israel_holidays

 1. כמה חודשים וימים יש בשנה הירחית ?
  • 12 חודשי ירח
  • 354 ימים
 2. כמה ימים בשנת שמש?
  365 ימים
 3. מהי השיטה השמשית ירחית ?
  שיטה מעורבת הדואגת לחפיפת העונות השנה עם החודשים. מידי כמה שנים יש לעבר את השנה.
 4. למי ניתנה מצוות קידוש החודש ?
  למשה ולאהרון
 5. כמה זמן מחזור מולד הירח ?
  יכול להיות חודש חסר שהוא בן 29  יום, או מלא שהוא בן 30 יום
 6. מתי ניתן לראות את המולד ?
  ניתן לראות את המולד בליל יום ה-30 או בליל יום ה-31
 7. איל היו קובעים את ראש החודש ?
  • 2 אפשרויות
  • חיכו בליל ה-30 שיבואו עדים להעיד כי ראו מולד ואז היו מכריזים כי החודש הקודם בן 29 יום
  • אם לא היו באים עדים אזי ברור כי המולד יופיע בליל ה-31 ולא נדרש ממש לראותו או בעדות.
 8. מתי היו עושים את הקידוש ?
  אם המולד נראה בליל ה-30 אזי הקידוש נעשה ביום ה-30, כשהמולד נראה בליל ה-31 אזי מסתפקים בקביעה ולא בקידוש.
 9. מה קורה אם לא הספיקו לקדש על המולד שנראה בליל ה-30 ?
  נקבע יום ה-31 לראש החודש.
 10. מהם שלושת הרגלים ?
  שָׁלשׁ רְגָלִים הוא כינוי לשלושה חגים מקראיים, בהם הצטווה עם ישראל לעלות לרגל לבית המקדש בירושלים ולהביא תרומה מתבואתם ופירותיהם. חגים אלה הם פסח, שבועות וסוכות.
 11. מה קורה אם נקבע ראש חודש בתאריך שגוי ?
  הקידוש תקף
 12. מהו חג ראש חודש ?
  בתקופת בית המקדש חגיגות ראש החודש נחגגו ע"י הקרבת קורבם מיוחד. בתקופת המקרא לעומת זאת נערכו סעודות חגיגיות וכן הכריזו על יום שבתון.
 13. מהו יום טוב שני של גלויות ?
  במקומות מרוחקים לא יכלו לדעת בבטחה מהי קביעת בית הדין בישראל. התורה ציוותה להישמע להחלטת המוסמכים לכך ולעומת זאת במקומות מרוחקים לא יכלו להסתמך אלא על מתמטיקה לקביעת ראש החודש. מה שעשו היה קביעת שני ימים כמועדים שיש לשמור אותם בהנחה שאחד מהם הוא בוודאי הנכון. היום השני נקרא יום טוב שני של גלויות
 14. מתי הונהג יום טוב שני לגלויות ?
  • יום זה הונהג ב-6 מועדים מן התורה:
  • יום טוב ראשון שח פסח
  • שביעי של פסח
  • שבועות
  • יום טוב ראשון של סוכות
  • שמיני עצרת (8 של סוכות)
  • ראש השנה
 15. האם ביום כיפור הונהג יום טוב שני של גלויות ?
  לא, ביום כיפור כולם שמרו רק על יום אחד מסיבות בריאותיות
 16. מתי לא נחגג יום טוב שני ?
  אם הגיעו השליחים בזמן להודיע על תאריך המדויק
 17. מאיזו סיבה ראש השנה יומיים ?
  בתורה מצוין שהמועד מתקיים ב"חודש השביעי באחד לחודש", כלומר בא' בתשרי. בעבר, קידוש החודש היה נעשה על פיעדות בבית הדין בירושלים על ראיית הירח החדש, ולכן מחוץ לירושלים לא ידעו מתי הוא א' בתשרי, ונאלצו לחגוג את ראש השנה במשך יומיים מספק. גם בירושלים עצמה, לא יכלו לדעת מראש מתי יבואו עדים, ולכן תמיד חגגו את היום הראשון, ואם לא באו עדים באותו יום – חגגו גם את היום הבא. בנוסף, אם העדים באו ביום הראשון, אך רק בשעה מאוחרת ("מן המנחה ולמעלה"), היו חוגגים גם את היום השני. אמנם מסופר, שבפועל תמיד היו מגיעים עדים ביום הראשון בזמן, כך שבירושלים תמיד היו חוגגים רק יום אחד. אך בכל זאת, בכל שאר המקומות חוץ מאשר בירושלים נאלצו לחגוג יומיים.
 18. מהו החודש הנוסף בשנה מעוברת ?
  החודש הנוסף הוא אדר א, ואדר הופך לאדר ב
 19. מהם שלושת הסימנים לעיבור השנה  ?
  • התקופה - אם החורף נראה ממשיך לתוך הפסח היו מעברים את השנה, כי פסח אמור לחול באביב.
  • האביב - אם ראו שלא יבוא אביב לפני פסח מבחינת הבשלת השעורים בשדרות היו מעברים את השנה.
  • פירות אילן - אם ראו שהפירות לא יבשילו חקראת השבועות היו מעברים גם כן
 20. מהו המועד האחרון לקביעת עיבור ?
  ה-29 באדר, היות ההחלטה לעבר תקפה לשנה הנוכחית בלבד.
 21. למי מייוחס הלוח העברי ? 
  • עד לפני מאה שנה לר' הלל בן ר' יהודה 
  • אך לאחר שמצאו מגילות עתיקות הגיעו למסקנה כי ר' הלל אכן תיקן את הלוח העברי אך לא חתם אותו ב-359 לספה"נ.
 22. מתי היה גיבוש הסופי של הלוח העברי ?
  • במאה ה-9
  • 850 לספה"נ
 23. מהו ספר המועדים ?
  לאחר מחלוקת בין ר' סעדיה הגאון בבל לבין בן מאיר בא"י פרסם ר' סעדיה את ספרו ספר המועדים. לאחר פרסום הספר הפכה שיטת חישוב החודשים למתמטית בלבד וכן הפכה לנחלת הכלל ולא נשתמרה אצל החכמים.
 24. מתי הלוח נחתם סופית ?
  במאה ה-10
 25. מתי שלט קונסטאנטינוס קיסר ?
  ב-324 לפסה"נ
 26. מהו החודש היהודי ?
  חודש ירחי וכן מורחב מימים שלמים בלבד.
 27. מהו חודש חסר ?
  29 יום
 28. מהו חודש מלא
  30 יום
 29. לפי מה נקבע ראש חודש תשרי ?
  לפי חישובי מולד
 30. לפי מה נקבעים שאר החודשים ?
  • אם יש חודש חסר ראש החודש הבא אחריו הוא ה-1
  • אם בחודש יש 30 יום אזי הראש חודש הבא אחריו הוא יום ב-30 של החודש הזה וגם היום ה-1 של החודש הבא
 31. מהי שנה פשוטה ? 
  • 12
  • חודשי ירח עם שלוש אופציות
  • חשוון חסר, כסלו מלא – שנה רגילה – 354 יום.

  חשוון מלא, כסלו מלא – שנה מלאה – 355 יום.

  חשוון חסר, כסלו חסר – שנה חסרה – 353 יום.
 32. מה היא שנה רגילה ?
  חשוון חסר וכסלו מלא - 354 יום
 33. מה היא שנה מלאה ?
  חשוון מלא וכסלו מלא - 355 יום
 34. מה היא שנה חסרה ?
  חשוון חסר וכסלו חסר - 353 יום
 35. מה היא שנה מעוברת ?
  • 13
  • חודשים עם 3 אופציות 
  • שנה רגילה 384 יום.

  שנה מלאה – 385 יום.

  שנה חסרה- 383 יום.
 36. איך ניתן לחשב האם השנה היא שנה מעוברת ?
  • בכל מחזור של 19 שנים ישנן 7 שנים מעוברות ואילו הן השנים במקומות ה -3,6,8,11,14,17,19
  • כל שאר השנים הן פשוטות
  • אם נרצה לדעת אם השנה מעוברת או לא נחלק את מספר השנה בגימטריה ב-19 והשארית תסמל את מיקום השנה בסקלה של 1-19
 37. מתי חל ראש השנה ?
  ראש השנה חל ב-א תשרי, יום המולד של התשרי
 38. מתי אסור שראש השנה יחל ?
  • בימים ראשון רביעי ושישי
  • אד"ו לא
  • אם יוצא שהמולד בימים אלו אז ראש השנה נדחה ביום.
 39. למה אסור שראש השנה יצא ביום ראשון ?
  כדי שהושענא רבה לא יצא ביום שבת ואז תתבטל מצוות חיבוט ערבה
 40. למה אסור שראש השנה יצא ביום רביעי ?
  כדי שיום כיפור לא יצא ביום שישי
 41. למה אסור שראש השנה יצא ביום שישי ?
  כדי שיום כיפור לא יצא ביום ראשון
 42. מה הבעיה בסמיכות יום כיפור לשבת ?
  זה יצור 2 ימי שבתון רצופים.
 43. מתי לא יכול להיות יו"ט ראשון של פסח ט"ו בניסן ?
  • לעולם לא יכול להיות ביום שני רביעי או שישי
  • בד"ו לא
 44. מה זה הושענא רבה ?
  הושענא רבה (בעברית: הושענא הגדול) הוא כינויו של היום השביעי של חג הסוכות. ביום זה נהוג לומר פיוטי "הושענא" רבים יותר מבשאר ששת ימי החג, ומכאן שמו.
 45. מהו חיבוט ערבה ?
  חיבוט ערבה הוא מנהג נביאים המתקיים בהושענא רבא. כיום המנהג נותר בחלקו כזכר לבית המקדש.בבית המקדש היו זוקפים עץ ערבה גדול בכל אחת מארבע קרנות המזבח החיצון וכל אדם היה נוטל ענפי ערבה ומכה בקרקע
 46. מה היא הבדלה ?
  הבדלה היא טקס המציין את סיומה של השבת (או של יום טוב ויום הכיפורים), והמעבר לימות החול. ההבדלה נעשית באמצעות אמירת סדרתברכות. בהבדלה, הנערכת בדרך כלל על יין, מברכים ברכה מיוחדת שתוכנה הוא ההבדלה בין השבת לששת ימי המעשה, יחד עם הברכה על היין עצמו. במוצאי שבת כוללת ההבדלה ברכה על האש ועל הבשמים, אך לא במוצאי יום טוב.
 47. מה הם סימני השנים ?
  • נוהגים לסמן את השנים השונות ב-3 אותיות כאשר האות הראשונה מציינת את היום בו חל ראש השנה, האות האחרונה את היום של פסח ואילו האות האמצעית מציינת האם זו שנה כסדה, חסרה או מלאה.
  • לדוגמא "הכז" מציינת את ראש השנה ביום חמישי, פסח מתחיל ביום שבת והשנה כסדרה.
 48. מה היא שיטת א"ת ב"ש ?
  סימנים שונים לקביע מראש של ימי המועדים השונים בהתבסס על היום בו חל פסח
 49. מה מסמל א"ת ?
  ביום בו חל א של פסח יחול תשעה באב שחריו
 50. מה מסמל ב"ש ?
  ביום של ב בפסח יחול שבועות שאחריו
 51. מה מסמל ג"ר ?
  ביום של ג בפסח יחול ראש השנה שאחריו
 52. מה מסמל ד"ק ?
  ביום של ד בפסח תחול קריאת תורה (שמחת תורה) בחו"ל שנה הבאה
 53. מה מסמל ה"צ ?
  ביום של ה, בפסח יחול צום יום כיפור של השנה הבאה 
 54. מה מסמל ז"ע ?
  ביום של ז, בפסח יחול יום העצמעות של מדינת ישראל
 55. מהו ראש חודש ?
  יום חול רגיל, החגיגיות מתבטאת בתפילות ובברכות המזון, באיסור התענית והספד וכך ארוחות חג. 
 56. האם כל אחד יכול לקדש ראש חודש ?
  לא, רק משה ואהרון
 57. מתי מתחיל החודש ?
  עם התחדשות הירח
 58. מי היה רשאי לקדש בתקופת התלמוד?
  בית הדין הגדול בא"י
 59. באיזה שנה נקבע הלוח ?
  ב-359 לפסה"נ
 60. מי קבע את הלוח ?
  ר' הלל
 61. מה במקור היה קידוש הלבנה ?
  קידוש המולד הייתה הודיה על יצירת גורמי השמיים ע"י ה, כאשר קידוש הלבנה נועד גם לשמר את התודה היסטורית וגם לשמש זכר למנהג הקדום.
 62. אל מי האיום בקידוש הלבנה ?
  אל המסקלים והמפרעים בדרך. תקופת הלוח הייתה רוויה קשיים מצד השלטון הנוצרי בא"י אשר לא הקל על קיום המצוות.
 63. מה הפירוש של תהא
  אישה משכמת ואופה ?
  יש שמפרשים תקנה זו שתשכים אישה בכל יום, ויש מפרשים שהכוונה לערב שבת
 64. מה הם הכנת צורכי אוכל לשבת ?
  איסור מלאכה בשבת מחייב הכנה מוקדמת של צורכי אוכל ונפש, שהאדם זקוק להם בשבת. יש להכין מראש כל המאכלים שהאדם זקוק להם בשבת. אסור לאכול בשבת דבר שלא הוכן קודם לכן. ההכנות לשבת מתחילות ביום שישי בבוקר.
 65. מה הם היטהרות וניקיון הגוף וטבילה לכבוד שבת?
  לכבוד שבת יש לרחוץ פנים ידיים ורגליים. רחיצה ערב שבת היא מצווה. יש שראו בטבילה מצווה שיש לברך עליה.
 66. מה היה עושה הילל לפני שבת ?
  לרחוץ את ראשו, והיה הולך לבית המרחץ כדי לעשות מצווה
 67. מה היה עושה ר' יהודה לפני שבת ?
  שהיה רוחץ את פניו רגליו וידיו
 68. מה זה "לטהרה בערבי ימות המקודשים" ?
  שבימי בית המקדש נהגו להיטהר ולטבול לפני כניסת השבת, כאשר באו להראות לפני ה'. נראה כי מצווה זו נשמרה גם לאחר החורבן, רק שהיא לא קשורה לעליה לבית המקדש אלא "לטהרה בערבי ימות המקודשים", כלומר ליום השבת.
 69. מה המשמעות של 
  "שלא יהא מלבושך של שבת כמלבושך של חול" ?
  נאמר בספר שמות שיש לקדש את השבת בכסות נקייה. 
 70. מה אמרו האמוראים בהקשר ליבוש לשבת ?
  ואמרו שצריך ללבוש בגדים מיוחדים לשבת. צריך שיהיה לאדם 2 עטיפים שונים, ולמי שאין- צריך לעשות סימן היכר בבגד שיבדיל בין שבת לחול.
 71. איך ר' יוחנן קרא לבגדי השבת ?
  "מכבדותיה" - כי בגדי שבת מכבדים את בעליו.
 72. מה הנוהג לגבי נעליים בשבת ?
  אסור לצאת בסנדל מסומר בשבת. מי שיש לו זוג נעליים אחד בלבד - אסרו אליו להשתמש בו כלל, גם בחול. בניגוד לכך - בארץ ישראל לא היה נהוג לנעול זוג נעלים שונה.
 73. מה המשמעות של שושנים והדסים לכבוד שבת ?
  בתקופה התלמודית נהגו להכין לכבוד שבת צמחים לנוי ולהריח בהם. היו מכינים פרחים וענפים ריחניים, כדי ליהנות מריחם הטוב ולברך עליהם, וכדי לקדש בהם את בתי ישראל בשבתות וחגים
 74. מה ראה ר' שמעון ?
  זקן רץ ובידו שתי חבילות, כששאלו מדוע שתיים? ענה לו לכבוד שבת; אחת כנגד זכור ואחת כנגד שמור. לזכור את השבת בכל ימי השבוע, ולשמור אותה בשבת.
 75. מה המשמעות של "זוכרהו כאחד בשבת" ?
  חלק מן ההכנות לשבת עוד החלו לפני יום השישי. היו מכבסים בגדים ביום החמישי לכבוד שבת. אם יצא בערב תשעה באב ותענית, התירו לכבס ולהסתפר ביום חמישי, גם כאשר בתי הדין אסרו על בתי מלאכה לעבוד, התירו לפתוח את החנויות ביום חמישי של תענית לפני שבת כדי להצטייד לשבת.
 76. מה אסרו שמאי הזקן ואלעזר בן חנניה ?
  על תחילתן של מלאכות ארוכות בימי חול, שלא ניתן יהיה לסיימן עד לערב שבת, מחשש שימשיכו בשבת. אמרו שגם אם הן נעשות מאליהן הן פוגעות בקדושת השבת.
 77. אילו מלאכות אסור להתחיל בערב שבת לדעת בית שמאי?
  לדוגמא צליית פת בערב (כך שהיא תמשיך להצלות גם ביום), טעינת קורות בית הבד (כדי שיזוב מהם שמן בשבת), לתת גופרית תחת הכלים לפני שבת (כדי שיקבלו את גוון הגופרית בשבת) ועוד. בכל אלה בית הלל פחות מחמירים, ובית שמאי אוסרים.
 78. במה מסכימים בית הלל ובית שמאי ?
  שאין להפעיל את אבן הריחיים לטחון בשבת, כי זה משמיע הרבה רעש שנשמע ברבים, וזה זלזול בשבת.
 79. איך בית שמאי ובית הלל מתייחסים לחמור ?
  בית שמאי מקבילים שביתת שור וחמור לכלים, ולכן אוסרים את הפעולות, ואילו בית הלל מתירים סמוך לשקיעה, כיוון שהם מפרידים שביתת בהמה משביתת כלים
 80. האם מותר לכבס בערב  בשבת לפי שמאי והלל?
  שמאי לא מתירים שתעשה מלאכת כביסה ע"י גוי ביום השבת, או שטיפת כלים, ובית הלל מתירים סמוך לשקיעה, בהתאם לעבודה (לדוגמא בגדים שלא לוקח הרבה זמן לכבס היו נותנים גם בערב שבת, אבל כאלו שכן נהגו למסור רק ימים לפני השבת). 
 81. האם מותר לשלוח דואר לפני שבת לפי שמאי והלל ?
  שמאי שלחו אגרות רק בימים הראשונים של השבוע, ואסרו על משלוח אגרות אפילו ביום רביעי, מחשש שלא יגיעו עד שבת. בית הלל התירו לנוכרי להעביר אגרת בשבת, אבל אסרו שהגוי ייראה עם איגרת בתוך העיר, שלא יחשבו שהוא קיבל שליחות מיהודי בשבת. 
 82. מה הם ימי קמי שבתא ?
  שלושת הימים שלפני שבת, המתחילים ביום רביעי, בהם אסור להתחיל פעולות מסוימות ארוכות, מחשש שהפעולה תגרום לכך שלא נגיע לשבת מוכנים, או שנחלל שבת, או שלא נוכל להנות מעונג שבת
 83. מה הם ימי בתר שבתא ?
  ראשון עד שלישי
 84. על אילו פעולות קיים דיון בהקשר של ימי קמי שבתא ?
  • הפלגה לים הגדול - אמרו שהים מסוכן ויכול להיווצר מצב של חילול שבת. במשך הזמן האיסור בוטל והותרו נסיעות קצרות או ארוכות לצורך מצווה. מאוחר יותר במאה השנייה, המנהג חזר לכך שלא מפליגים 3 ימים לפני השבת. 
  • מצור על עיר - לא מתחילים מצור על עיירות של גויים פחות משלושה ימים לפני שבת. אבל אם יש מלחמה,
  • פיקוח נפש דוחה שבת, ממשיכים להילחם למרות השבת. 
  • התרחקות מהבית - לא יוצאים בשיירה בערב שבת יותר משלוש פרסאות שמא לא ימצא מקום בו יהיו צרכי שבת, אלא אם כן דאגנו מראש שבמקום אליו נגיע יהיו מוכנים לבואנו.
 85. מה הם 4 הלכות לפי בית שמאי לימי קמי שבתא ?
  • הלכה 1: איסור שליחת אגרות ומכתבים - אין לשלוח אגרות 3 ימים לפני שבת ביד נכרי.
  • הלכה 2: איסור הפלגה לים - אין להפליג לים הגדול מיום רביעי ואילך.
  • הלכה 3: איסור היציאה למלחמה - אין יוזמים מצור על עיירות של גויים פחות משלושה ימים קודם לשבת. (אבל אם יש מלחמה בשבת -אז כן נלחמים. 
  • הלכה 4: איסור היציאה בשיירה מיום רביעי ואילך.
 86. מה הם ההגבלות לעסקאות בערב שבת לפי שמאי ?
  היו הגבלות מרובות לגבי הסחר עם גויים; בית שמאי קבעו שנוסף על איסור השכרת כלים לגויים בערב שבת, אין מוכרים לנכרי, לא להתמקח עמו בערב שבת (בית הלל כמובן מתירים). בית שמאי מתנים את המכירה/השאלה בכך שהאדם יגיע לביתו עד ערב שבת
 87. מה הם ההגבלות לעסקאות בערב שבת לפי הלל?
  הלל אומרים שרק יצא מביתו של היהודי לפני חשיכה של ערב שבת, כדי שלא יחשדו בו שמכר לנכרי בשבת
 88. לפי מי נהגו בפועל בהקשר של עסקאות בערב שבת ?
  בפועל נהגו לרוב ללכת לפי דעת בית שמאי, והגבלות אלו השפיעו על צמצום היחסים הכלכלים והחברתיים בין יהודים לגויים
 89. מאיזו שעה לא מבצעים עבודה שלא קשורה לשבת ע"פ החז"ל ?
  ההלכה היא שמחצות לא עושים עבודה שלא קשורה להכנות לשבת, אמנם זו רק עצה ומי שיעשה עבודה אז לא תבוא עליו שום סנקציה. מנגד מי שלא יעבוד, ולא יעשה מלאכה ביום שישי גם לא מטעמי שבת, הקב"ה ישלם לו שכרו
 90. כמה תקיעות שופר מבצעים לפני שבת ?
  זמן ניכר לפני שקיעת החמה היו נוהגים לתקוע 6 תקיעות בשופר: 3 כדי להשבית מהמלאכה ו-3 כדי להפריד בין קודש לחול
 91. מתי תוקעים בשופר לפני שבת ?
  תקיעה ראשונה במנחה- לעובדים בשדה להפסיק לעבוד, שנייה- להפסקת המסחר וסגירת החנויות. שלישית-סמוך לשקיעה- להפסקת הבישול (הקדריות הועברו למקום שלא יתקררו) ולהדלקת נרות שבת (אפילו בתודעת הגויים שבת נכנסה מהשעה התשיעית- מהוראותיו של אוגוסטוס, היהודים לא צריכים לשמש ערבים החל מהשעה התשיעית)
 92. בתקופת מי התרופף המנהג של תקיעת שופר לפני שבת ?
  הגאונים
 93. עד מתי אפשר לעעבוד לפי ההלכה הירושלמית ?
  מותר לעבוד עד שתשקע החמה. "אף היא אסורה, לפניה ולאחריה מותרים" אבל אדם מוסיף חול על קודש כי אינו יודע בדיוק מתי מתחילה ונגמרת השבת
 94. מה מקור הביטוי זכור ושמור ומה משמעותו ?
  • זכור ושמור - זכור לפני, ושמור אחרי 
  • לפי ההלכה הירושלמית, מותר לעבוד עד שתשקע החמה. "אף היא אסורה, לפניה ולאחריה מותרים" אבל אדם מוסיף חול על קודש כי אינו יודע בדיוק מתי מתחילה ונגמרת השבת, הוספה זו באה מהביטוי 
 95. מה היא השעה המדויקת לכניסת השבת ?
  השעה המדויקת בה נכנסת השבת נתונה לפרשנות- יש כאלה ששבתו ממלאכה משעת המנחה (היו תנאים ואמוראים שקיבלו את השבת שעה קודם או אפילו יותר), ויש כאלה שעבדו כמעט עד חשכה, והפסיקו בשעה שתאפשר מילוי חבית מים, צליית דג והדלקת נרות
 96. האם מותר להדליק את הנרות לפני ?
  את הנרות אין להקדים להדליק כדי שיראו שההדלקה היא לכבוד שבת, ואין לאחר.
 97. מתי היה מתפלל ר' ישמעאל אל השבת ?
  לפי המסורת, ר' ישמעאל היה מתפלל אל השבת כבר ביום שישי. כך מסורת זו נשארה בידי יחידים חסידים, ואילו שאר האנשים הפסיקו את עבודתם סמוך לשבת.
 98. האם מותר לצום בערב שבת ?
  יום שבת מאציל מחגיגותיו על יום שישי, לכן אסור להתענות (לצום) בערב שבת, ואילו כל הנשבע להתענות בערב שבת, נשבע שבועת שווא
 99. מה טוען ר' יהודה לגבי תשעה באב בערב שבת (כנ"ל עם תענית אסתר) ?
  לפי ר' יהודה אם תשעה באב יוצא בערב שבת, מותר לאכול ולשתות מעט, כדי לא להיכנס מעונה לשבת. 
 100. מה היא המחלוקת לגבי צום בערב שבת ?
  ההלכה הראשונה החמירה באיסור צום בערב שבת, אך לאחר מכן נאמר כי יש טעם בצמצום מאכליו של אדם משעת מנחה, כדי שיגיע רעב לסעודת ליל שבת ויתענג עליה. נוצרה מחלוקת כי מצד אחד, אסור שאדם יהיה שבע מידי כך שלא ייהנה מסעודת שבת, ומצד שני אסור לצום
 101. מה היא הדעה של רבי יוסי לגבי צום בערב שבת ?
  אין לאכול שונה בגלל השבת
 102. מה היא הדעה של רבי אבין לגבי צום בערב שבת ?
  נהג לצום בכל ערב שבת
 103. מה היא ההכרעה בין רבי יוסי ורבי אבין ?
  כיוון שדעות הרבנים חלוקות לא היתה הכרעה בהתחלה, אך מאוחר יותר ניתן היתר לצום ערב שבת.
 104. מי היה חנניה בן חזקיה ?
  מראשי בית שמאי
 105. מה חנניה בן חזקיה אסר ?
  אין לאמן לצאת בערב שבת עם כיל עבודתו, לא החייט במחטו, לא הנגר בקיסם באזנו, ולא הסופר בקולמוסו (כדי שלא ישכחו ויוציאו אותם ברשות רבים אחרי החשכה). 
 106. האם מותר להסתפר בערב שבת ?
  קבעו חכמים גם כי אין להסתפר בערב שבת סמוך למנחה, לא להיכנס לבית המרחץ וכו', כדי שלא יהיה מצב שהפעולה לא תסתיים לפני החשכה.
 107. מה המשמעות של הלכתא רבתא לשבתא ?
  אין לצאת בערב שבת עם כלי מלאה
 108. האם מותר לבצי דין נפשות בערב שבת ?
  איסור ישיבה בדין בערב שבת ובערב יום טוב. הלכה זו אומרת שאסור לשפוט דיני נפשות בערב שבת (כי אם יצא חייב לא יוכלו להורגו ביום שאחרי (בשבת), ואם ידחו את הביצוע זה יהיה עינוי דין
 109. האם מותר לבצי דין ממון בערב שבת ?
  דיני ממונות אפשר, אבל האמוראים העדיפו לא לעסוק בדין בכלל בערב שבת, כדי לא להפריע לשופטים להתחיל בהכנות לחג. לפני החורבן היה אסור גם דיני ממונות, אך זה מנהג שכנראה בא מן האיסור של אוגוסטוס להיות עדים מהשעה התשיעית. דיני ממונות לא נקבעו כאסורים אך השתדלו שלא לעסוק בהם, ואפילו לא שלחו זימונים לאנשים בימים אלו.
 110. האם מותר לקבוע מעוד משפט ליום שישי ?
  אסור היה גם לקבוע מועד למשפט ביום שישי, מחשש שבגלל טרדת השבת האדם ישכח שזימנו אותו למשפט
 111. האם מותר להנשא בערב שבת ?
  לפי התלמוד הירושלמי (ברייתא?), אין להינשא בערב שבת (מפני כבוד השבת-שהארוחה לא תהיה רק לכבוד החתונה ולא לכבוד השבת), וכן אין להינשא במוצאי שבת (כדי שלא יהיו טרודים בשבת בהכנות לנישואים והשבת תחולל, והן כדי שהחתן לא יבעול (ביאה ראשונה) לא בערב שבת ולא במוצאי שבת).
 112. האם מותר להתארס בשבת ?
  הדבר מותר בערב שבת רק בתנאי שזה לא יהיה מלווה בארוחה. בימי הביניים, בשל מצוקה כלכלית, שינו המנהג ואיחדו סעודת ליל שישי עם מסיבת נישואין או אירוסין.
 113. איך מקבלים את השבת בימינו ?
  במזמורים ותפילות, התפתח במהלך השנים
 114. מה היה עושה ר' חנניה לכבוד השבת ? 
  היה מתעטף בבגדים נאים ומצפה לשבת הכלה
 115. באילו ריקודים ושירה מתייחסים לשבת ?
  בואי כלה
 116. מי הם התנאים ?
  כינוי לחכמים בתקופה שמימות הזוגות ועד לחתימת המשנה, כלומר במאה ה-1 וה־2. הכינוי תנא (שפירושו למסור בעל פה, ללמוד או ללמד) מורה על חכם הנזכר במשנה או חי בתקופת המשנה. תקופת התנאים באה עם תקופת הזוגות, וקדמה לתקופת האמוראים.
 117. מי הם האמוראים ?
  אמוראים הם חכמי התלמוד שפעלו בתקופה שמתום חתימת המשנה בידי רבי יהודה הנשיא ועד לחתימת התלמוד (המאות ה-3 עד ה-5 לספירה). האמוראים פעלו בשני מרכזים: בארץ ישראל ובבבל. לפניהם פעלו התנאים ואחריהם הסבוראים. הכינוי "אמורא" שימש במקור לתיאור תפקיד שהיה קיים בבית המדרש - ה"אמורא" שהיה מבאר את דברי החכם בפני הציבור, אך כבר בתקופת התלמוד הפך לכינוי כללי לחכמים.
 118. מי הם הסבוראים ?
  סבוראים (מסבירים) - ובספרות התורנית רבנן סבוראי - הוא כינוים של חכמי ישיבות בבל מסוף תקופת האמוראים (סוף המאה ה-5) ועד לתקופת הגאונים (אמצע המאה ה-6 או אמצעהמאה ה-7). כינוי זה מבוסס על השם "סבורא", שמופיע בתלמוד הירושלמי, מסכת קידושין, שפירושו בעל סברא, מבין דבר.
 119. מה משמעות קידוש היום ?
  לפי זכור את יום השבת לקודשו, ע"פ התנאים, יש לקדש את כניסת השבת מצווה לקרוא ולהכריז על קדושת השבתות והמועדים. עם השנים נהפכה  תפילה זו לחובה ובמשך הזמן הצטרפה ברכה זו לסעודת השבת.
 120. איזה כוס יין יוחדה ברבות הימים ?
  כוס היין הראשונה בסעודת שבת ומועד יוחדה ככוס ברכה על קדושת היום.
 121. מה בית שמאי טוענים לגבי קידוש היין ?
  הם טוענים כי קודם יש לברך על קדושת היום ולאחר מכן על קדושת כי כשמחשיך היום מתקדש מאליו
 122. מה בית הלל טוענים לגבי קידוש היין ?
  קודם צריך לברך על היין כי זו ברכה תדירה ואז על קדושת היום.
 123. מה מסופר על רבי זכאי ?
  אמו הייתה ענייה ומכרה את צעיפה כדי לקנות יין חדש.
 124. מה היו עושים כלא היה יין בבתי כנסת ?
  היה שליח ציבור אומר ברכה אחת לפני כולם כדי להוציא אותם ידי חובה.
 125. מה הבעיתיות בקידוש היין לפני כולם ?
  יש שטענו כי חובה לסעוד ולקדש את המקום
 126. מה הם שתי הנוסחאות לקידוש לפי ר' צדוק ?
  האחת קידוש על הכוס " אשר קידש את יום השבת" והשני בתפילה.
 127. איזה נוסחאות נוספות מופיעות בסדר רב עמרם גאון ?
  אתה קדשת,ישמח משה, תכנת שבת
 128. מה עשו כדי לשמור על הנוסחאות השונות ?
