رشد -فصل 2

 1. تیپ های پدیداری
  ویژگی هایی که به طور مستقیم قابل مشاهده نیستند

  تا اندازه ای به تیپ های ارثی فرد بستگی دارند

  در طول زندگی تحت تاثیر تجربه های فرد در محیط قرار می گیرند
 2. دی ان ای
  عامل اصلی انتقال ویژگی ها به  فرزندان

  ماده ای شیمیایی به نام اسید دوزوکسی ریبونوکلئیک

  • ویژگی منحصر بفرد: از طریق فرآیند میتوز تکثیر می شود – تخمک تک سلولی را
  • به انسان پیچیده ی می کند
 3. گامت
  انسانهای جدید از دو سلول مخصوص به نام گامت یا سلول جنسی اسپرم و تخمک شکل می گیرند
 4. درباره ی سلول جنسی
  • فقط 23 کروموزوم دارد
  • یعنی نصف سلول های معمول بدن

  از طریق فرآیند تقسیم سلولی به نام میوز تشکیل می شود که تضمین می کند مقدار ثابتی از مواد ژنتیکی از یک نسل به نسل بعدی منتقل می شود
 5. تقسیم میوز
  • فرآیند تقسیم کاهش سلولی
  •  تضمین می کند  مقدار ثابتی از مواد ژنتیکی از یک نسل به نسل بعدی منتقل می شود
  • در این فرآیند کروموزوم ها جفت می شوند
 6. تقاطع کروموزومی
  • در آن زوج های کروموزوم تبادل ژن می کنند
  • سبب می شود که هر اسپرم و تخمک بی همتا باشد
 7. بیماری های حاصل از ژن های نهفته
  • فنیل کتونوری pku
  • تی ساکس
  • هموفیلی
 8. بیماریهای حاصل از ژن بارز
  • هانتینگتون
  • سندرم مارفان
 9. بیماری های حاصل از ناهنجاری کوروموزمی جنسی
  سندرم ایکس شکننده جز بیماری های وابسته به X : به ویژه در پسرها

  سندرم داون = ناشی از ناتوانی جداشدن جفت 21 کروموزم ها در جریان میوز. به طوری که نوزاد دارای سه کروموزوم (تریزومی 21) می باشد

  سندرم کلاین فلتر XXY مشکلات کلامی - در پسران

  سندرم ترنر XO فاقد یک کروموزوم ایکس هستند - در روابط فضایی مشکل دارند - در دختران
 10. سندرم داون ناشی از چیست؟
  ناشی از ناتوانی جداشدن جفت 21 کروموزم ها در جریان میوز. به طوری که نوزاد دارای سه کروموزوم (تریزومی 21) می باشد
 11. تفاوت بیماری های کوروموزومی غیر جنسی با جنسی
  غیرجنسی ها معمولا شدید هستند اما جنسی ها از شدت کمتری برخوردارند
 12. مراحل رشد پیش از تولد
  • 1-مرحله تخمک بارور شده
  • 2-مرحله رویانی
  • 3-مرحله جنینی
 13. مرحله تخمک بارور شده
  • دو هفته اول بارداری
  • ضمن تقسیم شدن، زیگوت طی 3 یا 4 روز به داخل رحم انتقال می یابد
  • تخمک بارور شده به شکل  هلالی است که از مایع پر شده

  • توده سلولی که به صورت دولایه است:
  • اکتودرم یا لایه بیرونی
  • اندودرم یا لایه درونی

  • بعدها
  • مزودرم یا لایه میانی
 14. مرحله رویانی
  دو هفتگی تا 12 هفتگی

  • سریع ترین تغییرات پیش از تولد
  • اعضا و دستگاه های عمده بدن مانند دستگاه تنفسی گوارشی و عصبی

  به دلیل این سرعت، جنین آسیب پذیر است

  در پایان این مرحله رویان دارای خصیصه های انسانی است

  تقریبا تمام نابهنجاری های بارداری
 15. مرحله جنینی
  • از 12 هفتگی تا تولد
  • حدودا 6 ماه یا 26 هفته طول می کشد
  • فتوس

  • جنین 4 ماهه: مینیاتور یک نوزاد
  • چهره انسانی د ارد
  • می خابد، بیدار می شود
  • می تواند گریه کند
  • چشم های خود را باز و بسته
  • بازتاب گرفتن
  • واکنش در برابر تحریک
  • بال مس کف دست، انگشتان خود را جمع می کند
  • در 11 هفتگی می تواند چیزی را ببلعد
  • یاد بگیر
  • ظرفیت سازش با محرک ها
 16. اکتودرم
  لایه بیرونی

  • مبنای قشر برونی پوست، ناخن ها، موها، دندان ها، اعضای حسی
  • و
  • دستگاه عصبی شامل مغز و نخاع شوکی
 17. اندودرم
  لایه درونی

  مبنای شکل گیری دستگاه گوارش، کبد، پانکراس، غدد بزاق و دستگاه تنفس
 18. مزودرم
  • لایه میانی
  • بعد از آن دو لایه دیگر

