Kemi 4

 1. Vad är det som utmärker metaller?
  Det som gör det är bindningsförhållandet i metallen
 2. Vad är en metallbindning?
  En viss typ av bindning som atomer binds ihop genom
 3. Varför blir metallatomer större och varför blir valenselektronerna mer löst bunda ?
  För att metalatomen påverkas valenselektronerna av en svag effektiv kärnladdning
 4. Vad heter det när elektroner delas mellan flera atomer?
  Delokaliserade 
 5. Vad är orsaken till metallens elektriska ledningsförmåga i både fast och flytande tillstånd?
  Att de delokaliserade elektronerna lätta kan förflytta sig mellan metaller
 6. Vad är orsaken till varför metaller är formbara i fast tillstånd?
  För att metallbindningen är oriktad
 7. Vad är orsakerna till hur stark en metallbindning kan vara?
  Dels hur många elektroner det finns i varje atom som kan delokaliseras. 

  Och ju kortare bindningsavståndet är desto starkare blir metallbindningen

  och hur stora atomerna metallerna har. Ju mindre atomer desto starkare desto större desto svagare 
 8. Vad kan vi använda elektronegativiteten till?
  Att bestämma riktningen av polariteten hos bidningar
 9. Vad är skillnaden mellan kovalent bindning och polär bindning när det gäller fördelning av elektroner?
  Att i kolvalenta bindningar delas elektroner lika mellan atomerna OM de har samma elektronegativitet, medan i polärar kovalenta bindningar där får den atomen som har störst elektronegativtet fler elektroner
 10. Vad är en polär kovalent bindning?
  När två oilika atomerslag binds till varandra som attraheras olika stark med varandra. 

  Den ena kommer få en SVAG negativ laddningen, medan den andra atomen kommer få en SVAG positiv laddning
 11. Vad menas med "polär"?
  Centrum för postiv och negativ laddning finns på olika ställen
 12. Vilken är den enda ädelgasen som inte har fullt yttersta skal?
  Helium
 13. Vad innebär Oktettregeln?
  Att efter en kemiskt reaktion ska atomen eller atomerna ha fått fullt yttersta skal
 14. Hur blir oftast oktettreglen uppfylld?
  Genom att flera atomer delar elektroner med varandra så att de får ädelgaststruktur
 15. I vilken fas finns det flest av och näst flest av i det periodiskasystemet?
  Finns flest av fast form sedan kommer gas form och sist kommer flytande form
 16. Hur många grundämnen är i flytande form?
  Kvicksilver (Hg) & Brom (Br)
 17. Kan det bildas några nya grundämnen genom kemiska föreningar?
  Nej för grundämnen kan bara bestå av en sorts atomer
 18. Vad är en mättad lösning?
  En mättad lösning är när man inte kan lösa upp mer av lösningen?
 19. Vilka rena ämnen finns det?
  Grundämnen och kemiska föreningar
 20. Vilka bladningar finns det?
  Homogen blandning och Hetrogen bladning
 21. Hur bildas en kemisk förening?
  Genom en kemisk reaktion mellan grundämnen som leder till att nya ämnen bildas som får helt nya egenskaper
 22. Vad är en jonbindning?
  En jon som är blandad med partiklar
 23. Vad för joner bildar icke-metaller?
  Negativa joner och de bildar alltid negativ joner
 24. Vad för joner bildar metaller?
  Postiva joner och bildar alltid positiva joner
 25. Vad har jonföreningar för egenskaper?
  • De sänker smältpunkten
  • De smakar salt
 26. Vad är en molekylföreningar?
  det är kovalenta bindningar inom molekyler som är starka och mellan molekylerna finns det svaga bindningar
 27. Vad är en molekyl?
  Det är en sorts av kemisk förening alltså en grupp atomer som är budna till varandra genom kovalent binding.
 28. Hur många atomer består en molekyl som minst av?
  En molekyl består minst av 2 atomer
Author
Ozze
ID
178080
Card Set
Kemi 4
Description
Kemi
Updated