Kemi 1 Teori

 1. Ange de tre aggregationstillstånd
  Fast form (s), Flytande form (l), och Gasform (g)
 2. Vad är kristallina? 
  Det är partilkar som är uppbyggt efter ett viss mönster
 3. Vad är partiklar?
  Atomer, Molekyler och joner
 4. Vad är värmerörelse?
  Det är när partiklarna vibrerar
 5. Vid vilken grad är den absoluta nollpunkten?
  -273 Image Upload 1
 6. Vad är smältpunkt?
  Vid den tempraturen som ämnerna kan smälta 
 7. Vad heter det när partiklarna är uppbyggt efter ett viss mönster?
  Kristallina
 8. Vad heter det när partiklarna INTE är uppbyggt efter något viss mönster?
  Amorft
 9. Vad är Amorft?
  När partiklarna i det fasta ämnet inte är uppbyggt efter något mönster
 10. Vad händer med partiklarna vid kokpunkten?
  Partiklarna rör sig så snabbt så att det blir fria från ämnet
 11. Hur rör sig partiklarna i den fasta formen?
  Det kan inte röra på sig men kan vibrerar på sig
 12. Hur rör sig partiklarna i den flytande formen?
  De kan rör på sig hur dem vill
 13. Hur rör sig partiklarna i gasformen?
  De rör på sig snabbt, så snabbt så att de blir fria från ämnet
 14. Vad heter det när ett ämne hoppar över den flytande fasen och går från fast till gas eller gas till fast?
  Sublimering att ämnet sublimerar
 15. Vad är en blandning i naturen?
  En blandning är en blandning av två flera rena ämnen
 16. Vad är ett heterogen ämne?
  Ett hetrogen ämne är ett ämne som man kan skilja dess beståndsdelar åt 
 17. Vad är ett homogent ämne?
  Ett homogent ämne är ett ämne som man INTE kan skiljas dess beståndsdelar åt
 18. Vad kan man kalla en homogen blanding för?
  En lösning
 19. Vad är rena ämnen?
  Antingen Grundämnen (som bara består av en sorts atomer)eller Kemiska föreningar(består av flera olika sorters atomer)
 20. Vad är ett lösningsmedel?
  Det ämnet som det finns mest av lösningen
 21. I vilka former kan en lösning vara i ?
  I fast form, flytande form och gasform
 22. Kan ett grundämne sönderdels i andra ämnen?
  Nej för att grundämnen består bara av en sorts atomer
 23. Hur många grundämnen finns det i naturen?
  Runt 90 styckna
 24. Hur många grundämnen har var gjort via konstgjord väg?
  Runt 20 st
 25. I vilka två grupper brukar man dela i grundämnen i?
  I icke-metaller och metaller
 26. Hur många grundämnen i naturen är metaller?
  Runt 70 stycken
 27. Vad är det som skiljer metaller från icke-metaller?
  • Metaller har en metalglans och kan leda värme och el.
  • Icke-metaller kan inte göra något av detta
 28. Vilken metall är inte ett fast ämne vid rumstempratur?
  Kicksilver (Hg)
 29. Vad är halvmetaller för grupp?
  Det är de ämnen som inte har alla de egenskaperna som metaller har men har alltid någon egenskap, vilket gör så att det blir en halvmetall
 30. Vilka ämnen är halvmetaller?
  Tenn och germanium
 31. Vad händer med tenn vid låga tempraturer?
  Tennet övergår från metall till icke-metall
 32. Vad är kemiska tecken?
  En symbol som varje grundämne har
 33. Hur ser det kemiska tecknet ut?
  Det består av ett eller två bokstäver och skrivs alltid med en stor begynelsebokstav
 34. Vem införde det kemsika tecknet?
  En svensk som hette Berzelius i början av 1800-talet
 35. Vad är en kemisk formel?
  Kemisk formel anger vilka grundämnen som ingår, och förhållandet mellan antalet atomer.
 36. Vad är formelenhet?
  Visar hur många atomer som finns i den kemiska formlen
 37. Hur stor massa har en 1 u?
  Lika stor massa som en neutron och en proton
 38. Hur många elektroner finns det om det finns 5 protoner?
  Fem elektroner för att det finns alltid lika många elektroner som protroner
 39. Hur kan man beskriva atomkärnasnas sammansättning?
  Genom masstalet och atomnummret
 40. Det finns alltid lika många protoner som...?
  Elektroner
 41. Atomnummret är alltid lika med antalet ...   i atomkärnan
  Protoner
 42. Vad är en isotop?
  Ett ämne som har samma antal atomnummer med olika antal neutroner
 43. Vad är ett masstal?
  Summan av atomens protoner och neutroner
 44. Vilken symbol har atomnummret?
  Z
 45. Vilken symbol har masstalet?
  A
 46. Vilken symbol har antalet neutroner?
  N
 47. Vad används atommassan till?
  För att jämföra massan på olika atomer
 48. Hur kan man ta reda på vilka grundämnen som finns i ett prov?
  Genom att föra in provet under en låga som tvingar upp elektroner och när man tar bort provet från lågan faller elektronerna tillbaka ner igen och utsänder ljus
 49. Vad handlade Bohrs teori om?
  Att det fanns olika elektronskal och varje elektronskal hade en viss energinivå
 50. Vad kan man uppfatta elektronskalen som?
  Medelavståndet till atomkärnan
 51. Vilket elektronskal har den högsta tillåtna energinivån?
  Det yttersta elektronskalet
 52. Vilket elektronskal har den lägsta tillåtna energinivån?
  Det innersta elektronskalet
 53. Vad är substansmängd?
  Ett mått på antalet partiklar? (Molekyler, Atomer och Joner)
 54. Vad är atommassan?
  Massan av en atom i enheten u
 55. Vad är en Mol?
  Den substanmängd av ett ämne som innehåller lika många partiklar som det finns atomer 
 56. Vad är molmassa
  Det är massan av en mol
 57. Hur mycket är en mol?
  6.02 * 10^23 stycken partiklar
 58. Vilken symbol har Molmassa? 
  M
 59. Vilken symbol har Substansmängden?
  n
 60. Vilken enhet har molmassa?
  g/mol
 61. vilken enhet har substansmängd?
  mol
Author
Ozze
ID
175855
Card Set
Kemi 1 Teori
Description
Tema Teori 1
Updated