Felställningar

 1. Vilka leder finns det i handen?
  • 1. Radiocarpal
  • 2. Intercapral
  • 3. CarpoMetaCarpal
  • 4. MCP
  • 5. PIP
  • 6. DIP
 2. Handens olika grepp

  Finmotorik?
  • 1 tre-punktsgrepp (penngrepp)
  • 2 pinchgrepp (tumme + fingrar)
  • 3 nyckel/lateralgrepp (tumme + laterala pekfingret)
 3. Handes olika grepp

  Grovmotorik?
  • 1 Tvärhandsgrepp
  • 2 Bollgrepp/sfärisk grepp
  • 3 hak/krok grepp
  • 4 extentionsgrepp
  • 5 diagonalvolbargrepp
 4. Svanhålsdeformitet
  • 1.Flexerad MCP
  • 2.Hyperextenderad PIP
  • 3. Flexerad DIP

  • Orsak: Kontraktur i instrinktsmuskelaturen, lumbrikaler och interosser. 
  • Behandling: Träna på att böja PIP
 5. Skomakartumme
  • Tummens MCP är försvagad pga långvarig synovit
  • Behandling: Träna flexion i tummen, operera tummen och ställa den i flekterat läge
 6. Knapphålsdeformitet
  • Flekterad PIP och Hyperextenderad DIP
  • Orsak: sena som har gått av
  • Behandling: Tidigt kan oroser vara till hjälp
 7. Ulnardevition (flexion av MCP) 
  • MCP sväller upp och gör att fingrarna felplaceras i rikting mot phalang 5
  • Orsak: Vardgasslit, alla vridrörelser påverkar och slapp och vidgad ledkapsel.
  • Behandling: Radialföring i fingrarna, hjälpmedel för att undvika vridrörelser (burköppnare)
 8. Sublaxtion i MCP 
  • Phalangerna far i palmar riktning (de glider isär)
  • -Orsak: Slapp och vidgad ledkapsel, tyndlagen - starka flexorer)  och små grepp (hålla i en penna)
  •  -Behandling:
  • Jobba med så sträckta MCP som möjligt,
  • använda tjocka grepp på pennor,
  • Arbets/viloortos: (trycker upp grundphalanger)
  • MTM-ortos: elastiska band trycker upp GPH
 9. Radialföring av handled
  • Handleden hamnar mot tumsidan
  • Orsal: extensor carpi ulnaris
  • Behandling: Träna ulnarföring av handen. men ej i MCP
  • Ta bort inflammationen med en kortisonspruta
 10. Subluxtion i handled
  • Carpalben och metacarpalben glider isär i förhållande till radius
  • Orsak: Slapp och vidgad ledkapel, tyngdlagen, starka flexorer
  • Behandling: Arbetsortos, viloortos, operation, träna extention
 11. Carpaltunnelsyndrom
  Förtrångt i tunneln, handens nerver kommer i kläm vilket ger domningar och smärtor
 12. Caput ulnae syndrom
  sena som går av, sträcker i phalang 4 & 5
 13. Knytdiastas
  När man ejnkan knyta handleden
 14. Multians
  huden är längre än benen
 15. Handens stabila fundament?
  • -Styr finmotoriken
  • -Strama ligament
  • -Carpalbenen (lite rörlighet)
  • -Metacarpal 1,2
 16. Handens rörliga delar?
  • -Styr grovmotoriken
  • -dig 1-5
  • -metacarpal 4-5
 17. Vilka glidytor finns det i handen? 7st...
  • 1 Hud mot underliggande vävnad
  • 2 Ben mot omgivande vävnad
  • 3 Glidytor mellan senor och mot omgivande sentunnel
  • 4 Sentunnelns olika strukturer
  • 5 Ligament -> Kollateralligament -> Slappa & sträckta. -> Traktion: dra isär en led, gör att det bildas ärrvävnad
  • 6 Ledkapsel
  • 7 Glidytor mellan de broskklädda ledytorna
Author
perekl86
ID
179300
Card Set
Felställningar
Description
Felställningar
Updated