  قشر دورنی پوست، عضلات، استخوان بندی، دستگاه دفع و دستگاه گردش خون
 19. کدام داروها در گذشته بر رشد جنین تاثیر می گذاشتند؟
  تالیدومید

  دی تی لستی بسترول
 20. تاثیر تالیدومید
  • اوایل دهه 1960
  • مسکن

  • مصرف دارو 4 تا 6 هفته بعد از بارداری
  • =
  • دست و پاهای جنین بدشکل
  • موجب فقدان استخان های بازو و ران

  • گاهی نیز به گوشها قلب کلیه ها و اندام تناسلی صدمه می زد
  • هوش این کودکان پس از تولد کمتر از متوسط بود
 21. اثر دی تی لستی بسترول
  • نوعی هورمون مصنوعی
  • برای جلوگیری از سقط جنین
  • موجب سرطان مهبل و بدشکلی رحم دختران در دوره نوجوانی و اوایل بزرگسالی
 22. نوزادی یا شیرخوارگی چه دوره ی زمانی را شامل میشود؟
  از تولد تا دو سالگی

  نوزادی : یک ماه اول تولد
 23. rقد نوزاد در هنگام تولد و در دو سالگی
  • نوزادی: 40 تا 45 سم
  • در دوسالگی: 78 تا 83 سم
 24. خواب نوزاد
  • با یک وهله رم و یک وهله بدون رم بر اساس چرخه خواب و بیداری 4 ساعته
  • REM
 25. مجموعه رفلکس های نوزاد
  معمولا در طول یک سال ازبین می رود

  • رفلکس مورو
  • رفلکس بابنسکی
  • رفلکس داروین
  • رفلکس ته پا
  • رفلکس شنا
 26. رفلکس مورو
  واکنش ناگهانی شدید به محرک های شدید مانند صدای بلند یا سقوط

  در 3 ماهگی از بین می رود
 27. رفلکس بابنسکی
  • غلغلک دادن کف پای نوزاد
  • انگشت های پا را باز می کند

  از 6 تا 9 ماهگی از بین می رود
 28. رفلکس داروین
  • با مالش کف دست
  • محکم دستش را می بندد

  از 2 تا 3 ماهگی از بین می رود
 29. رفلکس ته پا
  قراردادن ته پا در لبه ی یک سطح صاف  است

  در یک ماهگی از بین می رود
 30. رفلکس شنا
  اگر نوزاد را چهره به پایین قرار دهیم می تواند شنا کند

  در 6 ماهگی از بین میرود
 31. کدام قسمت های بدن نوزاد در طول رشد از دست می روند؟
  غده تیموس (غده طفولیت)ه

  دندان شیری
 32. گفتار نوزاد
  • یک ماهه: واج های مختلف را تمیز می دهد ولی تولید نه
  • در 5-6 ماهگی: غان و غون
 33. غان و غون
  • میزان هیجان زدگی و علاقه کودک به ابزار هیجان به شکل صدا درآوردن
  • ترکیبات بی صدا و صدادار در رشته های طولانی
  • کودکان ناشنوا نیز مانند کودکان شنوا
 34. تفاوت و شباهت کودکان ناشنوا و شنوا در گفتار
  • آن ها هم غان وغون می کنند
  • سرعت رشد زبان این کودکان نیز با کودکان شنوا برابر است
  • از لحاظ درک و فهم تفاوتی نیست

  از لحاظ نحوه ابراز مفاهیم با هم تفاوت دارند
 35. طرحواره در نوزادان
  نوزادان از همان روزهای اول زندگی از تجاربشان بازنمایی می سازند

  • یعنی
  • بازنمایی عناصر اصلی یک واقعه و ارتباط آن با یکدیگر
 36. پیش نمونه طرحواره ای
  ترکیبی از تجارب مشابه در ذهنش می آفریند
 37. توجه و درک در نوزاد
  به اشیا و محرک های ناهمگون و متضاد بیشتر واکنش نشان می دهند

  از روش های خوگیری و خوگیری زدایی برای سنجش توجه نوزاد استفاده یم شود

  شرطی سازی کلاسیک را می آموزد: دو ساعت از عمرش گذشته
 38. وزن مغز
  هنگام تولد: 350 گرم

  • از وزن نهایی 1/260 تا 1/400 کیلو
  • هنگام تولد: یک چهارم
  • نه ماهگی: یک دوم
  • پایان د وسالگی: سه چهارم
  • چهار سالگی: چهار پنجم
  • در شش ساگلی: نه دهم

  • نسبت به وزن بدن
  • هنگام تولد: یک هشتم
  • در ده سالگی: یک هجدهم
  • در پانزده سالگی: یک سی ام
  • در بلوغ: یک چهلم
 39. چه زمانی مغز به حجم نهایی خود تقریبا رسیده است؟
  • نه سالگی
  • ولی در دوران نوجوانی نیز تغییراتی در آن رخ می دهد که بیشتر جنبه کیفی و روانی دارد
 40. وزن قلب
  • در هنگام تولد کمی بالاتر از محل معمولی و به صورت افقی
  • نسبت به حجم و وزن بدن از تمام مواقع دیگر سنگین تر و بزرگتر است

