felställningar

 1. Vad menas med fundament?
  • Något som är stabilt, det finns minst rörlighet i handen.
  • >Metacarpalbenen
  • >metacarpalbenen 2-3
  • Om det inte fanns något fundament skulle vi inte kunna ha finmotorik
 2. Vad menas med rörliga delar?
  • de delar av handen som är rörliga för att få bra funktion på handen. 
  • >Dig 2,3 ej metacarpalben
  • >Dig 1 hela fingret
  • >Dig 4,5 hela fingret
  • De rörliga delarna gör att vår grovmotorik är starkare. 
 3. Vad menas med att handen är mycket komplex?
  Att i det fagliga livet fungerar handen som ett griporgan, känselorgan och kommunikationsorgan. 
 4. Vad krävs för att handen ska fungera optimalt?
  Att alla delar i handen måste fungerar gentemot varandra. 
 5. Vad bildar handen för tre valv?
  • 1. Tvärgående 1: carpalbenen
  • 2. Tvärgående 2: Metacarpalbenshuvud (MCP)
  • 3. Längsgående: alla benen i handen bildar en skålform
 6. Vilka är dom 7 glidytorna?
  • 1. Hud mot underliggande vävnader (måste glida för vi ska kunna ha funktion)
  • 2. ben mot omgivande vävnad
  • 3. Glidytor mellan senor och mot omgivande sentunnel
  • 4. sentunnelns olika strukturer. (fingrets undersida)
  • 5. Ligament, kollateralligament. Pip, DIp. 
  • 6. Ledkapsel (får inte bli stram så man inte kan röra handen eller för slapp så den inte håller ihop leden)
  • 7. Glidytor mellan de broskbeklädda ledytorna. 
 7. Vad är subluxation i handled?
  Carpalbenen glider ner i förhållande till handleden. 
 8. Vad orsakar subluxation i handleden?
  4st
  • Tyngdlagen,
  • dagliga aktiviteter då vi håller handflatan neråt. 
  • Slapp och vidgad ledkapsel
  • Starka flexorer
 9. Hur behandlar man subluxation i handled?
  5st
  • Ortos för slapp och vidgad ledkapsel
  • Stellägga handleden
  • Stärka extensormusklerna
  • Använda viloortos, för att förebygga felställningar
  • Skrapa bort sjukvävnad för att det inte ska fräta å förstöra mer.
 10. ad är subluxation i MCP-lederna?
  Phalangerna glider ner i förhållande till metacarpalbenen i palmar riktning.
 11. Vad orsakar subluxation i MCP-lederna?
  4st
  • Slapp och vidgad ledkapsel 
  • Tyngdlagen
  • starka flexorer
  • Mycket smågrepp
 12. Hur behandlar man subluxation i MCP-lederna?
  5st
  • Använda stora grepp
  • Använda sträckta MCP leder som möjligt
  • träna extensorer
  • Viloortos som är byggd för att trycka upp grundphalangenn för att ha så stärcka MCPleder
  • Använda MTMortos, platta på ovansidan med slingor runt phalangerna som håller upp grundphalangen
 13. Vad är radialföring av handled?
  Handleden hamnar radialt
 14. Vad orskar radialföring av handled?
  • Extensorcarpiulnaris har blivit inflammerad 
  • och radialmusklerna drar i handleden. 
 15. Hur behandlar man radialföring av handleden?
  • Dämpa inflammationen i extensorcarpiulnaris med cortison
  • Träna ulnarföring av HANDLEDEN
 16. Vad är ulnardeviation av MCP-lederna?
  MCP-lederna far ulnart
 17. Vad orsakar ulnardeviation?
  • Vridrörelser (torka bord, öppna m,nyckel.
  • slapp,vidgad ledkapsel
  • Kollateralligamenten är svagarare på radialsidan
 18. Hur behandlar man ulnardeviation av MCP-lederna?
  • Information till pat.
  • Använda hjälpmedel som gör att man undviker vridrörelser
  • Stärka radialförelsen i MCP-lederna
  • Viloortos för att undvika ulnarföring
  • operation. 
 19. Vad är knapphåls deformitet?
  Pip-lederna blir flexerade och DIp-leden blir hyperextenderad. 
 20. Vad orsakar knapphålsdeformitet?
  Blir en vasstagg i leden som sliter på leden. gör att muskelsenan går av för extensor. 
 21. Hur behandlar man knapphålsdeformitet?
  Operation
 22. Vad är svanhalsdeformitet?
  Hyperextension i pip och flexion i Dip
 23. Vad orsakar svanhalsdeformitet?
  • Kontraktur i intrinsikmuskulaturen
  • >lumbrikaler och interosseer
  • Dorsalapponerros. 
 24. Hur behandlar man svanhalsdeformitet?
  Ortosåtta för att hindra att pip hamnar i hyperextension
 25. Vad är skomakar tumme?
  Tummen blir hyperextenderad i IP-lederna. 
 26. Vad orsakar skomakartumme?
  • Håller in tummen i handen för att skydda den.
  • Gör att man greppar fel och tummen böjs i hyperextension. 
  • Huden blir kort eftersom man aldrig böjer tummen
  • slapp och vidgad ledkapsel
 27. Hur behandlar man skomakartumme?
  • Tränar flexion i tumme
  • operera tumme
  • använda ortosåtta, hindra tumme från att komma i hyperextension
 28. Ge exempel på 4 andra felställningar vid RA?
  • 1. Carpaltunnelsyndrom - förtrångt i carpaltunneln
  • 2. Caput ulnae syndrom- nötningssyndrom på kulansom nöter bort senan som styr dig 4,5. 
  • 3. Knytdiastas- när man ej kan knyta handen (knytnäve) tagg som nöter bort senan
  • 4. Mutilans- Dragspelsfenomen. leden och brosk utslitet och leden leder mot benet vilket gör huden längre än benet. 
Author
kafe0007
ID
180314
Card Set
felställningar
Description
felställningar
Updated