  ייחדו כל נוסח לתפילת עמידה אחרת מארבע תפילות העמידה של שבת
 129. מתי עושים את הקידוש על היין ?
  בליל שבת וחג, בשבת עצמה וחג אין חובה להזכיר את קדושת היום על היין.
 130. מה זה קידושא רבא ?
  כדי לתת לשבת אופי חגיגי עשו קידושא רבא, ברכה שניתנה על היין בשבת בבוקר. היא מובדלת מן הקידוש בליל שבת, ומטרתה להגביר את כבוד השבת.  בברכה זו לא מזכירים "מקדש השבת" ואין הזכרת שמים ומלכות. היו שהוסיפו קטעים נוספים בשבחו של היין "אשר ברא יין עסיס".
 131. למה התנגד הרב סעדיה ולמה ?
  לברכת קידושא רבא, מכיוון שהיא בניגוד למטבע עתיקה של חכמים, אך הוא התיר אותה.
 132. מתי התחילו להאיר בנרות ?
  בתקופת בית שני
 133. מה המטרה של הדלקת נרות?
  המטרה היתה בעיקר כמו תקיעת השופר לסמל את כניסת השבת, הפרדה בין קודש לחול ומן המלאכה ולתרום לאווירה חגיגית. משווים הדלקת נרות להדלקת נרות בבית המקדש ולכן הדליקו עם שמן זית.
 134. מה פסקו חז"ל לגבי הדלקת נרות ?
  שזה חובה ולא מצווה וזה נמסר לנשים כי האדם הראשון שהיה נרו של הקב"ה כובה ע"י האישה שגרצה לחטא ולכן עליה לכפר.
 135. מה פסק רמב"ם לגבי הדלקת נרות ?
  שהאישה מופקדת על עבודות הבית ולכן עליה גם לדאוג להדלקת נר.
 136. על אילו דברים נאמר שנשים מתות בלידה ?
  • אינן זהירות בנידה
  • בחלה 
  • הדלקת נר
 137. מה משמעות וקראת לשבת עונג ?
  אין עונג בלי אור
 138. מה טוען הרמבם וחכמים אחרים לגבי הדלקת נרות ?
  הם טוענים זה לא מצווה מהתורה אלא מדברי סופרים, אבל גם הם מסכימים שזו מצווה חשובה העולה על אחרות.
 139. מה הם טעמיה של מצוות נר שבת ?
  • 1) כבוד שבת- יש האומרים שזה לשם כיבוד השבת, משום שאפילו ביום כיפור מדליקים נר כדי לכבדה, ובנוסף בקיץ סעדו בחוץ לאור יום ולא נזקקו באמת לנר לתאורה, והפרוש- לכבוד שבת.
  • 2) עונג שבת- יש אומרים שזה לשם עונג שבת, כי אין עונג בקיום סעודת ליל שבת בחשכה.
  • 3) שלום בית- יש אומרים שזה שלום בית, כי במקום שאין נר אין שלום. מכך מסיקים חז"ל כי הסעודה צריכה להימצא במקום בו יש אור.בנוסף במובן של שלום בין אנשי הבית, ושלומם ובריאותם של אנשי הבית (אדם יכול ליפול בחשכה ולהיפגע, או שמשהו יכנס לתבשיל ולא יראה ויאכל ויחלה וכד').
 140. כמה נרות יש להדליק ?
  ע"פ המקורות התלמודיים אדם יוצא ידי חובה ע"י הדלקת נר אחד. 
 141. כמה נרות רבי אבין היה מדליק ?
  מדליק נרות רבים
 142. ע"פ איזה מדרש ומתי התפשט המנהג להדליק שתי נרות ?
  בימי הביניים, ע"פ המדרש כל עיסקא דשבת כפול ויש שאמרו אחד בשביל זכור ואחד בשביל שמור.
 143. איך ר' אליעזר מפרש הדלקת נרות ?
  נר אחד לכבוד השבת שאותו יש לראות בלבד ושני כדי להשתמש באורו וליהנות ממנו ושכל כולו לעונג שלום בית.
 144. האם יש חובה לברך על נרות שבת?
  אין בתלמוד דרישה לברך על נרות שבת. בימי קדם הדליקו נר לפני שבת בגלל איסור הבערת אש בשבת כדי שיהיה אור בשבת עוד לפני שהדלקת נר הפכה למצווה.
 145. מה אמרו רב נטרונאי גאון ורב עמרם גאון ?
  שאמרו שיש לברך ב "ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וצוונו להדליק נר השבת". אך זה לא היה לנחלת הכלל
 146. מה אמר הרב סעדיה גאון ?
  חובה להדליק אך לא חובה לברך
 147. מה טענו לגבי ברכת הנרות ?
  יש סברה כי ברכה זו היתה בתקופת הגאונים, שטענו שזוהי הלכה למרות שאינה בתלמוד, וניסו להנציח את חשיבות הדלקת הנרות, וזאת כנגד הקראים שאמרו כי זהו חילול שבת,כי הם פרשו את "לא תבעירו אש..." כהנחיה לשבת ללא אש בשבת.
 148. מה היא קריאת במה מדליקין ?
  תפילה הנאמרת בסוף תפילת ליל שבת. יש אומרים שמטרת פרק זה ללמד על דרך הדלקת הנרות, ו"להזהיר על דיני ההדלקה", אך נימוק זה בעייתי כיוון שקוראים את התפילה אחרי תפילת ערבית.לכן יש שאומרים אותה לפני תפילת מנחה. 
 149. מה טוענים לגבי תפילת במה מדליקין ?
  יש הטוענים כי גם תפילה הזו משמשת בויכוח בין הגאונים לקראים, ושזוהדרך של הגאונים להדגיש את נחיצות התורה שבע"פ, ולהפריך טענת הקראים שאסור להדליק נר לשבת. מטרה נוספת היא להאריך בתפילה כדי שהמאחרים לא ילכו הביתה לבד.
 150. מה חושבים לגבי המנהג הדלקת נרות שבת בבית כנסת ?
  גם מנהג זה יתכן בא מהויכוח האנטי-קראי ומתוך מגמה להבליט את חשיבות מצוות הדלקת הנרות. כדי לפרסם את הדלקת הנרות ברבים, וכדי למנוע מהקראים להיכנס לבית הכנסת. עד היום ישנם בתי כנסת שמלבד המנורות נוהגים להדליק נרות של שבת.
 151. מה מכריזה הדלקת נר שבת ?
  הדלקת נר היא מלאכת קודש המכריזה על קדושת השבת כניסתה וקבלתה.
 152. כאיזה סימן נתפס הדלקת נר ?
  כסימן לכניסת השבת וזו הפעולה האחרונה שעושים לפני כניסת שבת ומאז חלות כל מצוות השבת.
 153. מה שלושת הדברים שבן אדם צריך להגיד בערב שבת ?
  עישרתם, ערבבתם, הדלקתם נרות ?
 154. ממתי השבתת מלאכה מתחילה ?
  יש חולקים ואומרים כי השבתת המלאכה אינה מהדלקת הנר שנעשית כי השבת עדיין לא נכנסה, אלא מתפילת שבת וברכת הקידוש או מאמירת מזמורים לפני תפילת ערבית. אדם יכול והדליק את הנר עוד קודם ביום, מה שחשוב זו הברכה לכניסת השבת.
 155. מה אמר יוסף קארו ?
  גברים מקבלים שבת בקריאת ערבית, ואילו נשים בהדלקת נרות.
 156. מתי נאמרת דרשת השבת ?
  נאמרת בבית הכנסת בשבת
 157. מה ייעוד יום השבת ?
  ייעוד יום השבת כולו לתורה ולימודים, מדריך להכרת הטוב והמועיל, ומכוון לדרך חיים בה יש ללכת. בהתכנסויות בשבתות בבתי הכנסת לתורה ולתפילה, הונחלה ידיעת התורה ומורשת אבות לציבור הרחב, וטופחה החובה הדתית שבעבודת ה', בלימוד התורה ובקיום מצוותיה.מנהג יום השבת התחיל כבר בימי בית ראשון, והגיע לשיאו בתקופת בית שני; המוני ישראל הגיעו עם הנץ החמה לקריאת שמע, ולהאזין לקריאת הזקנים החכמים בספרי הקודש. גם נשים וילדים הקשיבו לדרשה שנמשכה מרבית יום השבת.
 158. לאן הועברה הדרשה לאחר החורבן ?
  אחרי החורבן הועברה הדרשה גם לשעות אחרות- ליל שבת או תפילת מנחה.
 159. מה הוא תוכן הדרשה בימי בית שני ?
  מטרת הקריאה בתורה והדרשה בשבתות, הייתה הבהרת תוכנה של הפרשה שנקראה, הוראת הלכותיה והדרכת בני הקהילה ליראת ה' ולמידות טובות, כדי להשריש אורח חיים ומנהגים.
 160. מה הוא תוכן הדרשה לאחר החורבן ?
  האופי ההוראתי הלכתי שבדרשה הצטמצם ופינה מקומו להרצאה. בהרצאות עסקו החכמים במציאות העגומה, בשעבוד למלכויות זרות ובתופעות שליליות בחברה. הם הדריכו את העם, ניסו לעודד אותו ולתת פתרון לבעיות, והתאמצו להגביר את התקווה והאמונה בתקומת האומה ובבניין בית המקדש במהרה. הם ביקשו להוכיח לעם שטעמה ומשמעותה של התורה קיימים גם בעיתות משבר. דרשות אלו עמדו ברשות והועברו ממועדן הקדום סמוך לקריאת התורה, לשעות אחרות ביום.  הדרשה ולימוד התורה בבית הכנסת נעשו במרוצת הזמן לסימן ההיכר המובהק של השבתות.
 161. מה היא מצוות קריאת התורה?
  מצוות קריאת התורה בציבור מיוחסת למשה רבנו ולעזרא הסופר.בבית הכנסת בימי שבת וחג, בימי שני וחמישי במטרה ללמד את העם תורה.המשנה מציינת איזה פרשות קוראים בארבע השבתות המיוחדות (שקלים, זכור, פרה אדומה והחודש), ובחגים.
 162. מה הן ארבע השבתות המיוחדות ?
  שקלים, זכור, פרה אדומה והחודש
 163. כמה מנהגי קריאה היו בימיא האמוראים והגאונים ?
  בימי האמוראים היו שני מנהגים עיקריים בקריאת התורה. 
 164. מה המנהג הראשון של קריאה בתורה בימי המוראים ?
  מנהג בבל, לפיו נחלקה התורה לחמישים וארבע פרשות, כמספר השבתות בשנה מעוברת (בשנה רגילה היו מצרפים שתי פרשות), ואת קריאתה היו מסיימים מדי שנה ביום שמחת תורה. 
 165. לכמה פרשות היו מחלקים את התורה ?
  נחלקה התורה לחמישים וארבע פרשות, כמספר השבתות בשנה מעוברת (בשנה רגילה היו מצרפים שתי פרשות)
 166. מה המנהג השני של קריאת התורה בימי האמוראים והגאונים ?
  המנהג השני הוא מנהג ארץ ישראל, לפיו חילקו את חמשת חומשי התורה לשלושה סדרים בכל פרשה, וקריאתם נמשכה כשלוש שנים ומעלה. החלוקה לסדרים לא הייתה אחידה,ולא היה מחזור קבוע שצמוד ללוח השנה, כך קריאת סדר שחל בקיץ במחזור אחד יכול במחזור השני לחול בחורף.בסיום המחזור (3+ שנים) היו עושים סעודה.
 167. איך חילקו חמישה חומשי התורה ?
  לשלושה סדרים בכל פרשה
 168. האם הכירו בא"י את החג שמחת תורה ?
  בא"י לא הכירו בשמחת תורה כחג כללי לישראל. אולם המחזור החד שנתי של בני בבל, השפיע גם על קהילות א"י, וגרם להשתלבותן בסדרי הקריאה כמנהג בני בבל שעובד על מחזור שנתי. לכן כיום נוהגים לפי מנהג בבל.
 169. מה היה סדר קריאה בימי בית שני ?
  בימי בית שני לא היה סדר קריאה קבוע, והוא נקבע ע"י החכם.ההתכנסויות בחגים ובשבתות לפניהם הוקדשו לקריאה ולעיון בפרשות התורה, ולשאלה ולדרישה במצוותיהן. ובשאר השבתות החכם היה קורא לפי ראות עיניו מפרשה ומלמדה.
 170. מה היה סדר הקריאה בתורה בימי חז"ל ?
  בימי חז"ל התגבשו סדרי קריאה בשלבים- בתחילה נקבעו פרשות החגים והמועדים שיש לקרוא בזמנן. אחריהן התפתחו מחזורי קריאה שונים ונקבע כהנחיה שהקריאה בתורה תהה רציפה ללא דילוגים (בתחילה לפי מנהג בבל או א"י, ובסופו של דבר הכריע המנהג הבבלי את יתר המנהגים).
 171. מה היה המנהג בתפוצות ?
  בתפוצות שרד המנהג הקדום שהחכם קורא כל הפרשה, מתרגם ומפרש אותה לבאי בית הכנסת, זאת משום שהקריאה לרוב הייתה קצרה ושימשה כתשתית לדרשה שבאה אחריה. בא"י מנהג זה לא שרד, הקריאה הפכה למצווה בפני עצמה, והמתפללים הוזמנו ע"י ראש בית הכנסת או החזן לעלות לתורה ולקרוא מן הפרשה.
 172. האם מותר לנשים לקרוא בתורה ?
  ההלכה הראשונה התירה לנשים וילדים לעלות גם כן ולקרוא בתורה.
 173. האם מותר לנשים לקרוא בתורה לפי התנאים ?
  אישה יכולה לעלות רק אם גבר עלה לפניה, כי קריאתה אינה מוציאה את הרבים מידי חובתם.
 174. האם מותר לאשה לקרוא לפי הנוהג הבבלי ?
  לפי הנוהג הבבלי, אסור לאישה  לעלות ולקרוא בכלל מפאת כבוד הציבור.
 175. מה הוא מנהג המתרגם ?
  המנהג שגם המתפללים קוראים בתורה(ולא רק החכם), העמידו לצד הקורא מתרגם כדי שכל באיבית הכנסת יבינו מה נאמר. המתרגם נדרש לדייק בדבריו לתרגם פסוק-פסוק ולא רצף, כדי שלא יטעה. בנוסף הורו לא לתרגם מעשים שאין בהם צניעות או הפוגעים בכבודם של אישים במקרא. הפרשנות לטקסט נעשתה ע"י הדרשן ולא ע"י המתרגם.
 176. מה הם המנהגים לעלייה לקרוא בתורה ?
  העולה לתורה חייב לקרוא לפחות שלושה פסוקים, בשבת יעלו לפחות שבעה קוראים.היה נהוג שהראשון העולה לתורה מברך ברכת התורה לפניה, והאחרון מברך אחריה, אך בדורות האחרונים נהוג שכל עולה לתורה מברך לפניה ואחריה. 
 177. כמה פסוקים צריך לקרוא עולה לתורה ?
  שלושה פסוקים 
 178. כמה קוראים יעלו בשבת ?
  יעלו לפחות שבעה קוראים
 179. מי מברך לפני העלייה לתורה ואחריה ?
  היה נהוג שהראשון העולה לתורה מברך ברכת התורה לפניה, והאחרון מברך אחריה, אך בדורות האחרונים נהוג שכל עולה לתורה מברך לפניה ואחריה. 
 180. מה היה סדר העלייה בראשית תקופת האמוראים ?
  בראשית תקופת האמוראים, חכמי הדור עלו ראשונים, אך לאחר מכן רק כוהנים עלו ראשונים והלויים לפי מידת חשיבותו החברתית של האיש, אחריהם תלמידי החכמים הממונים על הציבור, ואחריהם בני תלמידי חכמים שאבותיהם ממונים על הציבור.
 181. מי היו האמוראים ?
  אמוראים הם חכמי התלמוד שפעלו בתקופה שמתום חתימת המשנה בידי רבי יהודה הנשיא ועד לחתימת התלמוד (המאות ה-3 עד ה-5 לספירה). האמוראים פעלו בשני מרכזים: בארץ ישראל ובבבל. לפניהם פעלו התנאים ואחריהם הסבוראים. הכינוי "אמורא" שימש במקור לתיאור תפקיד שהיה קיים בבית המדרש - ה"אמורא" שהיה מבאר את דברי החכם בפני הציבור, אך כבר בתקופת התלמוד הפך לכינוי כללי לחכמים.
 182. מי היו הסבוראים ?
  סבוראים (מסבירים) - ובספרות התורנית רבנן סבוראי - הוא כינוים של חכמי ישיבות בבל מסוף תקופת האמוראים (סוףהמאה ה-5) ועד לתקופת הגאונים (אמצע המאה ה-6 או אמצע המאה ה-7). כינוי זה מבוסס על השם "סבורא", שמופיע בתלמוד הירושלמי, מסכת קידושין, שפירושו בעל סברא, מבין דבר.
 183. מי היו התנאים ?
  תַּנָּאים - כינוי לחכמים בתקופה שמימות הזוגות ועד לחתימת המשנה, כלומר במאה ה-1 וה־2. הכינוי תנא (שפירושו למסור בעל פה, ללמוד או ללמד) מורה על חכם הנזכר במשנה או חי בתקופת המשנה. תקופת התנאים באה עם תקופת הזוגות, וקדמה לתקופת האמוראים.
 184. מה היא ההפטרה ?
  הקריאה בתורה הושלמה ע"י קריאה בספרי נביאים. פרק הנביא נקרא מפטיר, והקורא אותו נקרא מפטיר בנביא או משלים בנביא. בהתחלה המפטיר לא היה קורא מן התורה, אך לאחר מכן לשם הענקת כבוד לתורה הוא היה קורא את הפסוקים האחרונים שקרא העולה לפניו. גם את ההפטרה היו מתרגמים לשפה מובנת, אבל לא הקפידו בתרגום כמו בתורה. בהתחלה לא ידעו איזה פרק על המפטיר לקרוא, והקורא היה בוחר אותו אקראית. אך עם הזמן נקבעו תחילה ההפטרות לארבע השבתות המיוחדות: שקלים, זכור, פרה אדומה והחודש, ובעקבותיהם לחגים ומועדים, ואח"כ ליתר השבתות. 
 185. איך מברכים את ההפטרה ?
  מברכים ברכה אחת לפני ההפטרה וארבע ברכות אחריה.הברכה שלפניה והראשונה שאחריה, מעלות את בחירת נביאי האמת והצדק וקיום דבריהם ע"י האל הנאמן. שתי הברכות שלאחריהן הן בקשות לנחמת ציון וביאת המשיח, והאחרונה היא ברכה על קדושת החיים. לפי המשנה אין מפטירים במנחה בשבת. המטרה בקריאת ההפטרה- לעודד את העם, לקרב לאמונה בה' ובגאולה, ללמד דברי מוסר ותוכחות.
 186. איזה פרק על המפטיר לקרוא ?
  בהתחלה לא ידעו איזה פרק על המפטיר לקרוא, והקורא היה בוחר אותו אקראית. אך עם הזמן נקבעו תחילה ההפטרות לארבע השבתות המיוחדות: שקלים, זכור, פרה אדומה והחודש, ובעקבותיהם לחגים ומועדים, ואח"כ ליתר השבתות. 
 187. מה מעלות הברה שלפני ההפטרה והראשונה שאחריה ?
  בחירת נביאי האמת והצדק וקיום דבריהם ע"י האל הנאמן.
 188. מה הם שתי הברכות לאחר הראשון אחרי ההפטרה ?
  הן בקשות לנחמת ציון וביאת המשיח
 189. מה היא ברכה האחרונה לאחר ההפטרה ?
  ברכה על קדושת החיים. 
 190. האם מפטירים במנחה בשבת ?
  לפי המשנה אין מפטירים במנחה בשבת.
 191. מה המטרה בקריאת ההפטרה ?
  לעודד את העם, לקרב לאמונה בה' ובגאולה, ללמד דברי מוסר ותוכחות.
 192. כמה סעודות יש בשבת ?
  בשבת מצווים גברים ונשים כאחד בקיום שלוש סעודות, בניגוד לשתיים בימי חול (שחרית וערבית), במטרה להרבות בעונג שבת. יש להקפיד על כל שלוש הארוחות, כחלק ממצוות כיבוד השבת ועינוגה (שווה לגברים ונשים), אפילו אם אוכלים בהן מעט. בנוסף יש מאכלים מיוחדים ומצווה ללוות בזמירות שבת.
 193. למה שלוש ארוחות ?
  • 1) בתורה מופיעה המילה היום שלוש פעמים (כאשר משה מצווה על אכילת המן).
  • 2) כנגד שלושה אבות.
  • 3) כנגד תורה, נביאים, כתובים.
 194. ממה ניצל מי שמקיים מצוות שלוש סעודות ?
  ניצל משלוש פורענויות: חבל המשיח, מגיהינום וממלחמת גוג ומגוג.
 195. מה הם המאכלים שיש לאכול בשבת ?
  חובה פת לחם בכל סעודה (כדי לצאת ידי חובת סעודה) ולברך עליה ברכת המזון. בנוסף לעונג שבת מצווה לאכול:  בשר, חמין, דגים, מעדנים ומגדנות. וחובה לא פחות משני תבשילים בסעודה.
 196. מה זה לחם משנה ?
  לכל אחת מסעודות שבת יש להכין שתי חלות, הן "לחם משנה".חובה זו חלה בכול שלושת סעודות השבת, על גברים ונשים.
 197. מה הסיבה לשתי חלות ?
  בכל יום ליקטו מנת מן אחת וביום שישי שתיים. בתורה ( בהקשר למן) חוזרים פעמיים על הכפילות ביום שישי (לחם משנה+שני עומר) ויש בכך רמיזה לאכילת לחם כפול בדורות הבאים. 
 198. איך אמורות להיות החלות לכבוד השבת ?
  לשם כבוד השבת החלות של "לחם משנה" צריכות להיות שלמות, נאות ואפויות היטב (אחת מהן לא חייבת להיות אפויה). אם אין שתי חלות שלמות אפשר להסתפק בשתי פרוסות חלה, או בשני חצאי חלה מחוברים (אפשר לברך רק אם לא רואים החיבור), או בחלה המחוברת לעוגה . זה מספיק לקיום המצווה, אבל לא מכבד השבת.
 199. איך בוצעים חלה ?
  • אין לחתוך את החלה לפני הברכה, אלא עושים רק חתך קטן-מי שמדקדק לא חותך כלל או שרק מסמן את מקום החיתוך כדי שלא יחתוך יותר מדי. אפשר לבצוע רק חלה אחת, אבל צריך לאחוז בשתיהן בעת הברכה, ולהרימן כשמזכירים את שם ה'. יש גישות שונות לגבי איזו מהחלות צריך לבצוע- העליונה או התחתונה. יש הטוענים שאת התחתונה תמיד, ויש הטוענים שבליל שבת את התחתונה, ובשאר הסעודות את העליונה.
  • אסור שתהיה הפסקה בין ברכה לאכילה (אם
  • החלה לא תהיה חתוכה תהיה הפסקה. השלמת החיתוך מהירה ולא מהווה כל כך הפסקה).
 200. באיזה מקרים יוצאים המסובים בידי חובה ?
  המסובים שאין "לחם משנה" לפניהם, יוצאים ידי חובת המצווה, בכך ששומעים את הברכה מן המברך. המסובים יוצאים ידי חובה בברכתו של  בעל הבית כשהוא אומר "ברשות רבותי", אבל רק כשמתקיימים שני תנאים: עליהם לשבת במקומם, ואסור להפסיק את הברכה (ולשומעים לדבר) מתחילת הברכה ועד שיאכל המברך כזית מן הפת.
 201. אילו תנאים צריכים להתקיים כדי שהמסובים יצאו בידי חובה ?
  • עליהם לשבת במקומם
  • ואסור להפסיק את הברכה (ולשומעים לדבר) מתחילת הברכה ועד שיאכל המברך כזית מן הפת. 
 202. למה יש לכסות חלות ?
  • יש לכסות את החלות ולהשאירן בכיסויים בזמן הקידוש, עד שבאים לבצוע אותן כדי לאוכלן. גם חלות שאינן שלימות ומונחות על שולחן השבת, חייבות בכיסוי. הסיבות לכיסוי החלות:
  • 1. בעבר נהגו להניח לפני כל סועד שולחן קטן עם המזון. השולחן
  • הובא רק לאחר הקידוש, ואם בטעות הביאו קודם היה צריך לכסות את האוכל. וזאת כדי להבהיר שהאוכל הובא לכבוד השבת. היום השולחנות גדולים, ולכן מכסים את החלות.
  • 2. זכר למן שלא היה יורד בשבתות, והיה טל מלמטה ומלמעלה, והמן ביניהם.
  • 3. שהפת לא תתבייש מכך שמברכים על היין קודם, למרות שהיא מוזכרת בפסוק "ארץ חיטה ושעורה.." לפני הגפן.
 203. מתי נערכת סעודת ליל השבת ?
  סעודת ליל השבת, נערכת מיד לאחר ששבים מבית הכנסת, סמוך אחר הקידוש.כשאדם חוזר מבית הכנסתמצווה שימתינו לו בביתו שולחן ערוך, נר דולק ומיטה מוצעת, ואז מלאך טוב מברך אותו שהשבת הבאה גם תהיה כך, ולמלאך הרע אין ברירה אלא להגיד אמן, אחרת המלאך הרע "יברך" והטוב יצטרך להסכים. לכן צריך להקדים לערוך את שולחן סעודת ליל השבת, לפני ההליכה לבית הכנסת, ולהדליק נרות.
 204. מה נוהגים לומר אחרי שחוזרים מבית הכנסת ?
  לאחר שבאים מבית הכנסת, נוהגים לומר את הפיוט "שלום עליכם" ואת פסוקי "אשת חיל".
 205. מה נהוג שהאב יעשה בליל שבת ?
  נהוג שהאב מברך את ילדיו בליל שבת: האב מניח את שתי ידיו על ראש ילדו, לבן אומר: "ישימך אלוהים כאפרים וכמנשה", ולבת: "ישימך אלוהים כשרה, רבקה, רחל ולאה", ומוסיף לבן ולבת את מילות "ברכת כהנים".
 206. איזה עקרונות טמונים בשמירת שבת ?
  • 1) אות וזיכרון לבורא עולם - יסוד אמונתינו- אנו עוזבים את עיסוקינו כביטוי מעשי לאמונה בבורא עולם, לאמונה שהעולם לא נוצר מאליו אלא נברא ע"י אלוהים בשישה ימים, ולאמונה שאלוהים שבת ביום השביעי ממלאכה.
  • 2) הכרה בהיותנו עם נשגב - ההתנתקות מחיי החומר היומיומיים והעיסוק בחיי הרוח, ממחישים את עובדת היותנו בני חורין, ואת ייחודנו משאר העמים.
 207. באיזו ברכה נמצאים עקרונות שמירת שבת ?
  שני עקרונות אלו מצויים בברכת הקידוש בכניסה לשבת.
 208. אילו פעולות אסורות בשבת ?
  הפעולות האסורות הן פעולות המהוות יצירה של דבר חדש (בדומה למעשי ה' שיצר העולם)-שינוי פיסי בסביבה ובטבע, לכן אסור לחרוש, לכתוב, להבעיר אש, ועוד. אך הפעולות לא נאסרו לפי מידת המאמץ והטרחה שהן מהוות, ולכן מותר ללכת או לשאת משא כבד כי אין פה יצירה של משהו חדש.
 209. מה הוא עונג שבת?
  אדם יזכה לעונג שבת מושלם רק כאשר יתנתק מחיי היום יום והעולם, מה שיאפשר את מנוחת הגוף והנפש גם יחד, והן יהיה עליו להתעסק בדברי רוח וקדושה. בכל ימי המנוחה שקבע האדם, נח גוף האדם,אך בשמירת שבת קיימת רגיעה מוחלטת של הגוף והנפש, ובנוסף יש עונג שבת מקריאת תפילות השבת, מצוותיה המיוחדות כהדלקת הנר והקידוש, ומהתעסקות מרובה בלימוד תורה.
 210. למה הכוונה בשבת - חומת האומה ?
  לשבת חלק נכבד בשמירת צביון עם ישראל. שמירת השבת הקלה על "משא" הגלות, שכן נתנה מנוחה ואת ההרגשה שאין זו גלות ממושכת, כי אם גלויות קצרות בנות שישה ימים הרצופות בהפסקות ביניים. בא"י, חיזקה השבת את המסד הרוחני של הוויתו של העם. בנוסף שמרה השבת גם על התא המשפחתי הפרטי, בכך שבכל שבוע מתאספים כל בני המשפחה בביתם למשך יום שלם, סועדים ומבלים בצוותא בלימוד ושיחה. זאת כנגד התפצלות המשפחה בימות השבוע.
 211. על מה הקלה שמירת השבת ?
  על "משא" הגלות, שכן נתנה מנוחה ואת ההרגשה שאין זו גלות ממושכת, כי אם גלויות קצרות בנות שישה ימים הרצופות בהפסקות ביניים. 
 212. מה חיזקה השבת בא"י ?
  חיזקה השבת את המסד הרוחני של הוויתו של העם. 
 213. איך השבת שמרה על התא המשפחתי ?
  בנוסף שמרה השבת גם על התא המשפחתי הפרטי, בכך שבכל שבוע מתאספים כל בני המשפחה בביתם למשך יום שלם, סועדים ומבלים בצוותא בלימוד ושיחה. זאת כנגד התפצלות המשפחה בימות השבוע.
 214. איזה קשר יצרו סמליות השבת ?
  סמליות השבת ותכונותיה המיוחדות, יצרו קשר עמוק בין ישראל והשבת כהתקשרות העמוקה בין חתן וכלה. 
 215. איך היהודי קורא אל השבת ?
  היהודי קורא אל השבת בערב יום שישי "בואי כלה", וכשיוצאת השבת הוא מתגעגע אליה במשך כל ימות השבוע, ומתכנן את צעדיו לקראתה.
 216. מה הוא יחס השבת לימות השבוע ?
  יחס השבת לימות השבוע הוא בדומה ליחס העולם הבא לעולם הזה. מכאן הכינוי ליום השבת "מעין עולם הבא".
 217. איך היהודת מתיחסת לשבת ע"פ רבי משה רייס ?
  היהדות מתייחסת אל השבת כאל "תכלית מעשה שמיים וארץ" ולא כ'יום חופש' לצבירת כוחות ואנרגיה. עיקר המהות של השבת הוא הקדושה, ויש להימנע ממעשים הנוגדים את רוחה ומשמעותה.
 218. לאיזה עקרונות בסיסיים הייתה השבת תזכורת ?
  • א) האמונה באלוהים כבורא העולם (מופיע בתפילת הערבית בתחילתה של השבת).
  • ב)הכרה בהיותנו עם סגולה שנבחר ע"י האלוהים ביציאת מצרים ובמעמד הר סיני (מופיע בתפילת שחרית). 
  • ג) האמונה והכמיהה להתגשמות חזון אחרית הימים (מופיע בתפילת מנחה). 
 219. באיזה תפילה מופיע האמונה באלוהים כבורא עולם ?
  מופיע בתפילת הערבית בתחילתה של השבת
 220. באיזו תפילה מופיע הכרה בהיותנו עם סגולה ?
  מופיע בתפילת שחרית
 221. באיזו תפילה מופיע האמונה והכמיהה להתגשמות חזון אחרית הימים ?
  מופיע בתפילת מנחה
 222. אילו מלאכות אסור לעשות לפי פירושי התושב"ע ?
  מפרושי התושב"ע עולה שבשבת יש להימנע לא מעבודה פיזית הדורשת מאמץ, אלא מעבודת יצירה- אסור לבצע 39 מלאכות יצירה ראשיות (בדיוק אלה שנעשו במשכן). 
 223. למה אסור לבצע מלאכות יצירה ?
  זאת משום שבכל יצירה של האדם יש איזושהי הצהרת בעלות על העולם, והשבת באה להזכיר לאדם את מקומו כיציר הבריאה ולא כיוצרה.
 224. מה ההבדל בין מנוחת האדם לבין מנוחת הבהמה ?
