, mohirlik va ustalik
 10. Purveyor
  Ta'minlab beruvchi
 11. Restrain
  • Qilmoqchi bo'lgan ishidan toxtatmoq
  • Chegaralamoq
  • Hissiyotlarni jilovlamoq
 12. Revert
  Eski holiga qaytmoq, avvalgi holiga qaytmoq
 13. Roll call
  Yo'qlama
 14. Rudder
  Shturval
 15. Stunt
  O'sishdan toxtamoq
 16. Futile
  Foydasiz
 17. Decisive
  Hal qiluvchi
 18. Distant future
  Uzoq kelajak
 19. Accustom
  • Moslashmoq (kimningdur harakteriga), ko'nikmoq
  • Normal holatdek qabul qilmoq
 20. Alleged
  Isbotlanmagan (ma'lumoq)
 21. Condense
  Qisqartirmoq, eng muhim qismini aytmoq
 22. Extort
  Majburlab olib qo'ymoq, yulib olmoq, tortib olmoq
 23. Flickering
  Hilpirayotgan (sham, chiroq)
 24. Analogue
  Variant, xar xillik
 25. Behest
  Hokum, buyruq
 26. Flog
  Sotmoq, (to be *ed) kaltaklanmoq
 27. Cautious
  Ehtiyotkor
 28. Clumsy
  • Beso'naqay
  • Axmoqona (ish)
 29. Collaborate
  • Birga ishlamoq
  • Sotqinlik qilmoq
 30. Commence
  • Boshlamoq
  • Boshlanmoq
 31. Grace
  • Jozibali, chiroyli (harakat)
  • Odob bilan qilingan harakat
 32. Compile
  • Ma'lumotlarni to'plamoq
  • Ma'lumotnoma chiqarmoq
 33. Enact
  Qonunga kiritmoq
 34. Gridlock
  Tirband (yo'l xarakati)
 35. Hasty
  • Shoshilinch
  • Shoshma shoshar, tez
  • Shoshilayotgan
 36. Hollow
  • Bo'sh
  • Chuqurlik
 37. Imply
  Tahminiy taklif qilmoq
 38. Inconsistency
  Nomutanosiblik, bir biriga to'g'ri kelmaslik
 39. Inflict
  Zarba bermoq, og'ritmoq
 40. Intractable
  • Boshqarish qiyin bo'lgan (odam)
  • Yechimini topish qiyin bo'lgan (muammo)
 41. Intriguing
  Qiziqarli yoki g'alati (o'ziga qaratadigan)
 42. Laborious
  Mashaqqatli va ko'p vaqt ketadigan
 43. Erstwhile
  Avvalgi, eski, oldingi (xo'jayin, ishchi)
 44. Analgesic
  Og'riq qoldiruvchi
 45. Outgrow
  Meyoridan oshib ketmoq (kiyimni, uyni)
 46. Paradigm
  Na'muna, kichiklashtirilgan model, misol
 47. Placid
  Og'ir bosiq, o'zini bosib olgan
 48. Precede
  • Oldin sodir bo'lmoq
  • Oldida ketmoq, kuzatib qo'ymoq
 49. Subsidiary
  • Kompaniya
  • Ikkinchi darajali
 50. Whiff
  Hidlab ko'rmoq, hidi sezilmoq
Author
Saidilyos
ID
180349
Card Set
001. Academic wordlist (01-50).txt
Description
One of the series of the most academic word list derived from Financial and Scientific magazines of UK and USA.
Updated