Engelska

 1. exakthet
  high fidelity
 2. a small cut in the surface
  nick
 3. vidarebefodra
  relay
 4. främja
  promote
 5. kärl
  vessel
 6. vävnad
  tissue
 7. avkomma
  progeny
 8. utarbeta
  elaborate
 9. förbättra
  enhance
 10. överflödig
  redundant
 11. uppblandad
  interspersed
 12. mall
  template
 13. väte
  hydrogen
 14. alstring
  genesis
 15. ursprunglig
  primordial
 16. spalt
  gap
 17. bildning
  formation
 18. framträdande
  prominent
 19. brosk
  cartilago
 20. trubbig
  blunt
 21. inbuktning
  notch
 22. förgrening
  bifurcation
 23. inåtgående
  afferent
 24. utåtgående
  efferent
 25. alveol
  on alveolus, two alveoli
 26. spänna ut
  inflate
 27. kubisk epitelcell
  cuboidal cell
 28. skiljevägg
  septum (wall between two parts of an organ)
 29. spricka, crack
  fissure, (på svenska: fissur)
 30. splanchnic
  inälvs-
 31. hence
  därför, varför, varefter
 32. diverticulum
  bud, knopp
 33. ridge
  rygg, kant, rand
 34. lining
  substance or tissue on the inside of an organ (invändig beklädnad)
 35. orifice
  öppning, mynning
 36. sodium
  natrium
 37. glomerular tuft
  kärlnystan
Author
umtata
ID
169760
Card Set
Engelska
Description
Engelska
Updated