  בשבת מצווים לדאוג שגם הבהמות ינוחו, ובגלל שהבהמה מוגבלת לעולם החומר, הקריטריונים למנוחתה הם פיזיים בלבד, בשונה ממנוחת האדם שהמרכיב החשוב בה הוא הרוחני. לכן, מלאכות שנעשו ללא כוונה, או כאלה שיש בהן רק הרס, אינן אסורות כי אין בהן אזכור למלאכת הבריאה של האלוהים.בפועל אסורות עלינו פעולות נוספות שמקורן ב"דרבנן".
 225. מה ההבדל בין השמור לזכור ?
  האיסורים הם ה"שמור". ובנוסף קיימת מערכת מצוות שיש לקיים בשבת כדי למלאה בתוכן רוחני - ה"זכור".
 226. איזה עקרון מיישם השילוב בין הזכור לשמור ?
  לפי היהדות הגוף והחומר נבראו ככלי עזר לטיפוח הרוח, והשילוב בשבת בין ה"זכור" ל"שמור" הוא ישום של עיקרון זה
 227. מה משמעות כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם- כי על מוצא פי ה ?
  • הלחם חיוני אבל הוא לא מכוון את חיינו אלא "מוצא פי ה'
  • בעונג השבת, האדם נמנע מיצירה, ולכן אינו חושב שהוא "בעל הבית", אלא מרגיש שהוא נבחר והוזמן לנוח ביום מנוחתו של הבורא האמיתי. 
 228. למה השבת היא גם זכר ?
  השביתה ממלאכה אמורה לחדש בקרבנו את תחושת החירות: מאז מצרים אנו בני חורין, ובשמירת שבת אנו מסירים כל עול, גם זה שהטלנו על עצמנו. זה משחרר את האדם מלחצים ומאפשר לו להתמקד בנשמה.
 229. למה השבת היא מקור ברכה לפרט ולכלל ?
  ההקפדה על הלכות השבת תרמה רבות לעיצוב אופיו של העם , והעצירה השבועית הזו ממרוץ החיים מעידה בוודאות שיש לשומר השבת ערכים העולים בחשיבותם על הישגים חומריים כלשהם.
 230. מה מסמל יום השבת ולמה הוא מהווה תזכורת ?
  יום השבת מסמל את עליונות הרוח על החומר ומהווה תזכורת לעולם הבא שכולו רוח. 
 231. איזו טעימה מהווה עונג שבת ?
  עונג שבת הוא "טעימה" מעולם שלא חסר בו דבר, ומבטא כמיהה לקיום חזון אחרית הימים.
 232. במה תורמת שמירת השבת למשפחה ?
  משפחה השומרת שבת היא ללא ספק מלוכדת ויציבה, הלא המפגש העיקרי בין בני הבית הוא סביב השולחן בצילה של קדושה. השבת מעניקה לכל יהודי באשר הוא את המימד הרוחני שלו, ומאפשרת לו לעצור מידי שבוע ולהרהר במעשיו.
 233. מה צוותה התורה לעם ישראל ?
  שלושת הרגלים, את ראש השנה ואת יום הכיפורים
 234. מה הם הימים המוגדרים כימים טובים או מועדים ?
  הם אלה בהם אסורה כל מלאכה. הימים הם הראשון והשביעי בפסח, הראשון והשמיני בסוכות, בשבועות - יום אחד, ראש השנה ויום הכיפורים.
 235. מתי צריך לעלות לבית המקדש ולהקריב קורבנות ?
  בשלושת הרגלים- פסח, סוכות ושבועות, צריך לעלות לבית המקדש ולהקריב קורבנות עולה ושלמים. יש לעשות זאת ביום הראשון, אבל אפשר להשלים עד שביעי של פסח ושמיני עצרת בסוכות. גם בשבועות אפשר לעלות לרגל במשך 7 ימים. גם בימי חול המועד, בראשי חודש ובשבתות העלו קורבנות בבית המקדש.
 236. מה הם שלושת הרגלים ?
  פסח, סוכות ושבועות
 237. באילו ימים טובים נאסרה עבודה ?
  נאסרה עבודה ביום הראשון והאחרון של פסח וסוכות, בחג שבועות, ביום כיפור ובראש השנה. מותרת הכנת אוכל בכל החגים למעט יום כיפור שהוא כמו שבת.
 238. מתי מותרת הכנת אוכל ?
  מותרת הכנת אוכל בכל החגים למעט יום כיפור שהוא כמו שבת.
 239. מה היא המצווה בראש השנה ?
  מצווה לתקוע בשופר / זכרון תרועה.
 240. מה היא המצווה בשבעת ימי סוכות ?
  מצווה לשבת בסוכה וליטול לולב.
 241. מה הוא לולב ?
  לולב הוא אחד מארבעת המינים. תמר מצוי - עץ הגדל בנאות מדבר, בארץ ישראל בבקעת הירדן ובצפון חצי האי סיני. הלולב קיבל את שמו, מלשון "לב", שמלבלב ומצמיח וענינו ענף המכוסה עליו. לעתים, מכנים את כל ארבעת המינים בתור "לולב"
 242. מה היא המצווה בשבעת ימי פסח ?
  מצווה לאכול מצה, ואיסור לאכול חמץ.
 243. מה היא המצווה בחג שבועות ?
  אין לו מצווה מיוחדת. נהוג לעסוק בתורה (כי זה חג מתן תורה), ולאכול מאכלי חלב ודבש (בגלל "דבש וחלב תחת לשונך"). כמו כן, קוראים את פרשת מתן תורה והפטרת מעשה מרכבה מספר יחזקאל, והרב עולה למפטיר.
 244. איזה חג הוא חג מתן תורה ?
  שבועות
 245. מתי קוראים את פרשת מתן תורה והפטרת מעשה מרכבה מספר יחזקאל ?
  בשבועות
 246. מה היא המצווה ביום כיפור ?
  מצווה לצום
 247. מתי מקריבים קורבן ?
  ביום ראשון של חג מקריבים קורבן, מי שלא הספיק ביום הראשון - משלים במשך כל ימי החג. 
 248. מה זה איסרו חג ?
  כשחג שבועות נפל בשבת, הקריבו ביום המחרת ו"משכו" את השמחה יום נוסף לו קראו "איסרו חג", או "יום טבוח". בעקבותיו קראו לכל יום שאחרי החג- "איסרו חג".
 249. מה נהגו לעשות בירושלים בששת הימים שאחרי שבועות ?
  לא לומר תחנון כזכר למקדש
 250. איזו מלאכה אסורה ביום טוב ?
  כל מלאכה האסורה בשבת אסורה גם ביום טוב (בחגים), פרט למלאכת אוכל נפש (הכנת אוכל) ולהוצאה מרשות לרשות (שהכרחית להכנת מזון). מותרים רק שחיטה ובישול, לישה ואפיה. 
 251. אילו מלאכות אסורות ביום טוב למרות שהן קשורות להכנת מזון ?
  כמו בציר, קציר, טחינה וצייד וכו', מפני שהן לוקחות זמן רב, והאדם עלול לשקוע בהן ולהיגרר לעבודת ימי חול (יקצור את כל השדה ולא רק מה שנחוץ לאותו היום),ולהימנע משמחת יום טוב.
 252. האם מותר להבעיר אש ביום טוב ?
  מותר להוסיף עצים ודלק לאש בוערת לצורך הכנת האוכל, ולשנות או לכבות את הלהבה (רק בשביל הכנת אוכל ולא לצרכי חיסכון), אבל אסור להבעיר אש חדשה. לכן, אסור להדליק גפרור, מצת, מכשיר חימום חשמלי ונורת חשמל. מותר להפעיל מכשיר חשמל הפועל  באמצעות אלקטרומוטור. 
 253. מה משמעות מתוך שהותרה לצורך-הותרה שלא לצורך?
  כל מלאכה שאסורה בשבת, אסורה גם ביום טוב אלא רק לצורך אכילה, חוץ מהוצאה מרשות לרשות ומהבערה (כי שניהם לצורך אכילה).אם צריך, אפשר להוציא מרשות לרשות ולהבעיר אש גם לצורכי יום טוב אחרים ולא רק להכנת אוכל (מכניסים ומוציאים, מאירים וכו').
 254. האם מותר להכין מיום טוב לשבת ?
  ביום טוב, אסור לבשל ליום הבא אחריו, גם אם זה יום טוב שני או שבת. הסיבה: אם אדם יתרגל להכין מיום טוב לשבת, הוא עלול להכין גם מיום טוב ליום חול. ובנוסף שמחת יום טוב עלולה להשכיח ממנו את קדושת השבת, והוא עלול לשכוח להתכונן לשבת (לכן עליו להכין האוכל לחג שני או לשבת בערב יום טוב).
 255. האם מותר לאכול את מה שהוכן בציפייה לאורחים ביום טוב ?
  אם אדם בישל ביום טוב בבוקר כמות גדולה עבור יום טוב בלבד, מתוך ציפייה לאורחים ולא מתוך כוונה שיספיק למספר ימים, או אם בישל כמות גדולה מתוך רצון לחסוך, מותר לאכול מה שנשאר לו. 
 256. האם מותר לאכול את מה שלא הספיקו לאכול ביום טוב ?
  אם אדם בישל ביום טוב בערב ולא הספיק לאכול, אסור לו לאכול. אם שבת חל אחרי יום טוב, צריך לעשות בערב יום טוב ערוב תבשילין.
 257. האם מותר לשחוט בהמה ביום טוב ?
  מותר לשחוט בהמה גוססת ולצלות אותה, בתנאי שיש לו פנאי לאכול ממנה כזית באותו היום. כמו כן מותר לצלות קדירה מלאה בשר, גם אם אין צורך בכל הכמות, אם התבשיל מתבשל טוב יותר כשהקדרה מלאה.
 258. מה הוא עונש של מחולל יום טוב ?
  עונשו של העושה מלאכה ביום טוב קל מזה של העושה זאת בשבת, ובכל זאת אסורה המלאכה, כדי שהעם יזכור את הניסים שעשה ה', ושיהיה פנוי לספר עליהם לבניו.
 259. מה עם העונשים של עושה מלאכות בשבת ?
  • במזיד ובהתראה- סקילה
  • שלא בהתראה- כרת
  • בשוגג- חטאת
  • מלאכות שנעשות בשוגג- מתקבצות לקבוצות, ונענש עבור כל קבוצה בנפרד.
 260. מה עם העונשים של עושה מלאכות ביום טוב ?
  • במזיד ובהתראה- מלקות
  • שלא בהתראה- פטור
  • מלאכות רבות בהתראה נחשבות כאחת, ונענש רק על אחת
 261. מה הוא כבוד יום טוב והילוכו לפי הרמב"ם ?
  כמו את השבת, חובה לכבד יום טוב (לעסוק בהכנות, רחצה, בגדים נקיים, לא לאכול הרבה לפני כדי להגיע שבע לארוחה) וגם להתענג (באכילת בשר, שתיית יין וכד'). בכל הימים הטובים וחול המועד שלהם אסורים הספד ותענית. חובה לשמוח בהם כמו שנאמר "ושמחת בחגך",כדי לקיים את השמחה במלואה יש לדאוג לגר, ליתום ולאלמנה למזון, כדי שגם הם ישמחו.
 262. מה ההתנהגות בחגים לפי הרמב"ם ?
  צריך ללכת בבוקר לבית כנסת; לומדים עד חצי היום ומתפללים תפילת מנחה, ואחרי זה חוזרים לבתים לאכול ולשתות שאר היום עד הלילה. צריך לשמוח אבל לא להשתכר ולהתהולל.
 263. מה הוא איסור הכנה ?
  מלאכות שמותר לעשות ביום טוב (כמו הכנת אוכל) עושים רק מה שצריך לאותו היום. 
 264. האם מותר להכין מיום טוב לשבת ?
  אסור להכין מיום טוב לשבת. למרות שהשבת קדושה מיום טוב, גם לכבודה אסור להתכונן בו, אלא אם כן מניחים "עירוב תבשילין" בערב יום טוב. 
 265. מה הוא עירוב תבשילין ?
  בערב יום טוב מניחים לחם ותבשיל שהוכנו לשבת, ומברכים:"בזה העירוב יהא מותר לנו לאפות ולהטמין ולהדליק נר ולתקן ולעשות כל צרכינו מיום טוב לשבת". כך ההכנות לשבת יהיו לכאורה רק סיום של המלאכה בה החלו לפני כניסת החג. אם נאכל ביום טוב כל הלחם והתבשיל שהוכן לשבת, אסור לעשות מלאכה לשבת, וצריך לשאול חכם כיצד לנהוג.
 266. מה הוא יום טוב שני של גלויות שני ימים של ראש השנה ?
  בגלויות, בשל אי הודאות לגבי היום בו קידשו בסנהדרין את החודש, לא יכלו לדעת בדיוק באיזה יום חל החג, ולכן הנהיגו שני ימים טובים. לכל מועד התווסף "יום שני של גלויות", פרט ליום הכיפורים בשל הסכנה שיש בצום ממושך. בא"י ניתן היה לדעת מתי קודש החודש ולכן חגגו רק יום אחד. ראש השנה יוצא מכלל זה, כי הוא חל בראש חודש (השליחים לא יצאו בחג להודיע על מועד מולד הירח) וגם בארץ חגגו אותו יומיים. 
 267. מה הוא יום  טוב שני לאחר הנהגת הלוח ?
  אחרי קביעת הלוח (למרות שתמיד ידעו מתי ראש החודש), בגולה עדיין חגגו שני ימים ובא"י יום אחד (פרט לראש השנה בו חגגו יומיים).
 268. איך מתנהגים אם נוסעים לחו"ל ?
  בני ישראל שנוסעים לחו"ל וכוונתם לחזור,מתפללים ביום השני תפילת חול כנהוג בארץ, אבל שובתים ממלאכה כמקובל בחו"ל. 
 269. איך מתנהגים אנשי חו"ל שמגיעים לארץ ?
  אנשי חו"ל הנמצאים בארץ, ינהגו בתפילות ובמלאכה כמו בחו"ל.
 270. מה הם הדינים המיוחדים ליום טוב שני ?
  • למרות שיום טוב שני חשוב כמו היום הראשון יש בו הקלות מסוימות:
  • 1. מותר לקבור מת ע"י יהודי (בשבת אסור בכלל, וביום טוב ראשון מותר ע"י גוי).
  • 2. מותר לטפל בחולה גם אם לא נשקפת סכנה לחייו, למעט בראש השנה.
  • 3. אם יום טוב ראשון חל ביום חמישי, ושכחו לעשות עירוב תבשילין, מותר לעשות עירוב תבשילין ביום טוב השני בלווי אמירת תנאי (למעט ראש השנה).
 271. מה הם ימי חול המועד ?
  הימים שבין הראשון והשביעי בפסח (5 ימים בארץ ו-4 ימים בגולה), בין שני הימים הטובים- הראשון והשמיני בסוכות (6 ימים בארץ ו-5 ימים בגולה) נקראים "חולו של מועד" או "מועד".ימי חול המועד הם אינם ימי שבתון, אך יש מלאכות שאסור לעשות בהם, כדי להבדילם מימי חול רגילים, וכדי שיהיה פנאי ללמוד בהם תורה ולעסוק בענייני החג.
 272. איזו מלאכה מותר לעשות בחול המועד ?
  • כל מה שהכרחי לצורך הקיום בחול המועד ולא תכננו מראש ובמתכוון לעשותו-תיקון דלת שבורה, תיקון בגד שנקרע, גיהוץ בגד שכובס.
  • עבודות שאם לא יבוצעו יגרם הפסד גדול, ובתנאי שלא כיוונו עשייתם לחול המועד- השתתפות ביריד מסחרי, השקיית גינה, עבודות חיוניות בשדה וכו'
  • העסקת פועל הזקוק לשכר כדי שיהיה לו מה לאכול במועד.
 273. מה זה מלאכה לצורך הציבור ?
  - דבר נוסף שמותר בחוה"מ הן עבודות לצורך הציבור שנעשות בצוות כגון בניית מקלט (כי בחוה"מ לכולם היה זמן והתפנו ממטלות אחרות ויכלו לעזור).אם העבודות לא יתבצעו, יתבטלו צרכי ציבור ולא ייעשו כלל. גם אם פועלים מבצעים ואין הם פנויים במועד אחר- מותר.
 274. האם מותר להסתפר ולהתגלח ביום מועד ?
  הכביסה, התספורת והגילוח (למעט אצל ילדים שאינם בני מצווה, או בגדים שחייבים), על אף שהן מלאכות שיש בהן צורך הן אסורות בחול המועד, כדי לא לאפשר לאדם לדחות את ביצועם לאחרי החג הראשון. זה גורם לאדם להתאמץ להספיק לעשותם לפני החג, ובכך לכבדו כראוי.
 275. כמה ימים קבע אלוהים לחשבון נפש ?
  אלוהים קבע יום אחד בשנה של חשבון נפש, פעם בשנה ולא פעם בכמה שנים, כדי שהאדם יוכל להתמודד עם מה שעשה במשך השנה. 
 276. מה אם אדם חטא והחטיא אחרים ?
  אם אדם חטא והחטיא אחרים, כל החטאים שלהם נרשמים לחובתו. 
 277. מה המשמעות של דין קודם לחשבון ?
  • גם לאחר שמענישים אדם על חטא, ייתכן  והחטא התגלגל וגרם לאחרים לחטוא, ובחשבון שיעשו לו בסוף השנה יזקפו לחובתו עוד חטאים, גם אם חזר בתשובה ולא חטא בחטאים חדשים בעצמו. לכן על האדם להיזהר במעשיו עם הבריות כדי שלא יכשילם.
  • פירוש אחר- דין על החטאים שעשה, וחשבון על המצוות שיכול היה לעשות בזמן זה.
 278. מה עושה מי שפגע בחברו ?
  מי שפגע בחברו צריך ללכת אל חברו, להתוודות לפניו ולבקש ממנו מחילה.אם אדם שפגעו בו מחל לחברו, אפילו מדעת עצמו בלי שהפוגע ביקש מחילה, נמחה החטא שבין אדם לחברו, אבל החטא האחר שבין אדם למקום אינו נמחה, עד אשר יבוא הפוגע לבקש את מחילתו. הסיבה לכך היא שהחוטא אינו מכיר בחטא, ואין כאן חרטה ותשובה. אם הפוגע מבקש סליחה והחבר לא סולח- החבר רשע.
 279. כמה עבירות יש בפגיעה באדם ?
  • האחת - בין אדם לחברו בגלל פגיעה בכבודו.
  • השנייה - בין האדם למקום כי לא קוימה המצווה "ואהבת לרעך כמוך".
  • בפגיעה בתלמיד חכם יש עבירה נוספת- ביזיון תורתו.
 280. מה הוא יום הדין של האדם ?
  ראש השנה בחודש תשרי, נקבע כיום הדין של האדם. אלוהים דן את בני האדם על כל קורותיהם במשך השנה.
 281. מה זה מרשית השנה ?
  רשית ללא אלף - רמז לתשרי
 282. מה משמעות תקעו בשופר בכסה ליום חגנו כי חג לישראל הוא משפט לאלוקי יעקב" ?
  ראש השנה הוא החג היחיד שחל בתחילת החודש כשהירח מכוסה.
 283. מה טוען רבי אליעזר לגבי ראש השנה ?
  שהזמן הזה הוא המתאים ביותר כיוון שהאדם הראשון נברא בראש השנה, ובאותו יום דן אותו אלוהים על חטאו ויצא פטור (וזה סימן לבניו שיעמדו לדין ביום זה ויצאו פטורים). אבל ההסבר הזה הוא רק ע"פ דעתו של רבי אליעזר, שסבר שבתשרי נברא העולם. 
 284. מתי סבר רבי אליעזר שנברא העולם ?
  רבי אליעזר סבר שבתשרי נברא העולם. 
 285. מה טען רבי יהושע לגבי ראש השנה ?
  שבניסן נברא העולם, וההסבר שלו לקביעת התאריך לתשרי, הוא שבחודש זה חל יום הכיפורים, אז נתרצה אלוהים לאחר מעשה העגל, ונקבע ליום סליחה ומחילה. 
 286. מה הם הרגשות המעורבים בראש השנה ?
  שמחה של הרבים על כך שאלוהים יוציא את העם זכאי בדין, ופחד של האדם היחיד מפני גזר דינו.
 287. מה לא לובשים בראש השנה ?
  משי ורקמה
 288. איך יכול היחיד למשוך אליו מעמד של רבים ?
  אם יפעל לטובת כלל הציבור ויעסוק בתורה, צדקה וגמילות חסדים. במקרה זה יסלחו לו חטאיו
 289. איזו תפילה היא ייחודית ליהודים ?
  כוחה של תפילה בציבור הוא ייחודי ליהודים. עשרה יהודים שמתכנסים נקראים ציבור, בניגוד לגויים שמתכנסים והם נחשבים עדיין ליחידים.
 290. על מה נידון האדם לפי הרן הרמבן והריטבא ?
  הדין שנעשה בראש השנה נסב על שכר ועונש בעולם הזה, ואינו עוסק בחלקם הראוי בעולם הבא, על דבר זה הוא נדון בשעת פטירתו. אך הדברים אינם מתיישבים עם הבינוניים שעוונותיהם ומצוותיהם שקולות.
 291. על מה נידון האדם לפי הרי"ף ?
  • מפרש שצדיק הוא מי שזכויותיו מרובות מעוונותיו. צדיקים נכתבים ונחתמים בראש השנה לחיים.
  • רשע - מי שעוונותיו מרובים מזכויותיו
  • ובינוני - זכויותיו ועוונותיושווים חצי-חצי
  • רשעים גמורים- למיתה, ואילו לבינוניים נכתב גזר דין, אך דינם תלוי בעשיית תשובה ולא בעשיית מצוות, אם אדם יבקש סליחה ו/ או יצבור זכויות בעשרת ימי תשובה (יטה הכף לזכויות), גזר דינו ייחתם לחיים ביום כיפור
 292. למה יש ערך רב לקיום מצוות בעשרת ימי תשובה ?
  לקיום מצוות בעשרת ימי תשובה יש ערך רב כי אלוהים מצפה להן לכן קל לקיימן, ומי שלא מקיימן למרות שקל לקיימן עוונו גדול.
 293. איך נחשב מעשה טוב לאחר ראש השנה ?
  כל מעשה טוב שיעשה לאחר ראש השנה יצטרף לחשבון השנה הבאה, ואילו התשובה מוחקת ומבטלת את העבירות מעיקרן, ולכן יצא זכאי. 
 294. האם ניתן לבצע תשובה בשבת ?
  אף שבתשובה יש חרטה וצער ועוגמת נפש, היא ניתנת להתבצע בשבת כי היא דוחה אותה, כמו מילה.
 295. מה הם עשרת ימי תשובה ?
  עשרת ימי תשובה הם עשרת הימים הראשונים של חודשתשרי, המוקדשים ביהדות לעשיית תשובה ובקשת סליחות איש מרעהו. היום הראשון בעשרת ימי תשובה הוא ראש השנה, הנקרא בתנ"ך "יום תרועה", אז קוראים את העם לחזור מחטאיהם לקראת בואו של יום כיפור. היום העשירי והאחרון בעשרת ימי תשובה הוא יום כיפור עצמו, המתקיים בי' בתשרי.
 296. מה הם החילוקי דעות לגבי רשע שממשיך לחיות ?
  • יש חילוקי דעות להסבר לכך שרשע ממשיך לחיות; יש הטוענים שדנים הבריות ע"פ שכרם ועונשם בעולם הזה, ולרשע היתה זכות ששכרה משולם בעולם הזה. 
  • אחרים סבורים לעומת זאת שדנים האנשים על שכר ועונש בעולם הבא, ולכן הרשע ייענש בעולם הבא
 297. איזה פירוש קיים לגבי דין בן אדם בראש השנה ?
  יש פירוש שבראש השנה אדם נכתב ונחתם על חיי העולם הבא, אבל ביום כיפור הוא נחתם על חיי העולם הזה, ואם נכתב בראש השנה גזר דין מוות, אבל אדם חוזר בתשובה, קורעים גזר דינו. לכן מברכים בראש השנה רק בתכתבו ולא בתחתמו .
 298. מה זה שבת שובה ?
  אדם חוטא הוא ערל לב, ולמרות שבשבת אסור להצטער, תשובה וחרטה דוחים שבת בדומה לברית מילה שדוחה שבת.
 299. מה זה סימנא מילתא היא ?
  בליל ראש השנה נהוג לאכול דברים מתוקים, מנהג שאותו מציינים רוב הפוסקים, לדוגמא משולחן ערוך: "תאכל רוביא (תלתן) ותאמר ירבו זכויותינו ,כרתי: יכרתו שונאינו, תמר,סלקא וקרא", הגהות הרמ"א: "בנוסף לרימון ומתוקים תאכל גם תפוח בדבש לשנה טובה".
 300. מה מקור המנג סימנא מילתא היא ע"פ החז"ל ?
  הגמרא מראים שמושחים מלך ליד מעיין שאינו אכזב (כך משכו את שלמה) מה שמסמל את המשכיות המלכות. 
 301. מה טוען המאירי בפירושו לגמרא ?
  טוען שלא המעיין גורם להמשכיות המלך, ומי שחושב כך חוטא ב"איסור ניחוש". לפי המאירי, המעיין אמור לעורר את המלך שיתנהג כדרך מעיין איתן ואז תמשך מלכותו. 
 302. מה טוען רבי ידעיה הפניני ?
  וטוען שבנוסף לחטא באיסור ניחוש זו אמונה תפלה להאמין שהמעיין גורם להמשכיות. לפי פניני, באה המשיכה במעיין להורות לעם שיבחרו מנהיג חכם ואז תמשך מלכותו.
 303. מה הפירוש של הרמב"ם של לקחתי מיד האמורי בחרבי ובקשתי ?
  יעקב ירה חיצים לכוון האמורי כדי לסמן הצלחה לבניו שיכבשוה, הוא אמנם רק  ירה חצים לכיוון האמורי ולא נכנס בעצמו, אך הוא רואה עצמו כמי שכבשה כיוון שעשה סימן טוב לבניו.
 304. מה הסיק ר' אמי ?
  שמותר לעשות פעולות שונות לסימן טוב והצלחה. 
 305. איך מותר לאדם לבדוק את עצמו לפי אמי ?
  • אם תמשך שנתו- ע"י הדלקת נר
  • אם יצליח עסקו- ע"י גידול תרנגולת
  • ואם יחזור בשלום מדרכו- ע"י הסתכלות בצלו.
 306. מה טען אביי ?
  אביי שהיה תלמידו של אמי, גורס שעל האדם לעשות לעצמו סימנים לטובה בתחילת כל שנה (אובארמית: סימנא מילתא היא), זאת הסיק אביי מן הניסיון הראשון של אמי, הקשור לתחילת השנה ומשפיע על כולה. בעקבות דברי אביי התחיל מנהג לאכול בראש השנה פירות לסימן טוב.
 307. מה הפירוש של סימנא מילתא היא ?
  סימנים לטובה בתחילת כל שנה 
 308. באיזה מנהג התחילו בעקבות דברי אביי ?
  בעקבות דברי אביי התחיל מנהג לאכול בראש השנה פירות לסימן טוב.
 309. מה מקור המנהג הבבלי ?
  המנהג התחיל בבבל והתפשט לשאר הארצות, את הפירות בחרו לפי הסמליות שבשמם.
 310. מה הם דברי התמיכה של רבי אליעזר במנהג הבבלי ?
  אמנם יש קצת ניחוש, אך הוא טוב כיוון שמבוסס על המקרא והאגדות,אנחנו אוכלים ראשי כבשים שנהיה לראש, רביא שירבו נכסינו,כריתי שיכרתו אויבינו...
 311. מה אמר רבי גאון בהקשר למנהג הבבלי ?
  אפילו הקב"ה נתן שקד לנביא כי שוקד הוא
 312. מה אמר רבי שלום גאון בהקשר למנהג הבבלי ?
  גם בספר עזרא יש סימוכין שעזרא נהג כך
 313. מה אמר אברבנל בהקשר למנהג הבבלי ?
  ראש השנה הוא תחילתה של הבריאה, ויום הדין לגבי אסונות ודברים טובים שיקרו באותה שנה, ולכן ראשית השנה משפיעה על המשכה
 314. מה טען הרמבם בהתנגדותו למנהג בבל ?
  כל סימנים שאינם מהיקש הטבעי אין לעשות ואינם משפיעים על העתיד
 315. האם יש לאכול או רק לראות את הפירות בראש השנה ?
  יש מחלוקת בין הפוסקים בנושא זה,חלק קובעים שאין לאכול את הפירות אלא רק להניחם ולהתבונן בהם, וחלק קובעים שיש לאכול. 
 316. מה טוען רבי מאירי בנושא לראות את הפירות ?
  יש לשים הפירות על השולחן ולומר דברי תשובה
 317. מה טוען רבי ידעיה בנושא לראות את הפירות ?
  • אין מטרת הפירות לשם סימן טוב,אלא כדי שהפירות הגדלים מהר
  • יזכירו לנו את תקיעת השופר ואת הצורך שלנו לחזור בתשובה
 318. מי תומכי הלראות את הפירות ?
  רבי מאירי ורבי ידעיה
 319. מה טוענים בגמרא לגבי אכילת פירות ראש השנה ?
  לפי רוב הפירושים לגמרא יש לאכול
 320. מה טוען רבי קלוגר והמאירי לגבי אמירת בקשה בזמן האכילה ? (מבין המתנגדים)
  עצם ההתבוננות במאכלים מעורר אותנו להתפלל ולבקש תשובה, אם נעשה מעשים טובים במהלך כל השנה תקוותינו יתגשמו, ולא תלוי הדבר באיזושהי  אמירה
 321. מה טוען השל"ה לגבי אמירת בקשה בזמן האכילה ? (מבין התומכים)
  הפרי הוא סימן שייזכר האדם לשאת תפילה על דברים מסוימים, על מה צריך להתפלל, למשל: הכרתי מזכיר לנו להתפלל להכרתת אויבנו וכך הלאה
 322. מה טוען רבי יעקב עמדין לגבי אמירת בקשה בזמן האכילה ? (מבין התומכים)
  יש צורך בסיוע פה ולשון על מנת לחזק את הסימן לטוב
 323. מי הם המתנגדים לאכילת פירות ראש השנה ?
  רבי קלוגר והמאירי 
 324. מי הם התומכים לאכילת פירות ראש השנה ?
  השל"ה ורבי יעקב עמדין
 325. מדוע נבחרו פירות אלו לפי רש"י ?
  יש צורך לבחור שני סוגי  פירות; כאלה הגדלים מהר וכאלה המתוקים
 326. מדוע נבחרו פירות אלו לפי המאירי והרמ"ה ?
  קובע  שיש להשתמש בשני סוגים אחרים; כאלה הגדלים מהר וכאלה המנשאים לגובה,כמו התמר
 327. מה מציע המחבר בספר אלף המגן ?
  מציע המחבר פירוש מעניין לדברי רש"י; לפי המחבר אין צורך לאכול את הפירות הצומחים מהר אלא רק לראותם צומחים, בניגוד לפירות המתוקים שיש צורך לאכול כדי להרגיש במתיקות.
 328. מה היא משמעות השמות של הפירות ?
  מבדיקת שמות הפירות נראה, שנהגו לאכול פירות בעלי שמות המזכירים ברכות, מכאן נובע שאין עדיפות מיוחדת לפירות אלו.
 329. מה קובע מגן אברהם לגבי שמות הפירות ?
  קובע שסוג הפירות שיאכלו בכל מדינה יקבע לפי השמות המורים במדינה זו על משהו טוב.
 330. כמה פירות נהגו לאכול בראש השנה ?
  14
 331. מה הוא פרי הקרא ומה היא הברכה ?
  (ע"פ רש"י זו דלעת):הברכה הנהוגה "יקרע גזר דיננו ויקראו לפנייך זכויותינו".
 332. מה הוא פרי רובי ומה היא הברכה ?
  (ע"פ רש"י זה תלתן/פול): הברכה הנהוגה "ירבו  נכסינו/זכויותינו צדקותינו/ ירבו ישראל".
 333. מה הוא פרי כרתי ומה היא הברכה ?
  (ע"פ אונקלוס זה חציר):הברכה הנהוגה "יכרתו שונאינו" , המאירי "יכרתו העוונות מלבנו"
 334. מה הוא פרי סילקא ומה היא הברכה ?
  (ע"פ רשמב"ם זה תרד/עלי מנגולד):הברכה הנהוגה "יסתלקו אויבינו".
 335. מה הוא פרי תמרי ומה היא הברכה ?
