Spanish II

 1. to ride
  pasear:

  • paseo     paseamos
  • paseas
  • pasea     pasean
 2. to explore
  explorar:

  • exploro        exploramos
  • exploras
  • explora        exploran
 3. to take
  sacar

  • saco     sacamos
  • sacas
  • saca     sacan
 4. to climb
  subir:

  • subo       subemos
  • subes
  • sube       suben
 5. to sun bathe
  tomar el sol

  tomar: to take

  • o       amos
  • as
  • a        an
 6. to scuba-dive
  bucear

  • buceo       buceamos
  • buceas
  • bucea      bucean
 7. to rest
  descansar

  • o         amos
  • as
  • a          an
 8. TO VISIT
  visitar

  • o             amos
  • as
  • a              an
 9. to take
  • llevar: to take
  • llevo                 llevamos
  • llevas
  • lleva                 llevan
 10. to leave ***
  • salir: to take
  • salgo       salemos
  • sales
  • sale          salen
 11. to return
  regresar: to come back, to return

  • -o                -amos
  • -as
  • -a                -an
 12. to plan ***
  pensar: to plan

  • pienso           pensamos
  • piensas
  • piensa           piensan
 13. can, to be able to ***
  poder: can

  • puedo       podemos
  • puedas
  • pueda       puedan
 14. to want ***
  querer: to want

  • quiero                 queremos
  • quieres
  • quiere                 quieren
 15. to go (past tense)
  • fui             fuimos
  • fuiste
  • fue             fueron
Author
hauf_wizard
ID
173126
Card Set
Spanish II
Description
verbs
Updated