Nervsystemet Del 1

 1. Ge tre exempel på konsekvenser utav skador på CSN?
  Förlamning, nedsatta mentala funktioner och medvetslöshet.
 2. Hur stor är Cerebrum? 
  (storhjärnan) 2400kvc , veckad yta. 
 3. Vilka två olika system ingår i det autonoma nervsystemet?
  • Sympatiska Nervsystemet 
  • Parasympatiska Nervsystemet
 4. Vad är hjärnstammen?
  • Mesencephalon (mitthjärnan). 
  • Pons (hjärnbryggan).
  • Medulla Oblongata (förlängda märgen).
 5. Vad är kärnor med koppling till Cortex Cerebri?
  Ansamling av nervcellskroppar innanför Cortex Cerebri.
 6. Ryggmärg på latin?
  Medulla Spinalis.
 7. Vad gör vårt nervsystem?
  Är specialiserat på snabb spridning av info. Ex: Kontroll av skelettmuskulaturen, bearbetning och tolkning av sinnesintryck.
 8. Vad är Cerebellum?
  Lillhjärnan.
 9. Vad är Storhjärnan?
  • Cerebrum med två hjärnhalvor (hemisfärer).
  • Hemisfärerna har ett stort antal vindlingar och fåror, vilka ökar storhjärnans yta. 
 10. Nervvävnaden delas in frå och vit substans. Berätta om den går substansen:
  • Den grå substansen består av nervcelleskroppar och deras dentriter.
  • Den finns i Coretex Cerbri (Hjärnbarken), Cortex cerebellum och i kärnor (ansamling av nervcellskroppar i hjärnans djupare del och i ryggmärgen).
 11. Vad är Sulci?
  • Fåror mellan vindlingarna. 
  • Huvuddragen lika från individ till individ. 
  • Ex: Sulcus Centralis (centralfåran) och Sulcus Lateralis (sidofåran).
 12. Cortex Cerebri är indelad i olika lober, vilka?
  • Pannlob
  • Hjässlob
  • Nacklob
  • Tinninglob
 13. Vad finns i Encephalon (hjärnan) och Medulla Spinalis (ryggmärgen)?
  Det finns nervceller och synapser som fortlöpande analyserar och värderar den ständiga strömmen av information från sinnescellerna och skickar ut kommandon till kroppens muskler och körtlar. 
 14. Vilka två system sköter kommuikationen i vår kropp?
  • Endokrina systemet
  • Nervsystemet
 15. Berätta om den vita substansen:
  • Den vita substansen innehåller nervcellernas låga utlöpare, axonerna (nervfibrer).
  • Innehåller nervbanor som förbinder olika avsnitt i det centrala nervsystemet med varandra. 
 16. Vad är diencephalon?
  • Mellanhjärnan.
  • Ligger under hemisfärerna.
  • Sidoväggarna kallas thalamus och under dem ligger hypotalamus (golv)
 17. Hjärnans tre huvudsystem:
  • Sensoriskt system
  • Motoriskt system
  • Motivations system (känslor och intellektuella överväganden). 
 18. Vad är hemisfärerna?
  De två hjärnhalvor, tvärförbindelser finns (de flesta i Corpus Callosum). Samarbetar.
 19. Vad är Gyri?
  Hjärnvindlingarna i storhjärnbarken.
 20. Vad heter nervsystemet som ej är viljestyrt?
  Autonoma Nervsystemet.
 21. Berätta om Cortex Cerebri:
  • (storhjärnsbarken), ett 2-4 mm tjockt skikt av grå substans vid ytan.
  • Ansvarar för våra medvetna upplevelser av sinnesintryck.
  • Medveten styrning av rörelser och div. intellektuella aktiviteter.
 22. Vad är Endokrina Systemet?
  Kommunikationssystem, en långsam hormonell kontroll av fysiologiska processer. 
 23. Vilka är nervsystemets två huvuddelar?
  • Centrala Nervsystemet
  • Perifiera Nervsystemet
 24. Vad heter det nervsystem som är viljestyrt?
  Somatiska nervsystemet. 
 25. Hjärnan på latin:
  Encephalon, Cerebrum.
 26. Hjärnan och ryggmärgen ingår i vilket nervsystem?
  Centrala Nervsystemet.
 27. Vad är perifiera nervsystemet? (PNS)
  Består av en serie nerver som går ut parvis från ryggmärgen (spinalnerver) och hjärnstammen (kranialnerver).
 28. Vad är ryggmärgen?
  • Medulla Spinalis. 
  • Sträng av nervvävnad från Medulla Oblonata till 1:a ländkotan.
 29. Vad är Fissurer?
  Springa/spricka djupare än sulcus, tex mellan hjärnhalvorna.
 30. Tillsammans med lillhjärnan så har basala ganlierna stor betydelse för:
  Utformningen av rörelser. 
 31. Vad är lillhjärnan på latin?
  Mesencepahlon.
 32. Hypotalamus:
  Koordinerar autonoma funktioner tex: Blodtryck och temperatur. 
 33. Thalamus:
  Omkoppling av sensoriska muskler.
 34. Hypofysen
  (Endokrin Körtel) regleras av hypotalamus.
 35. Vad orsakar Parkinsons sjukdom?
  Av degeneration i celler i substania niagra, en kärnstruktur i basala ganlierna som producerar dopamin. Medan dopaminproduktion leder till tremor och rigiditet (stelhet) i muskulaturen. 
 36. Vad är Cerebellums Viktigaste uppgift:
  • Atta göra skillnaden mellan faktiska och önskade rörelser så små som möjligt. 
  • Det sker genom att det sänder korrigerade signaler till bl.a. Cortex Cerebri. 
 37. Vad är Orden:
  När Cortex Cerebri sänder signaler till.. x1.. informeras också..x2.. Tar också in information från x3, x4, x5 i senor och leder.
  • x1: Skelettmuskulaturen
  • x2: Cerebellum
  • x3: Örats Balansorgan
  • x4: Muskelspolar
  • x5: Sinnesceller
 38. Vad är det latinska ordet för mellanhjärnan?
  Diencephalon.
 39. Vad är förlängda märgen på latin?
  Medulla Oblongata.
 40. Epifysen:
  • (Tallkottkörteln)
  • Producerar melationin som reglerar dyngsrytmen.
 41. Vad är hjärnbryggan på latin?
  Pons
 42. Vart ligger basala Ganglierna?
  PÅ insidan av de två hemisfärerna (på var sin sida av thalamus).
 43. Vad bidrar Cerebellum till?:
  • (lillhjärnan)
  • rörelsernas kvalitet. 
 44. Hjärnstammen innefattar:
  • Medulla Oblongata (förlängda märgen)
  • Pons ( hjärnbryggan)
  • Mesencephalon (mitthjärnan)
 45. Lillhjärnan på latin?
  Cerebellum
 46. Vad heter det som tar emot axoner från olika sensoriska banor och skickar axoner till hjärnbarken (ex: medvetslöshet till vakenhet)
  • Formatio Reticularis
  • (Kranialnerverna III-XII utgår härifrån).
Author
Malin222
ID
175980
Card Set
Nervsystemet Del 1
Description
CNS PNS
Updated