  (תמרים): הברכה הנהוגה "יתמו שונאינו/עוונותינו".
 336. מה הוא פרי בשר שמן ומה היא הברכה ?
  (מלשון שמנים/יש שאומרים שמן ולא דווקא בשר):"שתהא השנה שמנה".
 337. מה היא ברכת דבש ומיני מתיקה ?
  שתמתק שנתינו
 338. מה היא ברכת רימון ומיני מתיקה ?
  ירבו זכויותינו כרימון / שנהיה מלאי מצוות כרימון
 339. מה היא ברכה ראש כבש ?
  שני נימוקים עיקריים לאכילתו -"שנהיה לראש ולא לזנב", וכרמז לגאולה - אומרים פעמיים בשנה "לשנה הבאה בירושלים .." פעם בניסן בסוף קריאת ההגדה, ופעם בתשרי בסוף תפילת נעילה, כיוון שלא ברור מתי תהיה הגאולה בתשרי או בניסן.
 340. מה היא ברכת הריאה ?
  מאירה את העיניים, "שתהא שנתו קלה ולא תהיה עליו כמשא כבד מרוב צרות
 341. מה היא ברכת האפונה ?
  ברכה של ריבוי (הרבה גרגרים).
 342. מה היא ברכה של אתרוג / תפוח ?
  מורים על הידור לרמוז שתהא שנה מהודרת
 343. מה היא ברכת הדגים ?
  שנפרה ונרבה כדגים
 344. מה היא ברכת מאכלים חדשים ?
  כדי לרמוז על התחדשות השנה לטובה
 345. מה אומרים ביום הראשון של ראש השנה ?
  ביום הראשון אומרים "בנסוע אהרון", ו"שלוש עשרה מידות"- הפסוקים של הוצאת הספרים מהארון, ומוסיפים את המילה "נורא" ל"קדוש שמו".
 346. איזה ספרים מוציאים ומה קוראים ביום הראשון של ראש השנה ?
  מוציאים שני ספרי תורה וחמישה אנשים (בשבת- שבעה), קוראים באחד מהספרים את ה' פקד את שרה
 347. מה קורא המפטיר וביום הראשון של ראש השנה ?
  ולמפטיר קוראים בספר השני את "קורבן היום" בפרשת פנחס ומפטירין בפקידת חנה ובתפילתה (שרה וחנה נפקדו בראש השנה).
 348. מה קוראים ביום השני של ראש השנה ?
  ביום השני כנ"ל קריאה בפרשת עקידת יצחק (שהייתה בראש השנה) כדי להזכיר זכות לזרעו, ומפטירין מירמיהו "מצא חן במדבר עם שרידי חרב...", ומסיימים ב"בן יקיר לי אפרים" כדי לעורר זכות על ישראל. משנים את נעימת הקריאה כדי שהעם יקשיב ויתקן מה שפגם בקריאה כל השנה.
 349. מה היא הסיבה לתקיעת השופר בראש השנה ?
  תקיעת השופר בראש השנה היא כדי להעיר את הישנים ולעורר את העם לחזור בתשובה ולהיזכר בבורא. 
 350. מה משמעות הביטוי הביטו לנפותיכם ?
  האנשים יעזבו את דרך הרעה כי אדם שמתעורר משנתו וחושב דבר ראשון על הבורא, נזכר לפניו לטובה
 351. מה משמעות קול שופר ?
  קול זעקת הלב
 352. מה משמעות השופר ?
  השופר- לשון סתרים שמכיר בה רק הקב"ה.
 353. כמה סיבות יש תקיעת השופר ?
  10
 354. מה היא הסיבה הראשונה לתקיעת השופר ?
  יום תחילת הבריאה ותחילת מלכות ה' על העולם (נהוג לכבוד מלך).
 355. מה היא הסיבה השניה לתקיעת השופר ?
  הכרזה על היום הראשון לעשרת ימי התשובה.
 356. מה היא הסיבה השלישית לתקיעת השופר ?
  הזכרת מעמד הר סיני (כמו קול השופר שנשמע בעת קבלת הלוחות).
 357. מה היא הסיבה הרביעית לתקיעת השופר ?
  הזכרת דברי הנביאים שנמשלו בתקיעת שופר
 358. מה היא הסיבה החמישית לתקיעת השופר ?
  הזכרת חורבן בית המקדש (קול תרועת מלחמות).
 359. מה היא הסיבה השישית לתקיעת השופר ?
  להזכיר את עקדת יצחק (תקיעה בקרן של אייל, הוא מסר נפשו לשמיים וכך גם אנחנו). 
 360. מה היא הסיבה השביעית לתקיעת השופר ?
  כששומעים את השופר אנו נחרדים מקולו, וכך אנו צריכים לפחד מהבורא
 361. מה היא הסיבה השמינית לתקיעת השופר ?
  הזכרת יום הדין הגדול.
 362. מה היא הסיבה התשיעית לתקיעת השופר ?
  קריאה ליושבים בגולה לבוא להתפלל בירושלים
 363. מה היא הסיבה העשירית לתקיעת השופר ?
  הזכרת תחיית המתים
 364. למה יום תרועה נקרא כך ?
  הסיבה שהיום נקרא "יום תרועה" ולא "יום תקיעה בשופר", היא כי יש חובת תרועה אחרת באותו יום- תרועת פה בתפילה ותחנונים. "יום תרועה"(=שברון)העם, החרטה והתשובה מהחטאים
 365. כמה פעמים ולמה האדם חייב לשמוע בשוםר ?
  אדם חייב לשמוע 9 תקיעות בראש השנה: קול השופר הוא כקול אנחה ויללה שכן הוא מקבץ את צער כל תפילות השנה.היללה היא תרועה והאנחה היא שברים
 366. מה הוא סדר התקיעות בשופר ?
  • תקיעות מיושב- 3 פעמים מכל רצף ובסה"כ 30 קולות תקיעה, 3 שברים, תרועה, תקיעה  /  תקיעה , 3 שברים, תקיעה  /  תקיעה, תרועה, תקיעה (האחרון מסתיים בתקיעה גדולה כאות לסיום).
  • תקיעת מעומד
 367. מה היא תקיעת מיושב ?
  התקיעות שלאחר קריאת התורה ולפני מוסף. כיוון שעדיין לא עמדו בתפילה, אפשר לשמוע אותן בעמידה או בישיבה. סדר התקיעות (3 פעמים מכל רצף), ובסה"כ 30 קולות: תקיעה, 3 שברים, תרועה, תקיעה  /  תקיעה , 3 שברים, תקיעה  /  תקיעה, תרועה, תקיעה (האחרון מסתיים בתקיעה גדולה כאות לסיום).
 368. מה היא תקיעת מעומד ?
  נאמרות בעמידה בתפילת מוסף בסוף כל ברכה מסדר מלכויות, זיכרונות ושופרות. יש נוהגים לתקוע כשהש"ץ חוזר, ויש שגם בתפילה בלחש
 369. מה היא תפילת מוסף ?
  תפילת מוסף היא תפילה הנאמרת בכל הימים בהם היו מקריבים בבית המקדש קרבן מוסף, כלומר, בשבתות, בחגים, בראשי-חודשים ובימי חול-המועד. התפילה נאמרת לאחר תפילת שחרית קריאת התורה ולפני קטעי הסיום של התפילה, אין כאלוהינו ועלינו לשבח.
 370. למה תוקעים גם בישיבה וגם בעמידה ?
  הסיבה לתקיעות בישיבה ובעמידה- לבלבל את השטן, כיוון שאין השטן יודע האם התקיעה הזו היא שתביא לגאולה, הוא מתבלבל ונבהל שכן בכל פעם יכול להיות שזו תהיה התקיעה המבשרת את בוא המשיח ("יתקע בשופר גדול").
 371. מה הספרדים הוסיפו כנגד מנין מיכאל ?
  הספרדים הוסיפו תרועה גדולה בסוף התפילה כנגד מנין "מיכאל" המלאך שהיה שר ישראל, כדי לחזק את כוחו שיבקש רחמים על ישראל, וכן כדי לערבב השטן שלא יקטרג על ישראל שהולכים לבתיהם לשמוח כאילו אינם יראים מאימת הדין
 372. כמה קולות משמיעים בסה"כ ולמה?
  • בסה"כ משמיעים 100 קולות
  • כנגד 101 הקולות שהשמיעה אם סיסרא, כדי לבטל 100 פעיות שכולן אכזריות, למעט פעייה אחת של אם המצטערת על בנה.
  • חז"ל אמרו- 100 פעיות האישה פועה כשהיא יושבת על המשבר, וביום הרת עולם- תבל ומלואה יושבת על המשבר
 373. מה משמעות השופר כהמגן האחרון ?
  סיפור על טועה ביער שנשאר עם חץ אחרון - כך גם אנחנו נשארנו עם השופר (כלי הצלה האחרון).
 374. איזה ברכות מברכים על מצוות תקיעת שופר ?
  • 1. על גוף המצווה (נקראת ברכת המצווה), "שציונו לשמוע קול שופר"
  • 2. מפני שאינה תדירה וצריך להמתין עליה זמן מרובה (נקראת ברכת הזמן או ברכת שהחיינו).
 375. מה היא ברכת הזמן ?
  שאינה תדירה וצריך להמתין עליה זמן מרובה
 376. האם חייבים לברך ולתקוע ברבים ?
  לא חייבין לברך ולתקוע ברבים - אך נוהגים לעשות זאת.אחד תוקע ומברך, והקהל יוצא ידי חובה באמרו אמן.. (גם אם לא אמר אמן, אבל התכוון, יצא ידי חובה).
 377. מה היא תפילת מוסף ?
  תפילת מוסף היא תפילה הנאמרת בכל הימים בהם היו מקריבים בבית המקדש קרבן מוסף, כלומר, בשבתות, בחגים, בראשי-חודשים ובימי חול-המועד. התפילה נאמרת לאחר תפילת שחרית קריאת התורה ולפני קטעי הסיום של התפילה, אין כאלוהינו ועלינו לשבח.
 378. מה מחייב סידור התקיעות בתפילת מוסף ?
  סידור התקיעות בתפילת מוסף מחייב רק את הציבור ולא את היחיד
 379. האם מותר לדבר בין הברכות ?
  אסור לדבר בין הברכות לסוף התקיעות, ואם נאלצים לדבר לא חוזרים ומברכים
 380. האם מותר לנשים לתקוע שופר ?
  נשים פטורות מתקיעות שופר - אישה שלא היתה בבית כנסת ולא שמעה תקיעות שופר, לפי אשכנזים תברך "לשמוע קול שופר" ולפי ספרדים לא תברך
 381. מי מברך אם התוקע בא לבית החולה ?
  חולה שבא אליו תוקע לביתו אם התוקע שמע התקיעות עדיף שיברך החולה בעצמו ולא התוקע.
 382. מה הם פסוקים של רחמים ?
  לפני התקיעות והברכות נוהגים לומר 7 פעמים פרק מ"ז בתהילים, שם אלוהים נזכר 7 פעם ורומז על דין. אח"כ אומרים עוד 7 פסוקים של רחמים, ואחרי זה עוד 6 פסוקים שהאותיות הראשונות שלהם יוצרות את הביטוי "קרע שטן". ואז מברכים ותוקעים בשופר
 383. אילו פסוקים קוראים בפסוקים של רחמים ?
  מ"ז תהילים 
 384. למה קוראים מ"ז תהילים ?
  שם אלוהים נזכר 7 פעם ורומז על דין
 385. מה משמעות שופר - שפרו מעשיכם ?
  אלוהים שופט לחיים או למוות, והשופר מזכיר לאדם שעליו לעשות תשובה, ולכוון את ליבו לאלוהים.
 386. מה הוא זמן תקיעת השופר ?
  ביום ולא בלילה- אחרי קריאת תורה, כדי שהגויים לא יחשבו שזו הכרזת מלחמה, ויבינו שהיא קשורה לתפילה
 387. האם יש תקיעת שופר ביום שבת ?
  אין תקיעת שופר ביום שבת - נקרא "יום תרועה" אם חל באמצע השבוע, "זיכרון תרועה" אם חל בשבת. כשבית המקדש היה קיים כן תקעו בשבת
 388. האם תוקעים ביום חג שני ?
  יום חג שני לא חל אף פעם בשבת, לכן תוקעים בו תמיד
 389. מתי צום גדליה ?
  ג' בתשרי - מוצאי ראש השנה - צום גדליה - נחשב ליום טוב
 390. מה קורה אם ג' תשרי יוצא ביום שבת ?
  אם ג' בתשרי יוצא יום שבת זה נדחה לראשון
 391. למה יש צום גדליה ?
  הצום בגלל הריגת גדליהו בן אחיקם ע"י ישמעאל בן נתניה בעצת מלך עמון, שהביאה לגלות שארית יהודה מא"י אחרי חורבן בית ראשון ורבים נהרגו. הצום בא ללמד ששקולה מיתת צדיקים לשרפת המקדש. ביום זה אין הספדים.
 392. מהם הם בן כסה לעשור ?
  • שבעת הימים בין ראש השנה ליום כיפור, נקראים גם "עשרת ימי תשובה". שני ימי ראש השנה, יום כיפור ו-7 ימים ביניהם
  • (כסה = ראש השנה, עשור = יום כיפור).
 393. מה עושים בעשרת ימי תשובה ?
  בימים אלו מרבים בתפילה, תחנונים וסליחות, ונזהרים לקיים המצוות בדקדקנות. יש להמעיט בעבודה ולהרבות בתורה וצדקה. נזהרים שלא להשביע שום אדם שיש לו דין עם חברו, ואין מטילים חרם. נהוג לא להתחתן בימים אלו
 394. מה היא התפילה בעשרת ימי תשובה ?
  סדר התפילות זהה כמו בכל יום,מלבד בתפילות העמידה שמוסיפים "זכרנו לחיים" ו"מי כמוך" בשתי ברכות ראשונות, "וכתוב" ו"בסרי" בשתי ברכות אחרונות. אם שכחו ולא אמרו וכבר הזכירו שם ה' - לא חוזרים. בנוסף אומרים כל יום בשחרית ובמנחה "אבינו מלכנו".
 395. מה מוסיפים לתפילות בעמדיה בעשרת ימי תשובה ?
  "זכרנו לחיים" ו"מי כמוך" בשתי ברכות ראשונות, "וכתוב" ו"בסרי" בשתי ברכות אחרונות
 396. מה אומרים בשחרית ובמנחה בעשרת ימי תשובה ?
  בנוסף אומרים כל יום בשחרית ובמנחה "אבינו מלכנו".
 397. מה היא התשובה ?
  התשובה מכפרת על כל העברות. ככל שהחטא גדול יותר - תשובה נדרשת גדולה יותר. אין לדחות את התשובה כדי שאדם לא ירשה לעצמו לחטוא מתוך מחשבה שיוכל לחזור בתשובה אח"כ. אם חוטא חוזר בתשובה ולא חוטא עוד שכרו מרובה, ככל שאדם מחובר יותר לחטא כך התשובה גדולה יותר והשכר גדול יותר.
 398. מה הם שלושת יסודות התשובה ?
   חרטה, וידוי ועזיבת החטא
 399. מה היא עזיבת החטא ?
  חזרה בתשובה מותנית בעזיבה מוחלטת של החטא;אם אדם חטא וביקש מחילה, ואח"כ שוב חטא, אז החטא הראשון לא נמחק לו
 400. מה כוחה של תשובה ?
  לתשובה כוח רב "מקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים אינם עומדים". התשובה מקרבת את הרחוקים
 401. מה היא מידת התשובה לפי האדם הראשון ?
  נכנס עד צוואר למים ועמד 7 ימים
 402. איזה תשובה עשה אחאב ?
  אחאב רצח וחמד וקיבל בעקבות זאת 40 מלקות בכל יום, והיה צם ומתפלל ועוסק בתורה כל חייו, ולא שב אל מעשיו
 403. מה עושים בימי תשובה בין אדם לחברו ?
  :בימי תשובה צריך לבקש סליחה מהחברים מחשש שחטאנו להם, ואם אנו יודעים שחטאנו- עלינו להתאמץ במיוחד. צריך מיד לסלוח למי שמבקש סליחתנו
 404. מה משמעות תשובה מחיים ?
  אפשר לחזור בתשובה רק עד המוות. לכן צריך לחזור בתשובה לפני המוות, אבל כיון שאיננו יודעים מתי נמות, צריך כל יום לחזור בתשובה.
 405. מה משמעות הבנים מזכים האבות, יפה תפילת הבנים
  דמעות הבנים חביבות ועוזרות כי אין בהם חטא
 406. מה היא תשובת הקטנים ?
  למרות שהילדים אינם חייבים במצוות עליהם לעשות תשובה  כדי לתקן את מעשיהם במצוות כיבוד אם ואב, וגם כדי שלא יתרגלו למעשה לא מתוקן ויענשו עליו כשיתבגרו, והן כדי שהוריהם לא יענשו על כך שלא חינכו אותם כראוי. ובנוסף, שלא יפסידו היכולת לתקן אי מילוי מצוות כיבוד ההורים, אם ההורים ימותו פתאום
 407. מה היא שבת תשובה ?
  השבת שבין ראש השנה ליום הכיפורים. היא נקראת כך מפני שמפטירין בה "שובה ישראל", וגם בגלל שהיא נמצאת בתוך ימי התשובה.התפילות הן כמו בשאר שבתות ובשאר ימי תשובה, בדרך כלל בלי "אבינו מלכנו". מקובל שהרב דורש דרשה. בשבת זו יש לדקדק במיוחד במצוות
 408. מתי מפטירין בשובה ישראל ?
  בשבת שובה 
 409. למה נאמר עד ה' אלקיך בשובה ישראל ?
  הסיבה שנאמר עד ה' אלוקיך היא שכולם נתבעים לעשות תשובה; גם הצדיקים וגם הרשעים, כי אין אדם שתשובה אינה מועילה לו.
 410. מה הם שלושת הפרושים למשפט עד ה' אלקיך ?
  • כוחה של התשובה גדול כל כך שהיא מגיעה עד כסא הכבוד. 
  • חזור בתשובה עד יום הדין, כל עוד אתה עומד במידת הרחמים
  • אלוהים אומר- עשה תשובה ביני ובינך, ואני אקבלך
 411. מה הוא ליל שלש עשרה מידות ?
  ליל שמיני בתשרי קרוי בקהילות אשכנז  "ליל שלוש עשרה מידות", על שם הפזמון של הסליחות שעוסקות בי"ג מידות. קמים מוקדם מאוד בבוקר ואומרים סליחות, זהו יום ראשון לחניכת המקדש בימי שלמה, ונשות אשכנז הכינו בו נרות ליום כיפור
 412. מתי מתקיים ליל שלש עשרה המידות ?
  ליל שמיני בתשרי קרוי בקהילות אשכנז
 413. על שם מה נקרא ליל שלש עשרה מידות ?
  על שם הפזמון של הסליחות שעוסקות בי"ג מידות
 414. מה עושים בליל שלש עשרה המידות ?
  קמים מוקדם מאוד בבוקר ואומרים סליחות, זהו יום ראשון לחניכת המקדש בימי שלמה, ונשות אשכנז הכינו בו נרות ליום כיפור.
 415. מתי עושים כפרות ?
  בערב יום הכיפורים נוהגים לעשות כפרות
 416. מה לוקחים בכפרות ?
  • לוקחים תרנגול לגבר ותרנגולת לאישה, ושניהם לאישה הרה
  • לוקחים תרנגול כי הוא נקרא "גבר" וגם הכי נפוץ בבתים מכל החיות, אם אין תרנגול יש לקחת אווז או בעל חיים אחר (דג) אך לא תורים ולא יונה
 417. מה עושים בכפרות ?
  לוקחים את הכפרה, מסובבים סביב הראש ואומרים: "זו חליפתי, זו תמורתי, זו כפרתי, זה התרנגול ילך למיתה ואני אכנס ואלך לחיים טובים ארוכים ולשלום". וכך שלוש פעמים כשמסובבים מחזיקים תרנגול ביד שמאל (באשכנז שמים גם את יד ימין על ראש התרנגול). ואז פודים את הכפרות בממון ונותנים הממון לעניים. בסוף שוחטים את הכפרות.
 418. מה המשמעות של הכפרות ?
  • המשמעות אינה כפרת חטא אלא חילופין: אם נגזר על האדם למות, שהתרנגול ימות במקומו.
  • . מטרה נוספת- לעורר האדם לחזור בתשובה
  • הסבר נוסף- רמז לשעיר שהיה משתלח במדבר ונושא עוונות בני ישראל
 419. מה עושים עם המעיים של התרנגול בכפרות ?
  את המעיים של התרנגול, המסמלים גזל זורקים למאכל עופות כדי להזכיר לאדם להיזהר מהגזל, והן כי זה מסמל שבשר שונאי ישראל יהיה מאכל לעוף השמיים. וגם כדי להאכיל את הציפורים כי יש לרחם עליהם ולפרנס אותם.
 420. מה היא תפילת ערב יום הכיפורים ?
  אין מרבים בסליחות, אין מתענים, לא אומרים תחנון , לא "אבינו מלכנו", ולא "למנצח...יענך ה' ביום צרה" (כי זה יום טוב), ממעטים ללמוד ומרבים במצוות
 421. מה האשכנזים אומרים בתפילת ערב יום הכיפורים ?
  האשכנזים אינם אומרים "מזמור לתודה", שנאמר במקום קורבן תודה, כי בערב יום כיפור לא מקריבים קורבן תודה כי אי אפשר לאכול אותו
 422. מה עושה מי שלא הספיר להתיר נדרים בראש השנה ?
  מי שלא עשה התרת נדרים בערב ראש השנה, עושה בערב יום כיפור
 423. מה זה התרת נדרים ?
  בערב ראש השנה נוהגים להתיר נדרים ויש הנוהגים להתיר ביום כיפור, שכל מי שנדר ולא קיים את נדרו - הנדר מופר לו
 424. מה מוסיפים בתפילת מנחה בערב יום כיפור ?
  בתפילת מנחה מוסיפים בלחש "סדר וידוי", כי אם יחול אסון בסעודה לא יספיק להתוודות.
 425. האם נותנים צדקה בערב יום כיפור ?
  בכל ימי תשובה מרבים במתן צדקה, ובערב יום כיפור עוד יותר.מראש נקבע לאדם כמה כסף "יפסיד" השנה, לכן עדיף לתת כסף זה לצדקה ולא לגבאי המלכות. יש קהילות שהגבאי מחלק בתפילת שחרית ממתקים כדי שלא נצטרך ליותר מזה משל אחרים
 426. מה הם שלושת הסיבות לאכילה בערב יום הכיפורים ?
  • מצווה לאכול ולשתות בערב יום הכיפורים, כיוון ש:
  • אכילה בתשיעי נחשבת כאילו התענה
  • בימי חג מקובל לעשות סעודה ולהראות שמחה. מאחר וביום כיפור אי אפשר, אז מקדימים
  • כדי להתחזק, שיהיה כוח לתפילות וסליחות, והן כדי שצום לא יזיק לנו פיזית
  • נהוג לאכול דגים בסעודת שחרית. יש לאכול במשך היום אוכל קל לעיכול.
 427. מה היא הסעודה המפסקת ?
  אחרי תפילת המנחה אוכלים סעודה מפסקת - לפני שקיעת החמה (לסיים לאכול לפחות חצי שעה לפני), כדי שיהיה זמן לברכת המזון ולהגיע לבית הכנסת לפני שנאמר "כל נדרי" לפי שקיעת החמה.  יש שבוצעים על שתי ככרות לחם, ונוהגים לא לאכול דגים, שומשום ומאכלים שמחממים את הגוף, אלא רק אוכל קל. אסור לשתות יין כדי לא להשתכר
 428. האם צריך לטבול במקווה בערב יום כיפור ?
  חייבים להיטהר במקווה בערב יום כיפור לשם קדושת היום ולשם תשובה וטהרה. כדי להיטהר מן העוונות, יש הנוהגים להתוודות קודם לטבילה,ויש הנוהגים לטבול 3 טבילות, כנגד: חטא, עוון ופשע
 429. מה עושים עם התקדשות היום ביום כיפור ?
  מכבדים את החג בכוסות נקיות והדלקת נרות, ומסדרים את הבית לכבוד יום טוב. לובשים בגדים נקיים, ולפני שנכנסים לבית הכנסת האבות מברכים את הבנים.
 430. הם החובות ביום כיפור ?
  • חובת עינוי הנפש
  • איסור עשיית מלאכה
 431. מה הפירוש של עינוי נפש ?
  • התורה אינה מפרשת מהו עינוי נפש . הפרוש שניתן: עינוי נפש= צום
  • המשנה מפרשת ומונה 6 פעולות אסורות: אכילה, שתייה, רחצה, סיכה, נעילת סנדל ותשמיש מיטה. יש להרגיל ילדים לצום, לפני הגיעם למצוות.
 432. מה הם שש הפעולות האסורות לפי המשנה כעינוי נפש?
  • אכילה, שתייה, רחצה, סיכה, נעילת סנדל ותשמיש מיטה
  • יש להרגיל ילדים לצום, לפני הגיעם למצוות.
 433. מה עונש על מלאכה ביום כיפור ?
  בניגוד לשבת שם מוטל עונש מוות על מי שעשה מלאכה בנוכחות עדים, לעושה מלאכה ביום כיפור אין עונש מוות. מי שמחלל את יום כיפור צפוי לעונש "כרת" מידי שמים
 434. מה הם התפילות ביום כיפור ?
  ביום כיפור קוראים את סדר עבודת הכהן הגדול בבית המקדש. קוראים בתורה, ומס' העולים גדול מ-5. שאר התפילות הם כמו חג ושבת רגילים, מלבד הוספת הוידוי על החטאים. בנוסף מתפללים לעילוי נשמות,ובסוף היום עושים הבדלה. ביום זה התורה אינה מצווה לשמוח- אם בראש השנה לא שמחים בגלל "שהנפשות נידונות", על אחת כמה וכמה ביום כיפור.
 435. מה הם שלושה נתיבי התשובה ?
  גם אם נגזרה גזירה שלא לטובה, תשובה, תפילה וצדקה יכולים לבטלה
 436. מה ארבעת הדברים שקורעים גזר דין לפי הגמרא ?
  צדקה, צעקה, שינוי השם ושינוי מעשה
 437. מה משמעות פנים חדשות באו לכאן ? 
  -"תשובה" אין משמעותה הרהורי חרטה בלבד. היא  מחייבת שינוי מהותי של כל הישות.שינוי שם עשוי לשנות את עתידו של אדם (כשאדם חולה, משנים שם כסגולה לרפואה). שינוי מעשה = שינוי מהותי של האדם יציל אותו,המעשה הופך את האדם לאדם אחר, שלא עליו נקבעה הגזירה.
 438. מה המשמעות של ויצעקו אל ה' - וממצוקותיהם יצילם ?
  לתפילה, לצעקה ולתחנונים כוח רב, והיא שלובה בתהליך החזרה בתשובה. התפילה נועדה לבקש מה' סיוע בתהליך התשובה, לכן אין תשובה של אמת בלי תפילה. 
 439. מה משמעות עם נברא יהלל ?
  תפילה משנה את גזר הדין; באמצעותה מתעלה האדם ברוחניותו ובדרגתו החדשה לא נגזרה עליו הגזירה. כשאדם מתפלל הוא מתחבר לשכינה, וחיבור זה יכול לבטל כל גזירה רעה, ואף לשנותה לטובה
 440. מה משמעות צדקה תציל ממוות?
  -צדקה גם היא גורם מרכזי בתהליך התשובה ובביטול רוע הגזירות; צדקה היא בין אדם לחברו, ונשאלת השאלה כיצד היא יכולה להשפיע על עונש של חטא שבין בן אדם למקום? שאלה נוספת היא- מה מיוחד במצווה זו בהשוואה לשאר המצוות? התשובה- כשאדם לא מקיים את הוראות ה' הוא כפוי טובה, וצדקה מסייעת לחלץ את האדם מכפיות טובה כלפי הבורא. הצדקה משנה את יחסו של האדם כלפי החטא, ומסייעת בשינוי אישיותו. בנוסף פועל כאן העיקרון של מידה כנגד מידה- אדם העושה חסד עם אחרים, אלוהים יעשה חסד איתו.
 441. מה המשמעות של בכל נפש ובכל מאוד ?
  לכוחות האדם שלושה מרכיבים: גוף, נפש וממון.אם חל שינוי לטובה באחד מהם והאדם הופך להיות אחר, הגזירה שעליו מבוטלת.המעשים הם לגוף, התפילה היא לנפש, צדקה היא בממון
 442. מה המשמעות של חטאך בצדקה פרוק ?
  צדקה היא "כופר נפש" שבכוחו לגאול את האדם החוטא, גם אם כבר נפסק דינו בבית דין שלמעלה
 443. מתי חל חג הסוכות ?
  חל בין  15-22בתשרי, שמונה ימי חג
 444. מה עושים בחג הסוכות ?
  בשבעת הימים הראשונים יושבים בסוכה ונוטלים לולב, וביום השמיני הוא "שמיני עצרת" - אין בו לא סוכה ולא לולב
 445. מה הם ימי הסוכות ?
  היום הראשון והיום השמיני נחשבים ל"יום טוב"; אסורה כל מלאכה שאין בה צורך לאוכל נפש. ששת הימים באמצע הם חול המועד.היום שביעי הוא יום הושענא רבא - ביום זה חובטים ערבה.
 446. האם נשים צריכות לשבת בסוכה ?
  נשים פטורות מישיבה בסוכה כי זו מצווה שהזמן גרמא
 447. מה הן מצוות שהזמן גרמא ?
  מצוות עשה שהזמן גרמן הן מצוות עשה שאמורות להתבצע בזמן מסוים. למשל מצוות סוכה (שזמנה רק בין ט"ו לכ"א תשרי) או מצוות הנחת תפילין (שזמנן בימי חול ולא בימי שבת וחג).נשים פטורות ממצוות אלו (וכך גם עבד כנעני). פטור זה הוא הטעם המקובל לברכת "שלא עשני אישה". לעומת זאת במצוות עשה שלא הזמן גרמא, או בכל מצוות לא תעשה למעט שלוש שנוגעות לגברים, אין כלל פטור לנשים.
 448. האם ילדים צריכים לשבת בסוכה ?
  ילדים גדולים מספיק להתנתק מהאם, חייבים לאכול ולישון בסוכה בחברת אביהם
 449. מה משמעות המצטער פטור מסוכה ?
  מי שהסוכה גורמת לו צער, והיציאה מהסוכה תפיג צערו, פטור מהישיבה בה, ואינו חייב לחזור אם כבר התחיל בפעולה כלשהי מחוץ לסוכה. בלילה ראשון חייבים לאכול בסוכה גם אם האדם מצטער.
 450. מה משמעות עוברי דרכים בהקשר של סוכות ?
  :בנסיעה לרגל עסקים, אם אין סוכה במקום אליו נוסעים- האדם פטור מהסוכה; אין להימנע מנסיעה גם אם יודעים שלא תהיה שם סוכה.אדם הנמצא בדרכים ואין סוכה ולא יכול להקימה - פטור
 451. מה חייב להיות מבנה הסוכה ?
  בסוכה חייבים להיות לפחות שלוש דפנות וסכך
 452. מה תריל להיות שטח הסוכה ?
  שטח הסוכה צריך להיות לפחות שבעה טפחים על שבעה טפחים
 453. מה צריך להיות גובה הדפנות ?
  וגובה הדפנות לפחות עשרה טפחים 
 454. למה שווה טפח ?
  8-9.6 ס"מ
 455. איפה צריכה להיות הסוכה ?
  הסוכה חייבת להיות ברובה בצל, והשולחן צריך להיות לפחות בחלקו בתוך הסוכה
 456. מה מבנה דפנות הסוכה ?
  מתוך שלוש דפנות, מספיק ששתיים יהיו שלמות.הדפנות יכולות להיות מכל חומר כל עוד הן יציבות- אם הן עשויות משמיכות, יש לארוג בנוסף דפנות מקנים או מחוטים
 457. מה צריך להיות מבנה הסכך ?
  סכך חייב להיות בנוי מגידולי קרקע,שנתלש ממקום גידולו ולא מקבל טומאה, אחרת יהיה פסול.סכך פסול פוסל מן הצד בארבע אמות (אמה= 48-57.6 ס"מ) ובאמצע בארבה טפחים
 458. מה היא מצוות ניסוך המים ?
