KelimeKartı19.txt

 1. prediction
  tahmin, kehanet
 2. astrologer
  astrolog, yıldız falcısı
 3. currency
  para, döviz, geçerlilik, yaygınlık
 4. resign
  istifa etmek, istifasını vermek, bırakmak, çekilmek
 5. horoscope
  burç, yıldız falı
 6. as soon as 
  en kısa sürede
 7. When= ...........-dığı zaman
  After=.............-den sonra
  Before=...........-den önce
  As=.................-iken
  While=.............-iken
  Just as=............-tam iken
  Until/Till=.........-ceye kadar
  By the time........-ceye kadar
  since=...............-dğından beri
  as soon as=.........ir.............imez
  as long as=..........-dığı sürece
  once=............ce/ca
  No sooner=..........than:.......mesi ile.......mesi bir oldu
  Hardly/Scarcely............when: tam.........mıştıki.........oldu
 8. bug
  gizli mikrofon, dinleme cihazı, virus, infection
 9. prime minister
  başbakan
 10. president
  başkan, cumhurbaşkanı
 11. argument=discussion=debate
  tartışma, müzakere, iddia, görüş
 12. apologize
  özür dilemek, af dilemek
 13. regret
  pişmanlık, üzüntü, teesüf etmek
 14. disappointment
  hayal kırıklığı, hayal kırıklığına neden olan şey, düş kırıklığı
 15. promise
  söz, söz vermek, umut vermek, umut, umutlu olmak
 16. book online 
  online rezervasyo
 17. mountain ranges
  sıradağlar
 18. coast
  deniz kıyısı, deniz kenarı, sahil
 19. change
  bozuk para, bozdurmak, para üstü, değiştirmek
 20. climate
  iklim
 21. fountain
  çeşme
 22. motorway
  otoyol
 23. skyscraper
  gökdelen
 24. come out
  çıkmak, ortaya çıkmak, piyasaya çıkmak, sunulmak, anlaşılmak, görünmek
 25. take off
  inmek, çıkarmak, indirmek
 26. hill
  tepe, yokuş
 27. steam
  buhar, buğulanmak
 28. temperature
  ısı derecesi, sıcaklık, derece
 29. extinct
  sönmüş, nesli tükenmiş
 30. violent
  şiddetli, sert, saldırı sonucu olan
 31. disaster
  felaket, afet
 32. survive
  hayatta kalmak, sağ kalmak
 33. moustache
  bıyık
 34. iceberg
  buzdağı
 35. prison
  hapishane, cezaevi
 36. exactly
  tam, tamamen, tam olarak, aynen
 37. familiar
  tanıdık, bildik
 38. faint 
  bayılmak
 39. mother-in-law
  kayınvalide, kaynana
 40. bandage
  sargı, bandaj, sarmak, bağlamak
 41. come round
  ayılmak
 42. dizzy
  başı dönen, sersem
 43. plaster
  yara bandı
 44. rash
  döküntü, kaşıntı
 45. sting
  sokmak (acı, batma, yakma)
 46. swelling

  swell
  şişkinlik, şişme 

  şişmek, kabarmak
 47. symptoms
  belirti, bulgu
 48. bleeding

  bleed
  kanama

  kan kaybetmek, kanamak
 49. sneezing
  hapşırmak
 50. bruise
  çürük, ezik, yara, zedelemek
 51. swollen
  şişmiş, şişkin
 52. aircraft
  uçak
 53. outback
  taşra, şehirden uzak yer
 54. aid
  yardım, yardımcı, yardım etmek, yardımcı olmak
 55. minister
  bakan, papaz
 56. aerial
  hava
 57. postmaster
  postane müdürü, posta müdürü
 58. morse code
  mors alfabesi
 59. patient
  hasta
 60. compass
  pusula
 61. landmark
  işaret, yön bulma işareti
 62. fence
  çit, parmaklık
 63. facility
  imkan, tesis
 64. kangaroo
  kanguru
 65. wild 
  vahşi, yabani
 66. founder
  kurucu
 67. note
  not, nota, kağıt para, not etmek, dikkat
 68. closely
  yakından
Author
tahagoksoy
ID
177530
Card Set
KelimeKartı19.txt
Description
KelimeKartı19.txt
Updated