واژه نامه

 1. باد
  • wind
  • ريح
 2. بَراق
  • لامع
  • لماّع
  • shiny
 3. برگشتن
  • to turn
  • تقلّب
  • دور
 4. بَستن
  بند
  • غلق
  • قفل
  • to close
 5. بُلَند شُدن
  شَو
  • قام
  • stand up
 6. پُشتِ زدن
  زَن
  • شق طريقه
  • دفع
  • ضغط
  • push
 7. پُشت سَر
  • وراء
  • خلف
  • مؤخرة
  • behind
Author
ravic
ID
16791
Card Set
واژه نامه
Description
كلام
Updated