  ניסוך (יציקת) המים, היא מצווה שהתקיימה בתקופת בית המקדש בימי חג הסוכות בבוקרו של כל יום מימי החג, בשעת הקרבת קורבן התמיד של שחר.בכל יום שאבו המים ליום המחרת, ליוו הפעולה בשמחה רבה, בריקודים ובשירה, וקראו לה "שמחת בית השואבה".מצווה זו לא מוזכרת בתורה אך על פי המסורת זוהי הלכה למשה מסיני
 459. מה היא הושענא רבה ?
  הקפת הבימה בבית הכנסת עם ענפי ערבה, תוך כדי אמירת תפילת "הושע נא" שהיא תפילה על המים, לזכר המקדש. בכל יום הקיפו פעם אחת, וביום השביעי- 7 פעמים. ליום זה קראו "הושע-נא רבה" או יום חיבוט ערבה. בשבת אין לולב ואין מקיפים הבמה. אם הראשון בתשרי חל בשבת, דוחים אותו ביום כדי שהושענה רבה לא יחול בשבת.
 460. מה היא התפילה בחג הסוכות ?
  כל ימי סוכות מוסיפים בתפילה הלל והושע-נא, וקוראים בתורה.ביום טוב יש חמישה קוראים ומפטיר, ובחול המועד ארבעה קוראים בלי מפטיר. במוסף אומרים "יעלה ויבוא".
 461. כמה קוראים יש ביום טוב של סוכות ?
  חמישה קוראים ומפטיר
 462. כמה קוראים יש בחול המועד סוכות ?
  ארבעה קוראים בלי מפטיר
 463. מה אומרים בתפילת מוסף בסוכות ?
  יעלה ויבוא
 464. מה היא תפילת הגשם ?
  תפילה הנאמרת בשמיני עצרת לאחר תפילת מוסף שבה אנו אומרים "משיב הרוח ומוריד הגשם". תפילת הגשם נאמרת עם פתיחת ארון הקודש ובה מזכירים את זכותם של האבות, משה, אהרן ושנים עשר השבטים.
 465. מה עושים בתפילת הגשם בסוכות ?
  :דוחים את תפילת הגשם ליום השמיני (שמיני עצרת) כי לא רצוי שירד גשם בסוכות
 466. מה היא שמחת תורה ?
  :ביום האחרון של סוכות, מסיימים את קריאת התורה ומתחילים מחדש. עושים שמחה גדולה לכבוד סיומה,ריקודים והקפות, ויוצאים מחג סוכות לחג שמחת תורה
 467. מה הוא שמיני עצרת ?
  היום השמיני של חג הסוכות, כשהוא נחוג בארץ. בחוץ לארץ זהו היום התשיעי של החג, לאחר "שמיני עצרת". החג אינו נזכר בתורה אף לא בתלמוד, ונראה שמקורו מתקופת הגאונים. התלמוד רק מזכיר את המנהג לעשות סעודת שמחה ביום שבו "מסיימים" את התורה, כלומר - גומרים מחזור נוסף של קריאת התורה ופותחים במחזור חדש: קוראים את הפרשה הראשונה - בראשית, מיד לאחר הסיום, ובכך מדגישים שאין "קו סיום" ללימוד התורה, אלא העיסוק בה אינו נגמר אף פעם.
 468. מה היא מצוות ארבעת המינים ?
  ביום הראשון של החג, אבל לא בשבת (שלא להעבירו למקום שאין בו ערוב), מצווה מהתורה ליטול את ארבעת המינים: אתרוג (פרי הדר), לולב (כפות תמרים), הדס (ענף עץ אבות) וערבה (ערבי נחל). 
 469. מה הם ארבעת המינים ?
  אתרוג (פרי הדר), לולב (כפות תמרים), הדס (ענף עץ אבות) וערבה (ערבי נחל). 
 470. מה הוא שורש המצווה של ארבעת המינים ?
  בבית המקדש היו מחזיקים לולב כל ימי החג, וכאשר חרב, תיקנו דרבנן שיש ליטול לולב כל ימי החג לזכר המקדש.
 471. במי נוהגת מצוות המינים ?
  נוהגת בכל מקום ובכל זמן, בזכרים ובנקבות
 472. מה היא מטרת מצוות המינים ?
  • ארבעת המינים מסמלים את שמחת חג האסיף בו אוספים התבואה והפירות
  • נועדו להזכיר לנו ששמחת החג היא לכבודו של השם. ארבעת המינים משמחים לב רואיהם, ורצוי שמה שיזכיר לנו את יראת ה' יהיה משהו משמח
 473. מה מסמל האתרוג ?
  דומה ללב, שהוא משכן השכל, לרמוז שיעבוד את בוראו בשכלו
 474. מה מסמל הלולב ?
  דומה לעמוד שדרה, שהיא העיקר שבאדם, לרמוז שיישיר כל גופו לעבודתו ברוך הוא
 475. מה מסמל ההדס ?
  דומה לעיניים, לרמוז שלא יתור אחר עיניו ביום שמחת ליבו
 476. מה מסמל הערבה ?
  דומה לשפתיים, לרמוז שישים רסן בפיו ויכוון דבריו, ויירא מהשם אף בעת השמחה
 477. מה היא מצוות לולב ?
  מצוות לולב בתורה מתייחסת ליום הראשון בלבד, כי עיקר השמחה היא ביום הראשון. שמיני עצרת הוא גם שמח אבל זו שמחה מכוונת. בכל שאר החגים יש משהו שמזכיר את יראת ה', ואין צורך בלולב לזיכרון נוסף.רק גברים מחויבים במצווה. אסור ליטול לולב בשבת
 478. כמה מכל ארבעת המינים צריך להיות ?
  אתרוג בנפרד ולולב עם שלושה הדסים ושתי ערבות שהם אגודים בו נטילת ארבעת המינים זו מצווה אחת, לכן חייבים שיהיו כל ארבעת המינים. אבל אפשר ליטול אותם אחד אחר השני. צריך שיהיו אתרוג אחד בלבד בגודל שלא קטן מביצה, ולולב אחד בלבד באורך ארבעה טפחים לפחות, שתי ערבות,ושלושה ענפי הדס כשרים (עבותים) שאורכם לפחות שלושה טפחים. אפשר שיהיו יותר הדסים וערבות כי הם מוזכרים בשפת רבים.אם ההדסים והערבות ארוכים יותר, צריך גם הלולב להיות יותר ארוך, לפחות בטפח.קטימת הראש פוסלת אותם.
 479. כמה אתרוג צריך להיות ?
  אתרוג אחד בלבד בגודל שלא קטן מביצה
 480. כמה לולב צריך להיות ?
  ולולב אחד בלבד באורך ארבעה טפחים לפחות
 481. כמה ערבות צריך להיות ?
  שתי ערבות
 482. כמה ענפי הדס צריכים להיות (עבותים)?
  ושלושה ענפי הדס כשרים (עבותים) שאורכם לפחות שלושה טפחים
 483. איך נוטלים את ארבעת המינים ?
  בזמן הנטילה יש לנענע את המינים, הנענוע נועד להזכיר שהכל לשם שמים (מלמעלה למטה ולארבע הרוחות).
 484. מה משמעות ארבעת מינים משלכם ?
  לקיום המצווה ביום הראשון האדם צריך לקנות את ארבעת המינים או לקבלם ברשות מחברו. בשאר הימים אפשר לשאול אבל לא לגנוב. אפשר לקנות ארבעת המינים בשותפות. 
 485. מה סוג האתרוג שצריך להיות ?
  מאחר ולא כל ההרכבות מותרות, מי שמדקדק במצווה קונה אתרוג לא מורכב. עליו להיות מותר לאכילה (אתרוג רקוב, או ירוק שלא התחיל להבשיל - פסול!). אתרוג חייב להיות כגודל ביצה או יותר, ואם הוא עגול לגמרי הוא פסול. 
 486. אילו הדסים הם כשרים ?
  כשרים רק אם ברוב ארכו של הענף יש קבוצות של שלושה עלים היוצאים ממקום אחד. לעלים אלה קוראים "משולשים"
 487. האם מותר לבנות סוכה על משאית/ספינה ?
  אפשר לבנות סוכה על משאית או ספינה ולאכול בה תוך כדי הנסיעה/הפלגה.
 488. מה הם שלושת הדברים שחובה להשאיר לעניים בחג סוכות ?
  • לקט-מה שנושר מידי הקוצר בפעולת הקציר
  • פאה- חלק התבואה שלא נקצר
  • שכחה- כל מה שנשכח בשדה אחרי הקציר
 489. למה נועד נענוע ארבעת המינים ?
  הנענוע נועד להזכיר שהכל לשם שמים. "ולקחתם" אומר שכל אחד ירים אתרוג עם לולב וחובה להרים מהתורה. לדעת רוב הפוסקים הנענוע הוא מדרבנן. חכמים ציוו שינענעו בזמן הנטילה לארבע רוחות השמים למעלה ולמטה. מקיפים את הבמה עם הלולב ומברכים "הושענא". החסידים מחזיקים את הלולב כל היום
 490. מה משמעות ולקחת בנענועים ?
  "ולקחתם" אומר שכל אחד ירים אתרוג עם לולב וחובה להרים מהתורה
 491. מה ציוו החכמים בנענוע ?
  • חכמים ציוו שינענעו בזמן הנטילה לארבע רוחות השמים למעלה ולמטה
  • "מקיפים את הבמה עם הלולב ומברכים "הושענא
 492. מה עושים החסידים עם הלולב ?
  החסידים מחזיקים את הלולב כל היום
 493. איפה מחזיקים את האתרוג ?
  את האתרוג מחזיקים ביד שמאל ואת השאר ביד ימין
 494. איך מנענעים ?
  מנענעים לארבע רוחות השמים למעלה ולמטה, ובכל צד שלושה נענועים
 495. מה זה אומר כשמנענעים מצד לצד ?
  כאשר מנענעים בעצם זה אומר: לצדדים-"שהכל שלו"
 496. מה זה אומר כשמנענעים מלמעלה למטה ?
  למעלה ולמטה- "שגם השמיים והארץ שלו"
 497. מי ולמה התנגד לתנועת הנענוע ?
  היו מתנגדים לתנועה בטענה שזה חיקוי פעולות הצלב שעושים הנוצרים, אבל הטענה נדחתה כי לנוצרים ארבע קצוות, והיהודים מנענעים לשישה קצוות
 498. מי מחוייב במצוות נענועים לפי האשכנזים ?
  רק זכרים מחוייבים במצווה
 499. מה משמעות ושמחת בחגייך והיית אך שמח ?
  מפרשים זאת כצווי אלוהי לקיים את מצוות השמחה. זוהי שמחת הנפש המשוחררת מתלות בחומר. שמחה אמיתית קיימת רק כשהאדם מסתפק במה שיש לו,והסתפקות במועט חומרי מפנה מקום לצמאון רוחני.
 500. מה משמעות למען ידעו דורותיכים ?
  בניגוד לשאר החגים בהם התורה לא מפרשת את המצוות, וחייבים לקיימם בצייתנות גם אם לא מתכוונים, לגבי סוכות ניתן פרוש "... למען ידעו דורותיכם כי בסוכות הושבתי את בני ישראל בהוציאי אותם מארץ מצריים". לכן הישיבה בסוכה אינה מספיקה אם אין היא מלווה בכוונה ובידיעה שהסוכה היא זכר למצרים.
 501. לאיזו סוכה הכוונה לפי אליעזר ?
  ענני הכבוד שהקיפו את העם ושמרו עליו. כשאהרון מת, נעלמו העננים וכנעני נלחם בישראל והצליח לפגוע בו.
 502. לאיזו סוכה הכוונה בסוכות ממש ?
  כדי לזכור שבמדבר ישבו באוהלים ולא היה להם קרקע, דגן, תירוש ויצהר, כמו בארץ- ועל כך עליהם להודות לה'.
 503. לאיזו סוכה הכוונה  בחיסון נגד הגאווה ?
  שלא יחשבו שבזכות עצמם יש להם שפע כזה בזמן האסיף, אלא בזכות ה', לכן יוצאים מבתיהם המלאים כל טוב, ויושבים בסוכה ונזכרים במדבר בו לא היו לא בתים ולא נחלות.
 504. למה חוגגים סוכות בתשרי ולא בניסן ?
  החג נקבע בתשרי ולא בניסן בו חוגגים יציאת מצרים, כי בתקופת שפע אורבת הסכנה לגאווה והתנשאות ושיכחת הבורא.
 505. למי מתייחסת המצווה לשבת בסוכה ?
  המצווה מתייחסת לאזרח בעל הנחלה, שזקוק יותר מכל לתזכורת שהוא גר ותושב בעולם, ואינו צריך לבטוח בצל קורתו אלא בה'
 506. איך מתקשרת ישיבה בסוכה שיש בה קשיים עם השמחה הגדולה ? 
  שמחה ארצית קשורה לתנאיים חומריים. השמחה שישראל מצווים עליה זאת שמחת הנפש, המשוחררת מתלות בחומר. ההתנתקות מהדברים החומריים מביאה לשמחת הנפש. מי שיש לו תמיד רוצה עוד ולא מרוצה, ולכן ההסתפקות במועט חומרי מפנה מקום לצמאון רוחני.
 507. מה הוא חג האסיף ?
  לחג הסוכות – כמו לחגים אחרים מן המקרא – יש גם היבט חקלאי: סוכות הוא חג האסיף, שבו אוספים את היבול החקלאי מן השדה ומן הכרם
 508. מה היא תפילת הגשם ?
  חג שמיני עצרת – שמחת תורה – מציין את ראשית עונת החורף, ובו נוהגים לומר בבית הכנסת תפילה מיוחדת על הגשם. תפילה זו מורכבת מפיוטים (שירי קודש) שעוסקים במים ובגשם. יש הבדלים בין הפיוטים של הספרדים ובין אלה של האשכנזים, אך תוכן הבקשה זהה: בקשה מאלוהים שיוריד גשם – בזמן המתאים ובמידה הנכונה, גשמי ברכה שיביאו טובה לאדם ולאדמה. אף על פי שחג הסוכות נחשב במסורת לזמן שבו נקבע גורלם של הגשמים, קבעו את תפילת הגשם רק לשמיני עצרת, משום שגשמים במהלך ימי הסוכות אינם נחשבים לברכה כי אינם מאפשרים לחגוג את החג בסוכה. גם בשמיני עצרת, בשמחת תורה, מסתפקים בהזכרת הגשמים במילים "משיב הרוח ומוריד הגשם" – ולא מבקשים שהגשמים ירדו מיד. בקשה מפורשת לגשם – "ותן טל ומטר לברכה" – מתחילים לומר רק בחודש חשוון, כשבועיים אחרי החג. וזאת כדי להבטיח שכל עולי הרגל, גם אלה שהגיעו ממקומות רחוקים, יספיקו לחזור לבתיהם לפני תחילת הגשמים.
 509. מה היא שמחת הסיום וההתחלה בחג הסוכות ?
  חג האסיף הוא סיום תקופה, ועם זאת הוא מהווה התחלה חדשה כי זורעים לשנה הבאה, מתוך אמונה ובטחון באלוהים ובעזרתו
 510. מה היא שמחת בית השואבה ?
  במשך כל ימי חג הסוכות לאחר תפילת ערבית, היו יוצאים בתהלוכה חגיגית בבית הכנסת. כל אחד מהחוגגים החזיק נר בידיו, ניגנו ושרו. חידוש השמחה מתחיל באיזמיר במאה ה-18.
 511. מי הם האושפיזין ?
  אברהם, יצחק, יעקב, משה, אהרון, יוסף, ודוד
 512. מה הוא האושפיזין ?
  לכל יום יש אורח אחד, ומייחדים לו כסא מיוחד 
 513. מי הם חמשת האושפיזין הראשונים ?
  חמשת הראשונים הם הצדיקים החשובים של ימינו
 514. למה יוסף ודוד הם האושפיזין ?
  • יוסף ודוד הם כנגד מלכות ישראל ומלכות דוד
  • או בגרסה אחרת כנגד משיח בן יוסף ומשיח בן דוד
 515. למה ישנם 7 אושפיזין ?
  וגם בגלל שבעת ימי החג, ובגלל שהמספר שבע חביב על אלוהים
 516. למה מזמינים אורח עני ?
  יש מקומות בהם נוהגים גם להזמין אורח עני לסוכה, ומהדרין בעלי יכולת מזמינים שבעה.אורח עני משמש כממלא מקום לראש האושפיזין, ומושיבים אותו בראש השולחן. המהדרין מזמינים שבעה עניים בבת אחת בכל ערב
 517. מה עושים עדות ספרד עבור האושפיזין ?
  עדות ספרד מעמידים כסא ועליו ספרים, עבור האושפיזין 
 518. מה עושים החסידים עבור האושפיזין ?
  חסידים נוהגים להדליק כל לילה שבע נרות עבור האושפיזין
 519. מה נהוג לתלות על דופן הסוכה ?
  נהוג לתלות על דופן הסוכה רשימה של האושפיזין או ציורים שלהם
 520. מה היו עושים בתקופת בית המקדש בהקשר של הושענא רבה ?
  בתקופת המקדש היו הכוהנים מביאים כל יום שתי ערבות, וזקפו אותן משני צדי המזבח. עולי הרגל היו מקיפים את המזבח ולולביהם בידיהם, ואומרים "אנא ה' הושיעה נא, אנא ה' הצליחה נא"
 521. מה הם השמות של הושענא רבה ?
  "יום שביעי של ערבה", "יום הערבה
 522. מה עושים ביום הושענא רבא ?
  ביום הושענא רבא, היום השביעי,הקיפו את המזבח שבע פעמים וכל פעם אמרו "הושענא", וביקשו בקשות שונות. כמו כן, הם היו מנענעים בערבות שזקפו הכהנים על המזבח.
 523. מה עושים בימינו בהושנא רבא ?
  בימינו נהוג להקיף בכל יום של חג הסוכות את בימת בית הכנסת, ולומר את תפילת ההושענות בכל שבעת הימים כאשר החזן נושא ספר תורה, זכר למקדש. ביום הושענא רבא נוהגים להקיף את הבמה שבע פעמים. כמו כן, בהושענא רבא נוטלים מלבד הלולב והערבה שבתוכו, עוד בדי ערבות (יש הנוטלים חמישה) וחובטים בהן בסוף תפילת ההושענות.
 524. למה מקיפים שבע פעמים את הבמה בהושנא רבא ?
  • לזכר הקפת חומות יריחו ע"י יהושע (מתלמוד ירושלמי).
  • שכל יום הקיפו פעם אחת, וביום השביעי שבע פעמים ואז נפלו
  • בנוסף מקיפים שבע פעמים שירדו גשמים וטל
 525. מה המשמעות המיוחדת ביום הושענא רבא ?
  בראש השנה יש משפט, ביום כיפור ניתן גזר הדין בו נחתם/נגזר לחיים. בהושענא רבה יש הזדמנות לשנות את גזר הדין שניתן ביום כיפור - הזדמנות לחזור בתשובה למי שלא עשה תשובה מלאה.
 526. מה הוא חג שמחת התורה ?
  חג עצמאי ולא קשור לסוכות הנקרא גם"יום אחרון של חג", "יום הסיום", "יום הספר". 
 527. מה הם השמות של חג שמחת תורה ?
  "יום אחרון של חג", "יום הסיום", "יום הספר"
 528. ממתי השם שמחת תורה ?
  השם שמחת תורה מסוף תקופת הגאונים
 529. מה עושים בשמחת תורה ?
  • בשמחת תורה מקיפים את הבמה עם התורה שבע פעמים
  • יש שמוציאים את כל ספרי התורה, ויש המוצאים שבעה ספרים ואחרי כל הקפה מחזירים אחד לארון
  • יש שנהגו לתקוע בשופר בין הקפה להקפה
  • מוצאים את כל ספרי התורה ומדליקים נר בארון הקודש ומקיפים את הבמה שבע פעמים כל הקפה על שם אחד מאבות האומה- האושפיזין: אברהם, יצחק, יעקב, משה, אהרון יוסף ודוד.
 530. מתי עושים את ההקפות בשמחת תורה ?
  עושים את ההקפות בליל החג, ביום החג ובמוצאי חג (הקפות שניות)
 531. איך מסיימים לקרוא את התורה בשמחת תורה ?
  בשמחת תורה מסיימים לקרוא את התורה ב"זאת הברכה"
 532. מה מתחילים לקרוא בשמחת תורה ?
  ומתחילים ב"בראשית" מחדש
 533. איך עושים עלייה לתורה בשמחת תורה ?
  מחלקים עליה לתורה לכל המתפללים וקוראים פרשה אחת מס' פעמים
 534. מה משמעות כל הנערים ?
  הילדים עולים ביחד לתורה בשמחת תורה וזה נקרא "כל הנערים" ומברכים את "ברכת יעקב" לאפרים ומנשה. המבוגרים נוטלים חלק בשמחת הילדים כדי לחבב עליהם את התורה.
 535. מה הוא שמיני עצרת ?
  בזמן בית המקדש נחשב לחג תפילה על הגשם. לכל חג יש קריאה מיוחדת משלו, ולשמיני עצרת אין. בארץ ישראל שני החגים נחגגים ביום אחד (שמחת תורה).
 536. מה זה חתן תורה ?
  מי שמסיים קריאת התורה.
 537. מה זה חתן מעונה ?
  זה שקורא לפניו וקורא הפסוק: "מעונה אלוהי קדם"
 538. מה זה חתן בראשית ?
  מי שמתחיל קריאת התורה.
 539. איזה קידוש נוהגים לעשות החתנים ?
  :"חתן תורה" מזמין החוגגים לביתו בשמחת תורה, ו"חתן בראשית" מזמין "בשבת בראשית".
 540. איזה חג מציין את תחילת החורף ?
  חג שמיני עצרת – שמחת תורה – מציין את ראשית עונת החורף, ובו נוהגים לומר בבית הכנסת תפילה מיוחדת על הגשם. 
 541. מה הוא מקור חג החנוכה ?
  מקור חג החנוכה אינו מהמקרא אלא מהספרים החיצוניים, ונקבע אחרי ניצחון יהודה המכבי. גם השם חנוכה הוא לא מהמקורות והוא שם חדש.חג החנוכה מתחיל בערב כ"ה כסלו (מוצאי כ"ד)  - אסור להספיד ולהתענות. יש קריאה מיוחדת בתורה.
 542. למי מראים נרות חנוכה ?
  נרות חנוכה צריכים להראות לציבור;שמים ליד מפתן הדלת מבחוץ בצד שמאל, בגובה של לפחות 30 ס"מ בחלון, אם יש סכנה מותר בפנים.בתחילה נקבע נר לכל בית, אח"כ נר לכל אחד ואחד, והמהדרין ביותר נר נוסף בכל יום.
 543. מה אומרים בית שמאי לגבי הדלקת נרות ?
  אומרים שביום הראשון מדליקים שמונה נרות וכל יום מפחיתים נר. 
 544. מה אומרים בית הלל לגבי הדלקת נרות ?
  אומרים נר אחד וכל יום מוסיפים נר
 545. מה התנאים אמרו לגבי הדלקת נרות ?
  התנאים, אמרו כל יום נר והמהדרין ביותר נר נוסף בכל יום
 546. מה הם הסיבות לחג חנוכה ?
  לפי המכבים חג חנוכה הוא השלמה לחג הסוכות שלא נחוג בימי היוונים. הסיבה לחג: כנראה טיהור המקדש ושחרורו. או בגלל שבעבר היוונים לא הרשו לחוג את חג הסוכות.בימי התנאים חנוכה מוזכרת רק מעט אבל אין להסיק מכך על מיעוט חשיבותה. מהמשנה עולה שקיימו חנוכה גם בארץ וגם בחו"ל.
 547. מה מספרת האגדה על חג חנוכה ?
  האגדה מספרת שנמצא פך שמן אחד שלא חולל והספיק לשמונה ימים, זה סיפור השייך לתחום הניסים ומתעלם מהניצחונות, וגם ממעשי קידוש השם כמו של חנה ושבעת בניה. זאת הגישה של תלמוד בבלי- להתנתק מהארצי ולעבור לרוחני.
 548. מה מסמל פח השמן ?
  פך השמן מייצג את הטהרה, את האור, את עולם הלימוד, את גדולת ה' לעומת קוצר ידם של בני האדם. במשך הדורות גברה מגמה זו של הדגשת הרוחניות על הארציות.
 549. מה הם מנהגי חג החנוכה ?
  בכל ימי החנוכה קוראים בתורה בפרשת נשיאים ובפרשת המשכן
 550. איזה הפטרה נקבעת לשבת חנוכה ?
  לשבת חנוכה נקבעה הפטרה מיוחדת,"זכריה", ואם יש שתי שבתות הפטרה נוספת-"מלכים"
 551. אילו מדרשים קוראים בחנוכה ?
  בימי החנוכה קוראים מספר מדרשים, כנראה מתקופת הגאונים, ומייחסים לשלטון היווני כל מעשה רע. המרד בגלל זכות הלילה הראשון, גזרה לכתוב על קרני השור או על בריחי הדלתות "אין לנו חלק באלוהי ישראל".
 552. איזה מנהג נוצר על ידי הנשים בימי הביניים ?
  בימי הביניים נוצר מנהג שהנשים לא עושות מלאכה בזמן שהנרות דולקים, אולי מפני שנס חנוכה נעשה בידי נשים.
 553. נאם מותר להספיד ולהתענות בחנוכה ?
  כמו בפורים, בחנוכה אסור להספיד ולהתענות
 554. אילו מאכלים אוכלים בחנוכה ?
  • אוכלים בחנוכה מאכלי חלב וגבינה
  • אוכלים מאכלים מטוגנים
 555. למה אוכלים בחנוכה חלב וגבינה ?
  קיים ערבוב של סיפורי מגילת אנטיוכוס, יהודית משקה הולופרנס בחלב וגבינה כדי שיצמא וישתה יין; ערבוב של סיפור יהודית עם בת הכוהן הגדול אחות החשמונאים שמרדה, וערבוב עם סיפור יעל וסיסרא - לכן אוכלים בחנוכה מאכלי חלב וגבינה
 556. למה בחנוכה אוכלים דברים מטוגנים ?
  לזכר פך השמן אוכלים מאכלים מטוגנים וכנראה שזה המקור לאכילת לביבות
 557. למה קושרים את חנוכה ?
  חנוכה לאחרית הימים ולמעשים שנעשו
 558. לאילו מעשים קושרים את חנוכה ?
  • חנוכתו של עולם
  • חנוכת משה
  • הבית הראשון
  • הבית השני
  • החומה
  • החומה של החשמונאים
  • חנוכת העולם הבא
 559. איזו כוונה הייתה לתת חג החנוכה משמעות ?
  הדרשה אומרת שהמשכן הושלם ביום כ"ה כסלו; הכוונה לתת לחג שנוצר בימי בית שני משמעות וקשר לבית ראשון. מהמאה ה-19 יש שינוי משמעותי ומעבר מהצד הדתי לעבר הצד הלאומי ע"י הדגשת גבורת המכבים. 
 560. מה הוא חג יהודית ?
  ראש חודש טבת שחל באמצע חג החנוכה (בנר השישי או השביעי). החג נחוג בעיקר על ידי נשים שאוכלות מאכלי חלב בראש חודש טבת מוצאים שלושה ספרי תורה: פרשת השבוע (שישה אנשים קוראים), ראשון חודש-אחרון, בשלישי קוראים את ההפטרה בנושא היום וגם מפטירים בנביא בנושא חנוכה
 561. איזה ספרי תורה מוציאים בראש חודש טבת ?
  בראש חודש טבת מוצאים שלושה ספרי תורה: פרשת השבוע (שישה אנשים קוראים), ראשון חודש-אחרון, בשלישי קוראים את ההפטרה בנושא היום וגם מפטירים בנביא בנושא חנוכה
 562. מי חייב להדליק נר חנוכה ?
  כולם חייבים במצוות נר חנוכה; אצל הספרדים מדליק ראש המשפחה, אצל האשכנזים גם בן הגר אצל הוריו ויש לו מקום משלו, או אורח מן הראוי שידליק נרות לעצמו.מדליקים גם בבית הכנסת אבל זה לא פוטר מהדלקה בבית, מדליקים בכל מקום שיש התכנסות של אנשים כדי לפרסם את הנס.
 563. מה החומרים לנר חנוכה ?
  • נר חנוכה יכול להיות מחלב, משעווה, אבל העדיפות לשמן זית
  • הנר (כאשר משתמשים בנוזל) צריך להיות מהודר
  • אם משתמשים בנר חרס הוא רק לשימוש חד פעמי
 564. מה החומרים לפתיל נר חנוכה ?
  הפתיל יכול להיות מכל חומר ויש עדיפות לפתיל מצמר גפן
 565. מה עושים עם שאריות הפתיל ?
  שאריות הפתיל ושאריות הדלק ראויות לשימוש גם למחרת, חוץ מהלילה האחרון, בו צריך לשרוף את השאריות.
 566. מה הוא אופי הדלקת הנרות ?
  אסור שהנרות יראו כמדורה,לכן הם בגובה שווה ובמרחק קטן אחד מהשני, ולא במעגל
 567. איפה עומד השמש?
  השמש יעמוד כך שיראה שונה מהאחרים, ממנו מדליקים את השאר מותר להשתמש בו, לראות לאורו, ולהדליק בו אחרים
 568. מה לגבי חיכוי של מנורת המקדש ?
  יש ניסיון לחיקוי מנורת המקדש, אבל אסור לעשות כמותה, הניסיון הוא לצורך יצירת הזיקה למקדש. ההבדל הוא במספר הקנים; היו שעשו פמוטים בודדים מכסף, ומי שאין לו כסף עשה לפחות פמוט אחד מכסף.
 569. מתי מדליקים את הנרות ?
  • את הנרות מדליקים מיד לאחר צאת הכוכבים בנוכחות כל בני הבית
  • כדי לפרסם את הנס אחרי תפילת ערבית (יש הטוענים לסדר הפוך)
  • בעיקרון אפשר להדליק עם שקיעת השמש, אבל חובה לשים מספיק שמן כדי שידלקו חצי שעה מצאת הכוכבים. אם לא דלקו פחות מחצי שעה, חייב להתחיל מהתחלה. 
 570. מה אסור לעשות חצי שעה קודם להדלקת נרות חנוכה ?
  חצי שעה קודם אסור לאכול או לשתות
 571. איזה נר מדליקים בלילה הראשון ?
  נר ראשון מימין
 572. איזה נר מדליקים בלילה השני ?
  • בלילה השני מוסיפים נר משמאלו ומדליקים משמאל לימין
  • ככה שתמיד מתחילים בנר החדש (כי הוא החביב ביותר)
  • נר שכבה בתוך חצי שעה צריך להדליקו שוב אבל לא חובה.
 573. האם מותר להשתמש בנר חנוכה לצורך אחר ?
  בנר חנוכה מותר להשתמש לצורך אחר או להזיזו ממקומו, רק אם כיבו אותו בתום חצי השעה
 574. מה מדליקים קודם נרות חנוכה או שבת ?
  בערב שבת מדליקים קודם נרות חנוכה אבל שמים הרבה שמן
 575. מה הנשים עושות בזמן הדלקת נרות ?
  הנשים לא עושות מלאכה בזמן שהנרות דולקים (חצי שעה)
 576. מה מקור הצומות ?
  בתקופה שבין חורבן בית המקדש הראשון לבניין השני היו נהוגים ארבעה ימי תענית לזכר חורבן הבית, שהיו נפוצים בכל בית ישראל, לאחר חורבן בית שני הפרשנות שונתה אך המשיכו לרוב את ימי הצום האלו
 577. מה מסמלים הצומות ?
  • התנכלות העמים
  • אבדן עצמאות 
  • חוסר מרכז דתי
  • גלות
 578. מתי חל צום הרביעי ?
  יז בתמוז
 579. מה ארע ביז בתמוז ?
  שבו נפלו חומות ירושלים
 580. מה מסמל הצום הרביעי ?
  הצום מסמל את התנכלות העמים.
 581. מה קרה לפי המשנה ביז בתמוז ?
  • נשברו הלוחות
  • בטל התמיד
  • הובקעה העיר
  • ושרף אפוסטומוס את התורה, והעמיד צלם בהיכל
 582. מה הוא התמיד ?
