هیلگارد

 1. بخش های دستگاه عصبی
  • 1- دستگاه عصبی مرکزی:
  • همه ی یاختاهای عصبی مغز و نخاع شوکی

  • 2- دستگاه عصبی پیرامونی:
  • عصبهایی که مغز و نخاع شوکی را به سایر اندامها ارتباط می دهند

  دستگاه عصبی پیرامونی: 1-دستگاه تنی (آوردن و بردن پیام های حسی) و2- دستگاه خودمختار (پیوند با اندام های داخلی و غدد)ه
 2. عصبهای حسی دستگاه تنی
  • اطلاعات مربوط به تحریکات محیطی را از
  • پوست
  • ماهیچه ها
  • مفصل ها
  • دریافت کرده به دستگاه عصبی مرکزی انتقال می دهند

  در نتیجه ادمی درد یا فشار یا تغییرات دمایی را احساس می کند
 3. عصب های حرکتی دستگاه تنی
  تکانه ها را از دستگاه عصبی مرکزی به ماهیچه ها می رساند
 4. عصبهای دستگاه خودمختار
  • به اندام های درونی می روند
  • یا از آن ها بر می گردند

  فرآیند هایی نظیر تنفس، ضربان قلب، گوارش را تنظیم می کنند
 5. نخاع شوکی
  رشته های عصبی ارتباط دهنده ی بخشهای گوناگون بدن به مغز

  در حفاظ استخوانی ستون مهرها

  بسیار فشرده است به طوری که قطر آن به کلفتی انگشت کوچک دست هم نمی رسد

  • بعضی محرک های ساده ی محرک-پاسخی در سطح نخاع شوکی صورت می گیرد مثل بازتاب زانویی برای ارزیابی کارایی بازتابهای نخاعی
 6. بازتاب زانویی
  وقتی به زردپی زانو ضربه زده می شه، ماهیچه ی متصل به اون کشیده می شه، یاخته های حسی ماهیچه به نخاع علامت می دن، در آنجا یاخته های حسی با یاخته های حرکتی سیناپس پیدا می کنند، تکانه هایی به همان ماهیچه بر می گردد


  اگه قبل از ضربه دستها در هم چفت شوند، حرکت نیرومند تر می شه

  • اگه مغز بخاد کنترلش کنه، می تونه
  • (مکانیسم اصلی بازتاب در نخاعه ولی مراکز بالاتر مغز می توانند آن را تعدیل کنند)ه
Author
Anonymous
ID
170664
Card Set
هیلگارد
Description
بخش دو
Updated