استثنایی میلانی فر

 1. مجانین در قدیم الایام به چه نامی خانده می شدند؟
  • بیگانه یا خارجی          
  • آلینه...فرانسه                 
  • ایلین...انگلیسی            
  • آلینوس... یونانی

  روان پزشک ومعالج       الینیست

  • با محیط و اجتماع بیگانه نیستند بلکه به علل ضایعات مغزی تماس آن ها با عالم خارج تغییر
  • کرده است.
 2. طرز رفتار با عقب ماندگان زهنی در قدیم
  اسپارت ها و رژیم نازی .... کشتن این افراد مجازه

  بقراط، کنفوسیوس و زرتشت ... کمک
 3. اولین اقدامات در این زمینه
  • اواخر قرن هیجده  فیلیپ پینل (بنیانگذار روانپزشکی جدید)ه
  • سرپرست بیمارستان بی ستر مخصوص مردان در پاریس شد

  درمان اخلاقی: تبدیل زندان به بیمارستان، دلجویی از بیماران
 4. بنیانگذار روانپزشکی جدید
  فیلیپ پینل
 5. تقسیم بندی های پینل در کتاب "رساله پزشکی فلسفی درباره جنون شوق و شور" از بیماری های روانی
  • 1.     
  • ملانکولی یا مالیخولیا

  • 2.     
  • مانی یا جنون شوق و شور (شیدایی)ه

  • 3.     
  • جنون

  • 4.     
  • عقب ماندگی ذهنی
 6. تاریخچه استثنایی
  1794 فیلیپ پینل

  • بعدها                 
  • اسکیرول
  • بیمارستان روانی زنان در پاریس

  • 1976                 
  • ویلیام توک در انگلستان

  • اوایل قرن نوزده     
  • ایتارد فرانسوی ... تربیت کودک وحشی

  • 1837             
  • دکتر سگن، همکار ایتارد:

  • ·       
  • موسسه ای برای عقب مانده ها،

  • ·       
  • کتابی به نام "درمان اخلاقی، بهداشت و آموزش کودکان عقب مانده" ،

  • ·       
  • روش "حواس حرکتی" برای آموزش کر و لال ها،

  • ·       
  • کتاب "ابلهی و درمان آن با روش فیزیولوژیک" در آمریکا،

  • ·       
  • آزمون مهره ای یا تخته چوبی : نمره آزمودنی به
  • سرعت او بستگی
  • دارد و تعداد اشتباهتش

  • ·       
  • تشویق ماریا مونتسوری ایتالیایی به آموزش عقب ماندگان ذهنی


  • 1955           تشخیص ورثتی بودن 90 درصد عوامل عقب ماندگی ها و
  • اقدام به نازا کردن عقب مانده ها


  •  1960          جان اف کندی ... برنامه ی رسمی دولت برای
  • عقب ماندگان
 7. 1837              دکتر سگن، همکار ایتارد:
  • ·       
  • موسسه ای برای عقب مانده ها،

  • ·       
  • کتابی به نام "درمان اخلاقی، بهداشت و آموزش کودکمان عقب مانده" ،

  • ·       
  • روش "حواس حرکتی" برای آموزش کر و لال ها،

  • ·       
  • کتاب "ابلهی و درمان آن با روش فیزیولوژیک" در آمریکا،

  • ·       
  • آزمون مهره ای یا تخته چوبی : نمره آزمودنی به
  • سرعت او بستگی
  • دارد و تعداد اشتباهتش

  • ·       
  • تشویق ماریا مونتسوری ایتالیایی به آموزش عقب ماندگان ذهنی
 8. مسایلی که بر شیوع بیماری تاثیر دارند؟
  • 1- ابهام و تغییر در تعریف نوع معلولیت و مقدار آی کیو
  • 2-تشخیص نوع بیمای و تغییرات در تشخیص های بعدی
  • 3- پیدایش انواع جدید
  • 4- نقش مدارس و طبیعت مدارس استثنایی
  • 5- واکنش خانواده ها به اینکه کودکانشان این لقب را بگیرند یا نه
 9. عواملی که باعث توجه همه کشورها به این بیماری شده؟
  • 1- میزان شیوع کودکان عقب مانده
  • 2- پیشرفت علوم پزشکی
  • 3-اهمیت موضوع از نظر اقتصادی و بهداشت روانی
 10. پیشرفت علوم پزشکی چه نقشی داشته؟
  با روشی ساده و مخصوص به نام آمنیوسنتیزیس، کروموزوم های جنین پیش از تولد مورد مطالعه قرار داده می شود