  התמיד הוא הקורבן החשוב ביותר שהיו מקריבים בבית המקדש. חשיבותו נובעת מקביעותו, שבכל יום היו מקריבים את התמיד, אחד בבוקר ואחד בערב. בעת המצור הראשון שצרו הרומאים סביב לירושלים, היו מספקים כבשים להקרבת התמיד עד ט"ז בתמוז, וי"ז בתמוז היה היום הראשון שבו נתבטלו מלהקריב את התמיד
 583. מתי חל הצום החמיש ?
  ט באב
 584. מה קרה בט באב
  נשרף בית המקדש (קרה בין ז' עד י' בחודש)- בהתחלה לא ברור באיזה יום בדיוק נהגו לצום.. אבל גם בית המקדש השני נשרף ב-י' באב , וכך הצום לזכר בית שני קבע לט' באב
 585. מה קרה לפי המשנה בט באב ?
  • נגזר שדור המדבר לא יכנס לארץ
  • חרב בית המקדש הראשון
  • חרב בית המקדש השני
  • נלכדה ביתר
  • ונחרשה העיר
 586. מה מסמל הצום החמישי ?
  הצום מסמל חוסר מרכז דתי
 587. מתי חל הצום השביעי ?
  ג בתשרי
 588. מה ארע בג תשרי ?
  רצח גדליהו, שהיה המנהיג היהודי האחרון ושאחרי מותו רוב העם ירד למצרים (יתכן והרצח אירע בא' בחודש והצום נדחה עד אחרי ראש השנה)
 589. מה מסמל הצום השביעי ?
  מסמל את היציאה לגלות
 590. מתי חל הצום העשירי ?
  י בטבת 
 591. מה ארע בי בטבת ?
  היום החמישי בחודש, בו הגיעה בשורת החורבן ליהודי בבל (ה' בטבת). לפי הדעה היותר רווחת: י' בטבת, שבו החל המצור על ירושלים
 592. מה מסמל הצום העשירי ?
  מסמל את התנכלות העמים
 593. מה אמר זכריה הנביא עם שיבת ציון ?
  זכריה הנביא אמר שהצומות יהיו ימי שמחה
 594. איך רבי שמעון חסידא הבביר את כפל המשמעות ?
  בזמני שלום אלו יהיו ימי ששון שמחה, ובזמני מלחמה - צום
 595. מה לגבי צום גדליה בימי בית השני ?
  בימי בית שני, צום גדליה כנראה לא הונהג (לפחות לא ב-ג' תשרי שמוזכר שם כיום שאסור לצום בו)
 596. אילו ראיות קיימות לגבי הצום החמישי ?
  • יש במשנה ראיות לקיומו
  • אך גם יש ראיות לקיום חג בו הביאו קורבנות עצים לבית המקדש ביום בו אמור היה להתקיים הצום
  • ככל הנראה היה זה יום תענית, אך היו שנהגו בו כביום טוב
  • אולי כדי לקיים את דברי הנביא זכריה
 597. מה קרה לצום הרביעי וחמישי לאחר חורבן בית שני ?
  הצום הרביעי והחמישי הפכו להיות זכר גם לחורבן השני (על אף אי התאמות קלות לגבי הימים המדויקים בחודש בהם קרו הדברים), ובכל אחד מהם חז"ל ספרו חמש צרות שבאו על עם ישראל באותו היום.
 598. איזה צום חמור יותר הרביעי או החמישי ?
  למרות שהם נזכרו יחד במשנה, ט' באב היה יום תענית חמור יותר
 599. האם אסורה מלאכה בט באב ?
  נהגו בו במצוות אבלות, אבל לא נאסרה בו במלאכה
 600. מה התקבל בתלמוד הבבלי לגבי ט באב ?
  ההלכה שהתקבלה בתלמוד הבבלי קבעה שבשבוע שבו חל הצום אסור להסתפר ולכבס בגדים
 601. מה בקשר לשתי תעניות נוספות בתקופת התנאים ?
  שתי התעניות הנוספות לא קושרו לחורבן הבית השני וככל הנראה לא נחשבו לתעניות ציבור בתקופת התנאים. בימים אלו לא התמידו גם בקיום הצומות האחרים, והיו שניסו לבטלם כליל. מתקופת התנאים בבבל יש עדויות לקיום צום ה-ט' באב בלבד
 602. איזו גישה גברה בתקופת הגאונים ?
  גברה הגישה הסגפנית, וקיימות רשימות המעידות על קיומם של 22-36 ימי צום בשנה
 603. מהם ימי בין המצרים ?
   הימים שבין ט"ז בתמוז ל-ט' באב ומסתיימים בי' באב
 604. מה הוא הצום הנוסף ?
  תענית אסתר
 605. מה הוא צום תענית אסתר ?
  לזכר שלושת ימי הצום של אסתר ומרדכי. זהו צום שלא מתועד בספרות התנאים והאמוראים, והאזכור הראשון שלו הוא במסכת סופרים, שם נאמר שחכמי א"י נהגו לצום אחרי פורים במשך שלושה ימים נפרדים (לא ברצף כמו אסתר ומרדכי). עוד נאמר שם לגבי בני בבל, שצמו באופן דומה אך בתאריך לא ידוע.
 606. איפה ישנו אזכור ראשון לצום תענית אסתר ?
  זהו צום שלא מתועד בספרות התנאים והאמוראים, והאזכור הראשון שלו הוא במסכת סופרים
 607. איזה צום הוא מה' ?
  רק צום יום כיפור הוא מה', השאר מהנביאים והחכמים
 608. מאיפה שאר הצומות ?
  השאר מהנביאים והחכמים
 609. מהו התוקף ההלכתי שמייחד את ארבעת הצומות ?
  • לפי שולחן ערוך, כולם חייבים להתענות בהם
  • כל אחד מימי הצום מסמל סבל כתוצאה מאחד הגורמים: 
  • התנכלות העמים 
  • אבדן העצמאות 
  • חוסר מרכז תרבותי דתי 
  • גלות
 610. מה משמעות התנכלות העמים (י' בטבת) ?
  מאז ומעולם קמו אויבים לעם היהודי שרצו להרע לו
 611. מה משמעות אבדן העצמאות (י"ז בתמוז) ?
  תחת שלטון זר העם סובל משעבוד ודיכוי, ומפגיעה בחיי התרבות וביכולת לקיים מצוות
 612. מהמ משמעות חוסר מרכז תרבותי דתי (ט' באב) ?
  שאם היה קיים, היה מונע פילוג על רקע הבדלי מנהגים והשקפות עולם
 613. מה משמעות גלות (צום גדליהו ג' תשרי)
  בארץ נכר, היהודי לא רק שמתקשה להשתלב בסביבתו אם ברצונו לקיים את המצוות, אלא גם מרגיש תמיד כמיהה וכיסופים לציון, בה יוכל לקיים את המצוות התלויות בארץ.
 614. למה אין צורך לקבוע ימי תענית נוספים ?
  את כל אחת מהצרות האחרות שפקדו את העם היהודי ניתן לסווג לאחת הקטגוריות האלו (לדוגמא: בעשירי בטבת אומרים גם את הקדיש הכללי לזכר נספי השואה). לכן בבחירת ארבעת הימים האלה כימי תענית מבטלים את הצורך לקבוע ימי תענית נפרדים לכל צרה וצרה
 615. מה היחס בין התורה לצומות ?
  תורת ישראל אינה מעודדת פעולות שיש בהן גרימת סבל או ייסורים, אלא אף להפך; היא דורשת לשמוח וליהנות. למרות זאת במרוצת הדורות הונהגו בישראל ימי צום רבים, שפרט ליום הכיפורים אף לא אחד מהם היה מהתורה. צומות אלו תוקנו בד"כ  בתקופות קשות או בזמנים מכריעים על ידי הנביאים, אבות האומה, או חכמים ומקובלים שונים.
 616. מה הן מטרות הצום ?
  בכל ספרי הנבואה והחכמה שבתנ"ך, וגם בכל תלמודי החכמים לא נאמר דבר בדבר כוחו של הצום ומטרותיו. לעומת זאת, מעיונים בספרי הכתובים נמצא שבעזרת הצום, השכל משתחרר מנטיות אנוכיות והופך לשופט צדק. החשיבה האובייקטיבית והשגת האמת הם התוצאה הטבעית של חולשת הגוף.
 617. מה כוחו של הצום ?
  כוחו של הצום אם כן, הוא בסילוק התעסקות האדם בדרישותיו הגופניות, ובפינויה של המחשבה מנטיות היצר לצורך חשיבה אובייקטיבית על הצרות או האסונות, ועל הגורמים שהביאו לכך.
 618. איפה ניתן למצוא את מטרת הצום ?
  • את מטרת הצום ניתן למצוא במגילת איכה (בפרק ג') שם עולה הצורך בשיפוט אובייקטיבי (צום), שמוביל לחזרה בתשובה
  • בספר יואל כשיואל הנביא מכריז על צום כדי להיפטר מהארבה שפשט על הארץ, ברור שהצום יגרור אחריו חזרה  בתשובה, ובכך תינגף הרעה מהארץ
  • בספר יונה מתברר כוחו של הצום ככלי לחזרה בתשובה אחרישאנשי נינווה צמו, וכך ניצלו מהאובדן שהיה צפוי להם
  • בדברי ישעיהו ניתן דגש לעובדה שאם האדם טועה לחשוב שהצום הוא המטרה ושבו האל מעוניין, הוא עשוי להשיג דווקא תוצאות הפוכות ולהגדיל את חטאו.
 619. מה היא מטרת הצום על פי ספר יואל ?
  בספר יואל כשיואל הנביא מכריז על צום כדי להיפטר מהארבה שפשט על הארץ, ברור שהצום יגרור אחריו חזרה  בתשובה, ובכך תינגף הרעה מהארץ
 620. מה היא מטרת הצום על פי מגילת איכה ?
  במגילת איכה (בפרק ג') שם עולה הצורך בשיפוט אובייקטיבי (צום), שמוביל  לחזרה בתשובה
 621. מה היא מטרת הצום על פי ספר יונה?
  בספר יונה מתברר כוחו של הצום ככלי לחזרה בתשובה אחרי שאנשי נינווה צמו, וכך ניצלו מהאובדן שהיה צפוי להם
 622. מה היא מטרת הצום על פי ספר ישעיהו?
  בדברי ישעיהו ניתן דגש לעובדה שאם האדם טועה לחשוב שהצום הוא המטרה ושבו האל מעוניין, הוא עשוי להשיג דווקא תוצאות הפוכות ולהגדיל את חטאו.
 623. איזה מכשיר הוא הצום ?
  הצום הוא "מכשיר" שניתן לעם מיידי אבותיו וחכמיו, המאפשר לו להשתחרר מסיפוק הצרכים הגופניים כדי להגיע אל ה' בדעה צלולה וברצון
 624. איזה מישורים קיימים במדיניות הענישה ?
  • מישור העונש ("עין תחת עין")
  • ומישור "הסתר פנים"
 625. מתי קורה מישור העונש ?
  מישור העונש בא כתגובה, ותמיד מבוסס על אמות מידה צודקות. הוא לרוב מקומי ומחושב, וניתן בפרופורציות המתאימות לגודל החטא
 626. מתי קורה הסתר פנים ?
  "הסתר פנים" בא כתוצאה מחטא, אבל הוא לא מאופיין ברקע משפטי מוכר, בדיוק או ב"מידה כנגד מידה". הסתר הפנים מאופיין במעיין מחיצה או קיר המפרידים בין החוטא לבין האל. לאדם אין גישה לאלוהיו, והאל אינו ניגש (רואה או מתייחס) לאדם
 627. מה חומרתו של הסתר פנים ?
  חומרתו של "הסתר פנים" אינה דווקא במכה או בגמול, ביטויו העיקרי הוא בריחוק, ובתחושות דחייה וניכור של האדם
 628. איך נענש הנחש ?
  חלקו בחטא עץ הדעת נענש ("ועפר תאכל כל ימי חיך") בדרך שלמעשה לא מנעה ממנו כלום פרט לזכות להתייצב מול בוראו ולבקש ממנו יחס (מאחר ומזונו יהיה מצוי בכל, הוא לא יצטרך לחפש ולבקש כמו יתר החיות את התייחסות וסיוע האל).
 629. אילו תוצאות יכול לגרור הסתר פנים ?
  "הסתר פנים" יכול לגרור תוצאות קשות, כי ללא השגחת האל, אסונות רבים עשויים לפקוד את האדם.  "הסתר פנים" יכול להיות גם כלפי העם כולו; 
 630. איזה ניגוד מהווה הסתר פנים ?
  התעלמות מהעם והפקרתו לאסונות - מהווה ניגוד ל"לא ינום ולא ישן שומר ישראל". 
 631. מהו יום חג הפורים ?
  • זהו היום בו נחו היהודים מאויביהם המן ותומכיו
  • מקור הסיפור לא ברור, כנראה שיש גרעין היסטורי
 632. מתי מוזכר חג פורים לראשונה ?
  במגילה אין זמן היסטורי, יש "ויהי בימי אחשורוש". החג עצמו מוזכר לראשונה בספר המכבים "כיום מרדכי".
 633. מה מוצא החג לפי קויפמן ?
  הסיפור הוא רומן המשמש כמונומנט לתולדות האנטישמיות. הדגש הוא על העל-זמניות של העלילה האנטישמית, וההצלה בדרכים טבעיות תחת סיועו הנסתר של אלוהים. בארצות שונות נהגו יהודים שנחלצו מאויבים ומפגעי טבע לערוך חגיגות "פורים",כדי להודות לה' על הניסים שעשה להצלתם. היו כאלה שאף כתבו מגילות מיוחדות, שתיארו את שאירע להם (תוך ציווי לצאצאיהם להמשיך לחגוג את "פורים" זה בשנים הבאות). 
 634. איך התקבל חג פורים ?
  בהתחלה הייתה התנגדות לקבלת המאורע כחג ולקבלת המגילה כספר קודש והיו על כך ויכוחים רבים; במגילה נרמז שהחג לא נתקבל כחג מיד אחרי הניצחון, אלא רק אחרי שמרדכי ואסתר כתבו שני מכתבים שמבקשים להנהיג את החגיגה כחגיגה שנתית ץהחכמים התנגדו לקביעת החג כדי לא לעורר את קנאת העולם נגד ישראל, אך למרות החג התמסד. המגילה הוכרה כספר הניתן להידרש וכ"אמיתה של תורה", כדי להוציא פקפוקים בדבר קדושתה.
 635. מה הסיבה להפיכת מגילת אסתר למפורסמת ?
  • במשך הזמן הפכה המגילה לאחד הספרים הנפוצים ביותר; הסיבה להתפשטותה קשורה בעובדה שחז"ל קבעו את חובת קריאתה כמצווה המרכזית של היום (ספר קטן אפשר לרבים לקנותו).
  • סיבה נוספת יכולה להיות שאין בה הזכרת שם שמיים, ולכן סופרים מתחילים יכולים להתאמן בכתיבתה.
 636. מהו יד באדר ?
  י"ד באדר נקרא "יום קריאת המגילה" גם אם לא קראו באותו יום במגילה
 637. מה היא מסכת מגילה ?
  במשנה ישנה "מסכת מגילה" העוסקת בדיני קריאה במגילה ותאריך החג
 638. מה הם תאריכי חג פורים ?
  החג מתקיים בערים בלי חומה בי"ד אדר – כי היהודים ניצחו בי"ג אדר, בשושן היה עדיין קרב והם ניצחו ביום י"ד באדר,ולכן בערי חומה החג הוא בט"ו באדר = "שושן פרים".
 639. מהו שושן פורים ?
  בערי חומה החג הוא בט"ו באדר = "שושן פרים".
 640. אילו ערים יקראו בטו באדר את מגילת אסתר ?
  • לפי ההלכה אלה שהיו מוקפות חומה בימי יהושע בן-נון 
  • שיש פרשנים שטוענים שהערים שיקראו בט"ו באדר הן אלו שהיו מוקפות חומה בזמן ימי אחשוורוש
  • וישנם כאלה שטוענים שהגדרת "מוקפות חומה" תלוי במצבן של הערים בכל שנה ושנה
  • יש האומרים ש"מוקפת חומה" משמעו גם האזור שרואים אותו או סמוך לו (מרחק מיל),ושאחד מהשניים מספיק
 641. באיזה תלות במקום קוראים במגילת אסתר ?
  חלק טוענים שחובת בני ערים מוקפות החומה לחגוג בט"ו באדר גם אם הם נמצאים, באופן זמני, במקום אחר. רב"א טען שאם האדם עתיד לחזור למקום מגוריו בליל י"ד באדר, הוא חוגג כמו מקום מגוריו, אך אם לא, הוא קורא את המגילה כמו אנשי המקום בו הוא נמצא. 
 642. מה טען רב"א לגבי קריאת מגילת אסתר ?
  רב"א טען שאם האדם עתיד לחזור למקום מגוריו בליל י"ד באדר, הוא חוגג כמו מקום מגוריו, אך אם לא, הוא קורא את המגילה כמו אנשי המקום בו הוא נמצא. 
 643. מה הם החובות בפורים ?
  • מקרא מגילה (לכן י"ד באדר נקרא גם יום "מקרא מגילה").
  • סעודה
  • משלוח מנות
  • מתנות לאביונים
  • קריאה בתורה
  • אמירת "על הניסים" בתפילה ובברכת המזון
  • איסור הספד ותענית
 644. האם נשים צריכות לקרוא במגילת אסתר ?
  • בתלמוד נשים פטורות כי זו מהמצוות שהזמן גרמן ולא מצוות מהתורה
  • במשנה גם הנשים לא פטורות כי הן היו באותו הנס וגם עליהן נגזר השמד (לכן גם נשים חייבות בארבע הכוסות בפסח ובנרות חנוכה)
 645. מה היא מטרת קריאת המגילה ?
  מטרת הקריאה היא פרסום הנס
 646. למי יש פטור מקריאת המגילה ?
  • יש פטור רק לקטנים (המשנה קובעת שקטנים אינם כשרים לקרוא במגילה, אבל ישנם אחרים שטענו שהם יכולים לקרוא את המגילה בפני ציבור, ולפטור את הגדולים מחובתם (ואדם אינו יכול להוציא את חברו בקיום מצווה אלא אם הוא עצמו חייב בה) 
  • חרשים (המשנה קובעת שחרשים שאינם שומעים אך יכולים לדבר אינם כשרים לקרוא את המגילה, ההסבר הוא שאין די בזה שהקורא יקרא את הקריאה הדרושה אלא גם ישמיע אותה לאוזניו)
  • שוטים
 647. כמה פעמים קוראים את מגילת אסתר בזמננו ?
  בזמננו קוראים אותה פעמיים: בליל החג ולמחרת בבוקר
 648. כמה פעמים צריך לקרוא את מגילת אסתר לפי המשנה ?
  במשנה כתוב שיש לקרוא אותה ביום כי הנס נעשה בזמן היום, כלומר אם קראה לפני הנץ החמה לא יצא ידי חובתו
 649. כמה פעמים צריך לקרוא את מגילת אסתר לפי ההלכה ?
  ההלכה אומרת שצריך לקרוא את כל המגילה ולפי הסדר (כלומר אדם שנכנס באמצע קריאת המגילה אינו יכול לשמוע את ההמשך ולהשלים אח"כ את מה שהחסיר), אבל ניתן לקיים הפסקה שהזמן המרבי שלה הוא הזמן הדרוש לקרוא את המגילה מתחילתה ועד סופה. 
 650. איך צריכה להיראות מגילת אסתר ?
  • המגילה ממנה קוראים צריכה להיות כזו שיש בה את כל פרקי המגילה. התלמוד קובע שהחיסרון בפסוקים אינו יכול להגיע למחצית המגילה, ואת החסר הקורא צריך להשלים בע"פ. 
  • אסור שתהיה המגילה חלק מקובץ ספרים, אלא אם היא מיוחדת בגלל שוני באורך העמודים
 651. באיה דיו צריכה מגילת אסתר להיכתב ?
  המגילה צריכה להיכתב בדיו, כמו ספר תורה, על גבי קלף או גוויל ותפורה בגידים
 652. איך נכתבים שמות הרשעים במגילת אסתר ?
  שמות הרשעים צריכים להופיע זה מתחת לזה בטור אחד, כדי לרמוז שבניין הרשעים לא יכול לעמוד
 653. איזה מנהגים קיימים בכתיבת מגילת אסתר ?
  • מנהג נוסף הוא כתיבת המילה "איש" בפתיחת העמוד של שמות הרשעים
  • וישנו מנהג אחר של הארכת האות ו' במילה "וייזתא" כדי שתראה כעמוד תלייה (כל בני המן נתלו על תורן אחת).
 654. האם מותר לקרוא את המגילה בשפות אחרות ?
  כיוון שעיקר מטרת קריאת המגילה היא פרסום הנס, התירו חז"ל לקרוא את המגילה בלועזית לאנשים שאינם יודעים עברית. אדם השולט גם בלועזית וגם בעברית אינו יכול לקרוא את המגילה בשביל אנשים שיודעים רק לועזית, כיוון שאינו מוציא את עצמו ידי חובה. כמו כן הוא אינו יוצא ידי חובה אם הוא מתרגם ללועזית מתוך מגילה הכתובה בעברית. הקורא את המגילה בעברית גם אם לא מבין עברית יוצא ידי חובה, כיוון שהעיקר הוא בפרסום הנס. אותו הדבר נכון גם לגבי אדם שאינו מבין יוונית וקורא את המגילה שכתובה ביוונית (זאת כיוון שגם התנ"ך הכתוב ביוונית נחשב טופס ראוי של כתבי הקודש).
 655. מה עושים אם טועים בקריאת מילה במגילת אסתר ?
  אין צורך לחזור ולקרוא את המילה פעם נוספת כשהטעות לא שנתה את משמעות המלה
 656. האם מותר לקרוא את המגילה לפנ הזמן ?
  חז"ל התירו לקרוא את המגילה לפני זמנה רק במניין של עשרה. הלכה זו נוגעת לבני הכפרים המקדימים ביום הכניסה, וכשפורים חל בשבת וצריך להקדים את הקריאה (דבר זה אפשרי רק לבני הערים כי ה14 אינו יכול לחול בשבת). יש החושבים שקריאה לפני הזמן צריכה להיות בציבור. הכרעת ההלכה- יש להשתדל לקרוא בציבור, אך אם אין הדבר אפשרי קוראים ביחיד ומברכים על קריאתה
 657. מתי מברכים בקריאת מגילת אסתר ?
  - לפני קריאת המגילה חובה לברך אבל אחריה זה תלוי במנהג המקום. לנוסח הברכה יש מסורות שונות. המנהג היום הוא לחתום את הברכה ב"אל העוזר והמושיע".
 658. מתי מתחילים את סעודת פורים ?
  • את הסעודה מתחילים בשעות המאוחרות של י"ד באדר, וממשיכים בה עד מוצאי י"ד
  • חובה לשתות עד שיתבסם (רבה) או עד שישתכר ויירדם (הרמב"ם) הרוב ראו בדברי הרמב"ם הפרזה
  • הדרישה להשתכרות הביאה להשתוללות - שריפת המן, תחרות רכיבה על סוסים, והתחפשויות שונות.
 659. מה נהוג לאכול בסעודת פורים ?
  • נהוג לאכול קטניות לזכרה של אסתר שאכלה בבית המלך רק קטניות מחשש כשרות. 
  • נהוג לאכול תרנגול הודו כי אחשורוש מלך מהודו ועד כוש ואולי בגלל שהיה טיפש כמו תרנגול
 660. מה משמעות פורים משולש ?
  כשחל יום מקרא מגילה בשבת (שושן פורים), לא עורכים את הסעודה בזמנה, כיוון ששמחת שבת תלויה בידי שמיים, ושמחת פורים תלויה בידי בית-דין. לכן מאחרים את הסעודה, וחגיגות פורים משתרעות על פני שלושה ימים. ישנה דעה אחרת שיש לקיים את הסעודה ביום שישי או שבת (י"ד באדר לא יצא לעולם יום שבת, אך לערי החומה יכול לקרות שט"ו הוא יום שבת, ואכן היו ויכוחים על כך בירושלים). 
 661. מה זה פורים שני ?
  יום חג מיוחד שנקבע בקהילות שונות כמזכרת לאיזה שהוא אירוע של אסון או פורענות
 662. מה משמעות של משלוח מנות ?
  חלק ממצוות סעודת פורים. השיעור המזערי למשלוח מנות זה שתי מנות לאיש אחד.בית הלל התירו לשלוח מנות גם שאינן חלק מהסעודה, וגם מנות שמוכנות להכנה מידית לאכילה (לא קטניות שצריכות זמן להכנה), המטרה במשלוח היא אחווה ורעות.
 663. מה משמעות מתנות לאביונים ?
  נועדו לאפשר להם לקיים סעודת פורים. כשחל ט"ו באדר ביום שבת מחלקים את המנות בשעת קריאת המגילה ולא ביום הסעודה כנהוג.המעות ניתנו בדעה שישתמשו בהן לצורכי סעודת פורים, וחלוקת מנות מזון במקום מעות כמתנות לאביונים, הביאה לטשטוש מסוים בין שתי החובות של משלוח מנות ומתנות לאביונים. אפשר לקיים מצוות משלוח מנות במתנה מועטה,  אבל אין לקיים מצוות מתנות לאביונים אלא במתנה ראויה.
 664. מה הם הסימנים לפורים כיום טוב ?
  • הזכרת היום בתפילה ובברכת המזון- ביום פורים קוראים את התפילה "על הנסים".
  •  קריאה בתורה- בפורים קוראים את פרשת "ויבא עמלק" משום שהמן היה מזרע עמלק
  • איסור הספד ותענית- איסור הספד מלבד ביטוים אחדים בעת הלוויות
 665. האם מותר לעשות מלאכה בחג פורים ?
  כמו כן אסור לעשות מלאכה ביום זה, אך זה נחשב כמנהג שמקיימים אותו רק במקומות מסוימים
 666. האם אומרים הלל בפורים ?
  ביטוי שמחה אופייני לימים טובים הוא אמירת הלל, אך על נס פורים לא אומרים הלל
 667. איזה משחקים התפתחו בפורים ?
  התפתחה חגיגה עממית של משחקים הקשורים באש (כגון העלאת דמותו של המן באש-שנאסרה במאה החמישית ע"י הקיסר הרומי)
 668. מה מסמל חג פורים ?
  חג פורים אינו רק לזכר העבר, אלא מסמל את התקוות לגאולה בעתיד
 669. איפה נמצא היסוד למשלוח מנות ומשתה ?
  היסוד למצוות משתה ושמחה בפורים נמצא כבר במגילת אסתר"..לעשות אותם ימי משתה ושמחה ומשלח מנות איש לרעהו ומתנות לאביונים...".
 670. מה אמר ר' צדקיה ?
  ר' צדקיה אומר שכשם שאדם חייב לשמוח בפורים, כך חייב לשמח את העניים יחד איתו
 671. מה טען הרמב"ם לגבי אביונים בפורים ?
  הרמב"ם אף טוען כי מצוות "מתנות לאביונים" גדולה ממצוות "משתה ושמחה", היות ואין שום שמחה גדולה ומפוארת אלא לשמח לב עני ויתום "...להחיות רוח שפלים ולהחיות לב נדכאים..".
 672. איך אנחנו מתייחסים למשלוח מנות ?
  אנו מתייחסים ל"משלוח מנות" כמשלוח גם לעניים וגם לעשירים, וב"מתנות לאביונים"רק לעניים
 673. מה הסיבה למשלוח מנות ?
  • עזרה בקיום מצוות סעודת החג כהלכתה (לפי המהרי"ל), לכן מספקים להם מצרכים
  • בכדי להרבות בשלום, ולבצע ההיפך ממה שרצה המן שעסק בפילוג (לפי ר' שלמה אלקבץ), בפורים עלינו להיות עם אחד ולעזור איש לרעהו
  • שתי מתנות, היות ובפורים ניצלנו פעמים (לפי ר' יואל סירקיס), פעם ראשונה  ה' חיסל את אויבנו "ביום ההוא נתן המלך...את בית המן..", ופעם שנייה זכינו אנחנו "ויסר המלך טבעתו..ויתן למרדכי...".
 674. מה הסיבה למשלוח מנות לפי המהרי"ל ?
  עזרה בקיום מצוות סעודת החג כהלכתה (לפי המהרי"ל), לכן מספקים להם מצרכים
 675. מה הסיבה למשלוח מנות לפי ר שלמה אלקבץ ?
  בכדי להרבות בשלום, ולבצע ההיפך ממה שרצה המן שעסק בפילוג (לפי ר' שלמה אלקבץ), בפורים עלינו להיות עם אחד ולעזור איש לרעהו
 676. מה הסיבה למשלוח מנות לפי ר יואל סירקיס ?
  שתי מתנות, היות ובפורים ניצלנו פעמים (לפי ר' יואל סירקיס), פעם ראשונה  ה' חיסל את אויבנו "ביום ההוא נתן המלך...את בית המן..", ופעם שנייה זכינו אנחנו "ויסר המלך טבעתו..ויתן למרדכי...".
 677. מה לומדים מתוך הגמרא לגבי משלוח מנות ?
  מתוך הגמרא למדים שב"מנות" מתכוונים לשתי מנות אוכל;"יש שמספקין לחם ויין ויש שמספקין לחם ודגים.." 
 678. מה פירט הרמבם לגבי משלוח מנות ?
  אפילו הרמב"ם פירט- "חייב אדם לשלוח 2 מנות בשר או שני מיני תבשיל". 
 679. מה אמר המהריל לגבי משלוח מנות ?
  הוסיף שראוי שהאוכל יהיה כבר מבושל וניתן לאכילה, ולא יצטרך האביון לבשל או לשחוט אותו למשל
 680. מה אמר ר נפתלי צבי לגבי משלוח מנות ?
  שטען  כי גם חזה עוף שאינו מבושל נקרא מנה,כפי שנאמר בפרשת שבעת ימי המילואים
 681. מה אמרו הראשונים לגבי משלוח מנות ?
  - צדקה היא לפחות לשני אביונים. ראשונים אמרו שתי מנות לשני אביונים
 682. מה אמר ראש"י לגבי משלוח מנות ?
  אומר שמספיק מנה אחת לכל אחד
 683. מה קורה אם חל פורים בין תאריך האירוסין לתאריך החתונה ?
  • אם חל פורים בין תאריך האירוסין לתאריך החתונה; מגישים החתן והכלה הדרונות זה לזה (מעין מתנות מיוחדות) יחד עם הבאת המנות הרגילות. הכלה שולחת לחתן, והוא מחזיר משהו מהודר בחזרה
  • בקרב בני ישיבות נהגו לשלוח הדרונות של ספרים לחתן, החתנים החכמים יותר היו מחזירים הדרונות שכללו  הערות חריפות ושנונות על הספר שקיבלו. 
 684. למה ניתן לשתות ולהתשכר בפורים ?
  חג הפורים מצטייר כחג של משתה ושמחה ,אך מכיוון שאין בישראל שום שמחה אמיתית מאז חרב בית המקדש, שמחה זו היא שמחה חומרית וגשמית. החיבור בין חג הפורים ליין חזק "אין שמחה אלא ביין" - מגילת אסתר עצמה פותחת במשתה,נמשכת במשתה ומסתיימת במשתה; כלומר כל המאורעות שבגינם חוגגים חג זה השתלשלו מתוך שמחה מוגזמת של משתה. חג זה הוא יום משתה, וכך גם הוא נחגג.  מסיבות אלו ניתן אישור מוחלט לשתות ולהשתכר  ביום זה, גם החכמים והצדיקם שראו את  השכרות כמידה רעה ציוו להשתכר ביום הזה, עד ש"לא יהיה ניתן להבחין בין המן למרדכי", והשתכרו בעצמם.
 685. מה הוא המשחק להכות את המן ?
  'להכות את המן',שזהו מנהג שבמסגרתו בונים בובה של המן ומרביצים לה, וכך מוציאים את תחושת התסכול נגד כל ההמנים בעולם
 686. מה היה המנהג בבל בפורים ?
  בבבל היו בונים בובה של המן ותולים אותה על הגגות ואח"כ היו מדליקים מדורה ושורפים אותה
 687. מה היה המנהג בצרפת בפורים ?
  בצרפת היו לוקחים חלקי אבנים, רושמים עליהם המן ומטיחים אחד בשני
 688. איזה כלים החלו לבנות עם הזמן לפורים ?
