Datorteknik

 1. Vad heter det när man kopplar ihop HDD med varandra?
  RAID
 2. Vad står RAID för?
  Redundant Array Independent disks
 3. Vilka nivår finns det av RAID?
  RAID0, RAID1, RAID5 
 4. Vad är anledningen till att man skapar en RAID?
  • Man kan få en större HDD
  • Man kan få snabbare skriv- och läshastighet
  • Speglade diskar om den ena HDD krashar har man en backup
 5. Hur många DISKAR, ÖKAD STORLEK, SNABBAREoch FELTOLERANS har 
  RAID0, RAID 1 och RAID4
  • RAID0 Minst två diskar, Ja, Ja, Nej
  • RAID1 2 diskar, Nej,Nej,Ja
  • RAID 5 minst 3 diskar, Ja, Ja, Ja
 6. Ledande grafiktillverkare?
  ATI  och nVida
 7. När tillverkades den första elektronsika datorn?
  1946
 8. Vad hette datorn som tillverkades 1946?
  ENIAC
 9. Hur mycket vägde ENIAC
  ca 30 ton
 10. Vad klarade ENIAC av?
  Inte mer vad en fickräknare klarar av
 11. När lanserades den första hemmadatorn?
  1975
 12. Vilket var den vanligaste operativsystemet på 80 talet?
  CP/M
 13. Vilken var den vanligaste datorn i Sverige på 80-talet?
  ABC800
 14. När kom Apples första dator och vad hette den?
  Den kom 1976 och hette Apple 1 
 15. Vad är Robusta datorer?
  Datorer som är byggda för att tåla det mesta som fall, höga tempraturer och tät e.tc. 
 16. Vad står USB för?
  Universal Serial Bus
 17. Vilka versioner av USB finns det?
  USB 1.1 USB 2.0 USB 3.0
 18. Vilken är USB 2.0 max hastighet? Respektive 1.1 och 3.0
  • 2.0 = 480 mbit/s
  • 1.1 = 12 mbit/s
  • 3.0 = 5 Gbit/s
 19. Vad är det andra namnet för IEEE 1394?
  FireWire
 20. Vad är det andra namnet för FireWire?
  IEEE1394
 21. Inom vilket område används FireWire mest inom?
  Inom videobranchen
 22. Max hastigheten för FireWire?
  400 mbit/s
 23. Vad är skilnaden mellan FireWire och USB?
  USB behöver man koppla till en PC för att sedan koppla till en annan enhet

  FireWire (IEEE1394) kan kopplas direkt till enhet från enhet
 24. Analgoga förkortningen
  Digitala förkortningen?
  • Analoga = VGA
  • Digitala = DVI
 25. Skillnaden mellan DVI och HDMI?
  HDMI kan även överföra ljud
 26. Vad används HDMI främst till?
  DVD spelare, TV och Digitalbox
 27. Fördelen med DVI än VGA
  DVI ger bättre bild, mindre störningar eftersom videosignalerna skickas direkt till skärmen
 28. Vad är Energy Star?
  Är ett frivilit märkningsprogram för energieffeiktivet 
 29. Vem får ha Energy Star märken?
  Dom som uppfyller ett antal energiförbrukningspunkter
 30. Vad är EPEAT?
  Electronic Product Environmental Assesment Tool
 31. Hur många miljökriterier har EPEAT?
  51 st varav 23 är obligatorsika för att uppnå certifiering 
 32. Vilka EPEAT
  Bronze, Silver och Guld 
 33. Vad är Sockets?
  Den används för att sätta CPU på
 34. Vad står FSB för och vad används den till?
  Front Side Bus och används för koppla CPU
 35. Vilka busstyper finns det?
  • PCI
  • PCI-E
  • AGP
 36. Vad består North Bridge av?
  CPU, RAM, GPU
 37. Vad är North Bridge ?
  Den norra sidan av MOBO är för de lite snabbare komponeterna 
 38. Vad är South Bridge?
  Den södra sidan av MOBO för de lite lågsammare komponterna av datorn
 39. Vad består South Bridge av?
  HDD, CD och USB
Author
Ozze
ID
170885
Card Set
Datorteknik
Description
DatorTeknik sid 36-49
Updated