Englanti kpl12

 1. hyväksyntä
  acceptance
 2. kirjanpito ohjelma
  accounting software
 3. tavoite
  an aim
 4. yhdistys
  an association
 5. kirjanpito
  bookkeeping
 6. yrityksen toiminnot
  company operations
 7. osuuskunta
  a cooperative
 8. kustannus, kulu
  a cost
 9. päivittäinen
  day-to-day
 10. tieto
  detail
 11. asiakirja
  document
 12. kahdenkertainen kirjanpito
  double entry bookkeeping
 13. sähköinen laskutus
  electronic invoicing
 14. mukana jssk
  engaged in sth
 15. kirjata, viedä
  to enter
 16. tarkka
  exact
 17. menoerä, kulu
  an expense
 18. sähköinen taloushallinto ohjelma
  financial administration software
 19. vakavarainen
  financially solid
 20. avoin yhtiö
  a general partnership
 21. parantaa, kehittää
  to improve
 22. velkaantunut
  in debt
 23. päiväkirja
  a journal
 24. tehdä kirjanpitoa
  to keep books
 25. pitää kirjaa jstk
  to keep a record of sth
 26. pääkirja
  a ledger
 27. osakeyhtiö
  a limited company
 28. kommandiittiyhtiö
  a limited partnership
 29. tappio
  a loss
 30. liikkeenjohto, hallinto
  management
 31. velvoite
  an obligation
 32. pakollinen
  obligatory
 33. muutoin
  otherwise
 34. olla velkaa
   owe
 35. maksutapahtuma
  a payment transaction
 36. tulostaa
   to print out
 37. ammattimainen toiminta
  a professional activity
 38. voitto
  a profit
 39. tarkoitus
  a purpose
 40. tallentaa
  to record
 41. kirjanpito
  record keeping
 42. tulos
  result
 43. vaatia
  require
 44. myyntiluku
  a sales figure
 45. skannata
  to scan
 46. yhdenkertainen kirjanpito
  single entry bookkeeping
 47. ammatinharjoittaja
  a sole trader
 48. kuten
  such as
 49. järjestelmä
  a system
 50. verottaa
  to tax
 51. verotus
  taxation
 52. tapahtuma, siirto
  a transaction
 53. tosite
  a voucher
 54. ainakin
  at any rate, at least
 55. etu
  an advatage
 56. huomattava
  major
 57. johto
  management
 58. kuulemma
  from what i ve heard
 59. selvillä jstk
  aware of sth
 60. vakavarainen
  on solid ground
 61. sijoittaja
  an investor
 62. toiminta
  operations
 63. tulos
  result
 64. jnk mukaan
  according to sth
 65. tililuettelo
  an accounting scheme
 66. tilinumero
  an  account number
 67. ostoreskontra
  an accounts payable ledger
 68. myyntireskontra
  an accounts receivable ledger
 69. oikea, tarkka
  accurate
 70. täsmätä
  balance
 71. kirjanpitolaki
  bookkeeping act
 72. liiketapahtuma
  a business deal
 73. kassassa olevat rahat, käteisvarat
  cash on hand
 74. luokitella
  to classify
 75. tilinpäätös
  closing of the accounts
 76. perintälista
  a collection list
 77. sarake
  a column
 78. lähettäjä
  a consigner
 79. merkintä tilin kredit puolelle
  a credit entry
 80. kirjaus, vienti
  an entry
 81. olla yhtä suuri
  to equal
 82. meno
  expense
 83. esimerkiksi
  for instance
 84. päiväkirja
  journal
 85. sekalainen
  miscellaneous
 86. tarkkailla, seurata
  to monitor
 87. järjestys
  an order
 88. erääntynyt
  overdue
 89. palkkalista
  a pay sheet
 90. tiliöidä
  to post
 91. tiliöinti merkintä
  a posting stamp/marking
 92. tarjota käyttöön
  to provide
 93. ostos
  purchase
 94. kuitti
  receipt
 95. oikea, vastaava
  relevant
 96. myyntitosite
  a sales voucher
 97. erillinen
  separate
 98. moni, usea
  several
 99. aihe
  subject
 100. summa
  a sum
 101. tapahtua
  to take a place
 102. kokonaissumma
  total
 103. matkakustannukset
  travel costs
 104. tapahtuma
  transaction
 105. palkat
  wages
 106. tilikausi
  an accounting period
 107. kirjanpidon periaate
  an accounting principle
 108. kirjanpitoprosessi
  an accounting process
 109. tarkka
  accurate
 110. vuosikertomus
  an annual report
 111. tilintarkastaja
  an auditor
 112. tasekirja
  a balance sheet book
 113. tase
  a balance sheet
 114. hallituksen johtokunta
  a board of directors
 115. taloudellinen tila
  financial health
 116. tilinpäätös
  financial statemets
 117. rahoituslaskelma
  a funds flow statement
 118. tarkastaa
  to inspect
 119. osakkeet
  stock
 120. poisto
  depreciation
Author
ella.laitinen
ID
171673
Card Set
Englanti kpl12
Description
englanti
Updated