  سونوگرافی - نقص های خلقتی مثل اسپینا بیفیدا و ... را تشخیص داد


  پیشرفت های پزشکی: پیدایش آنتی بیوتیک ها و کورتیزون در درمان عوارض ریوی، منژیت و مننگوآنسفالیت ها

  از مرگ و میر این قشر جلوگیری می کند
 11. آمنیوسنتیزیس
  مقدار کمی از مایع آمنیوتیک (آبی که در کیسه آب و اطراف بچه قرار دارد) کشیده شده و مطالعه کروموزومی آن در هفته های 12 تا 14 حاملگی انجام می شود

  • جنسیت پی برده می شود
  • اختلالات کوروموزومی
  • اختلالات سوخت و ساز مواد غذایی (ارثی)ه
 12. با سونوگرافی به چه چیز می توان پی برد؟
  • نقص های خلقتی
  • مثل اسپینا بیفیدا

  سایر اختلالات رشدی جنین
 13. شایع ترین علل عقب ماندگی در بین عفونت ها
  عوارض ریوی، منژیت، مننگو آنسفالیت ها

  درمان با آنتی بیوتیک و کورتیزون
 14. هوش چیست و چگونه بررسی می شود؟ به صورت کلی
  آنچه بررسی می شود هوش نیست بلکه آثار آن است

  مجموعه استعداد هاست: حافظه، دقت، یادگیری و ادراک
 15. متداول ترین تعریف هوش
  شایستگی و استعداد یادگیری افراد
 16. تعریف پیاژه از هوش
  توانایی سازگاری و انطباق با محیط
 17. تعریف وکسلر از هوش


  آمریکایی
  مجموعه شایستگی های فرد در تفکر عاقلانه، رفتار منطقی و سودمند واقدام موثر در سازش با محیط
 18. تعریف آلفرد بینه از هوش

  فرانسوی
  هوش آن چیزی است که آزمون های هوشی آن را می سنجد و باعث می شود مه افراد عقب مانده را از افراد طبیعی و باهوش متمایز کند
 19. تعریف کلی از هوش طبق تعاریف دیگران

  3 مورد
  • 1- توانایی و استعداد کافی برای یادگیری و درک امور
  • 2-هماهنگی و سازش با محیط
  • 3-بهره بداری از تجربیات گذشته، به کار بردن استدلال و قضاوت و پیدا کردن راه حل منطقی در مواجه شدن با مشکلات
 20. نوابغ؟
  • هوش
  • +
  • فهم و ادراک، ابداع و ابتکار، انتقاد
 21. شرایط آزموون های هوش
  • اعتبار و روایی
  • میزان شده برای سن، جنس، کشور، سنت و زبان های مختلف
 22. آزمون بینه سیمون
  1905

  • 1916 ترمن آن را با شرایط آمریکا منطبق ساخت
  • از لحاظ زبان، اختصاصات فرهنگی و جغرافیایی
  • آزمون تجدید نظر شده استانفورد
  • یا
  • آزمون استانفورد بینه
 23. فرمول استانفورد بینه
  • هوشبهر =
  • سن واقعی به ماه
  • تقسیم بر
  • سن عقلی به ماه
  • ضربدر
  • 100
 24. حضور پدر و مادر در زمان انجام آزمون
  • 1- در سن کودکستان - حس امنیت
  • 2- بزرگتر -  حس حقارت
 25. مقررات آزمون هوشبهر
  • از سوالات آسان شروع شود
  • نباید تصحیح کرد کودک را
  • تشویق برای القا حس امنیت
 26. نمره ی یک / دوم بیشتر به کدام بچه ها اختصاص می یابد؟
  • ترسو
  • خجالتی
  • محجوب
 27. آزمون وککسلر
  برای کوداکان و نوجوانان

