Mikro 1

 1. produkční funkce
 2. Výrobní množina
 3. množina požadovaných vstupů
 4. Izokvanta produkce
 5. Axiomy
 6. Mezní produkt
 7. Průměrný produkt
 8. Mezní míra technické substituce
 9. Technická efektivnost
 10. Výstupová efektivnost
  Výroba je výstupově efektivní, pokud je pro dané Z Y maximální možné (f(z)=y)
Author
TeaTime
ID
178426
Card Set
Mikro 1
Description
vyrobce
Updated