  پیش از آغاز نوجوانی، این نسبت از هر وقت دیگر کمتر است
 41. فرآیند اجتماعی شدن
  • در دوماهگی لبخند می زند
  • در سه یا چهار ماهگی افراد آشنا را می شناسد
  • در 4 ماهگی شکل افراد مختلف را در نظرش مجسم می کند
  • قیافه و صدای مادر را تشخیص می دهد

  • در 7 یا 8 ماهگی ترس از غریبه ها
  • در 13 تا 18 ماهگی اضطراب جدایی
 42. دلیل فطری بودن لبخند زدن
  کودکان نابینا هم مانند کودکان دیگر در دوماهگی لبخند می زنند
 43. پیوستگی و ناپیوستگی خلق و خو
  تابع تعامل با ژنوتیپ کودک و محیط
 44. کلید رشد سالم
  هماهنگی یا تطابق بین خلق و خوی کودک (ویژگی های فیزیولوژیکی ذاتی) و محیط خانواده
 45. درک عمق
  از سه ماهگی آغاز و در شش ماهگی استقرار کامل
 46. علت ترس های کودک
  • رشد حافظه
  • و
  • رشد خودپیروی
 47. سن 2 تا 12 سالگی
  • در دو سالگی
  • زمان یادآوری کودک: 15 تا 20 دقیقه
  • وسیله ارتباطی: زبان
  • اظهار علاقه  و اعتماد

  • در سه سالگی
  • مفهوم زمان گذشته حال آینده
  • اختلال های خواب: کابوس، خواب کوتاه، خوابگردی
  • تقلید در غیاب الگو، درون سازی واقعیت
  • عضلات نسبت به بزرگسالان بیشتر حاوی آب و کمتر حاوی مواد پروتئینی است

  • در 6/5 سالگی: شبیه 2/5 سالگی
  • چپ و راست
  • اجبار اجتماعی، گروه

  • در هشت سالگی: کنار گذاشتن جاندار پنداری یا جان گرایی
  • در نه سالگی: حجم نهایی مغز
  • ده سالگی: بهترین سالهای عمر کودک. دختر و پسر شبیه به هم

  • از 8 تا 10 سالگی: نگهداری احساسات
  • اراده
 48. گفتار در دوسالگی
  • زبان علامتی-نشانه ای
  • سپس گفتاری

  بعضی کلمات بیش گستری، برخی کم گستری

  • گفتار تلگرافی
  • استفاده از ضمیر من
 49. زبان علامتی - نشانه ای
  • گریه و فریاد
  • ادای صداهای مبهم و اشاره
 50. ترتیب یادگیری در زبان گفتاری
  • اسامی -افعال
  • صفات
  • حروف اضافه
  • ضمایر
 51. بیش گستری
  • مثلا کلمه ی بابا به هر مردی
  • در تولید گفتار بیشتر است تا در درک مفهوم
 52. کم گستری
  • به معنای محدودتری به کار می برند
  • مثلا کلمه ماشین فقط برای ماشین های در حال حرکت است
 53. یادگیری قانون ها اخلاقی در چه سنی سرچشمه می گیرد؟
  • در 6/5 سالگی
  • با یادگیری اجبار اجتماعی
  • یعنی گروه
 54. تحول عاطفی
  • در 8 تا 10 سالگی
  • نگهداری احساسات باعث دوام پذیری ارزش ها
  • اراده مفهوم پیدا م یکند
  • از نظر عاطفی واگرا می شود
 55. ویلیام جیمز اراده را چه نامیده
  فایت
 56. چه کسی "درد اگاهی شناختی اجتماعی" را توضیح داده؟
  سلمن
 57. "درد اگاهی شناختی اجتماعی" چیست
  • رابطه بین جنبه های شناختی و عاطفی (اراده) ه
  • ظرفیت فهمیدن نقطه نظر فرد دیگر که معرف مولفه اساسی استدلال اخلاقی است
 58. مراحل "درد اگاهی شناختی اجتماعی"
  • از 4 تا 6 سالگی
  • از 6 تا 8 سالگی
  • از 8 تا 10 سالگی
  • از 10 تا 12 سالگی

  مرحله سوم : کودک نسبت به تقابل آگاه می شود: یعنی می داند وقتی او درک می کند، دیگران نیز درک خود را نسبت به چیزها داشته باشند
 59. تحول زبانی در کودکان
  • بین 3 تا 4 سالگی: زبان مجازی
  • هنگام مدرسه رفتن: زبان استعاره ای
  • در 4 سالگی: علاقه به تعمیم موضوعات با پرسش های پی در پی
  • در 4-5 سالگی: آگاهی فرازبانی: درباره زبان خود فکر می کنند
  • فراشناخت
  • فراحافظه
  • به این قبیل فرآیندها، فرآیندهای اجرایی می گویند
 60. فراشناخت؟
  • به کار بردن دانش فرد درباره فرآیندهای شناختی
  • فکر کردن درباره فکر یا آگاهی از فرآیندهای ذهنی

