رشد - فصل یک

 1. رشد
  همه تغییرات و تحولاتی که از زمان تشکیل سلول تخم تا هنگام مرگ در انسان روی می دهد

  • حرکتی
  • دائمی مستمر و پیوسته است

  • گاهی
  • آهسته و زمانی همراه با جوش و خروش است
 2. مفهوم پختگی
  Maturation

  وصول به مرحله معینی از مهارت یا استعداد مستلزم تغییراتی در دستگاه های عصبی و عضلانی بدن است

  • پس
  • پختگی
  • به تغییرات خاصی اطلاق می شود که عامل اساسی آن گذشت زمان + تکامل و نظام یافتگی
  • سیستم های عصبی است

  • به
  • تجربه کودک از محیطش بستگی چندانی ندارد
 3. ویژگی
  ها واصول رشد
  • 1-     الگوهای معین و قابل پیش بینی دارد
  • 2-     جریانی مداوم است
  • 3-     تفاوت های فردی در رشد تقریبا ثابت است
  • 4-     دارای ابعاد جسمانی و روانی
  • و نسبت های مختلف است
  • 5-     هر مرحله ناشی از مراحل قبل و مقدمه ای برای مراحل بعد می باشد
  • 6-     هر مرحله همیشه در طول تحول محل و موقع ثابتی دارد
  • 7-     هر مرحله دارای ویژگی های خاص می باشد
  • 8-     هر مرحله واجد یکپارچگی می باشد
  • 9-     هر مرحله شامل شکل گیری ساخت های مجموعه ای جدید می باشد
  • 10-  هر فردی تمام مراحل رشد را طی می کند
  • 11-  مراحل رشد جهان شمول است
 4. الگوهای رشد
  • 1-     سری-پایی: ابتدا قسمت سر و
  • سپس تنه و پاها رشد می کنند
  • 2-     مرکزی – پیرامونی: ابتدا اعضا داخلی و سپس اعضای پیرامونی رشد می کنند
  • 3-     عام به خاص: کودک ابتدا در واکنش به محرک ها با تمام بدن خود واکنش نشان می دهد(عام) اما به تدریج در اثر رسش و یادگیری اعضای بدن خود را به صورت تخصصی مورد استفاده قرار می دهد(خاص)ه
 5. وراثت و تربیت
  تعامل

  • رشد
  • برابر است با وراثت ضربدر محیط

  • *یک محیط خوب هرگز نمی تواند جایگزین یک وراثت بد شود
  • * یک محیط بد می تواند از بروز یک وراثت خوب جلوگیری کند
 6. روش
  های تحقیق در رشد
  سه سطح عمده

  • 1-     سطح گردآوری داده ها
  • 2-     سطح بررسی تغییرات رشدی و تحولی
  • 3-     سطح شکل گیری طرح بنیادی
 7. سطح
  گردآوری داده ها
  • 1-     مشاهده طبیعی: بررسی رفتار
  • در شرایط طبیعی زندگی

  • 2-     مشاهده ساخت دار: بررسی
  • رفتار در شرایط آزمایشگاهی

  • 3-     مشاهده تعاملی : پرسش نامه
  • یا مصاحبه سازمان یافته / روش بالینی

  • 4-     بررسی فراتحلیلی: تحلیل
  • آماری مجموعه از نتایج پژوهش های قبلی
 8. سطح بررسی تغییرات رشدی و تحولی
  • 1-     بررسی طولی: عده معینی از
  • آزمودنی ها به صورت مکرر در یک دوره یا طی چندین سال

  • 2-     بررسی مقطعی: بررسی کودکان
  • سنین مختلف در یک نقطه زمانی معین

  • 3-     بررسی تطبیقی برهه های
  • متوالی: کودکان سنین مختلف در یک دوره زمانی نسبتا کوتاه مدت
 9. سطح
  شکل گیری طرح بنیادی
  • 1-     
  • طرح مبتنی بر همبستگی: در
  • چه سطحی تغییراتی که در یک متغیر به وقوع می پیوندد با تغییرات متغیر دیگر همبسته
  • است.  این همبستگی رابطه ی علت و معلول
  • نیست

