Norsk grammatik

 1. Hvor mange ordklasser finns? tell opp
  • 10 Styk
  • 1. Verb
  • 2. Substantiv
  • 3. Adjektiv
  • 4. Adverb
  • 5.Pronomen
  • 6. Bestemmerord
  • 7. Preposisjoner
  • 8. Interjeksjoner
  • 9. Konjunksjoner
  • 10. Subjunksjoner
  • Image Upload 2
 2. Beskriv ordklasse Verb:
  • Et Verb uttrykker en handling, en overgang eller en tilstand
  • det tilsvarer aktivitetsverb, overgangsverb eller endringsverb, og tilstandsverb.
 3. Opptelle alle verbformene (grunnform og tidsform,  osv. ):
  • 1. Infinitiv
  • 2. Presens
  • 3. Preteritum
  • 4. Presens perfektum
  • 5. Preteritum perfektum
  • 6. Presens futurum
  • 7. Imperativ
 4. bøye verbet "å spille" på alle former:
  • Image Upload 4
  • Image Upload 6
 5. Hvordan blir substantiver bøyet etter kjønn og bestemt/ubestemt ord?
  Image Upload 8
 6. Bestemmerord beskrive substantivet nærmere.
  Hva type bestemmerord finns? tell opp og beskriv!
  • 1. Eiendomsord: Forteller hvem som eier en ting (din motorsykkel, hans bil, osv.)Image Upload 10
  • 2. Pekeord: Til hjelp når vi skal peke ut noe(n) (denne, den , slik, sonn, osv..... (en slik motorsykkel ønsker jeg meg, disse trærne ser ut som brokkoli)).
  • 3. Mengdeord: Angir et antall. Grunntallene angir et bestemt antall (en, ei, ett, to, tre, fire....).  Andre mengdeord betegner et mer omtrentlig antall. (alle, nonen, ingen, .....)
 7. Adjektiv og adverb:
  beskriver og gir eksempler!
  • Adjektivet beskriver en egenskap ved noe(n), (rød, gammel, komplisert, sint, lurvet,...).
  • Adverb vinns flere typer:
  • 1. Tidsadverb: Når eller hvor lenge (nå, lenge,....)
  • 2. Stedsadverb: Hvor, hvor hen eller hvor fra (her, dit, ...)
  • 3. Setningsadverb: Forandrer innholdet i setningen (alltid, aldri, ....)
 8. Pronomen:
  beksriver og gir eksempler!
  • Pronomen erstatter et substantiv i en setning:
  • 1. Personlig pronomen  (Mannen kjøpte bildet, blir Han kjøpte det....da er han og det et pronomen). Image Upload 12
  • 2. Gjensidig pronomen er ordet hverandre (De se hverandre dypt in i øyene)
  • 3. Refleksivt pronomen er ordet seg (hun kjente seg ensom)
  • 4. Spørrepronomen er hvem, hva og hvilken (hvem er den beste koken, hva er klokka)
  • 5. ubestemt pronomen er man (man tjener godt i oljebransjen)
 9. Preposisjon
  • Preposisjon er et kort, ubøyelig ord som står foran et substantiv elelr et pronomen, og som hører sammen med det:
  • i huset, på bordet, etter klokken tre, med deg, for oss
 10. Konjunksjoner
  • Binder sammen ord eller settninger:
  • og, eller, men, for, så både åg, verken - eller, enten - eller
  • (det var et stort og flått hus, Hans eller Grete, Hun leste hele dagen, men hun rakk ikke helt ferdig boka, Dette var verken snilt eller riktig gjort).
 11. Subjunksjoner
  • Subjunksjoner innleder leddsetninger, (en leddsetning er en uselvstendig setning som ikke kan stå alene).
  • fordi, at, om, hvis, når, som (vi kom for seint fordi toget er forsinket, hun visste at broren hadde tatt boka, vet du om dette er giftig?, Hvis du vil, kan vi danse. Hvor er boka som jeg har bestillt?