  در واقع کودکان شروع به ساختن نظریه ذهن یا یک رشته عقاید درباره فعالیت های ذهنی خود می کنند

  توانایی کودکان در تنظیم فرآیندهای شناختی از قبیل برنامه ریزی، جستجو، نظارت و کنترل توجه، حافظه و سایر فرآیندهای شناختی
 61. فراحافظه
  دانش کودکان درباره حافظه
 62. چپ برتری و راست برتری
  • به توارث بستگی ندارد
  • نتیجه یادگیری است
  • بستگی دارد به میزان داوری آن جامعه

  دگرگون نمودن اجباری = اختلال های روانی مثل لکنت زبان

  • در 6 سالگی
  • احتمال راست برتری بیشتره
 63. لکنت ناشی از دگرگونی اجباری دست برتر؟
  • هیجان و نگرانی ناشی از تغییر
  • نه خود تغییر
 64. هوش
  توانایی یادگیری و کاربرد مهارت های لازم برای سازگاری با نیازهای فرهنگ و محیط فرد
 65. نظریه هوش سه جزیی استرنبرگ
  خرده نظریه اجزایی: مهارت پردازش اطلاعات زیربنای رفتار هوشمندانه را توضیح می دهدمثل فراگیری دانش، فراشناخت و خودگردانی

  خرده نظریه تجربی: افراد بسیار باهوش در مقایسه با افراد کم هوش اطلاعات را در موقعیت های تازه ماهرانه تر پردازش می کنند

  خرده نظریه موقعیتی: افراد باهوش توانایی های پردازش اطلاعات خود را به طرز ماهرانه ای با امیال شخصی و ضروریات زندگی وفق می دهند
 66. نظریه هوش های چند گانه گاردنر
  • هر هوش یک مبنای زیستی منحصر به فرد، یک روند رشد مجزا و عملکرد تخصصی دارد
  • یا
  • هوش را باید بر حسب مجموعه عملیات پردازش مجزا تعریف کرد
 67. ضریب هوشی
  میزان دانش انسان را در مورد موضوعات معین اندازه گیری می کند و در ضمن اندازه می گیرد که در زمان حاضر مهارت های معین تا چه حد رشد یافته اند

  تحت تاثیر تجارب گذشته فرد و همچنین وضعیت ژنتیکی فرد

  در طول زندگی ثابت نمی ماند اما پس از دو سالگی ثبات بیشتری دارد

  توانایی های ذاتی را اندازه نمی گیرد
 68. نوجوانی
  • شروع: بلوغ
  • پایان: عهده دار شدن مسئولیت های بزرگسالی

  • دوره ی انتقالی
  • با زیست شناسی آغاز با فرهنگ پایان می پذیرد
  • از 11-12 سالگی شروع و در بعضی جوامع تا 18-20 سالگی ادامه دارد
  • جهش نموی نوجوانی
 69. بلوغ
  • با حساسیت هیپوتالاموس نسبت به هورمون های جنسی
  • هیپوتالاموس غده هیپوفیز را تحریک می کند
  • این غدهنیز کارکرد سایر غدد را فعال تر می کند

  بلوغ چهار سال طول می کشد
 70. هورمونهای دوران بلوغ
  • هورمون های جنسی در هر دو جنس وجود دارد
  • هر قدر بلوغ نزدیکتر می شود نسبت سطح استروژن (هورمون جنسی زنانه) نسبت به تستوتسترون و آندروژن در دخترها زیاد و در پسرها کم می شود
 71. جهش نموی نوجوانی
  • growth spurt
  • ازدیاد سریع قد و وزن که با بلوغ جنسی همراه است
 72. اوج رشد در پسران
  • در سیزده سالگی
  • رشد بیضه ها و کیسه بیضه
  • علامت بیرونی بلوغ جنسی
 73. اوج رشد دختران
  • یازده سالگی
  • قاعدگی در دختران نماد بلوغ جنسی است
 74. نوجوانی از نظر شناختی
  • زمان بروز تفکر انتزاعی
  • ظرفیت نامتناهی بعد ممکن
  • دستیابی به هویت شخصی، جنسی، اجتماعی، حرفه ای