  • 2-     
  • طرح آزمایشی (تجربی)
  • پژوهشگر در یک یا چند متغیر دخل و تصرف به عمل می آورد تا بداند چه تاثیری در
  • متغیر وابسته دارد

  • 3-     
  • طرح مبتنی بر تک بررسی:
  • بررسی عمقی یک یا چند فرد در یک دوره زمانی معین
 10. تاریخچه
  روانشناسی رشد
  • 1-     
  • قرون وسطی (قرن 6 تا 15) - نظریه فرم یافتگی پیشین

  • 2-     
  • جان لاک : محیط گرایی

  • 3-     
  • ژان ژاک روسو: رشد گرایی

  • 4-     
  • داروین: وراثت زیستی

  • 5-     
  • استانلی هال: مطالعه ی علمی
  • کودک

  • 6-     
  • جان دیویی: فلسفه آموزش و
  • پرورش
 11. هدف
  روانشناسی رشد
  توصیف، توضیح و پیش بینی رفتار
 12. نظریه
  فرم یافتگی پیشین
  • در
  • قرون وسطی

  • به
  • دوران کودکی اهمیتی نمی دادند ، بعد از پایان نوباوگی، آن ها را به صورت بزرگسالان
  • مینیاتوری که از پیش شکل گرفته اند می انگاشتند
 13. جان
  لاک
  پدر محیط گرایی

  ذهن کودک = لوح سفید

  • شخصیت از طریق تجربه ها شکل می گیرد. والدین مربی . از طریق آموزش سنجیده، الگوی کارآمد
  • و پاداش دادن

  رشد : پیوسته

  مدافع تربیت (محیط) در مقابل وراثت (طبیعت)ه

  کودک: موجودی منفعل
 14. ژان
  ژاک روسو
  پدر سنت رشد گرایی

  • کودکان
  • = وحشی های بزرگواری که برای رشد برنامه های فطری دارند

  • فلسفه ی کودک مدار: بزرگسالان باید پذیرای نیاز کودک طی مراحل رشد باشند. نوباوگی،
  • کودکی، اواخر کودکی و نوجوانی

  قایل به مرحله و مفهوم رسش (روندی که به صورت ژنتیکی تعیین می شود و به طور طبیعی آشکار می گردد)ه

  رشد: ناپیوسته
 15. داروین
  پیشگام مطالعه علمی کودک به خاطر نظریه ی (انتخاب طبیعی و بقای شایسته ترین و تاکید بر ارزش سازگاری و یژگی های رفتاری و جسمانی)ه

  این ظریه وراثت زیستی را مطرح ساخت

  شروع روان شناسی تطبیقی (مقایسه حیوان وانسان)ه

  پدیده ی باززیستی : دوران کودکی شبیه به تکرار مراحل تکامل بشری است
 16. استانلی
  هال
  بنیانگذار جنبش مطالعه کودک

  با الهام از داروین : وراثت

  رویکرد هنجاری

  پرسش نامه: اطلاعاتی از کودکی و نوجوانی و محتویات ذهنی آن ها

  آغاز مطالعه ی علمی نوجوانی: کتاب های هال

  • طوفان وفشار: دگرگونی های چشمگیر در دوران نوجوانی
  • تولد دوباره: زیرا در نوجوانی تکامل یافته ترین خصوصیات انسانی و اولین ویژگی های تمدن انسان ظاهر می شود
 17. جان
  دیویی
  صاحب نظریه در فلسفه آموزش و پرورش

  متاثر از روسو

  ایجاد نظام کنشی (فانکشنالیسم) و مکتب شیکاگو

  عناصر واکنش یا جمع آن ها مهم نیست، هماهنگی مهم است

  باورهای روسو + دیویی = مدارس گشوده
 18. مفهوم رسش
  روندی که به صورت ژنتیکی تعیین می شود و به طور طبیعی آشکارمی گردد
Author
mansoureh
ID
174433
Card Set
رشد - فصل یک
Description
روانشناسی
Updated