HUMAN-1

 1. insight
  anlamak kavramak,vukuf anlayış
 2. perception recognition
  anlamak kavramak,anlama kabiliyeti anlayış tanıma tanımlama
 3. comprehension
  anlamak kavramak,anlayış
 4. discrimination
  anlamak kavramak,aleyte davranma ince farkları görebilme kabiliyeti
 5. judge
  degerlendirmek,hükmetmek hüküm vermek yargılamak bir meselede karar vermek
 6. appraise
  degerlendirmek,deger biçmek takdir etmek
 7. evaluate
  degerlendirmek,degerini tayin etmek tartmak
 8. assess
  degerlendirmek,tayin etmek(para cezası vb..)kıymet takdir etmek
 9. estimate
  degerlendirmek, hüküm vermek
 10. opinion
  düşünce inanış,fikir tahmin
 11. view
  düşünce inanış,bakış manzara görüş alanı görmek bakmak mütalaa etmek
 12. conception
  düşünce fikir anlayış görüş,gebe kalma ana rahmine düşme
 13. ıdea
  düşünce fikir inanış
 14. notion
  düşünce fikir bilgi sanı
 15. belief
  inanç iman kanaat düşünce
 16. thought
  düşünce fikir görüş tasavvur
 17. impression
  intiba izlenim tesir etki düşünce
 18. feeling
  his duyu duygu dokunma
 19. outlook
  görünüş manzara seyredilen yer
 20. consideration
  düşünce önem itibar saygınlık
 21. sense
  düşünce fikir fikir idrak etmek sezmek
 22. intuition
  içine doğma sezgi önceden sezme
 23. recognition
  tanıma tanımlama itiraf tasdik
 24. appreciation
  takdir degerlendirme kıymet bilme
 25. judgment
  hüküm karar bildiri tebligat muhakeme
 26. express thoughts
  düşünceleri ifade etmek tarif etmek
 27. state thoughts
  düşünceleri ifade etmek
 28. concern
  ilgi alaka endişe tasa
 29. fear
  korku endişe kuruntu
 30. worry
  üzüntü endişe üzülmek tasalanmak zihninde kurmak
 31. delusion
  hile oyun yanlış anlama
 32. misinterpretation
  misunderstanding
 33. fallacy
  aldatma hile yanlış anlama
 34. etiquette
  görgü kuralları etik ahlak
 35. morality
  ahlak etik
 36. suburbs environs
  banliyo
 37. municipality
  belediye
 38. city
  municipality şehir büyük kasaba
 39. metropolis
  başşehir büyük şehir
 40. county
  ilçe
 41. divorce
  boşanmak ayrılık
 42. split up
  ayrılmak bölüştürmek bozuşmak
 43. separation
  ayrılık ayrılma ayırma
 44. area
  alan bölge
 45. zone
  yöre mıntıka çevirmek kuşatmak bölgelere ayırmak
 46. district
  mıntıka bölge mahalle kaza sancak mıntıkalara ayırmak
 47. region
  mıntıka bölge diyar memleket
 48. province
  vilayet il eyalet bölge
 49. funeral
  cenaze töreni gömme
 50. marry
  evlenmek birleşmek
 51. get
  tutulmak olmak bağlantı kurmak evlenmek
 52. married
  evli
 53. be married to
  evlenmek evli olmak
 54. urban
  şehre ait kentsel
 55. rural
  kırsal köye ait zirai tarımsal
 56. shelter
  sıgınak barınak muhafazalı yer
 57. residence
  ikametgah yer mesken oturma ev
 58. dwelling
  ev ikametgah mesken
 59. house
  dwelling-shelter
 60. slavery
  kölelik esirlik esaret
 61. grave
  mezar,ağır yavaş,ciddi ağırbaşlı,oymak haketmek
 62. grave yard
  mezarlık
 63. cemetery
  mezarlık kabristan
 64. cemetery
  grave yard
 65. legacy
  miras
 66. inherit
  miras almak varis olmak