  درون نگر و تحلیل گر
 75. بلوغ زودرس در پسرها
  • نسبت به توانایی های خود اعتماد دارند
  • رفتار اجتماعی مناسب تر
 76. بلوغ دیررس در پسرها
  • نسبت به توانایی های خود اعتماد ندارند
  • در برقراری ارتباط با دیگران دچار مشکل هستند
  • کمتر متعادل اند نسبت به زودرس ها
  • مضطرب و پر حرفند
  • خجالتی تر و ساده اند
  • طبیعی رفتار نمی کنند
 77. بلوغ زودرس در دخترها
  • تصور ذهنی رضایت آمیزی از بدن خود ندارند
  • خیلی زود آشفته می شوند
  • بیقرارند
  • خلق و خوی متغیری دارند
  • مدام گله و شکایت می کنند
  • دارای محبوبیت کمتری در بین همجنسان خود هستند
 78. بلوغ دیررس در دخترها
  • اجتماعی تر
  • پر جرات تر
  • فعالتر
  • محبوبیت بیشتر
  • تصور بهتری از بدن خود دارند
  • از لحاظ تحصیلی وضع بهتری دارند
  • در مدرسه مشکلات رفتاری کمتر و انتظارات تحصیلی بالاتری دارند
 79. دامنه جهش برای رسش جنسی
  • دختران 9-11
  • پسران 11-18
 80. اختلالات رفتاری و ذهنی در کودکان و نوجوانان
  • شب ادراری
  • جویدن ناخن
  • نقص در گفتار
 81. شب ادراری
  شایع ترین علایم مشکلات هیجانی کودک

  تخلیه بی اراده ادرار پس از 3-4 سالگی

  راه درمان: بازتاب های شرطی
 82. جویدن ناخن
  • با انگشت مکیدن تفاوت دارد
  • برخلاف انگشت مکیدن، یک عادت نیست

  وسیله ای است برای پایین آوردن فشار درونی خود

  درمان: درک مسائل و تحمل و کمک به شخص در پیدا کردن سازش شخصی
 83. نقص در گفتار
  اشتباه در گفتار و اختلال در گفتار

  • اشتباه در گفتار: خطای یادگیری
  • اختلال در گفتار: عوامل عاطفی یا نقص در ساختمان دستگاه گفتاری = درهم کردن واژه ها و لکنت زبان

  تا 6-7 سالگی از بین میرود
 84. لکنت زبان
  • مکث در بیان واژه و تکرار آنها
  • تقریبا تمام کودکان پیش از دوران تحصیل از 2/5-3/5 سالگی
  • پیش از دوران تحصیل: نتیجه ناهماهنگی سرعت تفکر و سخن گفتن

  • علل: وراثت و تبدیل اجباری چپ دستی به راست دستی
  • اما اغلب علت لکنت را عوامل عاطفی و فشارهای محیطی می دانند

  والدین این کودکان بسیار سختگیر، خودرای و خودخواه هستند
 85. افسردگی در نوجوانان
  • در پسرها بیشتر - قبل از بلوغ
  • در دختر ها-بعد از بلوغ

  • افسردگی شدید: عامل وراثت
  • افسردگی نوع اول: احساس خلا و پوچی. تداوم ندارد
  • افسردگی نوع دوم: با وجود تلاش های بسیار، شکست

  نرخ افسردگی دختران دو برابر بیشتر از پسران

  نوجوانانی که هویت نقش جنسی زنانه دارند، در مقایسه با نوجوانانی که هویت دوگانه آندروژنی دارند بیشتر به افسردگی مبتلا می شوند
 86. عوامل مربوط به افسردگی در نوجوانان
  • وراثت
  • عوامل زمینه ساز فشار روانی
  • جنسیت
  • هویت نقش جنسی
  • افکار مربوط به خود
 87. خودکشی
  • پسران 4 تا 5 برابر دختران در اثر خودکشی می میرند
  • اقدام به خودکشی به مراتب رایجتر از پسران است

  • عوامل زمینه ساز موقت یا عاجل
  • عوامل زمینه ساز پایدار یا دایمی
 88. اسکیزوفرنی
  شایعترین اختلال روان پریشی در بین نوجوانان

  در پسران بیشتر از دختران

  • یک چهارم بهبود می یابند
  • یک چهارم دیگر بهبود نسبی
  • 50 درصد باقیمانده بهبودی نشان نمی دهند
 89. مشخصات اسکیزوفرنی در بین نوجوانان
  • اختلال تفکر
  • تحریف واقعیت یا قطع رابطه با آن
  • ظرفیت محدود در برقرار کردن روابط معنادار با دیگران
  • کنترل ضعیف هیجانی
 90. بهبودی اسکیزوفرنی در نوجوانان
  هر چه علائم در سنین بالاتر ظاهر شود، پیش آگهی آن بهتر است

  عواملی مانند شروع ناگهانی، عوامل شمخص زمینه ساز، هوش بالاتر از متوسط، سوابق خوب تحصیلی، سازگاری اجتماعی و پاسخ دهی مثبت به درمان های اولیه

  سرعت بهبود را تسهیل می کند
 91. اختلالات خوردن
  • پر اشتهایی عصبی
  • بی اشتهایی عصبی
  • در دختران بیشتر
 92. بی اشتهایی عصبی
  • فاقد یک خودپنداره مستقل بوده
  • از ساختار بدن خود ادراک درستی ندارند

