Anatomi Introduktion (glosor)

 1. Vad är anatomi?
  Läran om organismers form och struktur.
 2. Benlära på latin?
  Osteologi.
 3. Ledlära på latin?
  Arthrologi.
 4. Muskellära på latin?
  Myologi.
 5. Kärllära på latin?
  Angiologia.
 6. Vad är nervsystemet på latin?
  Systema Nervosum.
 7. Bål på latin?
  Truncus.
 8. Armar och ben på latin?
  Extremiteter.
 9. Höger:
  Dexter
 10. Vänster:
  Sinister
 11. Mot Medialplanet:
  Medialt
 12. Från Medialplanet:
  Lateralt
 13. Mot Framsidan:
  Anteriort (Ventralt)
 14. Mot baksidan:
  Posteriort (Dorsalt)
 15. Mot huvudet:
  Kranialt
 16. Mot "svansen":
  Kaudalt
 17. Över, mot huvudet:
  Superiort
 18. Under, mot fötterna:
  Inferior/Inferiort
 19. Ytligt:
  Superficialis
 20. Djupt:
  Profundus
 21. Närmast bålen:
  Proximalt
 22. Perifert:
  Distalt
 23. Mot handflattan/handrygg:
  Palmart/Dorsalt
 24. Mot tumme/lillfinger:
  Radialt/Ulnart
 25. Transversaltplan:
  Horisontalplan
 26. Vertikalplan, Coronalplan:
  Frontalplan
 27. Medianplan, Midsagittal:
  Sagitalplan
 28. Vertikal Axel:
  Huvudet och ner genom mitten av kroppen.
 29. Sagittal axel:
  "pilen går in genom naveln och ut genom ryggen".
 30. Transversal Axel:
  90 Grader mot sagittalplanet.
 31. I sagittalplanet:
  Flexion/Extension
 32. I horisontalplanet:
  Lateralflexion.
 33. I horisontalplanet:
  Rotatopm av höften, axeln.
 34. Lillfingret/-tån uppåt:
  • Dorsal- och palmarflexion
  • Pronation av hand/fot.
 35. Handflatan uppåt, stortån uppåt:
  Supination av hand/fot.
 36. Utåt-inåt abduktion-adduktion från mittfingret/tån.
  Fingrar och tår. 
Author
Anonymous
ID
176034
Card Set
Anatomi Introduktion (glosor)
Description
Anatomi
Updated