Basala rörelser anatomi

 1. Abduktion
  Rörelse av en kroppsdel i frontalplanet (vänster-höger) FRÅN kroppens centralaxel. Ex: när man för isär benen eller armarna.
 2. Adduktion
  rörelse av en kroppsdel i frontalplanet MOT kroppens centralaxel. Ex: när man för ihop benen eller armarna.
 3. böjning av led
  flexion
 4. utsträckning av led
  extension
 5. pronation
  handflatan vänds/ vrids neråt (handflatans slutliga läge är alltså vänd nedåt)
 6. supination
  handflatan vänds/ vrids uppåt
 7. elevation
  dra upp axlarna
 8. depression
  dra ner axlarna
 9. ulnarflexion
  böjning av handen mot lillfingret till
 10. radialflexion
  böjning av handen åt tummen till
 11. palmarflexion
  handen (fingrarna) böjs mot handflatan
 12. dorsalflexion
  hand (fingrarna) böjs mot handrygg
 13. medialt plan
 14. sagittalt plan
 15. frontalt/koronart plan
  transversalt/horisontalt plan
 16. distalt
  längre från bålen eller ursprungsplats
 17. proximalt
  närmare till bålen eller ursprungsplats
 18. medialt
  mot det mediala planet
 19. lateralt
  från mediala planet
 20. kraniellt
  mot kraniet
 21. kaudalt
  mot os coccygis (svansen)
Author
umtata
ID
170640
Card Set
Basala rörelser anatomi
Description
Basala rörelser
Updated