Sideornede

 1. La película no fue muy emocionante, y tampoco fue divertida.
  Filmen var ikke spændende, og den var heller ikke morsom.
 2. Yo cojo el tren. Además, a él le gusta estar solo.
  Jeg tager toget. Ydermere holder han af at være alene.
 3. La comida estaba sosa, y además era poco saludable.
  Maden var kedelig, og den var også usund.
 4. La caja de ritmos de Sony está equipada con 15 ritmos diferentes. Además, se puede elegir entre 15 diferentes efectos de sonido únicos.
  Sony's trommemaskine er udstyret med 15 forskellige rytmer. Herudover kan du vælge mellem 15 forskellige enkelte lydeffekter
 5. Valían 375000 coronas.Además se robaron varios otras joyas y dinero en efectivo.
  De var 375.000 kroner værd. Derudover blev der stjålet forskellige andre smykker og kontanter.
 6. Las flores han sido regadas por adelantado. Además, nunca con agua fría.
  Blomsterne i forvejen er vandet. Endvidere aldrig koldt vand.
 7. Ha trabajdo en una casa de ancianos, y finalmente ha tenido un trabajo por un tiempo como maestra sustituta.
  Hun har arbejdet på et plejehjem, og endelig har hun i en periode haft job som lærervirkar.
 8. Para empezar no tengo tiempo, y para continuar no tengo dinero.
  For det første har jeg ikke tid, og for det andet har jeg ingen penge.
 9. En parte el apartamento es demasiado pequeño y en parte queda demasiado lejos de su trabajo.
  Dels er lejligheden for lille, og dels ligger den for langt fra hans arbejde.
Author
belen_danes
ID
166734
Card Set
Sideornede
Description
Sideordnede led/tilføjelser
Updated