Handkirugi

 1. Vilka strukturavvikelser kan det bli i handen?
  9st
  • Blodkärl
  • LIgament
  • senor
  • muskler
  • hud
  • ligament
  • leder
  • CMP
  • Naglar(finmotrik)
 2. Vad är radius strukturavvikelse?
  Fraktur på raduis, drabbar ofta äldre p.g.aa benskörhet
 3. Vad blir funktionsnedsättningen i radius?
  Nedsättning i pronation, supination, rörelse i armbåge, dorsalflexion av handled
 4. Vad blir aktivitetsbegränsningen i radius?
  Blir svagarem svårt att ta på sig kläder, torka av bord, dammtorka, dricka kaffe
 5. Hur fixerar man radiusfraktur?
  3st
  • Gips som går över armbåge
  • platta med skruvar man fäster vid handleden
  • med skruvar från phaland 2 till radiusben
 6. VAd är orsak till radiusfraktur?
  fall, halkar på is
 7. Vad är båtbensfraktur strukturavvikelse?
  Fraktur på båtbenet, ofta en spricka. blir ofta fraktur p.g.a. hyperextension. Skadan gör att det blir dålig blodtillförsel och benet blir poröst och gör ont i handled
 8. Vad blir båtbensfraktur funktionsnedsättning?
  Smärta i dorsalflexion, ständig molande smärta, minskad uthållighet. 
 9. Vad blir båtbensfraktur aktivitetsbegränsning?
  Öppna dörrar, lyfta upp sig från en pool. allt som har med dorsalflexion att göra. 
 10. Hur fixerar man båtbensfraktur?
  s
  sätter in två skruvar
 11. Vad är strukturavvikelsen på metacarpalbensfraktur?
  fraktur på metacarpalben
 12. Vad blir funktionsnedsättningen på metacarpalbensfraktur?
  inskränkning på rörligheten
 13. vad blir aktivitetsbegränsningen?
  nedsatt grepp
 14. Vad är strukturavvikelsen på böjsenefraktur?
  fraktur på böjsena
 15. vad blir funktionsnedsättningen på bljsensfraktur?
  nedsatt grepp
 16. Vad blir aktivitetsbegränsningen på böjsensfraktur?
  vad pat. behöver sin böjsena till.. spela instrument såsom fiol, gitarr? 
 17. Vad gör man under operation vid böjsensfraktur?
  Tenolyser, lösgör senan. Tar bort bindväv. Direkt efter op. pat. får smärtstillande och ska börja röra fingret direkt för hindra ny uppkomst av bindväv. 
 18. Hur sker oftast böjsensskador?
  Genom att man skär bort senan. (t.ex. håller ett ölglas i handen och trillar)
 19. Vad menas med aktiv-ho?
  Träna på sengligning, sker genom att man har en skena på handryggen, böja fingrarna till knytnäve och sen sträcka ut fingrarna, gör att senan glider utan belastning. 
 20. Vad beror ödem på?
  hämmat blod och lymfa återflöde
 21. Vad är orsaken till ödem?
  Kärlen är skadade, bidrar till att återflöder med vätska ej fungerar
 22. hur behandlar man ödem?
  • Mekaniskt tryck som trycker bort ödemet
  • sträcka uppa rmarna, rotera knogarna utåt, ta ner arm i brösthöjd och knoge i hakhöjd.
  • Kompressionshandske
 23. Vad innebär organiserat ödem?
  Ödem som kvarstår och bildas till bindväv och det i sin tur blir en kletig massa och det sen blir djupgående ärr som gör att man inte kan röra handen, blir stel.
 24. Vad är droppfinger/maletfinger?
  När en sträcksena till ett finger går av. 
 25. Hur behandlar man droppfinger?
  Tejpar översta delen av fingret uppåt i 6 veckor, 75%blir bra igen. 
 26. Vad är kollateralligament?
  Solfjäderformade ligament vilket gör att en led i handen kan vara spänd i alla lägen. 
 27. Vad är strukturavviklesen på ulnarkollateralligament?
  Ligament går av (mellan tumme och pekfinger) Genom våldsamt trauma mot tumme utgående. 
 28. Vad blir funktionsnedsättningen på ulnarkollateralligament?
  Kan ej använda tumme, kan ej ulnar abducera tumme
 29. Vad blir aktivitetsbegränsningen på ulnarkollateralligament?
  Kan ej använda tummen
 30. Vilket område försörjer N.Radialis?
  Baksida handen
 31. Vilken motorik har n.radials?
  Extension i handled, MCP-leder
 32. Vad är struktur avvikelsen på N.radialis?
  Skada på n.radialis kan bli dropphand.
 33. Vad blir aktivitetsbegränsningen på n.radialis?
  kan ej vinka, ta i handtag.
 34. vilket område försörjer N.medianus?
  phalang 1,2,3 och halva 4
 35. Vad blir funktionsnedsättningen på N.medianus? 
  noll oposition, noll känsel i phaland 1,2,3 halva 4
 36. Vad blir aktivietsbegränsningen i n.medianus?
  hålla i en penna
 37. Vad försöjer n.ulnaris?
  phaland halva 4 och 5:an
 38. Vad har n.ulnaris för motorik?
  påverkar interoser, gör att handen blir smidig. klohand
 39. Vad är strukturavviklsen på n.ulnaris?
  skada på n.ulnaris
 40. vad blir funktionsnedsättningen på N.ulnaris?
  Grepp och känsel i phalang halva 4:an och 5:an extension och flexion. 
Author
kafe0007
ID
180308
Card Set
Handkirugi
Description
Handkirugi
Updated