 67. heritage
  miras
 68. landlor
  mal sahibi mülk sahibi
 69. property-owner
  mülk sahibi
 70. proprietor
  mülk sahibi
 71. demography
  nufus nufus sayımı
 72. population
  nüfus şenlik ahali seken iskan
 73. collective
  ortak,toplu müşterek
 74. communal
  toplumla ilgili halka ait ortak
 75. joint
  müşterek ortak,bitiştirmek eklemek
 76. public
  halka ait ortak
 77. social class
  sosyal sınıf
 78. social context
  social class
 79. ghettos
  mahrumiyet içinde yaşayan azınlık mahalle,varoşş
 80. inhabitant
  ikamet eden kimse
 81. resident
  inhabitant,oturan sakin yerli
 82. citizen
  vatandaş,
 83. dweller
  ikamet eden veya oturan,sakin
 84. goal
  gaye hedef amaç
 85. aim
  goal
 86. motive
  hareket ettirmek,hareket meydana getiren,güdü
 87. objective purpose
  hedef gaye amaca ait
 88. doubt
  şüphe etmek çekinmek kuşkulanmak
 89. hesitate
  tereddüt etmek kem küm etmek şüphe etmek
 90. be uncertain
  şüpheli duruma düşmek iyice tarif olunmamış
 91. be indifferent
  görmezden gelmek ilgisiz olmak
 92. neglect
  ihmal etmek aldırmamak savsaklamak
 93. overlook
  gözden kaçırmak dikkate almamak görmezden gelmek
 94. ignore
  önem vermemek bilmezden gelmek görmezden gelmek
 95. disregard
  önemsememek aldırmamak itibar etmemek
 96. persist in
  ısrar etmek üstelemek inat etmek
 97. be keen on
  ısrar etmek
 98. insist on
  ısrar etmek vaz geçmemek
 99. demand
  talep istek ,talep etmek istemek zorla istemek
 100. desire
  arzu istek hırs heves,arzu etmek istemek talep etmek arzulamak
 101. ambition
  hırs ihtiras heves
 102. aspiration
  arzu istek,nefes alıp verme
 103. volunteer
  gönüllü,istekli gönüllü olmak
 104. be willing to
  volunteer
 105. be eager to
  volunteer
 106. reluctant
  isteksiz gönülsüz
 107. unwilling
  isteksiz gönülsüz
 108. envy
  kıskanmak haset etmek
 109. greed
  aç gözlülük hırs kıskançlık
 110. jealous
  kıskanç hasetçi
 111. preserve
  korumak esirgemek saklamak,reçel şekerleme
 112. conserve
  korumak
 113. tend to veya toward ile
  meyilli olmak vesile olmak yönelmek niyetlenmek
 114. intend
  zihninde kurmak niyet etmek tasarlamak
 115. tendency
  meyil istidat eğilim yaklaşım
 116. mind
  bakmak dikkat etmek endişe etmek itaat etmek önemsemek
 117. favor
  tarafını tutmak,taraftarı olmak iltimas yapmak
 118. support
  desteklemek
 119. do
  teşebbüs etmek
 120. manner
  hal tutum tavır hareket tarzı
 121. attitude
  tutum davranış tavır vaziyet
 122. approach
  yaklaşma yanaşma hal tutum yanına varılabilir canayakın
 123. way
  yol yön taraf
 124. mode
  yöntem usul tarz uslup
 125. means
  vasıta yol yöntem araç vesile
 126. act-behavior-action-treatment-
  davranış hal hareket
 127. misuse
  kötü kullanış kötü işte kullanmak
 128. quarrel
  kavga etmek,argue-
 129. tackle with
  deal with
 130. race
  yarışmak
 131. rebuke
  azarlamak paylamak
 132. cooperate-interact
  etkileşim iş birliği
 133. assure
  sigorta etmek garanti etmek
Author
headgost
ID
172738
Card Set
HUMAN-1
Description
Human
Updated