  • افرادی آرام مطیع و وابسته
  • پرونده تحصیلی آن ها نسبتا درخشان
 93. اعتیاد
  به دلیل داشتن پندارهای افسانه ای در باره توانمندی های خود در معتاد نشدن

  الکایند
 94. دلایل اعتیاد
  هنری ماسن:

  • 1-فشار گروه همسالان
  • 2-نوع رابطه خانوادگی. خانواده مسبتد و متخاصم و سهل انگار بیشتر
  • 3-گریز از فشارهای زندگی
  • 4-اختلال هیجانی
  • 5-از خودبیگانگی یا طرد اجتماعی
 95. بزهکاری
  • گریز از مدرسه
  • فرار از منزل
  • مصرف سیگار
  • =بزه های ویژه یا موقعیتی

  • دزدی
  • قتل
  • تجاوز جنسی
  • =بزهکاری

  • فردی بین 13 تا 18 سال
  • از 15 سالگی به بعد بیشتر
 96. علل بزهکاری
  • فقر اقتصادی
  • ساختار اجتماعی سست
  • عوامل زمینه ساز ارثی

  • کودکان ناسازگار پرخاشگر
  • کیفیت روابط خانوادگی - خانواده سهل انگار، نامتعادل، سخت گیر
  • فقدان نظارت خانوادگی
 97. بزرگسالی
  • 1- اوایل یا جوانی . 20 تا 40 سالگی
  • 2-ااسط یا میان سالی . 40 تا 65 سالگی
  • 3- اواخر یا پیری . 65 به بالا
 98. جوانی
  • اوج تندرسیت
  • شروع دوره ی تازه ای از رشد شناختی
  • فراتر از عملیات صوری (تفکر پس صوری)ه
 99. تغییرات عمده در  جوانی
  • قابلیت مساله یابی
  • نسبی گرایی
  • تفکر دیالکتیکی
  • اندیشیدن درباره ماهیت نظام ها
 100. مساله یابی
  • دانش و اطلاعات خود را برای طرح مسایل جدید به کار می گیرند
  • با افزایش سن بیشتر می شود
 101. نسبی گرایی
  • دانش هر انسان مبتی بر دیدگاه ذهنی خاصی است
  • مطلق نیست
 102. تفکر دیالکتیک
  • درک و شناسایی اندیشه های متضاد
  • هرگز به تعادل شناختی کامل نمی رسد
  • همواره با تناقض های متعدد مواجه است
 103. اندیشیدن در باره ماهیت نظام ها
  پاسخ به سوال هایی که مستلزم یافتن وجوه تشابه یا تفاوت میان نظام ها یا نظریه هاست
 104. نظریه های تحولی درباره جوانی
  • فیشروکیس
   اریکسون
  • بوهلر
  • وایلنت
  • لوینسن

  • نیوگارتن
 105. اریکسون
  صمیمیت در برابر انزوا طلبی
 106. بوهلر
  هدف های زندگی تدوین شده و فرد برای دسترسی به آن ها برنامه ریزی می کند
 107. وایلنت
  1- دوره استقرار: 18 تا 30 سالگی: استقلالو همسرگزینی، مکانیزمهای دفاعی من

