IRK 1 - Fiqh (Soalan Masalah Zakat)

 1. Seseorang meninggal dunia tetapi masih menanggung zakat
  Wajib ke atas ahli warisnya mengeluarkan zakat bagi pihaknya sebelum pembahagian harta pusaka
 2. Osman memberi zakat kepada kawannya yang menanggung hutang
  Zakatnya sah jika kawannya tersebut berhutang kerana perkara yang baik (misalnya untuk mengubati sakit) tetapi jika dia berhutang hanya untuk membeli kereta misalnya, maka zakatnya menjadi tidak sah, kerana kawannya tersebut tidak termasuk dalam golongan al-Gharimin.
 3. Harta yang hendak dikeluarkan zakat dan wajib dikeluarkan zakat rosak sebelum dikeluarkan zakatnya
  • Tidak wajib dikeluarkan zakat jika harta itu rosak sebeum sempat untuk mengeluarkan zakatnya
  • Menurut mazhab Syafi'e, jika benda itu rosak kerana dilengah-lengahkan maka hendaklah diganti benda itu dan dikeluarkan zakatnya.
 4. Ana hendak mengeluarkan zakat bagi harta yang diwaqafkannya, barang tersebut terdiri daripada perhiasan seperti gelang, rantai emas, pinggan mangkuk dan sudu garfu yang diperbuat daripada emas dan perak.
  • Ana tidak wajib mengeluarkan zakat, kerana dia tidak memiliki satu syarat wajib mengeluarkan zakat, iaitu Hak milik yang sempurna.
  • Harta benda yang telah diwaqafkan tidak termasuk dalam hak milik yang sempurna.
 5. Haji Lamat telah membahagikan zakatnya kepada Awang Mail yang pendapatan hariannya hanya $7.00 sedangkan keperluan harian mereka ialah $8.50 sehari.
  Zakat Haji Lamat adalah sah, kerana Awang Mail tergolong dalam orang-orang yang berhak menerima zakat iaitu golongan miskin.
 6. Seorang petani telah mencampurkan hasil padinya yang berlainan mutunya untuk dizakatkan.
  Sah zakatnya, kerana ia masih lagi dalam jenis yang sama iaitu padi cuma berlainan mutu sahaja.
 7. Ali seorang rakyat Negara Brunei Darussalam dan mempunyai perniagaan di Brunei dan Malaysia. Setelah cukup haul dan nisabnya, Ali mengeluarkan zakatnya di Negara sendiri.
  • ┬áZakat Ali adalah sah, kerana jika Ali mempunyai harta yang banyak di berlainan tempat, maka zakatnya hendaklah dikeluarkan di negeri tempat Ali bermastautin.
  • Manakala jika harta Ali cuma berada di satu tempat, maka zakatnya wajib dikeluarkan di tempat harta itu berada.
 8. Amir tinggal di Brunei dan mempunyai sebuah syarikat perniagaan yang maju di Singapura.
  • Amir wajib mengeluarkan zakatnya di Singapura kerana Amir mempunyai harta cuma pada satu tempat, maka di wajib mengeluarkan zakat di tempat hartanya itu berada.
  • Jika Amir mempunyai banyak harta di berlainan tempat, maka zakatnya hendaklah dikeluarkan di tempat dia bermastautin.
 9. Amin seorang peniaga barang-barang perabot dan setiap tahun mampu mendapat hasil sebanyak $500,000.00
  • Ali wajib mengeluarkan zakat, jika cukup syarat-syarat mengeluarkan zakat termasuk cukup haul dan sampai nisab.
  • Awal nisab bagi zakat perniagaan ialah 2.5% atau 1/40 daripada keuntungan jika keuntungan sampai nisab iaitu mengikut harga pasaran emas 85 gram.
 10. Zamar mempunyai syarikat perniagaan yang mendapat keuntungan yang banyak.
  • Zamar wajib mengeluarkan zakat jika harta perniagaannya sampai nisab dan cukup haul, serta cukup syarat yang mewajibkan dirinya mengeluarkan zakat harta perniagaan.
  • Jika cukup syaratnya maka wajib dia mengeluarkan zakat sebanyak 2.5% atau 1/40 daripada keutungan yang diperolehinya.
Author
zyanhs
ID
169230
Card Set
IRK 1 - Fiqh (Soalan Masalah Zakat)
Description
Soalan-soalan Masalah Zakat
Updated