Lungfunktion

 1. Anatomiska strukturer luften passerar vid respiration:
  Näsan/munhålan, farynx, larynx, trachea, bronchus principalis sin/dex, bronker, bronkioler, andningsbronkioler, alveoler.
 2. svalget
  farynx
 3. struphuvudet
  larynx
 4. struplocket, funktion och latinskt namn?
  Epiglottis. Täcker larynx vid sväljning.
 5. Motsats till "respiratorisk del"
  Konduktiv del (där luft leds, utan luftutbyte = inga alveoler i väggarna)
 6. den del av inandningsluften som når lungblåsorna
  Alveolär ventilation
 7. Lungsäck, latinskt namn + funktion
  Pleura. Den dubbla och helt slutna säck som omger vardera lunga och bekläder bröstkorgens insida. Trycket inne i lungsäcken är lägre än lungornas och suger därför fast lungorna vid det inre bladet. 
 8. lungsäckens inre blad, fästat vid lungorna
  Pleura visceralis (el. Pulmonalis)
 9. lungsäckens yttre blad, det som ligger mot bröstkorgsväggen.
  Pleura parientalis (el costalis)
 10. utrymmet mellan lungsäckens båda blad
  Cavum pleurae
 11. compliance
  Vävnadseftergivlighet. En vävnads förmåga att uttänjas eller ge efter för tryck.
 12. obstruktiv lungsjukdom
  samlingsterm för tillstånd med försvårad (ut)andning pga av att något hindrar luftpassagen i bronkerna.
 13. restriktiv lungsjukdom
  en minskning av mängden fungerande lungparenkym (aktiv lungvävnad)
 14. revben
  costa
 15. interkostal
  mellan revbenen
 16. vena azygos
  vein which brings blood back into the vena cava from the abdomen
 17. fissura obliqua
  groove between the lobes of the lung
 18. Lilla kretsloppet, innan gasutbytet
  höger kammare --> truncus pulmonalis --> a pulmonalis dex (Aa lobares sup, A lobaris media, Aa lobares inf) & a pulmonalis sin (Aa lobares sup, Aa lobares inf)
 19. Lilla kretsloppet, efter gasutbyte
  • venae pulmonales dex (sup & inf)
  • Venae pulmonales sin (sup & inf)
 20. Konduktiva delen
  Näshåla/munhåla, pharynx, larynx, trachea, bronker, terminala bronkioler
Author
umtata
ID
170057
Card Set
Lungfunktion
Description
Lungfunktion
Updated