  2- دوره تحکیم: 25 تا 35 سالگی: استحکام به شغل و دنبال کردن اهداف

  3- دوره گذار: 40 سالگی: دست کشیدن از فعالیت در یادگیری حرفه ای و پرداختن به اکتشاف جهان درونی
 108. مکانیزم های دفاعی من
  • مکانیزمهای دفاعی پخته: حس طنز
  • مکانیزم های روان گسسته وار: تغییر شکل دادن واقعیت
  • مکانیزم های روان آزرده وار: پیشداوری علیه گروه همکاران
 109. فیشروکیس
  • ساختارگرا
  • نوپیاژه ای
  • پیاژه: انتهای عملیات صوری = رسیدن به یک تعادل پایانی
  • فیشروکیس : پس از دوره عملیات صوری، تغییرات ساختاری در بزرگسالی داریم:
  • نرم ساختار و سخت ساختار
 110. لوینسن
  • هدف تحول در بزرگسالی: بنا کردن یک ساختار
  • این ساختار دو جنبه داره:
  • بیرونی: شرکت در نظام اجتماعی-فرهنگی، میراث قومی، زندگی خانوادگی
  • درونی: ارزش ها ، رویاها و زندگی عاطفی فرد
 111. تحول بزرگسالی طبق دیدگاه لوینسن
  • دارای 2  دوره 4 مرحله 6 گذرگاه انتقال از 17 تا 65 سالگی
  • دوره نوگامی
  • دوره استقرار
 112. نیوگارتن
  • نظریه مبتنی بر تقویم رویداد های مهم
  • سن یک بزرگسال چیزی درباره تحول شخصیت او نمی گوید و فقط یک شاخص ناقص کشوری است
  • تحول بزرگسال:: مراحل ثابت ندارد
 113. طبق نظریه نیوگارتن چه چیزی شخصیت افراد را بهتر نشان می دهد؟
  • 1-رویدادهای اساسی مورد تجربه وی
  • 2-نحوه برداشت از آن ها
  • بزرگسالان بر اساس این رویدادها خود را پیشرس، در تاخیر  یا بهنگام قرار می دهند
 114. ساعت اجتماعی در نظریه نیوگارتن چیست؟
  • زمان وقوع رویدادها که در حد معمول تحت تاثیر محیط است
  • بر اساس طبقه اجتماعی
 115. عوامل موثر بر تفسیر رویدادها
  • رویداد های فرهنگی: چارچوب زیستی-فرهنگی بستر تحول فرد را می سازند
  • فهم شناختی از رویداد
  • نحوه واکنش فرد نسبت به چنین عاملی: درونی و بیرونی
 116. میانسالی
  • سن حداکثر تحقق خواسته هاست
  • نقطه اوج زندگی
  • ارزشیابی مجدد تعهدات، هدف ها و افزایش آگاهی و هوشیاری
  • بازگشت به درون بینی
 117. نظریه های مربوط به میانسالی
  • کتل و هورن
  • یونگ
  • لوینسون
  • پری
  • شای
  • ویف
  • پردازش اطلاعات
 118. هوش در میان سالی
  • پژوهش های طولی و مقطعی = تا قبل از 60 سالگی هیچ گونه افت معنادار
  • کتل و هورن: هوش سیال وهوش متبلور
 119. هوش سیال
  • زمینه ارثی دارد
  • توانایی فرد در استفاده از توانایی های ذهنی در موقعیت های جدید
  • مثل درک رابطه ها، مفهوم سازی، استدلال، تفکر انتزاعی
  • تا 20 سالگی افزایش نشان می دهد و از آن پس افت تدریجی دارد
 120. هوش متبلور
  • توانایی اکتسابی است
  • استفاده از اطلاعات اموخته شده در حل مسائل
  • به عوامل فرهنگی – اکتسابی بستگی دارد
  • مانند لغات، معلومات عمومی، حل مسائل
  • ممکن است تا سنین پیری افزایش تدریجی داشته باشد
  • افت هوش سیال را جبران می کند
 121. یونگ
  تبلور خویشتن و وحدت شخصیت
 122. لوینسن
  • بحران میانسالی: احساس ناکامی در ارزیابی از عملکردهای گذشته خود
  • سندرم آشیانه خالی
 123. پری
  • از تفکر دوگانه نگر (جدایی بین دانش) به سوی تفکر نسبیت گرا (یکپارچگی دانش)ه
  • واقعیت های جدا از یکدیگر به عنوان حقایق نسبی
  • نشان دهنده ی انعطاف پذیری و معقولانه تر بودن این نوع تفکر است
 124. شای
  • فعالیت ذهنی از فراگیری دانش به کاربردی کردن آن طی مراحل چهارگانه
  • 1-مرحله فراگیری (کودکی و نوجوانی) اکتساب یا تصاحب شناخت
  • 2-مرحله دستیابی (اوایل بزرگسالی) سازگار کردن مهارت های شناختی با موقعیت های جدید زندگی (تحقق شخصی)ه
  • 3-مرحله مسئولیت (میانسالی) تعمیم مهارت های شناختی به روابط اجتماعی همراه با تعهد (مرحله اجرایی)ه
  • 4-مرحله ادغام مجدد (اواخر بزرگسالی) بررسی مجدد تمایلات و نگرش ها و ارزش ها و ادغام مجدد آن ا با توجه به زمان کوتاه باقیمانده از زندگی
 125. ویف
  • نوجوانی زندگی در احتمالات است و بزرگسالی برگشت به مسایل عمل گرایانه است
  • تفکر بر موقعیت های عینی و واقعی زندگی استوار است
  • استفاده از عقل و منطق در زندگی نوعی رها کردن ایده آل ها و نزدیکتر شدن به واقعیت است
  • واقع بینی به جای تخیلات
 126. نظریه پردازش اطلاعات
  • تاکید بر خلاقیت
  • ضرورت خلاقیت: کاردانی
  • بنابراین
