Kvindelige kønsorganer

 1. Beskriv ovarierne med hensyn til størrelse og form.
  —Størrelse: 1 x 2 x 3 cm, 12-15 g.

  • —Flader og kanter: (mandelformet)
  • —Vertikal akse
  • —Medial- og lateralflade
  • —Margo liber (bagkant)
  • —Margo mesovaricus (forkant) med hilum ovarii
  • —Øvre + nedre pol
 2. Hvilke strukturer begrænser fossa ovarica?
  • Bagtil: Ureter
  • —Op: Vasa iliaca ext.
  • —Ned: N. obturatorius, a. obturatoria
  • —Lat.: Bækkenvæg
 3. Hæftninger i uterinhjørnet?
  • Øverst:
  • Nede Ant:
  • Nede Post:
 4. Ovariernes fiksation?
  • Lig. suspensorium ovarii (øvre pol)
  • —Mesovariet (margo mesovaricus)
  • —Lig. ovarii proprium (nedre pol)
 5. Lymfedrænage fra ovarierne:
  Gennem lig. suspensorium til lnn. lumbales
 6. Arterieforsyning til ovarierne
  • —A. ovarica fra aorta abdominalis (L2-niveau)
  • —Via lig. suspensorium

  —A. iliaca interna (forreste stamme) -> —A. uterina (gn. lig. latum uteri) -> —R. ovaricus
 7. Referred pain fra ovarierne, hvor?
  T10, område omkring umbilicus
 8. De fire sektioner af tuba uterina?
  • —1) Infundibulum tubae uterinae - —Fimbriae tubae (1 fimbria ovarica) —Ostium abdominalis tuba uterinae
  • —2) Ampulla tubae uterinae (længst + bredest)
  • —3) Isthmus tubae uterinae 
  • 4) Pars uterinae à ostium uterinum
 9. Forløb og relationer af tuba uterina?
  • —Ophængt i mesosalpinx, øvre del af  lig. latum uteri
  • —Fra uterinhjørnet horisontalt af nedre pol af ovariet
  • —- Tarmslynger
  • —- Ant.: vesica urinaria
  • —- Post.: rectum
  • —Langs margo mesovaricus af øvre pol.

  • —Lateralt bækkenvæg m. vasa iliaca int.
  • —Ureter —Tarmslynger, colon sigmoideum, rectum, evt. appendix vermiformis.
  • Ved slappe ligamenter evt. uterus, vagina, fossa Douglasi.
  • Fortsætter ned langs margo liber – fimbriae.
 10. Inddeling af uterus?
  • Corpus:
  • øvre, brede 2/3
  • • Facies vesicalis (Frem + ned)
  • • Facies intestinalis (Bagud + op)
  • • Højre og venstre kant
  • • Fundus
  • • Uterinhjørner (tubae)
  • • Isthmus à cervix

  • Cervix:
  • nedre smallere 1/3
  • • Portio supravaginalis øvre 2/3
  • • Portio vaginalis ”portio” nedre1/3

  • Portio:
  • • Afrundet kegleformet 1x2 cm
  • • Ostium uteri
  • • Labium ant. et post.
 11. Uterus' relationer?
  Ostium uteri: Overkanten af symfysen  • Corpus:
  • —Fundus: —Tyndtarmslynger + colon sigmoideum
  • —Facies intestinales: —Rectum, adskilt af tarmslynger
  • —Facies vesicalis: —Corpus vesicae
  • —
  • Cervix:
  • —Post.: Fossa Douglasi
  • —Ant.: Fundus vesicae
  • Lat.: Parametriet med ureter + a. uterina
 12. Uterus' lymfedrænage
  • Fundus:
  • —Langs vasa ovarica -> lnn. lumbales
  • —Langs ligg. teretia -> lnn. ing. superficiales

  • Corpus:
  • —Lateralt i lig. latum -> lnn. iliaci externi

  • Cervix: 3 veje 
  • Frem -> lnn. iliaci externi (hovedafløb) 
  • —Lateralt i lig. cardinale langs vasa uterinae -> lnn. iliaci
  • interni
  • —Bagud -> lnn. sacrales
 13. Forstærkninger i fascia pelvis, som er med til at sikre beliggenheden af uterus

  Hvilke andre strukturer er medvirkende til at fiksere
  uterus?
  —Fascia pelvis er den nedre fortsættelse af fascia transversalis. Parametriet (fascia pelvis viceralis):

  • —Lateralt: Lig cardinale cervicis uteri
  • —Post: Lig. rectouterinum (m. rectouterinum) -> plica. afgrænser fossa douglasi opadtil.
  • Ant: Lig. Pubovesicale + blærens laterale ligament

  • Andre strukturer:
  • —Diaphragma pelvis; m. levator ani.
  • —Lig teres uteri: fortil -> anteversion.
  • —Lig. Latum uteri
 14. Lig. teres uteri;

    - Forreste fiksation, fold i forreste blad
  af lig. latum

    - 12-14cm, kollagen, elastisk, glat musk. (+
  lidt tværstribet)

    - Bære 6-900g.

    - Løber skråt frem + lateralt.

    - Krydser linea terminalis med vasa iliaca externa

    - Løber frem til anulus ing. prof => krydser vasa epigastrica   superficialis.

    - Canalis inguinalis

    - Hæfter i dybe lag af huden på mons pubis + labia majora.
Author
rockysds
ID
178138
Card Set
Kvindelige kønsorganer
Description
Kvindelige kønsorganer
Updated