  עם הזמן החלו בכל התפוצות לבנות כלים שבעזרתם יכלו לעשות רעש להמן
 689. מתי ואיפה התחיל מנהג התחפושות ?
  התחיל באיטליה בסביבות 1500
 690. מי התנגדים למנהג התחפושות ?
  • הרב שמואל אבוהב, מגדולי הרבנים באיטליה, שלדעתו מדובר בהתערבות בגויים
  • הרב שמואל אפרים,המבכה על כך שנשים מתחפשות לגברים ולהפך,וקובע שזהו מנהג קלוקל
 691. מי התומכים במנהג התחפושות ?
  הגאון מינץ מאיטליה והרמ"א, שלדעתם מדובר במנהגי שמחה בלבד ואין בכך פסול
 692. מה הסיבה למנהג התחפושות ?
  מנהג זה נועד להזכיר להמונים את העובדה שמגילת אסתר רצופה התחפשות והעמדת פנים. לפי התלמוד, היהודים נענשו תמיד במהלך ההיסטוריה כאשר התחפשו לגויים,והעונש היה זהה - ה' הסתיר את פניו מאיתנו.
 693. איזה מוטיב רואים בשמה של אסתר ?
  כבר בשמה של אסתר ניתן לראות את מוטיב ההסתרה
 694. מה מייחד את ספר אסתר מבין כל ספרי הקודש ?
  שזהו הספר היחיד מבין כתבי הקודש שלא מצוין בו שם האל (לפי חז"ל שם האל מופיע באופן נסתר במגילה כאשר מתחילה להסתמן מפלה להמן "יבוא המלך והמן היום אל המשתה"). 
 695. מה עשתה אסתר בתחילת המגילה ?
  עם תחילת המגילה התחפשה אסתר והעמידה פנים שהיא חפצה ביקרו של המן, וכך זרעה קנאה בחצר המלכות, וכך גם בהמשך הסיפור קורא המגילה התמים ישאל את עצמו "מדוע זימנה אליה אסתר את המן?" 
 696. מדוע זימנה אליה אסתר את המן?
  בעצם ה' היה מאחורי זה
 697. איפה במקומות נוספים במגילת אסתר יש התחפשות ?
  יש במקומות רבים נוספים במגילה התחפשות ושינוי פרצוף, כך למשל מזמין המלך את ושתי אשתו היפה לרקוד בפניו, אך היא הופכת למפלצת ויש צורך להחליפה באסתר,שמסתירה לחלוטין את מוצאה. האגדה טוענת שה' הזמין שדה שתחליף את אסתר ותשב אצל אחשורוש, כיוון שידע שאסתר לא תסכים לכך.
 698. מה נהג לעשות רבי קלונימוס בפורים ?
  'התחפשות ספרותית' בחג זה, כאשר כתב קטעים בסגנון תלמודי אך עם הומור, ופרסם זאת כ'מסכת פורים' 
 699. ממי רבי קלונימוס נתקל בהתנגדות ?
  הרבי שמואל אבוהב
 700. נגד מי יוצא הרב קלונימוס ובאיזה ספר ?
  בספר נוסף 'אבן בוחן' יוצא קלונימוס (באופן לעגני ומליצי) כנגד יהודי איטליה ומוכיח אותם על מצבם הרוחני: הם מקללים, מהמרים, חוטאים, לא עוזרים לעניים ונוהגים בקלות ראש ביום הכיפורים ובפורים
 701. על מה יש ביקורת במסכת פורים של רבי קלונימוס ?
  מטרת 'מסכת פורים' המוצהרת היתה לשמח שמחה גשמית בפורים, אך למעשה גם בספר זה יש בין השורות ביקורת על יהודי איטליה, בייחוד על כך שהרשו לעצמם לחצות את גבול המוסר בחג זה ולחטוא (למשל רקדו בנים ובנות ביחד)
 702. איזה ספר יצא שמחקה תלמוד בצחוק ?
  'הגדה לליל שיכורים'
 703. מה המנהג רב של פורים ?
  תלמיד המתחפש לרב ועוסק בליצנות כדי להרבות השמחה. הרעיון היה שבפורים התלמידים יוכלו לבקר כרצונם את מנהיגי הישיבה מבלי לספוג כל עונש. מנהיגי הישיבות השתמשו גם במנהג זה על מנת לבחון תלמידים צעירים וחכמים, כאשר האחרונים היו צריכים לטעון טיעונים מפולפלים ומנומקים לגבי שטויות להנאת כולם. 
 704. מה היא מצוות ביעור חמץ ?
  • לפסח יש מצוות הנהוגות גם לפני ואחרי המועד עצמו, ולא רק בזמן החג. אחת מהן היא מצוות ביעור חמץ. צריך להתחיל את ביעור החמץ 30 יום לפני פסח, ולסיים עד החג עצמו שלא יהיה ברשותו חמץ בחג. יש לבער את כל החמץ שנמצא אפילו אם כבר עבר עליו הפסח, הוא אסור בהנאה וחייבים לבערו גם אם זה בדיעבד.מדברי סופרים "יש לחפש אחר חמץ במחבואות ובחורים ולבדוק ולהוציאו מכל גבולו"
  • המצווה
  • היא הבדיקה עצמה ולא מציאת החמץ
 705. מה התורה אוסרת לגבי חמץ ?
  התורה אוסרת גם לראות חמץ (לא רק לאכול)
 706. מדוע לחפש אחר חמץ, שכן מה שאתה לא רואה לא שלך?
  • מפני שהביטול וההפקר תלוי במחשבתו של האדם שיפקירנו בלב שלם ויוציאנו מלבו לגמרי
  • מפני שהאדם רגיל בכל שנה לחמץ , ומחמת רגילותו קרוב הוא לשכוח את איסורו ויאכל
 707. אילו שלוש מצוות מוטלות בהקשר לחמץ  ?
  • מצוות עשה- ביעור החמץ :השביתו שאור מבתיכם
  • שתי מצוות "לא": "לא ימצא" ו"לא יראה"
 708. עד איזה תאריך יש לבצע את מצוות עשה ?
  את מצוות "עשה" עליו לעשות עד צהרי י"ד ניסן
 709. עד איזה תאריך אין לעבור על מצוות הלא ?
  טו בניסן
 710. מה הוא זמן הבדיקה ?
  • עיקר זמן הביעור זה בי"ד בניסן (חצי שעה לאחר צאת הכוכבים בסיום י"ג ניסן - נקרא "זמן הבדיקה")
  • הבדיקה היא חובה ועדיפה על עיסוק בתורה
 711. עד מתי יש להשבית את כל החמץ ?
  עד חצות י"ד בניסן יש חובה להשבית את כל החמץ שנמצא בחזקתו
 712. למה קבעו את הבדיקה ליד בניסן ?
  חכמים קבעו את הבדיקה ליום זה מכיוון שבערב כולם נמצאים בבתיהם, ויש לבדוק בסדקים ובחורים לאור הנר ולא לאור היום.יש לבדוק כשיש עדיין קצת אור, כאשר רק יצאו הכוכבים.
 713. מתי מתחילים בהכנות ליום הבדיקה ?
  צריך להתחיל בהכנות ולהפסיק כל מעשה ומאכל חצי שעה לפני צאת הכוכבים, המתפלל מעריב בציבור יתפלל לפני כן, ומתפלל יחידי יכול להתפלל אחר כך
 714. איך בודקים במרפסת ?
  במרפסת או חדר דמוי מרפסת (שטוף שמש), רשאי לבדוק לאור יום
 715. אם לא הספיק לבדוק בלילה יד בניסן ?
  אם לא בדק בלילה יבדוק ביום י"ד בניסן, לאור נר, ואם לא אז יבדוק לתוך המועד לאור הנר, ואם לא עז אז לאחר המועד מה שנשאר מלפני החג ישרוף
 716. מה עושה מי שעוזב את ביתו 30 יום לפני החג ?
  העוזב את ביתו שלושים יום לפני החג, ולא מתכוון לחזור עד לאחרי החג, חייב בביעור, ומי שעוזב לפני לא חייב
 717. מה אם ערב פסח יד בניסן יותא בשבת ?
  אם ערב הפסח (י"ד) יוצא בשבת, זה מקדים הכל ליום שישי (י"ג).
 718. מה הוא נר הבדיקה?
  אין בודקים לאור האבוקה אלא לאורו של נר יחיד אחד, מכיוון שאת האבוקה קשה להכניס לחורים, וכדי שהאדם לא יתרשל במלאכתו מכיוון שהוא פחד לשרוף את הבית
 719. ממה עשוי נר הבדיקה ?
  הנר צריך להיות נר שעווה ולא חלב או שומן, כדי שהאדם לא יתרשל במלאכתו מתוך דאגה לכשרות או לכלוך. אם אין אז אפשר להשתמש במה שיש, רק לא אבוקה. כל מה שיש בו שתי פתיליות דלוקות הוא אבוקה.
 720. מה היא ברכת הבדיקה ?
  יש לברך לפני הבדיקה"ברוך אתה ה' אלוהינו מלך אשר קדשנו במצוותיו וציוונו על ביעור חמץ", ומי ששכח יברך באמצע הבדיקה כל זמן שעוד לא סיים אותה. אסור להפסיק בין הברכה לבין עשיית המצווה. אם דיבר באמצע בענייני הבדיקה - ימשיך, אם בעניין אחר - יחזור ויברך ויתחיל מחדש.בני הבית המשתתפים בבדיקה, יעמדו לידו בזמן הברכה ויענו אמן.
 721. למה נחשבצת ארוחה זו ?
  למרות שעדיין בשעה זו אין הוא מבער את החמץ, ומשאיר לו עוד לארוחה של מחר, נחשבת בדיקה זו כתחילת ביעור
 722. על מי חובת הבדיקה ?
  חובת הבדיקה היא על בעל הבית, והמשתתפים רק עוזרים; אם הוא בודק רק בנכס אחד, השליחים שלו צריכים לשמוע את הברכה, ואח"כ לבדוק את שאר הנכסים.
 723. מה עושים אחרי הבדיקה הפיזית ?
  אחרי הבדיקה הפיזית יש להגיד שלוש פעמים שכל החמץ שלא נמצא מבוטל. אם זה נעשה על ידי שליח, השליח מבטל ורצוי שגם השולח יבטל.
 724. מה עושים קודם לבדיקה ?
  קודם הבדיקה מכבדים ומנקים היטב את כל המקומות הטעונים בדיקה
 725. האם בודקים חורים ?
  חורים בכתלים גבוהים שאין משתמשים בהם אינם צריכים בדיקה, אבל אם בבית יש תינוקות צריך לבדוק את החורים הנמוכים
 726. האם בודקים בלול ?
  • בודקים ברפת ובלול,רק אם הכניס לשם חמץ 30 יום לפני החג, אם לא אז לא חייב
  • אם נמצא ברפת או בלול חמץ, והאדם רוצה להאכיל את החיות בו, עליו לבדוק שאכלו את הכל
 727. מי מבער בית כנסת ?
  השמש מבער בית הכנסת ומבנים הציבוריים, הוא מברך ובודק (הבדיקה היא המצווה), ומבטל את כל החמץ הלא ידוע שנשאר 
 728. מה עושה השמש עם החמץ שמצא ?
  • את החמץ שהוא מצא הוא שורף
  • אף על פי שביטל את החמץ לאחר הבדיקה, חוזר הוא ומבטלו למחרת בשעה שריפת החמץ, שכן הביטול של שעת הבדיקה היה רק על החמץ הבלתי ידוע לו, ולא על זה שהשאיר למאכלו
 729. מתי בודקים בגדים ?
  בגדים בודקים ביום י"ד ולא בערב  י"ד, לא מכבסים בגדים בעמילן 30 יום לפני הי"ד.
 730. עד איזו שעה צריך להישרף החמץ ?
  כל חמץ שנשאר, יישרף עד סוף השעה החמישית של היום. שעה חמישית איננה שעת שעון אלא "שעה זמנית" של החלק ה-12 מאורך היום
 731. למי מותר למכור חמץ ?
  • מי שיש לו חמץ הרבה וחס עליו מלבערו מפני ההפסד המרובה, מותר לו למכור את החמץ לנוכרי
  • עושים חוזה מותנה - החמץ נשאר במקומו (מוסתר), אבל צריך לעשות אקט סמלי של מתן אפשרות לנוכרי להגיע לחמץ
  • הנוכרי נותן לו כסף תמורת החמץ, ובחוזה רושמים שהוא מתחייב להחזיר לו את הכסף תמורת החמץ חזרה אחרי החג
  • הנוכרי יכול לממש את המכר אם כדאי לו
 732. האם ניתן למכור חמץ בעזרת שליח ?
  • ניתן למכור גם באמצעות שליח, לכן בדורותינו עושים ע"י בית דין, ובית הדין מוכר את חמץ של כולם לנוכרי
  • למכור עד השעה החמישית (השעה הזמנית), אחר כך חייב להשמידו
 733. מהו חמץ ?
  חמשת מיני דגן (חיטה, כוסמת, שעורה , שיבולת שועל, ושיפון) שמשהים את הבצק במשך 18 דקות מאז הוספת המים ועד התחלת הלישה, ולא עשו בעיסה דבר. (הלישה, ושאר העשייה אינן נכללות במניין 18 הדקות). יש הטוענים שלישה במיץ פירות או בביצים איננה גורמת להחמצה, אבל יש מתנגדים לכך הסבורים שמיץ פירות כן גורם להחמצה
 734. מאיזו שעה אסור לאכול חמץ ?
  לפי חכמים, החמץ אסור באכילה החל מהשעה השישית. מהתורה מהשעה השביעית. ולא אוכלים החל מהחמישית, בגלל חשש לטעות מפאת יום מעונן או סיבה אחרת, שאיננה מאפשרת להבדיל בין בחמישית והשישית
 735. בין אלו תאריכים אסור לאכול חמץ ?
  מי שאוכל במזיד חמץ בין ט"ו בניסן ועד סוף היום השביעי כ"א ניסן - חייב בעונש כרת
 736. האם ניתן להשאיל כלים בפסח ?
  בפסח מכבדים מתוך אהבת הבריות, כל אחד והרמה שהוא מחמיר בענייני חמץ, ולכן נוהגים לא לשאול או להשאיל כלים זה לזה, גם אם כולם מדקדקים ויראים
 737. מה זה הגעלת כלים ?
  כלים שהשתמשו בהם כל ימות השנה, אסור להשתמש בהם בפסח משום חמץ המובלע בתוכם, וצריך לנקות אותם היטב ולבצע הגעלה כדי שיהיה מותר להשתמש בהם בפסח
 738. איך עושים הגעלת כלים ?
  • הגעלת כלים נעשית במים רותחים (לפני השעה החמישית), כאשר לא השתמשו בכלים 24 שעות קודם לכן בחמץ
  • יש הטובלים בתוך מים רותחים ויש שממלאים במים ומכניסים לתוכו חפץ לוהט הגורם למים החמים להשתפך מעבר לדפנות הכלי
  • נהוג, אח"כ לשטוף במים נקיים
 739. איזה כלים אי אפשר להגעיל ?
  כלי חרס וחרסינה אי אפשר להגעילם, ולכן לא משתמשים בהם, אלא אם הם כלים לפסח בלבד
 740. איך מגעילים כלי זכוכית ?
  לגבי כלי זכוכית, יש להשרותם במים שלושה ימים ולהחליף המים כל 24 שעות
 741. איך מגעילים כלים מורכבים או חריפים ?
  • כלים מורכבים עם פינות, טלאים, ידיות או כלים לטיגון אפשר להגעילם באש ולאחר התייעצות עם חכם
  • כנ"ל לגבי כלים שהשתמשו בהם לדברים חריפים
 742. מה מצה שמורה ?
  ששומרים את החיטים מזמן הקציר
 743. מה זה מצה רגילה ?
  ששומרים מזמן שמביאים את הגרעינים לטוחן
 744. מה זה שמירת חיטים ?
  שלא יירטבו (שכל הכלים שמשתמשים בהם בזמן ניפוי הקמח ועד סוף האפייה, והריחיים, לא יהיו רטובים), שלא ינבטו, בנוסף לא אופים ביום הטחינה, כי הקמח חם ונוח להחמיץ, ובזמן הלישה שומרים שהבצק לא יתחמם משמש או אש
 745. איפה אין לשים את המצות ?
  אין לשים את המצות (פשוטה או שמורה), אלא ב"מים שלנו"
 746. מה זה מים שלנו ?
  • מים שעבר עליהם הלילה ועמדו בכלי במשך שתים עשר שעות מאז שנשאבו מהמעין, הבור, הנהר
  • שואבים את המים בין השמשות בין שקיעת החמה לצאת הכוכבים ושומרים בחביות
  • מותר לשאוב בבת אחת כמות שתספיק למספר ימים
  • יש להגיד בזמן השאיבה לשם "לשם מצוות מצה"
 747. מה הם הטיעונים של התומכים במצת מכונה ?
  משובחת היא המצה האפויה במכונהת שכן מלאכתה מהירה ומובטח לה שלא תבוא המצה לידי חימוץ, יותר ממלאכת הידיים. 
 748. מה הטיעונים של המתנגדים למצת מכונה ?
  • מאחר שמצת מצווה צריכה להיות עשויה  "לשם מצת מצווה" אין הכנה זו בת כוונה
  • חלקי המכונה רבים וקשה לדעת בברור כי כולם כשרים
  • חלקי המכונה עלולים להתחמם ולהחמיץ את המצה, וקשה גם לבקר ייצור המוני ולראות אם נחמץ
  • אפיית המצה היתה עבודתם של עניים, וכך משאירים אותם חסרי עבודה
 749. איך צריך לשמור על מכונת מצה ?
  עם הזמן הלכה והתגבשה הגישה המתירה עשיית מצת מכונה, כל עוד מנקים אותה בין כל מנת עיסה
 750. איך מחמירים האשכנזים בנושא חמץ ?
  המנהג באשכנז הוא להחמיר בכל מיני קטניות (אורז, דוחן, תירס, בוטנים, וכו', וגם גרעינים שחורים מלוחים אסור משום ששמים קמח בתוך המלח).איסור הקטניות מוסבר בכך שלא יחשוב אדם שחמץ הם, ויבוא על ידי כן לזלזול באיסור חמץ. טעם נוסף שפעמים מעורבים גרעיני דגנים בגרעיני הקטניות וקשה להבדיל ביניהם. איסור זה לא חל על הספרדים.
 751. מה זה מצה שרויה ?
  זו מצה טבולה במים או במרק
 752. האם חסידים ואשני מעשה אוכלים מצה שרויה ?
  • חסידים ואנשי מעשה מקפידים לא לאכול מצה שרויה, אך לא מקפידים על מצה בחלב או במי פירות
  • יש המקפידים לא לאכול מצה שרויה בליל הסדר, כדי להתענג על טעם המצה כי טעם מצה שרויה שונה
 753. מה משמעות החמץ אסור במשהו ?
  "החמץ אסור במשהו" אמרו חכמים, כי אומנם אין הבדל בינו לבין החמץ אלא רק באותה חמוץ אשר משנה את צורתו. יש האומרים החמץ והשאור רומזים על גאווה והתנשאות, והדבש רומז על תאווה (לכן אסור ללוש מצת מצווה במי פירות).
 754. למה רומז החמץ ?
  החמץ רומז ליצר הרע וביעור החמץ מרמז על מלחמה בו
 755. מה מסמל ביעור החמץ ?
  • החמץ רומז ליצר הרע וביעור החמץ מרמז על מלחמה בו
  • ביעור החמץ מסמל גם הצלה ממכת בכורות
 756. מה המצווה בליל הסדר ?
  המצווה הבאה לספר בשבח יציאת מצרים שחייב כל אדם לספר תמיד בשבח זה לעולמים. אף הקדוש ברוך הוא שמח בסיפור זה, ובאותה שעה הקדוש ברוך הוא מכנס לכל פמליותיו ואומר להן: "לכו ושמעו סיפור שבח גדולתי שבני מספרים ושמחים בגאולתי." ואף ישראל נותנים כוח לאדוניהם בסיפור זה,כמלך שגבר כוחו וגבורתו בשעה שמשבחים אותו על גבורותיו
 757. איזה מצוות מהתורה יש בליל הסדר ?
  • אכילת מצה
  • "והגדת לבניך " את סיפור יציאת מצרים
 758. איזה מצוות מהחכמים יש בליל הסדר ?
  • ארבע כוסות
  • ומרור
 759. על מי באה מצוות קידוש היום  ?
  מצוות קידוש היום באה קודם לכולם, והיא נהוגה בכניסת כל חג
 760. מה הוא הכלל הראשון לעריכת הסדר ?
  הקידוש וברכת "שהחיינו" בתחילת כל הסדר
 761. מה הוא הכלל השני לעריכת הסדר ?
  אין עושים מצוות חבילות חבילות, לכן אין שותים את כל הכוסות בבת אחת, אלא מחלקים אותן
 762. מה היא הכוס הראשונה בליל הסדר ?
  לאחר סדר ברכות הקידוש
 763. מה היא הכוס השנייה בליל הסדר ?
  לאחר ההגדה וסדר הלל המצרי ובסוף ברכת "יגאל ישראל"
 764. מה היא הכוס השלישית בליל הסדר ?
  לאחר סדר ברכות המזון
 765. מה היא הכוס הרביעית בליל הסדר ?
  לאחר "הלל גדול"
 766. על מי חובה 4 כוסות בליל הסדר ?
  חובה על כולם 4 כוסות
 767. מה משמעות ארבע כוסות ?
  • ארבע אומות ששעבדו ישראל אחרי מצרים (בבל, מדיי היא אחשוורוש, יוון ואדום)
  • ארבע פורענויות שיבואו על אומות עולם
  • ארבע גאולות
  • ארבע אמהות וכו'.. 
  • יש הרבה פרשנויות
 768. מה משמעות יין אדום בליל סדר ?
  • לזכר ברית המילה
  • דם הפסח
  • הדם שהזו בני ישראל על המזוזות וה' פסח על בתיהם
  • זכר לדם התינוקות ששחט פרעה ורחץ בו בשרו להתרפא מהצרעת
 769. מי מדליק את הנרות בליל סדר ?
  • לפני הקידוש האישה מברכת שתי ברכות, ואח"כ מדליקה את הנרות
  • יש המדליקות מבעוד יום כמו בשבת
  • אם חל הפסח בליל שישי,האישה מדליקה לפני כניסת השבת - קודם מדליקה ואח"כ מברכת
 770. מה הוא הכלל השלישי לעריכת הסדר ?
  הואיל שמצוות ההגדה מן המובחר היא ההגדה לבן שואל,מאחרים את הקושיות אף על פי שמצווה מן התורה, וזאת כדי שהילד יסתקרן וישאל
 771. מה הוא הכלל הרביעי לעריכת הסדר ?
  מצה קודמת למרור, מכיוון שהמצה מן התורה והמרור דרבנן
 772. מה הוא הכלל החמישי לעריכת הסדר ?
  אפיקומן בסוף כל הארוחה משום שאחריו לא אוכלים ולא שותים משקה פרט לכוס שלישית ורביעית
 773. מה החלק הראשון בסדר ?
  קידוש וברכותיו וכוס ראשונה
 774. מה החלק השני בסדר ?
  נטילת ידיים לכרפס, ברכת "המוציא" טיבולו  במי מלח ואכילתו. וחציית המצה כדי לעורר תימהון הילדים (הקדמה ל"והגדת לבנך")
 775. מה החלק השלישי בסדר ?
  מספרים כל סדר ההגדה והלל מצרי בסופה עם ברכת הגאולה
 776. מה החלק הרביעי בסדר ?
  כוס שנייה שבא אתה במהודר
 777. מה החלק החמישי בסדר ?
  נטילת ידיים ואכילת מצה עם שתי ברכות: "המוציא" "ואכילת מצה"
 778. מה החלק השישי בסדר ?
  אכילת מרור מיד לאחר המצה ומברכים "על אכילת מרור" טובלים מרור בחרוסת
 779. מה החלק השביעי בסדר ?
  כורך מצה ומרור - אוכלים ביחד (בשלב הקודם אכלו בנפרד כמו בבית המקדש)
 780. מה החלק השמיני בסדר ?
  ביצה במיי מלח זכר לקורבן החגיגה שהיו מקריבים בערב הפסח
 781. מה החלק התשיעי בסדר ?
  סעודת החג כדי להקדים ארוחה לאפיקומן
 782. מה החלק העשירי בסדר ?
  אפיקומן כדי שיישאר טעם מצה בפה (אחריו לא אוכלים ושותים יותר כלום חוץ מהיין)
 783. מה החלק האחד עשרה בסדר ?
  ברכת המזון שלאחר סעודה
 784. מה החלק השתיים עשרה בסדר ?
  כוס שלישית
 785. מה החלק השלוש עשרה בסדר ?
  גמרו של ההלל והלל הגדול עם ברכת השיר
 786. מה החלק הארבע עשרה בסדר ?
  כוס רביעית
 787. מה החלק החמש עשרה בסדר ?
  ברכה אחרונה על היין,וקריאת שירים ופיוטים משיר השירים
 788. מה הם סימני הסדר ?
  • הסימן שנתקבל ברוב התפוצות:"קדש ורחץ כרפס יחץ, מגיד רחצה מוציא מצה, מרור כרוך שולחן עורך, צפון ברך הלל נרצה".
  • כנגד חמש עשרה מעלות- אפשר שהתכוון המחבר לעשות סימניו בחמש עשרה עניינים, דווקא כדי שיהיו מכוונים כנגד חמש עשרה מעלות בהגדה
 789. מה הוא קידוש היום בפסח ?
  כמו בכל הרגלים, כך פותחים לילה זה בקידוש היום תחילה.אם חל ביום חול מברכים בקידוש 3 ברכות:"בורא פרי הגפן""מקדש ישראל והזמנים""שהחיינו". אם חל בשבת 2 ברכות:"מקדש השבת""שהחיינו".  אם חל במוצאי שבת 4 ברכות:"בורא פרי הגפן","בורא מאוריי האש", ''המבדיל" ו"שהחיינו"
 790. איך אדם חייב לאכול ולשתות בליל סדר ?
  חייב אדם לאכול ולשתות כשהוא מסב בכיסא או מיטה מרופד כמנהג מלכים, שכן בחג זה כולם נוהגים כמלכים
 791. איך אדם חייב לאכול ולשתות בליל סדר לפי הרמב"ם ?
  חייב אדם לראות עצמו כאילו יצא בעצמו משמע מסב לדרך חרות
 792. מה עושה מי ששכח להסב ?
  אצל האשכנזים חוזר רק על כוס שנייה, אצל הספרדים יחזור על ארבע הכוסות והאפיקומן. מי שמסב בכל הסעודה משובח בעת שתיית ארבע הכוסות בליל הסדר וכן בזמן אכילת מצות המצווה, נוהגים להטות את הגוף לצד שמאל, כדרכם של אנשים חשובים בעבר, שהיו מסבים על מיטות בעת הסעודה. ראוי להכין מראש כרים וכסתות לשם הסבה נוחה. כדאי שלא להניח את הראש על כף היד, על מנת שלא להיראות כמצטערים.
 793. האם נשים מסבות ?
  נשים באשכנז לא מסבות ובספרד כן מסבות
 794. מי חייב לשתות ארבע כוסות ?
  חייב כל אדם לשתות בליל הפסח  ארבע כוסות על הסדר ואף אם לא יכול חייב לדחוק בעצמו
 795. למה ארבע כוסות לפי רבי יוחנן ?
  כנגד ארבע גאולות
 796. למה ארבע כוסות לפי רבי יהושוע בן הלוי?
  כנגד ארבע "כוסות" של פרעה בסיפור חלום פרעה
 797. למה ארבע כוסות לפי רבי ילוי?
  כנגד ארבע מלכויות
 798. למה ארבע כוסות לפי דרבנן?
  כנגד ארבע פורעניות שעתיד הקב"ה להשקות את אומות העולם
 799. למה ארבע כוסות לפי מהר"ל?
  כנגד ארבע אמהות
 800. למה ארבע כוסות לפי הדר"א?
  רומזות לארבעת העולמות- העולם הזה, ימות המשיח, תחיית המתים,והעולם הבא. מי שעושה את הסדר כהלכתו מובטחים לו כל העולמות
 801. למה ארבע כוסות לפי הספר בני יששכר?
  כנגד ארבע זכויות שהיו לישראל במצרים: לא שינו שפתם; לא שינו שמם; גדורים מן העריות; ולא היו ביניהם מלשינים
 802. למה ארבע כוסות לפי יש שאומרים ?
  • האומריםכנגד ארבע גאולות שגאל ה': בחירת של אברהם; הגאולה ממצרים; ששמר עלינו בכל שנות הגלות; הגאולה לעתיד
  • כנגד ארבע הממלכות מהן יצאנו לגאולה (מצרים, בבל, מדי, ואדום)
  • כנגד ארבע כוסות של פורענות
 803. מה משמעות מצוות ארבע כוסות בלא ברכה ?
  לפי שאין שותים  אותם בבת אחת, ושמא ייאנס בסוף הסעודה, ולא ישתה את כל ארבעת הכוסות, ותמצא ברכתו לשווא
 804. מה בעניין ברכת פרי הגפן על ארבע הכוסות ?
  בעניין חיוב ברכת "בורא פרי הגפן" על ארבע הכוסות, יש חילוקי דעות בין אשכנזים לספרדים
 805. מה היא הכוס החמישית ?
  נוהגים שבשעה שמוזגים כוס רביעי, מוזגים עוד כוס אחת שהיא הגדולה מכולם לכבוד ולתפארת והיא נקראת כוסו של אליהו. וכשם שסמכו ארבע כוסות על ארבע לשונות של גאולה, כך הכוס החמישית רומזת לגאולה האחרונה.אומרים שהייתה מחלוקת אם לשתות כוס חמישית, אז מזגו ומחכים שיבוא אליהו הנביא ויפסוק
 806. מה הן שלוש מצות ?
  שלוש מצות שנותנים בליל הסדר, קוראים להן כהן, לוי ישראל; לוי נחלקת בתחילת הסדר לשניים החלק הגדול הוא האפיקומן, כהן וחצי לוי משמשים בברכה על המצה. ישראל אוכלים בכורך
 807. למה שלוש מצות ולא שתיים ?
  • שתים כרגיל בשבת (לחם משנה) והשלישית לחם עוני שהעניים מחלקים פתם ושומרים למועד מאוחר
  • אברהם יצחק ויעקב
  • שלושה סכים קמח שאמר אברהם לשרה לאפות
  • שלושה סוגים שהיו מקריבים בבית המקדש קורבן תודה (חלות, רקיקים, ורבוכה)
 808. מה משמעות חפזון ?
  אפיית המצה רומזת לשני דברים: כאשר ישראל היו משועבדים לא הספיקו להכין אוכל,וכאשר יצאו בחיפזון ממצרים לא הספיקו להכין אוכל - שניהם סימן לעבדות ולחירות
 809. מה הוא מרור ?
  • מרור = חזרת, עולש, וכו', אבל עדיף עלי חסה ירוקים
  • מרור- "כי מיררו את חייהם.."
  • חסה- כי חס ה' על ישראל
 810. איך אוכלים את המרור ?
  טובלים המרור בקצת חרוסת כדי לא לבטל לגמרי את טעם המרור - זהו ערבוב של מתוק במר
 811. מה משמעות החרוסת ?
  • חרוסת- כי בנות ישראל ילדו תחת עץ התפוח
  • כי מזכיר את הטיט שבו עבדו בני ישראל
  • כי בני ישראל משולים לפי שיר השירים:לרימון, תאנה, תמר, אגוז, שקד.
 812. למה משולים בני ישראל לפי שיר השירים ?
  לרימון, תאנה, תמר, אגוז, שקד.
 813. מה הוא כרפס ?
  ירק עשב ששמו כרפס שאינו מר ואפשר לאכול חי או מבושל.אוכלים על מנת שהילדים ישאלו שאלות. טובלים במי מלח או בחומץ
 814. מה הוא כורך ?
  כורך את המרור למצה ומחלק כך לכל המסובים, כורכים אותם ביחד שנאמר "על מצות ומרורים יאכלהו" האכילה לזכר בית המקדש. אין מברכים על הכורך, מכיוון שישנו ערבוב בין מצוות תורה ורבנן
 815. האם אוכלים את הזרוע בסדר פסח ?
  • את הזרוע לא אוכלים, והיא זכר לקורבן הפסח, וכן סימן שה' יגאל אותנו בזרוע נטויה.