  • 11 آزمون
  • 6 تای آن کلامی
  •  5 تا غیر کلامی
  • آزمون لغات: اختیاری
 28. آزمون های کلامی وکسلر عبارتند از
  • آزمون اطلاعات
  • فهم و قوه درک
  • حافظه عددی
  • حساب و ریاضی
  • تشابهات
  • فرهنگ لغات
 29. 5 آزمون غیر کلامی وکسلر عبارتند از
  • آزمون تکمیل تصاویر
  • طراحی مکعب ها
  • تنظیم تصاویر
  • سمبول عددی یا رمز نویسی
  • ترکیب و الحاق قطعات اشیا و اجسام
 30. نم یتوان هوشبهر را به تنهای ملاک عمل قرار داد زیرا
  1-با آزمون های معمولی افراد خیلی باهوش را نمی توان تشخیص داد. استعداد های بالقوه نه، استعداد های فرد در امور تحصیل

  2- هوشبهر با قدرت سازگاری و تطبیق اجتماعی همیشه رابطه مستقیم ندارد

  3- هوشبهر ثابت نیست. تجربه در آزمون

  4- آزمایندگان مختلف، هوشبهر متفاوت با اجرای یک آزمون

  5- هوشبهر که توسط یک آزمون به دست آمده، همان عوامل را در آزمون های دیگر نمی سنجد
 31. ساده ترین آزمون برای هوش
  تصویر آدمک گودایناف
 32. تصویر آدمک گودایناف
  از 10 تا 15 دقیقه وقت

  • نهایتا
  • 51 قسمت
  • جدیدیا 61 قسمت


  • به ازای هر نمره خام 3 ماه عقلی
  • + 3 سال
 33. آزمودن هوش و رفتار تطابقی و سازگاری
  1- آزمون رفتار تطابقی برای کودکان

  2- آزمون رفتار تطابقی سازما ن کودکان عقب مانده آمریکا
 34. آزمون رفتار تطابقی برای کودکان
  • سوال 242
  • شامل 6 قسمت : سازش با اعضای خانواده، سازش با اجتماع، نقش در
  • مدرسه، ارتباط با همنوعان، تنظیم دخل و خرج، نگهداری و حفظ خود فرد

  ABIC
 35. آزمون رفتار تطابقی سازما ن کودکان عقب مانده آمریکا
   دو قسمت بزرگ: قسمت اول شامل 9 سوال مربوط به مهارت در زندگی روزانه و قسمت دوم دارای 12 ستون مربوط به شخصیت و رفتار فرد

  AAMD
 36. عوامل موثر در هوش
  عوامل ارثی و عوامل محیطی
 37. تحقیقات هیرش شامل مطالعه بر
  1- قراردادن دوقلوهای یک تخمه و دوتخمه در محیط های مشابه و مقایسه آن ها با یکدیگر

  2- قرار دادن دوقولهای یک تخمه و دو تخمه در محیط های مختلف و مقایسه آن ها با یکدیگر

  3- قراردادن دوقلوهای دو تخمه در محیط مشابه و مقایسه آن ها با دوقلوهای یک تخمه در محیط های متفاوت
 38. دوقلوهای کی تخمه
  یک جفت و یک بند ناف دارند و در یک کیسه آب قرار داشته و از یک جنس هستند
 39. دوقلوهای دو تخمه
  دو جفت و دو بند ناف دارند و در دو کیسه آب قرار داشته و ممکن است از یک جنس یا دو جنس مخالف باشند
 40. نتیجه گیری هیرش
  اهمیت وراثت در تعیین هوش 5 برابر بیشتر از محیط است
 41. طبق نظریه برت
  وراثت و محیط؟
  برت روانشناس انگلیسی

  • وراثت 80 درصد
  • محیط 20 درصد
 42. طبق نظر هیلگارد و اتکینسون
  وراثت و محیط؟
  • وراثت 75 دردصد
  • محیط 25 درصد
 43. تعامل   وراثت و محیط
  مکمل هم و تفکیک ناپذیرند

  عوامل ارثی دایمی ترند
 44. علت نوسان یا ثبات هوشبهر
  ثابت می ماند چون: به موازات افزایش سن تقویمی، میزان سن عقلی نیز افزایش می یابد در حالی که در عقب مانده ها با گذشت زمان سن عقلی تغییری نمی کند

  نوسان در افراد سالم: ناشی از عوامل مختلف روانی، خانوادگی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی
Author
mansoureh
ID
174236
Card Set
استثنایی میلانی فر
Description
روانشناسی
Updated