Chinese Vocab (3)

 1. zheng hao
  正好
 2. menkou
  门口
 3. liuxuesheng
  留学生
 4. caidan
  菜单
 5. ji
 6. qingzheng
  清蒸
 7. weidao
  味道
 8. jielan
  芥兰
 9. nen
 10. xiang
 11. bocai
  菠菜
 12. jiao
 13. xinxian
  新鲜
 14. qingdan
  清淡
 15. xian
 16. you
 17. canjin
  餐巾
 18. buru
  不如
 19. ge
 20. kouwei
  口味
 21. biru
  比如
 22. la
 23. koushui
  口水
 24. liu
 25. kaolu
 26. zhuyi
  主意
 27. lisha
  丽莎
 28. lin xuemei
  林雪梅
 29. sichuan
  四川
 30. hunan
  湖南
 31. guangdong
  广东
Author
lritchie77
ID
176101
Card Set
Chinese Vocab (3)
Description
Chapter 3
Updated