Podstawy przedsiębiorczości

 1. Typy osobowości
  • * Sangwinik (Towarzyski, Otwarty)
  • * Melancholik (emocjonalny, depresyjny)
  • * Flegmatyk ( spokojny, wyciszony)
  • * Choleryk (pobudzony, „trudny”)
 2. Cechy osobowości sprzyjające podejmowaniu działalności gospodarczej
  • * Asertywność
  • * Odpowiedzialnosc i uczciwosc
  • * Samoakceptacja
  • * Inicjatywnosc i kreatywnosc
  • * Umiejetnosc twórczego myslenia
 3. Klasyfikacja potrzeb wg Maslowa
  • * Potrzeby wyzszego rzedu:
  •    - potrzeby samorealizacji
  •    - potrzeby uznania, szacunku
  •    - potrzeby spoleczne (przynaleznosci, uczuc)
  • * Potrzeby nizszego rzedu:
  •    - potrzeby bezpieczenstwa (osobistego, socjalnego)
  •    - potrzeby fizjologiczne (glod, pragnienie, sen, potrzeby seksualne)
 4. Koszt alternatywny
  Ograniczoność zasobów
  Konieczność dokonywania wyborów
  • Ekonomiści przyjmują, że zasoby czynników produkcji (ziemi, pracy i kapitału) mają ograniczone rozmiary, a potrzeby człowieka uważa się za nieograniczone.
  • Z zestawienia rzadkich zasobów, niezbędnych do produkcji dóbr, z nieograniczonymi potrzebami wynika konieczność podejmowania wyborów; podjętym wyborom zawsze towarzyszy koszt alternatywny; jeżeli sadownik zasadzi w swoim sadzie jabłonie, to nie może wykorzystać tej powierzchni do zasadzenia tam grusz; jego plonem będą jabłka a nie gruszki; właśnie liczba gruszek, jaką uzyskałby, gdyby podjął decyzję o zasadzeniu grusz a nie jabłonek, jest uznawana za koszt alternatywny uzyskanych przez niego jabłek.
 5. Analiza SWOT
  • to narzędzie, dzięki któremu firma może zanalizować i rozpoznać własne silne i słabe strony, a także istniejące i potencjalne szanse i zagrożenia płynące z otoczenia zewnętrznego.
  • Po zakończeniu, analiza SWOT określa, co może pomóc w realizacji celów firmy (silna strona lub możliwość) lub co może być przeszkodą, którą należy przezwyciężyć lub zminimalizować w celu osiągnięcia pożądanego rezultatu (słaba strona lub zagrożenie).

  • Mocne strony: wszystkie walory wlasne (umiejetnosci, postawy) lub przedsiebiorstwa (wyszkolona kadra, uznanie na rynku, kapital)
  • Slabe strony: wszystkie braki wlasne (brak motywacji, nieznajomosc jezyka obcego) lub przedsiebiorstwa (nieefektywna organizacja pracy, brak plynnosci finansowej)
  • Szanse: zjawiska, ktore moga sie pojawic w przyszlosci i wplynac pozytywnie na funktionowanie przedsiebiorstwa, oraz spodziewane korzysci z wprowadzonych zmian
  • Zagrozenia: zjawiska, ktore moga sie pojawic w przyszlosci i wplynac negatywnie na funktionowanie przedsiebiorstwa, oraz potencjalne straty wynikajace z wprowadzonych zmian
Author
inna66
ID
172234
Card Set
Podstawy przedsiębiorczości
Description
podstawy przedsiębiorczości od A do Z
Updated