Svenska

 1. en anledning
  motiv, orsak, skäl, syfte
 2. ett ansvar
   förpliktelse, responsability
 3. besviken 
  disappointed
 4. bröllop
  marriage, wedding
 5. ett fack
  profession, trade
 6. fast 
  permanent, fixed
 7. i fjol
   last year
 8. ett förbud
  prohibition
 9. fördom 
  bias, prejudice
 10. grubblar
  , brood, think deeply
 11. gömmer 
  conceal, hide
 12. helig
  holy
 13. ett hov
  court
 14. hårig
  hairy
 15. illa
  badly
 16. kräver
  demand
 17. en kulle
  hill
 18. myndig
  authoritative, major
 19. mäktig
  powerful
 20. oerhörd
  tremendous, enormous
 21. omröstning 
   voting
 22. påverkar
  influence, affect
 23. ett skepp
  nave
 24. smitta
  infect
 25. sträng 
  strikt, severe
 26. stödjer
  support, steady
 27. tillhör 
  belong
 28. tröttnar 
   become tired
 29. varar 
  last
 30. våld 
  violence
Author
marinam
ID
172823
Card Set
Svenska
Description
lection7
Updated