kpds-5 SCIENCE

 1. appreciation
  algılama
 2. cognition
  bilmek -idrak
 3. phase
  aşama - safha
 4. ambıguity
  belirsilik
 5. vagueness
  belirsilik
 6. uncertainty
  belirsilik
 7. famine
  kıtlık
 8. obstacle
  engel
 9. obstruction
  engel
 10. strength
  güç-kuvvet
 11. credibility
  güvenirlilik
 12. dependability
  güvenirlilik
 13. crust
  ... kabuğu
 14. fragment
  kırık - çatlak
 15. rupture
  kırık - çatlak
 16. compound
  madde
 17. stuff
  madde
 18. curiosity
  merak
 19. beat
  nabız
 20. occurrence - regularity
  sıklık
 21. concrete
  katı
 22. approach
  yaklaşım
 23. insight
  yaklaşım
 24. intensity - condensation
  yoğunluk
 25. gizmo - implement
  alet - aygıt
 26. infatructure - substructure
  alt yapı
 27. vessel
  taşıyıcı
 28. means
  vasıta
 29. flow
  akış
 30. comprehend
  anlamak-fark etmek
 31. grasp
  fark etmek
 32. recognize
  anlamak - fark etmek
 33. ignite
  trigger - initiate
 34. determine - specify
  belirlemek
 35. abort
  bırakmak
 36. plunge
  collide
 37. bump
  crash
 38. proceed
  devam etmek
 39. persist
  devam etmek
 40. maintain
  devam etmek
 41. carry on
  devam etmek
 42. subsidize
  finanse etmek
 43. back up
  finanse etmek
 44. loose
  gevşetmek
 45. tighten
  sıkmak
 46. stretch
  sıkmak
 47. pursue
  takıp etmek
 48. deplete
  tüketmek
 49. use up
  tüketmek
 50. exploit
  kendi çıkarına kullanma sömürmek tüketmek
 51. retard
  yavaşlatmak - geciktirmek
 52. hol back
  yavaşlatmak
 53. eliminate
  yok etmek
 54. molten
  erimiş
 55. applicable
  geçerli
 56. embedded
  iç içe gömülü
 57. implanted
  iç içe gömülü
 58. convincing
  ikna edici
 59. presuative
  ikna edici
 60. criditable
  ikna edici
 61. unified
  ilişkili bağlantılı
 62. ratio
  oran
 63. proportional
  orantılı
 64. hollow
  orantılı
 65. infinite
  sonsuz – sınırsız
 66. proper
  uygun
 67. apt
  uygun
 68. challenging - demanding
  zorlayıcı
 69. though
  zorlayıcı
 70. muhatap
  counterpart
 71. crew
  takım
 72. squad
  takım
 73. İn terms of
  Bakımından
 74. Concerning
  Bakımından
 75. Regarding
  Bakımından
 76. On the basis of
  Bakımından
 77. Evaluation
  Değerlendirme
 78. Assessment
  Değerlendirme
 79. Judgment
  Değerlendirme
 80. Apprasial
  Değerlendirme
 81. Range from
  Değişkenlik göstermek
 82. Rate between
  Değişkenlik göstermek
 83. Track down
  Kayıt tutmak
 84. Consist of
  Meydana gelmek - …’dan oluşmak
 85. Composed of
  Meydana gelmek - …’dan oluşmak
 86. Coin a term
  Terim üretmek
 87. Utter a term
  Terim üretmek
 88. Run out of
  Tükenmek yoksun olmak – lack of
 89. By means of
  Yolu ile
 90. Through
  Yolu ile
 91. Via
  yolu ile
Author
yoharo_
ID
176747
Card Set
kpds-5 SCIENCE
Description
bilim kelimeleri
Updated