October 1 VK Vocab

 1. verhoogde
  increased
 2. vertrekken
  departure
 3. steun
  stand, stay
 4. voormalig
  former
 5. volgens
  according to
 6. besluit
  decision
 7. leden
  members
 8. zetels
  seats, chairs
 9. verdedigen
  defend
 10. bereid
  ready
 11. vragen
  to ask, to question
 12. beroerd
  terrible
 13. houden
  to keep
 14. kiezers
  voters
 15. gekozen
  voted
 16. ramp
  disaster
 17. snapt
  begrijp
  understand
 18. helemaal
  completely
 19. geoegen
  pleasure
 20. kreeg
  krijgen
  • received
  • got
  • had
 21. beleid
  policy
 22. baan
  job
 23. bewijs
  evidence
 24. accu
  battery
 25. legt
  puts
 26. beslag
  burden
 27. het milieu
  the environment
 28. verschenen
  published
 29. reden
  reasons
 30. aandacht
  attention
 31. verschuiven
  shift
 32. stoffen
  • substance,
  • stuff
 33. stroom
  • stream
  • current (electric)
 34. gebruiken
  use
 35. een fink deel
  a large part
 36. het afval
  waste
 37. meegerekend
  included
 38. keer zo veel
  times as much
 39. schaarse
  scarce
 40. vergt
  requires
 41. levert
  supplies
 42. ondanks
  despite
 43. bezwaren
  objective
 44. gegevens
  data
 45. opstandelingen
  rebels
 46. bewind
  regime
 47. waarborgen
  guarantee
 48. belangrijke
  important
 49. toespraak
  • speech,
  • address
 50. omgooien
  • upset
  • overturn
 51. veilig(er)
  safe(r)
 52. velvarend(er)
  prosperous (more)
 53. bondgenoot
  ally
 54. delen
  to share
 55. aamoegedigd
  encouraged
 56. opvoeren
  to increase
 57. verwijten
  • to reproach
  • to accuse
 58. over te komen als
  to come across as
 59. iemand
  someone
 60. eerder
  previously
 61. afgesproken
  agreed
 62. makken zich zorgen over
  to be concerned about
 63. de opleiders
  the trainers
 64. vergaderen
  • to meet
  • to gather
 65. ongerust
  worried
 66. vlugger
  quickly
 67. terugtrekken
  to withdraw
 68. bezinnen
  to consider
 69. concreet
  specific
 70. geplannen
  to plan
 71. een machtswisseling
  a change of power
 72. bijvoorbeeld
  for example
 73. leiden
  to lead
 74. op korte termijn
  in the short term
 75. heeft aangegeven
  has indicated
 76. instellen
  to establish
 77. commissie
  committee
 78. tijdens
  during
 79. rechtsstaat
  rule of law
 80. voorzitter
  chairman
 81. verantwoordelijk
  responsible
 82. uitvoering
  • execution
  • implementation
 83. wethouder
  alderman
 84. het antwoord
  the reply
 85. het verzoek
  the request
 86. binnenkort
  soon
 87. worden gepubliceerd
  be published
 88. aawezig
  present
 89. aawezigen
  participants
 90. Verder waren
  there were
 91. onder meer
  among others
 92. vertegenwoordiger
  representative
 93. behartigen
  to represent
 94. opmerkingen
  • comments
  • remarks
  • observations
 95. kennis
  knowledge
 96. onafhankelijke
  independent
 97. aansprakelijkeheids
  liability
 98. de boedel
  the estate
 99. tegenstrijdig belang
  conflict of interest
 100. verwachten
  to expect
 101. geschil
  a dispute
 102. het baten
  • the benefits
  • the income
 103. voldoende
  sufficient
 104. opleveren
  • to yield
  • to supply/produce
 105. de uitkering
  the benefit
 106. stukken
  documents
 107. wettelijke
  legal
 108. grondslag
  grounds/basis
 109. bepleiten
  to argue
 110. betwisten
  to dispute
 111. de overeenkomst
  the agreement
 112. verliezen
  to lose
 113. andere
  other
 114. middelen
  resources
 115. vorlopige
  provisional
 116. oplossing
  affairs
 117. elftal
  team (sports)
 118. is de kans klein dat
  • there is little chance that
  • it is unlikely that
 119. na afloop
  afterwards
 120. onlangs
  recently
 121. verkeers
  traffic
 122. zeg nooit nooit
  never say never
Author
seanlindsay
ID
176323
Card Set
October 1 VK Vocab
Description
Dutch vocabulary drawn from October reading of VK
Updated