Anatomi Introduktion

 1. Benlära:
  Osteologi
 2. Ledlära
  Anthrologi 
 3. Muskellära
  Myologi
 4. Kärllära:
  Angiologia.
 5. Nervsystemet:
  Systema nervosum
 6. Vad betyder ordet terminologi?
  Anatomins språk
 7. Kropp:
  Corpus
 8. Huvud:
  Caput
 9. Hals:
  Collum
 10. Bål
  Truncus
 11. Armar, ben:
  Extremiteter
 12. Höger och vänster:
  Dexter och Sinister
 13. Mot medialplanet 
  Medialt
 14. Från medialplanet
  Lateralt
 15. Mot framsidan:
  Anteriort (ventralt)
 16. Mot baksidan
  Posteriort (dorsalt)
 17. Mot huvudet
  Kranialt
 18. Mot "svansen":
  Kaudalt
 19. Över, mot huvudet:
  Superiort
 20. Under, mot fötterna:
  Inferior/Inferiort
 21. Ytligt:
  Superficialis
 22. Djupt:
  Profundus
 23. Närmast bålen:
  Proximalt
 24. Perifert:
  Distalt
 25. Mot handflatan/handrygg:
  Palmart/Dorsalt
 26. Mot tumme/lillfinger:
  Radialt/Ulnart
 27. Transversalplan:
  Horisontalplan
 28. Vertikalplan, coronalplan:
  Frontalplan
 29. Medianplan, midsagittal:
  Sagittalplan
 30. Huvudet och ner genom mitten av kroppen:
  Vertikal axel
 31. "Pilen går in genom naveln och ut genom ryggen"):
  Saagittal axel
 32. 90 grader mot sagittalplanet:
  Transversal Axel
 33. Rörelser genom de olika planen:
  I sagittalplanet: 
  Flexion-Extension
 34. Rörelser genom de olika planen:
  I horisontalplanet:
  Abduktion-adduktion
 35. Rörelser genom de olika planen:
  från mitten i horisontalplanet:
  Lateralflexion
 36. Rörelser genom de olika planen:
  I horisontalplanet:
  Rotation av höften, axeln
 37. Rörelser genom de olika planen:
  Lillfingret/-tån uppåt:
  Dorsal- och palmarflexion (pronation av hand/fot).
 38. Rörelser genom de olika planen:
  Handflatan uppåt, stortån uppåt:
  Supination av hand/fot
Author
Malin222
ID
175245
Card Set
Anatomi Introduktion
Description
Anatomi
Updated