Anatomi/Bålens Skelett och Muskler

 1. Vad är ryggraden på latin?
  Columna Vertebralis.
 2. Hur många halsryggskotor finns det och vad heter samligen tillsammans?
  • 7 Stycken.
  • Vertebrae Cervicales
  • (C1-C7 Vertebra).

 3. Hur många bröstryggskotor har man?
  • 12 st.
  • (T01-T12)
 4. Hur många ländryggskotor har man?
  • 5 st.
  • (L01-L05)
 5. Vad är korsbenet på latin?
  • Sacrum.
  • (S01-S05)
 6. Latinska ordet för "svanskotan":
  Coccyx.
 7. Om man har en sned rygg, sjuklig krökning av ryggraden i sidled kallas det?
  Skolios/Scoliosis.

  (onormal krökning i sidled av ryggraden)
 8. Vad kallas den normala bakåtvälvningen av bröstryggraden, alt. sjuklig förändring av ryggradens normala böjning?
  Kyfos.
 9. Vad är ordet för ett medicinskt begrepp som används för att beskriva en böjning av ryggraden som ger en större svank:
  Lordos. 
 10. Vad är Curvatura Primaria?
  • Embryologisk primärkrökning till följd av embryots evntralflexion.
  • Kvarstående i båda kyfoserna.
 11. Vad är Curvaturae Secundariae?
  • Embryologiska sekundärkrökningar, till följd av fetala muskelrörelser.
  • Det är av funktionell härkomst och blir till lordoser.
 12. Vad är samlingsnamnet för de fem ländkotorna?
  Vertebrae Lumbales.
 13. Korsbenet som har uppståt av 5 kotor heter på latin:
  Os Sacrum (Vertebrae Sacrales).
 14. Svansbenet, mestadels sammansatta av fyra förkrympta kotor.
  Os Coccygis; Coccyx. (Vertebrae Coccygeae).
 15. Kotkropp:
  Corpus Vertebrae
 16. Kotbågen:
  • Arcus vertebrae.
  • Avgränsar foramen vertebrale bakåt och i sidled. 
 17. Kothål:
  • Foramen Vertebrale
  • Begränsat av kotbåde och kotkropp.
  • Foramina vertebralia bildar tillsammans Vertebralis.
 18. Taggutskott:
  • Processus Spinosus.
  • C1-VI har tvåtaggiga utskott. 
 19. Tvärutskott:
  Processus Transversus. 
 20. Uppåtriktakt ledutskott på kotbogen;
  Processus articularis superior.
 21. Nedåtriktat ledutskott på kotbågen:
  Processus Articularis Inferior. 
 22. Mellankotshål:
  • Foramen intervertebrale. 
  • Passage för ryggmärgsnerver och små blodkärl. 
  • Avgränsas dels av två incisurae vertebrales vända mot varandra, dels av kotkropp och mellanskotsskiva.
Author
Malin222
ID
175508
Card Set
Anatomi/Bålens Skelett och Muskler
Description
Anatomi
Updated