Swedish Lesson 2

 1. Man
  Man
 2. kvinna
  Woman
 3. flicka
  girl
 4. pojke
  boy
 5. Jag är lång.
  I am tall
 6. Jag är kort.
  I am short
 7. Jag är en man.
  I am a man
 8. Jag är en kvinna.
  I am a woman
 9. Jag är en flicka.
  I am a girl
 10. Jag är en pojke.
  I am a boy
 11. Jag är gammal.
  I am old.
 12. Jag är ung.
  I am young.
 13. Du är en man.
  You are a man.
 14. Du är en kvinna.
  You are a woman. 
 15. Du är en pojke.
  You are a boy. 
 16. Du är en flicka.
  You are a girl. 
 17. Du är lång.
  You are tall. 
 18. Du är kort.
  You are short.
 19. Du är gammal.
  You are old
 20. Du är ung.
  You are young 
 21. Han är en man.
  He is a man. 
 22. Hon är en kvinna.
  She is a woman
 23. Han är en pojke.
  He is a boy. 
 24. Hon är en flicka.
  She is a girl. 
 25. Hon är gammal.
  She is old.
 26. Hon är ung.
  She is young. 
 27. Han är lång.
  He is tall. 
 28. Han är kort.
  he is short.
 29. Mannen är lång.
  The man is tall
 30. Pojken är kort.
  The boy is short.
 31. Jag är en kvinna. Jag är inte en man.
  I am a woman. I am not a man. 
 32. Jag är en pojke. Jag är inte en flicka.
  I am a boy. I am not a girl. 
 33. Jag är inte gammal. Jag är ung.
  I am not old. I am young. 
 34. Du är inte en kvinna. Du är en man.
  You are not a woman. You are a man
 35. Du är inte en flicka. Du är en pojke.
  You are not a girl. You are a boy. 
 36. Du är inte kort. Du är lång.
  You are not short. You are tall. 
 37. Du är inte gammal. Du är ung.
  You are not old. You are young. 
 38. Han är inte lång. Han är kort.
  You are not tall. You are short. 
 39. Pojken är inte lång.
  The boy is not tall. 
 40. Mannen är inte kort.
  The man is not short. 
Author
rymmare
ID
171924
Card Set
Swedish Lesson 2
Description
Swedish First Nouns
Updated