IRK 1 - Fiqh (Haji)

 1. Apakah yang dimaksudkan dengan haji?
  Dari segi bahasa: Mengunjungi tempat yang mulia atau suci.

  Dari segi istilah syara': Mengunjungi Baitullah (Ka'abah) di Mekah untuk mengerjakan amal ibadat yang tertentu pada masa yang tertentu dengan syarat-syarat yang tertentu supaya dapat keredhaan Allah kerana meunaikan perintahNya
 2. Jelaskan hukum mmenunaikan haji mengikut ijma' ulama.
  1. Ulama sepakat menghukumkan haji itu wajib dan fardhu ain ke atas tiap-tiap orang Islam yang telah cukup syarat-syaratnya kerana ia termasuk dalam rukun Islam yang lima.

  2. Sesiapa yang mengingkarinya, mengatakan ianya tidak wajib, hukumnya adalah murtad (terkeluar daripada agama Islam)

  3. Sunat dilakukan berulang kali

  4. Wajib dilakukan jika dinazarkan.
 3. Bilakah ibadah haji mula disyariatkan?
  • Haji mula diwajibkan pada tahun 6 Hijrah.
  • Rasulullah SAW menunaikan ibadah haji pada tahun 10 Hijrah.
 4. Nyatakan syarat-syarat sah Haji
  Ada dua (2) perkara :-

  •      1. Islam
  •      2. Masa (dari awal bulan Syawal hingga sebelum terbit fajar 10 Zulhijjah)
 5. Nyatakan syarat-syarat wajib Haji
  Ada lima (5) perkara:-

  •     1. Islam
  •     2. Cukup umur (Baligh)
  •     3. Sempurna akal
  •     4. Merdeka
  •     5. Berkuasa dan berkemampuan
 6. Apa yang dimaksudkan dengan berkuasa dan berkemampuan dalam menunaikan ibadah haji?
  Hendaklah bakal haji itu sihat tubuh badan.

  Aman dalam perjalanan (terjamin tiada gangguan ke atas seseorang itu, dari segi keselamatan dirinya atau harta bendanya atau kehormatannya)

  Ada tambang dan bekalan untuk makan dan minum serta tambang yang mencukupi untuk pergi dan balik dari Mekah danjuga mestilah mencukupi nafkah sara hidup bagi orang-orang yang dibawah tanggungannya yang ditinggalkannya semasa ia pergi menunaikan fardhu Haji

  Tiada yang menyekatnya untuk pergi menunaikan ibadat Haji seperti ada halangan daripada Raja atau ketua Negara yang kejam

  • Syarat bagi kaum wanita:-
  •      -Hendaklah ditemani oleh suaminya atau mahramnya (orang yang haram nikah dengannya)
  •      -Sunat meminta izin terlebih dahulu daripada suami, bagi wanita yang tidak pergi bersama suaminya.
 7. Berikan hikmat-hikmat diwajibkan Haji
  • Mengeratkan tali persaudaraan sesama umat Islam
  • Membuktikan bahawa semua umat Islam adalah sama taraf, tidak ada perbezaan pangkat, keturunan, bangsa dan sebagainya semasa mengerjakan ibadat yang sama dan berpakaian yang sama
  • Mengingatkan dan memberi kesedaran kepada manusia akan adanya perhimpunan yang lebih besar lagi, iaitu perhimpunan manusia di Padang Mahsyar setelah dibangkitkan dari kubur masing-masing nanti.
  • Mendidik jiwa dan rohani supaya bersifat sopan santun, sabar menanggung kesusahan, tidak tunduk pada nafsu, berbalas kasihan dan membantu mereka yang lemah dan fakir.
  • Membuktikan perpaduan dan kesatuan umat Islam kerana tiap-tiap tahun, berjuta-juta umat Islam akan berkumpul di satu tempat dan masa yang sama.
  • Mendapatkan keampunan dan keredhaan Allah serta memperolehi syurga dengan sebab mengikut perintah-perintahnya.
  • Mengukuhkan iman dan taqwa kepada Allah selain dapat menyaksikan tempat-tempat bersejarah dan kesan-kesan peninggalan para Nabi dahulu di Tanah Suci
  • Melatih kita berdisiplin dalam hidup kerana ibadat Haji dilakukan dengan peraturan-peraturan yang tertentu, bukannya boleh dilakukan sesuka hati.
  • Menginsafi diri dengan bertaubat Nasuha bagi mensucikan diri dari dosa-dosa yang telah dilakukan. Sabda Rasulullah ;  "Barangsiapa yang mengerjakan Haji dan dia tidak melakukan perkara-perkara kejahatan dan bercakap kotor, maka keluarlah ia daripada dosanya seperti hari dilahirkan ibunya."
 8. Apakah yang dimaksudkan dengan Rukun Haji?
  Rukun Haji : beberapa amalan dalam ibadat Haji yang wajib dikerjakan .Jika terlupa atau ditinggalkan dengan senghaja atau tidak maka tidak Haji seseorang itu dan ianya tidak boleh diganti dengan bayaran  Dam. Wajiblah dia menunaikan Ibadat Haji pada tahun yang akan datang.
 9. Apa yang dimaksudkan dengan wajib Haji?
  Wajib Haji : beberapa amalan dalam Ibadat Haji yang wajib dikerjakan. Sekiranya terlupa atau senghaja ditinggalkan atau tertinggal tidaklah membatalkan Haji tapi dikehendaki membayar Dam.
 10. Nyatakan rukun-rukun haji
  Perkara-perkara Rukun Haji itu ada enam (6):-

  •     - Niat ihram Haji
  •     - Wuquf di Padang Arafah
  •     - Tawaf mengelilingi Ka'abah sebanyak 7 kali
  •     - Saie berulang alik di antara bukit Safa & bukit Marwah sebanyak 7 kali
  •     - Bercukur atau bergunting rambut, sekurang-kurangnya 3 helai rambut
  •     - Tertib pada kebanyakan rukun.
Author
zyanhs
ID
169410
Card Set
IRK 1 - Fiqh (Haji)
Description
Pengertian, Syarat Sah, Syarat Wajib dsb
Updated