  • افراد بزرگسال کاردان تر و در نتیجه خلاق تر هستند
  • انتقال از مساله گشایی به مساله یابی است
 127. اواخر بزرگسالی یا پیری
  • زیست شناختی: افت جسمی و از بین رفتن ماهیچه ها و سلول ها
  • روانشناسی: فرسودگی و ناتوانی
  • معنای پیری را فرهنگ تعیین می کند
 128. سن زدگی
  • ادراک منفی نسبت به شخص بزرگسال
  • ساخته مجموعه ای از رفتارها و عادات فرهنگی است
 129. نظریه های پیری
  • نظریه پیری برنامه ریزی شده، نظریه فرسودگی
  • نظریه کناره گیری، نظریه فعالیت، نظریه گزینش اجتماعی-هیجانی
  • نظریه آثار تراکمی رویدادهای تصادفی
  • نظریه ارتباط متقاطع
 130. نظریه پیری برنامه ریزی شده و نظریه فرسودگی
  • روند پیری فطری: از قبل برنامه ریزی شده
  • نظریه فرسودگی: مثل ماشین که فرسوده می شه/ سلولها به تدریج از دست می رن
 131. کاهش مهارت های شناختی با افزایش سن؟
  • فقط در بعضی زمینه ها
  • مثل
  • یادگیری مهارت های خاص
  • یادگیری از طریق شرطی سازی کلاسیک
 132. فرضیه افت پایانی هوش
  • عملکرد هوش افراد در طول زندگی افت قابل ملاحظه ای ندارد ولی زمانی که به خاتمه عمر نزدیک می شوند، افت نسبتا محسوسی مشاهده می شود
  • در زمینه کلامی شدیدتر است
  • حافظه حسی، دیداری، کوتاه مدت ثابت
  • مشکل عمده در بازیابی اطلاعات جدید
 133. افت حافظه در سالمندان- امکان نقصان در کدام مراحل؟
  • نحوه پردازش اطلاعات جدید
  • انتقال آن به حافظه دراز مدت
  • بازیابی آن ها
 134. دلیل افت حافظه دراز مدت در سالمندان
  • 1-بعضی انتقال دهنده های عصبی
  • 2-راهبردهای رمزگردانی
  • 3-باور منفی سالمندان به توانایی خود
 135. جامعه ناوابسته به سن
  • توسط نیوگارتن
  • مشارکت سالمندان در فعالیت های اجتماعی، آموزشی ورزشی تا جوانان مشاغل گذشته آن ها رو تصدی کنند
 136. نظریه کناره گیری
  سالمندان بر اساس تمایل شخصی به تدریج از جامعه کناره  می گیرند و جامعه نیز متقابلا انان را در این جهت سوق می دهد
 137.  نظریه فعالیت
  بعد از آنکه اجبارا نقش های متنوع زندگی اجتماعی را رها می کنند دچار احساس پیری و انزوای اجتماعی می شوند
 138. نظریه گزینش اجتماعی-هیجانی
  هنگام پیری شبکه های اجتماعی گزینش می شوند
 139. نظریه آثار تراکمی رویدادهای تصادفی
  • دی ان ای به علت عوامل درونی و بیرونی مانند جهش های خودانگیخته یا در اثر عوامل بیرونی به تدریج در سلولهای بدن صدمه می بیند
  • وقتی این جهش ها متراکم می شوند کارایی و ترمیم و جایگزینی سلول کم می شود و یا سلولهای سرطانی نابهنجار تولید می شوند
 140. نظریه ارتباط متقاطع
  • پیری نتیجه تباهی دی ان ای است
  • 1- الیاف پروتئینی به یکدیگر می چسبند
  • 2- انعطاف پذیری بافت های بدن کاهش پیدا می کند
  • 3-ضعیف شدن دستگاه درون ریز
  • 4-کاهش فعالیت سیستم ایمنی بدن
  • موجب افزایش اسیب پذیری در بابر بیماری ها
 141. اختلالات روانی خا ص دوره بزرگسالی به چه علت مخصوص این دوره اند؟
  کاهش سلولهای عصبی
 142. بیماری های دوره بزرگسالی/ نشانه ها
  • آلزایمر
  • پارکینسون
  • هانتینگتون
  • دمانس
  • اختلال در حافظه، جهت یابی، تفکر، ادراک، محاسبه
 143. مراحل آلزایمر
  • خفیف: فراموشی های پراکنده، اشکال در جهت یابی، ابتدا حافظه یادآوری/ سپس حافظه بازشناسی
  • متوسط
  • شدید: حرف زدن و راه رفتن، بی قراری، هذیان، توهم
 144. علت شناسی بیماری آلزایمر
  • 1-اختلالهای ژنتیکی خصوصا ژن های روی کروموزوم 21
  • 2-کاهش مقدار استیل کولین در دستگاه عصبی
  • 3-ویروس، مسمومیت های محیطی، کندی جریان خون در مغز، نقص دستگاه ایمنی
 145. ارتباط آلزایمر با سندرم دان
  • اکثر سندرم دانی ها آلزایمر می گیرن
  • درصد کودکان سندرم دانی در خانواده های دچار آلزایمر بیشتره
  • احتمال بروز آلزایمر در بستگان سندرم دانی 50 درصده
 146. روش درمان آلزایمر
  دارو درمانی + روش آشنایی با واقعیت (کارت های یادآوری کننده و تکرار برخی جمله های کلیدی)ه
 147. نظریه کوبلر راس در مورد واکنش ها در مقابل مرگ
  • 1-انکار
  • 2-خشم
  • 3-التماس یا چانه زدن
  • 4-افسردگی
  • 5-پذیرش
 148. نقطه ضعف نظریه کوبلر راس
  افکار و احساسات بیماران محتضر از موقعیت هایی که به آن ها معنی می دهند حذف شده است
Author
mansoureh
ID
174656
Card Set
رشد -فصل 2
Description
روانشناسی
Updated