School Life

 1. znęcać sie na mlodszym
  to bully
 2. zakuwać
  to grind
 3. oblać 
 4. to flunk
 5. wagarować
 6. hooky
 7. równieśnik 
 8. peer
 9. ypadać lepiej 
 10. to outperform
 11. realny 
 12. viable
 13. woźny
 14. caretaker
 15. dyrektor szkoły
 16. head
 17. dyrektor szkoły
 18. principal
 19. wagarowicz
 20. truant
 21. egzamin wstępny
 22. oral exam
 23. dziennik klasy 
 24. register
 25. poprawka
 26. retake,resit
 27. urwać się z lekcji
 28. to bunk off school
 29. ściągać 
 30. to crib
 31. zdać
 32. to get through
 33. uczyć się na pamięć
 34. to learn sth by heart
 35. zawieszać kogoś w prawach ucznia
 36. to suspend sb from
 37. rozległy 
 38. ample
 39. tempo 
 40. pace
 41. podzielny 
 42. divide
 43. dyrektor szkoły 
 44. headmaster
 45. uczeń 
 46. pupil
 47. na planie lekcji 
 48. on the timetable
 49. egzamin próbny 
 50. mock exam
 51. pokój nauczycielski 
 52. staffroom
 53. powtórka
 54. revision
 55. kartkówka(niezapowiedziana)
 56. pop quiz
 57. zakuwać do 
 58. to cram for
 59. znać na pamięć
 60. to know sth be heart
 61. zapamietywać 
 62. to memorise
 63. chodzić na wagary
 64. to play truant
 65. ścierać tablice 
 66. to wipe the blackboard
 67. kwestionować 
 68. aquestion
 69. cytować 
 70. to cite
 71. nieobecny
 72. absentee
 73. absolwesnt 
 74. graduate
 75. woźny
 76. janitor
 77. nauczyciel na zastępstwie
 78. supply teacher
 79. dyktando
 80. dictation
 81. kara pozostania po lekcjach 
 82. detention
 83. zebranie rodziców
 84. parent's evening
 85. bal maturalny
 86. prom
 87. wagarowanie
 88. truancy
 89. polecenia 
 90. rubric
Author
rwzielinski
ID
178365
Card Set
School Life
Description
Vocabulery about school life
Updated