 12. Interjeksjoner
  • Interjeksjoner er Utropsord
  • ja, nei, pang, kræsj, hei, au, huff, fy, søren, ash, heia
 13. Byggeklossene i setningen
  tell opp og beskriv settningsledd:
  • 1. verbalet forteller oss hva som skjer
  • 2. subjektet utfører det som skjer
  • 3. det direkte objektet betegner den som blir rammet av handlingen
  • 4. det indirekte objektet betegner den som drar nytte eller tar skade av handlingen
  • 5. predikativet beskriver subjektet nærmere
  • 6. adverbialer forteller oss om omstendighetene rundt handlingen: når, hvor, hvordan, hvorfor, osv. noe skjer.
  • Image Upload 14
 14. Setningsledd Verbal
  • Setningsledd verbal forteller oss hva som skjer:
  • hva gjør....hva skjer....
  • det finns enkelt verbal (ett verb)
  • og sammensatt verbal (flere verb: Politibetjentene måtte smile, Svein har gått hjem)
 15. Setningsledd: Subjekt
  • Subjekt den som utfører handlingen,
  • du kan spørre "Hvem eller hva gjør....."
  • Per skriver, Bilen står i garasjen, Den unge kvinnen dro på fjelltur, Per og Pål dro på fjelltur
 16. Setningsledd: Direkte objekt
  • Direkte objekt - den som handlingen er rettet mot
  • Det kan spørre om "Hvem eller hva utføre subjektet handlingen imot
  • Per sparker Pål, Anne banker teppene, Jeg spiste hovedrett og dessert, Jeg spiste en nydelig fiskesuppe
 17. Setningsledd: Indirekte objekt
  • Et indirekte objekt - det/den som tar imot eller får noe
  • Hun sendte Kamilla et brev
  • Du kan skrive om det indirekte objektet med til eller for
  • Hun sendte et brev til Kamilla
 18. Setningsledd: Adverbial
  • Omstendighetene rundt en handling
  • Tidsadverbial: Når, hvor lenge, hvor ofte (T-banen kommer , Møtet varte i en time, Vi jobber hver dag)
  • Stedsadverbiale: Hvor, hvor fra, hvor hen ( Kongen bor i Oslo, Sara har flyttet fra Tøyen, Jeg skal til Majorstua)
  • Måtesadverbial: Hvordan noe har skjedd (Han kjørte fort, Du kjøre som en gris)
  • Årsaksadverbial: Hvorfor noe har skjedd (Hun ville ikke har epple fordi det var mark i det, De jublet av glede)
  • Setningsadverbial: Hvor sannsynlig noe er  (Ina skal kanskje til Paris i morgen, Toget kommer sikkert snart)
  • diverse setningeadverbialer kan være:  ikke, neppe, sansynligvis, aldri, sjelden, ofte
 19. Setningsledd: Predikativ
  • Predikativet beskriver subjektet eller objektet nærmere:
  • Subjektspredikativ - beksriver subjektet, står etter verbene: være, bli, hete, kalles, virke, synes
  • (Kua er sint, Maten er klar, Lene vil bli politibetjent, Han heter Jøran)
  • Objektspredikativ - beskriver objektet
  • (Hun farget håret lila, De drakk glassene tomme)
 20. Setninger of setningsbygning
  • 1. Fullstendig setning - subjekt og verbal (Oscar spiller.)
  • unntak: befaling eller oppfordring (kom hit!, syng med oss!
  • kan også inneholde andre setningsledd
  • 2. Setningsfragment - mangler subjekt eller verbal (Kongen av Norge i USA, Ute til lunsj)
  • 3. Ytringer - Setninger og setningsfragmenter (Per kommer!, I da, faktisk. Og hva med deg?)
  • 4. Helsetning - Kan stå alene (Kari har laget matpakke. Ungene leker i parken, Hvor er du?, Kom hit!)
  • 5. Leddsetning - kan ikke stå alene, begynner vanligvis med en subjunksjon etter en helsetning (Kari har laget matpakke fordi hun skal dra på tur; Ungene leker i parken når det er fint vær.)
Author
Albkiter
ID
170978
Card Set
Norsk grammatik
Description
Norsk grammatik for fremmedspråk
Updated