Marina

 1. Skrattar
  Ride
 2. Slappar
  Relax
 3. Ett spår
  Track way
 4. Till fots
  By foots
 5. Tävlar
  Competition
 6. Ett uttryck
  Expresion
 7. Visar
  Show
 8. En ansträngning
  Effort
 9. Simmar
  Swim
 10. Skär
  Cut
 11. Ett spel
  Game
 12. Svettig
  Sweaty
 13. Ett tålamod
  Patience
 14. Utrustning
  Toolbox
 15. Vinner
  Winer
 16. En å
  Small river
 17. Gradvis
  Gradually
 18. Rör sig
  Move ourself
 19. Ett skydd
  Protection
 20. Släpper
  Release
 21. Styrketräning
  Bodybuilding
 22. Trång
  Narrow 
 23. En ungdom
  Youth
 24. Vilar
  Relax
 25. vältränad
  Well traind
 26. Dödstrött
  Tyred
 27. Bantar
  To be diet
 28. Bildar
  Establish
 29. Förening
  Organization non profit
 30. Håller
  Keep
 31. Inom
  Inside
 32. Kastar
  Arunca
 33. En känsla
  Feeling
 34. En lek
  Play
 35. En medlem
  Member
 36. Onyttig
  Useless
 37. En pinne
  Stick
 38. Runt
  Round
 39. Andfådd
  Breathless
 40. Bastar
  Sauna
 41. En domare
  Judge
 42. Förr i tiden
  Long time ago
 43. Häftig¬†
  Cool
 44. Inte..alls
  Not at all
 45. Ett lag
  Law
 46. En löpning
  Race
 47. Nödvändig
  Necesarry
 48. Orkar
  To be able
 49. Ett redskap
  Tool
 50. Annars
  Otherwise
 51. Ett behov
  Need
 52. Flyter
  Flow
 53. Ett förslag
  Suggestion
 54. En idrott
  Sport
 55. Jobbig
  Hard
 56. Ett landsting
  Countrycouncil
 57. En mark
  Land territory
 58. Pigg
  Sprinter
 59. Regelbunden
  Regulary
Author
Anonymous
ID
169797
Card Set
Marina
Description
Lection 1
Updated