NORSK NTNU VOCAB CHAP 2

 1. å bety, betyr, betydde, har betydd
  to mean
 2. å bruke, bruker, brukte, har brukt
  to use
 3. å bytte, bytter, byttet, har byttet
  to exchange, change
 4. å drikke, drikker, drakk, har drukket
  to drink
 5. å dra, drar, dro, har dratt
  to leave, to go
 6. å finne, finner, fant, har funnet
  to find
 7. forbi
   past, by
 8. fram
  forth, forward, on
 9. å få, får, fikk, har fått
  to get, receive
 10. høyre
  right
 11. å kjøre, kjører, kjørte, har kjørt
  to drive
 12. å lande, lander, landet, har landet
  to land
 13. å ligge, ligger, lå, har ligget
  to stand, lie
 14. en mandag, mandagen, mandager, mandagene
  a Monday
 15. å måtte, må, måtte, har måttet
  have to, must
 16. et nummer, nummeret, nummer/numre, numrene
  a number
 17. en overgang, overgangen, overganger, overgangene
  a transition
 18. å parkere, parkerer, parkerte, har parker
   to park
 19. en pose, posen, poser, posene
  a bag
 20. rett
  straight, directly
 21. å rope, roper, ropte, har ropt
  to call, cry, shout
 22. et rundstykke, rundstykket, rundstykker, rundstykkene
  a roll
 23. å sjekke, sjekker, sjekket, har sjekket
   to check
 24. et skilt, skiltet, skilt, skiltene
  a sign, signpost
 25. å spørre, spør, spurte, har spurt
  to ask
 26. å stenge, stenger, stengte, har stengt
   to close
 27. å stå, står, sto, har stått
  to stand
 28. sulten, sultent, sultne
   hungry
 29. å takke, takker, takket, har takket
  to thank
 30. en time, timen, timer, timene
  an hour, appointment, lesson, class
 31. utenfor
  outside
 32. en vei, veien, veier, veien a road
  a road
 33. å vente, venter, ventet, har ventet
  to wait
 34. ei veske, veska, vesker, veskene
  a handbag
 35. et øyeblikk, øyeblikket, øyeblikk, øyeblikkene
   a moment
Author
burntoutmatch
ID
172351
Card Set
NORSK NTNU VOCAB CHAP 2
Description
NTNU NOW VOCAB NORSK - ENGLISH
Updated