Englanti kpl11

 1. sopia jstk
  to agree on sth
 2. kassavirta
  cash flow
 3. aiheuttaa
  to cause
 4. hoitaa lasku
  to clear an account
 5. vakuuttunut
  confident
 6. huomattava
  considerable
 7. lähetys, toimitus
  consignment
 8. lykätä
  to defer
 9. lykkäys
  a deferment
 10. viivästys
  a delay
 11. tarkistaa uudelleen
  double-check
 12. eräpäivä
  due date
 13. pidentää
  to extend
 14. joustavuus
  flexibility
 15. tavarat
  goods
 16. myöntää alennus
  to grant a discount
 17. hankaluus
  inconvenience
 18. lasku
  an invoice
 19. merkittävä
  major
 20. merkitä
  to mark down
 21. erääntynyt
  overdue
 22. olla velkaa
  to owe
 23. maksu
  a payment
 24. huomauttaa
  to point out
 25. tämänhetkinen
  present
 26. täsmällinen maksaja
  a prompt payer
 27. täsmällisesti
  promptly
 28. puhtaasti
  purely
 29. uudistettu
  revised
 30. maksaa lasku
  to settle an account
 31. hoitaa maksu
  to settle a payment
 32. maksun suoritus
  a settlement
 33. lähetys, toimitus
  a shipment
 34. tilanne
  a situation
 35. väliaikainen
  temporary
 36. tähän asti
  up till now
 37. kuluessa
  within
 38. johtua jstk
  to be due to sth
 39. jättää huomiotta
  to disregard
 40. siinä tapauksessa
  in  case
 41. perintäkirje
  collection letter
 42. kadota
  to go astray
 43. vakuutussopimus
  an insurance agreement
 44. vakuutussopimuskirja
  an insurance policy
 45. neuvotella
  negotiate
 46. maksamatta jättäminen
  non-payment
 47. alkuperäinen
  original
 48. suorittamaton, maksamaton
  outstanding
 49. epähuomio, huolimattomuus
  an oversight
 50. suostutella
  to persuade
 51. tallentaa, kirjata
  to record
 52. kirjanpito
  records
 53. viittaus
  ref (a reference)
 54. muistutuslasku
  reminder
 55. maksun suoritus
  a remittance
 56. veloittaa
  to charge
 57. viivästyskorko
  a delay penalty
 58. välittömästi
  immediately
 59. vakuutussuoja
  an insurance cover
 60. irtisanoa
  to terminate
 61. ellei
  unless
 62. arvostaa
  to value
 63. vaihtoehto
  an alternative
 64. perintätoimisto
  a collection company
 65. huolimatta jstk
  despite sth
 66. viimeinen
  final
 67. antaa toimeksi
  to instruct
 68. huomautus
  a notice
 69. periä
  to recover
 70. huomauttaa
  to point out
 71. aiempi
  previous
 72. vuoden tuloraja
  an annual income limit
 73. peruspalkka
  basic salary
 74. työsuhdeetu
  a benefit
 75. matkalasku
  a business travel report
 76. provisio
  commission
 77. työsuhdeauto
  company car
 78. koskea
  concern
 79. päiväraha
  daily allowance
 80. vähentää
  deduct
 81. tallettaa
  to deposit
 82. palkkatulo
  earned income
 83. työntekijä
  an employee
 84. työsopimus
  an employment contract
 85. oikeutettu jhk
  entitled to sth
 86. ylittää
  exceed
 87. veroton
  exempt from tax
 88. päättymispäivä
  an expiraton date
 89. työsuhde-etu
  a fringe benefit (benefit)
 90. bruttopalkka
  a gross salary
 91. verottaa
  to impose tax
 92. verotoimisto
  the internal revenue
 93. ammattiliitto
  a labour union
 94. kilometrikorvaus
  a mileage compensation
 95. minimipalkka
  a minimum wage
 96. kunnallisvero
  a municipal tax
 97. nettopalkka
  a net pay
 98. palkka
  a pay
 99. palkanlaskentaohjelma
  payroll software
 100. palkanmaksu
  payroll
 101. eläkevakuutusmaksu
  a pension plan contribution
 102. suorittaa
  to perform
 103. luontaisedut
  perks
 104. progressiivisesti
  at a progressive rate
 105. veroprosentti
  a rate of tax
 106. suoritus rahana
  reimbursement
 107. kuukausipalkka
  salary
 108. valtion vero
  state tax
 109. verotettava tulo
  taxable income
 110. verotus
  taxation
 111. ay jäsenmaksu
  a trade union cost
 112. matkakorvaus
  a travel reimbursement
 113. työttömyysvakuutusmaksu
  an unemployment insurance payment
 114. lomaraha
  a vacation pay
 115. palkkalaskelma, -kuitti
  a wage slip
 116. tuntipalkka
  wages
 117. pidättää
  to withhold
 118. pidätysprosentti
  a withholding rate
Author
ella.laitinen
ID
171655
Card Set
Englanti kpl11
Description
englanti
Updated