  • אומרים זרוע וביצה לזכר משה ואהרון
 816. האם אוכלים ביתה בסדר פסח ?
  • הביצה היא זכר לקורבן החגיגה ולרצון ה'
  • בנוסף אוכלים ביצע גם לזכר האבלות (ט' באב נקבע בליל הסדר)
  • לזכר החורבן
  • ישראל דומה לביצה ככל שמבשלים נעשית קשה יותר (ישראל מתקשה בצרות)
  • זכר למהפכת סדום (אשת לוט הייתה מרשעת ונענשה על כי הסגירה את האורחים בכך שבקשה עבורם מלח)
 817. למה אוכלים ביצה עם מלח בפסח ?
  יש האומרים שזה לזכר מהפכת סדום שהייתה בליל פסח, וכל עמק סדום שהיה ברוך בכל טוב הפך לים המלח
 818. מה משמעות האפיקומן ?
  בסוף הסעודה מוצאים האפיקומן וכל אחד אוכל בהסבת שמאל כזית לפני הברכה. אם לא מוצאים את האפיקומן או שאין מספיק ממנו, ראש המסובים יכול לקחת מצה שמורה אחרת ולעשות אותה אפיקומן. להטמנה עצמה אין ייחוד, היא נועדה רק כדי לסקרן את הילדים
 819. מה פירוש אפיקומן ?
  • אפיקו=הוציאו
  • מן=מטעמים שכבר נגמר עיקר הסעודה
  • האפיקומן הוא זכר לקורבן הפסח שהיה נאכל על השובע
 820. מה עושים אחרי שמצאו את האפיקומן ?
  לאחר אכילת אפיקומן שותים כוס שלישית אך אין אוכלים דבר כדי שיישאר טעם של מצה בפה
 821. מה הם מים אחרונים ?
  מים לרחיצת ידיים אחרי כוס שלישית ולפני ברכת המזון
 822. מה כתב הרמב"ם בקשר לסדר ההגדה ?
  • מצוות עשה מן התורה לספר בנסים ונפלאות שנעשו לאבותינו במצריים בליל חמש עשרה בניסן
  • מצווה להודיע לבנים, ואפילו לא שאלו, שנאמר "והגדת לבנך,ואם אין בנים לאישה, ואם אין אישה לעצמו"
 823. מה הוא עיקרה של מצוות ההגדה ?
  כמו שנאמר במשנה: "מתחיל בגנות מסיים בשבח"
 824. מה הוא גנות ?
  • גנות- תחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו
  • עבדים היינו לפרעה במצריים
 825. מה הוא שבח ?
  • שבח- ועכשיו קרבנו המקום לעבודתו
  • יצאנו ה' אלוקינו
 826. מה חשיבות חג הפחס ?
  חשיבות הפסח היא בליכוד התא המשפחתי, שהוא הבסיס להיווצרות והתלכדות ישראל כעם. לכן פסח נקרא גם "חג המשפחה".התורה דואגת שאבות יעבירו לבנים את מורשתם הרוחנית ("והגדת לבנך"), וזוהי בדיוק מטרת חג הפסח - לחזק את התא המשפחתי
 827. מה מסמל המנהג המתנה לאליהו הנביא ?
  שתפקידו תואם בדיוק את מטרת החג: לפי הנביא מלאכי מטרת אליהו לחדש את הקשר בין אבות ובנים וליצור בהם אחדות
 828. מה מטרתן של מכות מצריים ?
  • מטרת מכות מצרים שהמצרים ידעו "מי ה'
  • מטרת מכות מצריים הייתה לגרום למצרים (וגם לבני ישראל) להכיר "מי ה'", להכיר בכך שקיים
  • "היד החזקה" הופעלה כנגד בני ישראל שיזדרזו לצאת ממצרים, אך הפירוש הנפוץ הוא שהופעל נגד המצרים
 829. מה ההבדל בין מי ה לבין לדעת את ה ?
  • "מי ה'" - לדעת את עובדת מציאותו ואת ייחודו של ה'
  • "לדעת את ה'" - הכרת דרכיו של ה', אורחותיו, זיהוי רצונותיו, ועשייתם (ישראל למדו זאת במעמד הר סיני)
 830. מה הוא חג האמונה ?
  בעוד שבימי חול האדם מתעסק וטרוד בענייני חולין, החגים והמועדים הם כמו תמרורים וסימני דרך, שנועדו לעורר אותו ולחדש בקרבו את רוח האמונה. חג הפסח נקרא גם "חג האמונה", הוא חג הרגלים הראשון ומהווה תזכורת לאמונת אמת ומשמש להשרשת האמונה בדורות הבאים
 831. מה משמעות זכרתי לך חסך נעוריך ?
  קשה לנו לתאר היום את הדרגות של האמונה שהגיע אליהן העם באותם זמנים: המוני אנשים ילדים זקנים נשים וטף, כולם הולכים אחרי משה מבלי לשאול מה יהיה בקשר למזון ופרנסה במדבר הגדול והנורא. ואת זה ה' לא שוכח לעולם- אפילו כשהעם הדרדר לרמות הנמוכות ביותר (בימי ירמיה), גם אז ה' בדברי תוכחה אומר, כי למרות הכל חסד הנעורים של העם לא יכול להימחות
 832. מה משמעות זכר עשה לנפלאותיו ?
  אלא שהמסר שנלמד ביציאת מצריים חייב להיות חדור ומושרש בכל דור, ולכן אנו מוצאים מצוות רבות כלכך שיש בהן אזכור ליציאה ממצרים. על האדם לא להסתפק בסיפור היציאה בלבד: "בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצריים" , כיוון שמטרת מצוות הפסח הוא השרשת האמונה בעם
 833. מה משמעות שמור את חודש האביב ?
  אפילו העובדה שהיציאה התרחשה באביב , פרט שנראה שולי, היא חשובה; זהו מעשה ה' שהוציאם ממצרים בחודש ללא גשמים, אבל גם לא שמש חזקה. ועל כך יש להודות לה', זוהי גדולתו שגם באירוע היסטורי גדול כזה, חשב על פרט קטן כמו מזג אוויר, הכל אצלו מחושב ומתוכנן
 834. מה משמעות בעצן היום הזה ?
  עקרון שההשגחה העליונה קובעת מועד לכל דבר. וכאשר ה' החליט לסיים את השעבוד הביצוע היה מידי
 835. מה עוד ארע בט"ו בניסן ?
  • באו שלושת המלאכים לאברהם
  • נולד יצחק
  • נגזרה גזרת ברית בין הבתרים
 836. מה משמעות המצה ?
  כשם שהמצה נשארת כמות שהיא ברגע שהאופה עוזב אותה (בניגוד ללחם שתופח אחר-כך, מחמיץ ומתעפש). כך גם לבני ישראל אין אף צורה אחרת, מלבד זו שה' נותן להם וקובע את גורלם. מרמז על עקרונות האמונה שהכל בא מה' ואין דבר בא מהאדם
 837. מי הוא חתן הדמים ?
  משה
 838. מה משמעות מעשה אימהות סימן לבנות ?
  התורה נקראת סיפור אבות, אבל גם לנשים יש חלק נכבד יש הרבה מקומות בהם פעלו נשים להמשך הדורות:חווה, שרה מקימה זרע לאברהם ומחנכת את יצחק, מעשה רבקה וברכת יעקב, רחל ולאה הן אמהות, תמר, אשת לוט וכו' בנוסף נשים מתפקדות גם בניהול העם: מרים שומרת על משה וגם בת פרעה, ציפורה אשת משה המצילה אותו כאשר ה' רוצה להמיתו. יש עוד נשים בהמשך אך בולטת מרים אחות משה הזוכה לתואר נביאה.
 839. מי הנשים שפעלו להמשך הדורות ?
  חווה, שרה מקימה זרע לאברהם ומחנכת את יצחק, מעשה רבקה וברכת יעקב, רחל ולאה הן אמהות, תמר, אשת לוט וכו'
 840. מי הנשים שמתפקדות בניהול העם ?
  מרים שומרת על משה וגם בת פרעה, ציפורה אשת משה המצילה אותו כאשר ה' רוצה להמיתו. יש עוד נשים בהמשך אך בולטת מרים אחות משה הזוכה לתואר נביאה.
 841. מה הוא העומר ?
  סמוך לחג הפסח יש מועד שנקרא יום "הנפת העומר" - התורה ציוותה להקריב קורבנות מיוחדים ביום זה, אך לא ציוותה "מקרא קודש"
 842. מה היא מנחת העומר ?
  מנחת העומר היא מנחה חקלאית בראשית הקציר, ללא משמעות לאומית היסטורית, זו רק הודיה על ראשית הקציר והבעת משאלה לגבי המשך הקציר. המנחה היא קרבן ציבורי ולא פרטי, מניפים את העומר וקוצרים. חמישים יום מהנפת העומר (שבעה שבועות ויום) בו הביאו מנחה של שיבולים ("ביכורי שעורים"), מביאים מנחה חדשה שהיא ככרות לחם ("ביכורי חיטים")- ביכורים לה'. יום זה הוא חג וגם בו הטקס הוא ציבורי, כאשר ייחודו של טקס זה הוא בכך שהקורבן הוא מהצומח
 843. מה אסור לאכול לפני העומר ?
  • לפני העומר אסור לאכול מהתבואה החדשה
  • ולפני הביכורים אי אפשר להקריב ממנה בבית המקדש (מחוץ למקדש מותר לאכול ממנה)
  • יש כת שסברה שאסור גם להשתמש ביין החדש ושמן החדש לפני הבאת הביכורים
 844. מה הוא תאריך העומר במקרא ?
  • "לאחר השבת"
  • הפרושים אמרו שהתורה לא מתייחסת לשבת בלבד, אלא תמיד עם כינוי (שבת קודש וכו'), לכן הכוונה שזה למחרת יום טוב ראשון של פסח (שבו שובתים מכל מלאכה) - כלומר בט"ז ניסן
  • הבייתוסים והקראים טענו שאין קציר ביום טוב, ולכן התחילו את הספירה למחרת השבת
  • הביתוסים טענו כ"ז ניסן, השבת שאחרי החג
 845. מה היא משמעות ההנפה של העומר ?
  העומר בתחילה והביכורים בסוף - נועדו כדי להבטיח מזג אוויר טוב, בכך להבטיח את הצלחת היבול בכל מחזור שנתי.ראשית הקציר ותקווה טובה לסופו. ובסוף ברכה לה' על הצלחת פרי האדמה.
 846. מה האמוראים טענו לגבי עומר ?
  האמוראים טענו שזה טקס חקלאי
 847. איך מניפים את העומר לפי האמוראים ?
  הנפה למעלה ומטה ולארבע צדדים: למנוע פגיעת מזג האוויר, לצדדים כדי לבטל רוחות רעות, למעלה ומטה לבטל טל קשה
 848. מה אמרו התנאים לגבי הנפת העומר ?
  התנאים אמרו שזה טקס דתי
 849. איך מניפים את העומר לפי התנאים ?
  הנפה למעלה ומטה - מביא זה והעולם כולו שלו מניף למי שעליונים ותחתונים שלו.
 850. מה מתירה הנפת העומר ?
  הנפת העומר מתירה לאכול מקציר השעורים בכל המדינה
 851. מה מתיר הקרבת שני הלחמים ?
  ואילו הקרבת שני הלחמים מתירה לאכול בבית המקדש
 852. ישנה מגילת המקדש שאומרת ?
  ויש במגילת המקדש שאומרת שבתחילה מותר בכל המדינה שעורה ורק אח"כ חיטה
 853. לפי איזה סדר מקריבים כל חמישים יום ?
  שעורה, חיטה, גפן , שמן, קורבן עצים - בנושא זה יש חלוקי דעות
 854. איך נקרא העומר הראשון ?
  העומר הראשון נקרא גם "חג התנופה" וגם "עומר פסח"
 855. מה הם ימי ספירת העומר ?
  • מהעומר ועד שבועות חמישים יום, ואלו ימי ספירת העומר
  • מתחילים לספור מן הערב לפי חז"ל
  • צריך לספור 7 שבועות ולקדש ביובל ימים
 856. איזה חג ישנו באמצע הספירה ?
  באמצע הספירה ישנו חג ל"ג בעומר
 857. איך מונים את ימי העומר ?
  בניגוד לספירת השמיטה והיובל, על האדם למנות בפיו ולא למנות רק חשבונית את הימים- הוא צריך להגיד כל יום את מספר היום
 858. איך נחשבו ימי העומר מבחינה חקלאית ?
  ימי העומר מבחינה חקלאית היו ימים של חשש מפני פגעי מזג האוויר, מטללים רעים
 859. איך נחשבו ימי העומר מבחינה דתית ?
  מבחינה דתית נחשבו כימי משפט הרשעים בגיהינום
 860. איזה מנהגי אבלות נקטו בימי ספירת העומר ?
  • בימים של ספירת העומר נקטו מנהגי אבלות כזכר למותם של 12 אלף תלמידי רבי עקיבא
  • מסורת אחרת אומרת שמתו עד ל"ג בעומר, או שביום זה לא מתו, ולכן אולי זו הסיבה להפסקת האבל בל"ג בעומר
 861. באיזה שם מופיע גם חג השבועות ?
  חג השבועות מופיע גם בשם "חג החמישים", בגלל שסופרים אליו חמישים ימים
 862. מהוא ל"ג בעומר ?
  מותם של כל 300 חסידי עקיבא נותרת חידה עבור מפרשים, אך יש כל מיני תיאוריות של מגיפה, התגייסות לצבא כוכבא ומוות בקרב נגד הרומים (ביום זה היה ניצחון בקרב) ועוד. ל"ג בעומר נזכר כיום טוב מכיוון שביום זה פסקו תלמידיו של עקיבא מלמות
 863. מה מותר לעשות בל"ג בעומר ?
  בל"ג בעומר מותר להסתפר ולהינשא, אך אסור להתענות ולומר תחינות, הוא נחשב כחצי מועד
 864. איך הפל יום ל"ג בעומר ליום שמחה ?
  יש האומרים של"ג בעומר נקבע להיות היום בו ייפסקו כל ההגבלות על ההסתפרות והאבל, כי ביום זה בא רשב"י וגילה לחבריו את סודות תורת הקבלה, וכך הפך יום זה ליום של שמחה.
 865. מה הוא המשחק בחץ הקשת ?
  • במשמעות החילונית מסמל ניצחון על הצבא הרומי
  • המשמעות הדתית אומרת כי היות והקשת מסמלת הבטחת ה', בזמנו של רשב"י לא נראתה הקשת בשמיים
  • בספר הזוהר כתוב שכאשר צדיק בעולם לא צריך את הקשת
 866. מה מונהג בימי ספירת העומר ?
  בימי ספירת העומר נוהגים במנהגי אבילות מסויימים (אין נושאים נשים, אין לובשים בגד חדש, אין מסתפרים, ועוד), לזכר 24 אלף תלמידי רבי עקיבא שמתו במגיפה בימי ספירת העומר, על שלא נהגו כבוד זה בזה
 867. מה משמעות המדורה ?
  • :במשמעות החילונית לזכר המשואות שהדליקו על פסגות ההרים כדי לפרסם את קיום המרד ועל הניצחונות שהיו
  • במשמעות הדתית זה נר נשמה אדיר לזכר רשב"י, גילוי סודות הזוהר הם אש שהודלקה 
 868. מה המשמעויות של ל"ג בעומר ?
  • פסקה מיתתם של תלמידי רבי עקיבא
  • בגלל מיתתו של רשב"י
 869. מה הוא חג השבועות ?
  • חג השבועות הוא אחד משלוש הרגלים והוא הקצר בהם, יום אחד
  • חג זה משופע ברעיונות, בסמלים ובמנהגים
 870. אילו שמות קיימים לחג השבועות ?
  • חג השבועות
  • יום החמישים
  • חג הקציר
  • יום הביכורים
  • עצרת חג
  • מתן תורה 
  • יום הקהל
 871. למה לחג השבועות קוראים חג השבעוות ?
  -שם זה הוא הנפוץ והמקובל ביותר בעם. בתום שבעה השבועות שספרו מפסח חל חג השבועות. השם ניתן לו אחרי חורבן הבית, והוא מציין את מהות החג (ביכורים) בזמנו - כלומר עושים את החג גם בגולה ומציינים את מהותו וזמנו למרות שאין קציר עומר
 872. למה לחג השבועות קוראים יום החמישים ?
  בדומה לחג השבועות שם זה מציין את זמנו של החג. מפאת חשיבותה הרבה של ספירת העומר (ספירת החמישים יום או שבעה שבועות מפסח). השם מדגיש את הזיקה בין פסח לבין חג השבועות. חג הפסח הוא היציאה מעבדות לחירות, וחג השבועות הוא התגשמותו של הרעיון הרוחני דתי שליכד את העבדים - ספירת העומר זה זמן שבין החירות הפיסית לחירות הרוחנית
 873. למה לחג השבועות קוראים חג הקציר ?
  מתאר את עונת הטבע בו עושים את קציר החיטים. חוגגים את התפוקה החקלאית בהודיה לה'
 874. למה לחג השבועות קוראים יום הביכורים ?
  אף שם זה של החג קשור בעבודת אדמה. מתאר את מצוות הבאת הביכורים לבית המקדש. שתי הלחם שהיו מביאים לבית המקדש נקראו ביכורים,ולאחר המנחה החדשה היה מותר להביא לבית המקדש מנחות מהיבול החדש
 875. איך היו מסנים את ביכורי השדה ?
  את ביכורי השדה והכרם היה מסמן האיכר בגומי
 876. מה היו מביאים הקרובים ומה היו מביאים הרחוקים ?
  הקרובים היו מביאים תאנים וענבים, הרחוקים מביאים גרוגרות וצימוקים
 877. מה היו עושים כל תושבי המחוז ביום הביכורים ?
  כל תושבי המחוז היו מתכנסים בבירת המחוז, לנים מחוץ לבתים, ומשם הולכים בתהלוכה לירושלים כשבראש השיירה שור וקרניו מצופות זהב וכתר זית לראשו, חליל לפני השיירה, הביכורים בסל על כתפיהם
 878. למה לחג השבועות קוראים עצרת חג ?
  • המילה עצרת היא כינו ליום אחרון של חג. היום השביעי של פסח ושל סוכות נקרא שמיני עצרת. חז"ל קראו גם לחג השבועות עצרת, כי הוא משלים את חג הפסח בתום שבעת השבועות, ויש המכנים את חג השבועות עצרת של פסח
  • זה נחשב היום בו נפטר דוד המלך
 879. למה לחג השבועות קוראים חג מתן תורה ?
  לפי המסורת (בתלמוד) ביום זה היה מעמד הר סיני. מבטא את זה שעם ישראל הוא עם סגולה
 880. למה לחג השבועות קוראים יום הקהל ?
  ביום מתן תורה נצטווה משה להגיד לעם להתקהל לפני הר סיני, שם זה מביע את מושג האחדות של עם ישראל.
 881. מה משמעות חקת שבעה ?
  • הקיצור לזכור שמות חגים אלו:
  • חמישים, קציר, תורה, שבועות, ביכורים, עצרת,הקהל
 882. מה הם מנהגי חג השבועות ?
  • המנהגים "מראשית ועד אחרית": "מראשית" - מתן תורה. "אחרית" – אקדמות, חלב, רות, ירק, תיקון
  • אצל הספרדים קוראים "כתובה לחג השבועות"שזה פיוט המתאר את יחסו של החתן אל ארוסתו, וזו אלגוריה ליחס ה' לעם ישראל
  • אצל רבים מעדות המזרח נהוג לומר בחג פיוטי "אזהרות"; פיוטים המבוססים על תרי"ג המצוות
 883. מה משמעות האקדמות ?
  פיוט שנהוג בעדות אשכנז בלשון הארמית לפי סדר א'-ב',ומכיל תשעים שורות שכולן מתחרזות באותיות "תא", ומשבחות את ה' ואת ישראל המחזיקים בתורה. קוראים זאת לפני הקריאה בתורה, כאשר החזן קורא שתי שורות והקהל ממשיך בשתי שורות
 884. מה נהוג לאכול בחג השבועות ?
  חלב ודבש
 885. למה נהוג לאכול חלב בחג השבועות ?
  • כאשר בני ישראל חזרו ממעמד הר סיני לביתם, הם לא יכלו להשתמש בכליהם מפני דיני הכשרות החדשים, ולכן נאלצו להסתפק במאכלי חלב בלבד
  • יש שס"ה מצוות "עשה" כנגד 365 יום בשנה. "לא תאכל גדי בחלב אמו" נופל ביום ו' סיוון
  • בגלל הגבנוניות של הר סיני"למה תרצדון הרים גבנונים", מלשון גבינה
  • אוכלים דבש וחלב כי "דבש וחלב תחת לשונך"
  • מחל"ב ראשי תיבות של "וביום הביכורים בהקריבכם מנחה חדשה לה' בשבועתכם"
 886. איזו מגילה נוהגים לקרוא בחג השבועות ?
  נוהגים לקרא את מגילת רות בחג השבועות
 887. מה הסיבה הראשונה לקרוא מגילת רות בחג השבועות ?
  כשם שרות התגיירה וקיבלה את התורה כך ישראל
 888. מה הסיבה השניה לקרוא מגילת רות בחג השבועות ?
  לפי התלמוד הירושלמי, משום שדוד המלך נפטר ביום זה, ומגילת רות ביחסה לדוד (מצאצאי רות?). עוד מנהג קדום זה לבוא ולהתפלל בקברו של מלכי בית דוד, ולהדליק ק"ן נרות כמניין המזמורים בתהילים, שלפי המסורת חוברו ע"י דוד המלך
 889. מה הסיבה השלישית לקרוא מגילת רות בחג השבועות ?
  רות הייתה ענייה והתייסרה בייסורים,והתורה ניתנה לבני ישראל ע"י ייסורים
 890. מה הסיבה הרביעית לקרוא מגילת רות בחג השבועות ?
  מגילת רות כולה חסד, והתורה כולה חסד
 891. מה הסיבה החמישית לקרוא מגילת רות בחג השבועות ?
  מפני שכתוב במגילה "בתחילת קציר השעורים", וזהו חג הקציר
 892. מה הסיבה השישית לקרוא מגילת רות בחג השבועות ?
  רות בגימטרייה זה תר"ו - וישראל קיבלו בהר סיני תר"ו מצוות ועוד ז' מצוות בני נח וביחד תרי"ג מצוות
 893. מה הסיבה השביעית לקרוא מגילת רות בחג השבועות ?
  ביום מתן תורה קוראים בכל חלקי התנ"ך: תורה, מפטירים (נביאים), ורות הראשון בספר הכתובים
 894. במה נוהגים לקשת בחג השבועות ?
  • בחג השבועות נוהגים לקשט את הבתים ובית הכנסת בענפי ירק ופרחים שונים
  • הספרדים נוהגים גם להתיז מי ורדים על המתפללים, ועלי ורדים על ספר התורה
 895. למה מקשטים בחג השבועות ?
  הקישוט של הביכורים "כל פרחי הירק לשם הביכורים שהיו בבית המקדש' משה נולד בז' באדר, ובן שלושה חודשים הונח בתיבה בין קני הסוף זכר להר סיני שהיה ירוק
 896. מה הוא תיקון ליל השבועות ?
  בגלל שהחג קצר ונמשך רק יום אחד, נוהגים להיות ערים כל הלילה ולהפוך אותו ל"יומא אריכתה" (יום ארוך). נהוג לקרוא בלילה בספר "תיקון ליל השבועות", שהוא תמצית מן התורה בכתב ובע"פ, ונכתב ע"י מקובלי צפת
 897. ממתי מתחילים ספירת העומר ?
  התורה התכוונה למחרת חג הפסח ואילו, המסורת בתושב"ע התכוונה שבשבת שלאחר חג הפסח
 898. מה נעשה עם החלם הוקרב בחג השבועות ?
  שתי הלחם שהקריבו בחג השבועות, הוקרבו בידי הכוהנים הגדולים ולא היה לעם חלק בו
 899. איך ניתן ללמוד על ריבוי עולי הרגל בחג השבועות ?
  ניתן ללמוד על ריבוי עולי הרגל שעלו בחג השבועות, מן ההלכה שקבעה שבעה ימים לתשלומים למי שלא עלה בידו להביא את הקורבנות ביום טוב
 900. איזו מצווה בחג השבועות קשורה לבית הקדש ?
  • מצווה אחת קשורה לחג זה במקדש והיא הבאת הביכורים
  • יש אומרים שאף תאנים ופירות לא אוכלים לזכר הביכורים שהיו בבית המקדש
 901. מתי אפשר להביא את הביכורים ?
  • המשנה קובעת שאת הביכורים ניתן להביא משבועות ועד חג הסוכות
  • פילון מעיד שאת חג העלאת הביכורים, חג הטנא, חוגג כל אדם בזמן אחר לפי מידת בישולי הפירות באזורי הארץ השונים- מראשית הקיץ ועד סוף הסתיו. הביכורים נועדו ליצור הקפדה שלא יהיה גזל בגידולי הקרקע
 902. מה היא המחוייבות בקריאת תורה ?
  קריאתהתורה היא אחד הדינים הקדומים. אולם מן התורה מחויבים רק לקרוא בפרשת "זכור אשר עשה לך עמלק" פעם בשנה, אבל חכמים תקנו שלא יעברו שלושה ימים בלי קריאה בתורה.
 903. מה כתוב בתורה שצריך לעשות פעם בשבע שנים ?
  כתוב בתורה שפעם בשבע שנים בחג הסוכות, צריך לקרא בתורה ברבים בכדי להפיץ אותה ולהורות את דרכי האמונה הטהורה
 904. מה תיקן משה בקשר קריאת תורה ?
  לפי המקורות, משה תיקן שצריך לקרוא בתורה בשבתות ובחגים
 905. מה תיקן עזרא בקשר לקריאת תורה ?
  ועזרא תיקן שצריך לקרא גם בימי שני וחמישי
 906. איך קוראים בתורה בימינו ?
  בימינו קוראים בתורה רק אם יש מניין של עשרה אנשים,הקריאה היא רק מתוך מגילת ספר עשויה קלף, שעליה כל חמשת חומשי התורה
 907. מה קוראים כיום בתורה ?
  • שחרית בימי שני, חמישי ושבת 
  • מנחה של שבת
  • שחרית יום טוב וראש חודש
  • שחרית חנוכה ופורים, שחרית ומנחה של תענית
  • יש הקוראים גם במעריב של שמחת תורה
  • בשבתות קוראים את הפרשות כסדרן, ובשמחת תורה קוראים את הפרשה האחרונה
 908. אילו פרשות קיימות במסכת מגילה ?
  • ביום טוב ראשון של חג
  • בכל ימי חג הסוכות
  • בחנוכה ובפורים
  • בראש חודש בתענית
  • ו"בארבע השבתות"
 909. מה קוראים ביום טוב  ?
  ביום טוב כולל זה החל בשבת, קוראים פרשה הקשורה ליום הזה וזה דוחה את פרשת השבוע
 910. מה קורים בראש חודש ושבת חנוכה ?
  קוראים פרשה הקשורה ליום הזה ופרשת השבוע
 911. מתי קוראים פרשת השבוע שתבוא ?
  במנחה של שבת ושחרית של יום שני וחמישי קוראים מפרשת השבוע של השבת שתבוא 
 912. כמה אנשים עולים לקרוא בתורה בשני וחמישי ?
  בימי מלאכה כגון שני וחמישי עולים שלושה אנשים לקרוא בתורה
 913. כמה אנשים עולים לקרוא בתורה בראש חודש ?
  בראש חודש עולים ארבעה אנשים לתורה
 914. כמה אנשים עולים לקרוא בתורה ביום טוב ?
  בימים טובים עולים חמישה אנשים ומפטיר
 915. כמה אנשים עולים לקרוא ביום כיפור ?
  מפאת קדושתו הרבה עולים שישה ומפטיר
 916. מי עולה ראשון לתורה ?
  כהן
 917. מי עולה אחרי כהן לתורה ?
  לוי
 918. מי עולה אחרי לוי לתורה ?
  השאר ישראל כלומר כל יהודי
 919. מי עולה לתורה אם אין כהן ?
  אם אין כהן, עולה לוי או ישראל במקום כהן ומשני ואילך עולה ישראל
 920. מי עולה לתורה אם אין לוי ?
  אם אין לוי אז הכהן ממלא את מקומו של הלוי ומברך פעמיים על העלייה
 921. מה עושים כאשר קוראים שתי פרשיות רחוקות אחד מהשנייה ?
  כאשר קוראים שתי פרשיות אשר רחוקות אחת מן השנייה, אז מוציאים שני ספרים
 922. מתי מפטירים בנביאים ?
  מפטירים בנביאים בשחרית של שבת ומנחה של יום הכיפורים
 923. מתי עולה המפטיר ?
  המפטיר עולה אחרון וקורא את ההפטרה בהטעמה ובנעימה מיוחדת ומברך לפניה ואחריה
 924. מה עושים אחרי שמסיימים לקרוא בתורה ?
  אחרי קריאת התורה מחזירים אותה לארון הקודש ואומרים "מי שברך"
 925. למה נוצר מנהג קריאת ההפטרה ?
  • בגלל הגזרות שאסרו לקרוא בתורה ובמקום זה קראו בנביאים
  • בגלל הרדיפות חסרו ספרי תורה
  • ללא סיבה היסטורית אלא בגלל קרבת עניינים לפרשת השבוע
 926. מה היא קריאת שמע?
  כינוי לשלוש פרשיות בתורה, אשר חייב כל יהודי בישראל לומר פעמיים ביום בשחרית, ולפני תפילת שמונה עשרה של ערבית. אנשי הכנסת הגדולה החמירו עם קריאה זו בעם. בקריאת שמע יש קידוש לשמו של אל האחד "שמע ישראל ה' אלוקנו ה' אחד".
 927. האם קוראים כל יום עשרת הדיברות ?
  לא קוראים כל יום את עשרת הדיברות שלא יחשבו שרק אלו המצוות שבתורה
 928. מה היא קריעה ?
  קורעים את הבגדים כסימן אבלות
 929. מי קרע את בגדיו ?
  • יעקב קרע את בגדיו כאשר שמע כי יוסף מת
  • איוב קרע את מעילו
 930. על מי חייב אדם לקרוע את בגדיו ולשבת שבעה לאות אבל ?
  • אמו, אביו, בנו, בתו, אחיו, אחותו ואשתו
  • על כולם קורע מימין רק את הבגד העליון, ומותר אחר כך לתקן את הקרע
  • ואילו
  • על אביו ואמו קורע משמאל את כל שכבות הביגוד, עד שיתגלה החזה (הלב), ואסור לתקן את הבגד לעולם
 931. איך קוראים את חמשת המגילות ?
  • קריאת חמש המגילות נאמרת בציבור עוד לפני חתימת כתבי הקודש
  • קריאת חמש המגילות נאמרת בציבור עוד לפני חתימת כתבי הקודש. את כל המגילות קוראים מתוך קלף או מהחומש אליו צורפה המגילה, פרט למגילת אסתר שחייבים לקרוא מן הקלף ובציבור
 932. מה הן חמשת המגילות ?
  • שיר השירים
  • רות
  • איכה
  • קהלת
  • אסתר
 933. מתי קוראים מגילת רות ?
  נקראת בחג השבועות, מפני שהיא קרובתו של דוד המלך אשר נולד ומת בשבועות
 934. מתי קוראים מגילת אסתר ?
  בי"ג באדר בערב (ליל י"ד) לאחר ערבית, ובבוקר למחרת לאחר קריאת התורה
 935. מתי קוראים מגילת איכה ?
  נקראת ביחידות בשבת שלפני תשעה באב, ובציבור בליל תשעה באב
 936. מתי קוראים מגילת קהלת ?
  בשבת חול המועד סוכות או בשמיני עצרת אם חל בשבת (הספרדים לא קוראים כלל)
 937. מה היא המגילה השישית ?
  מגילת אנטיוכוס או המגילה היוונית, שבעבר קראו בחנוכה, אבל המנהג בוטל
 938. מה הוא חג ט"ו באב ?
  ט"ו באב זהו חג הבציר והמחול בכרם. יום שבו זוגות מתקשרים לשם נישואים. בנות ירושלים יצאו בבגדים לבנים שאולים לכרמים "לתפוס" חתנים.ביום זה אין מתענים ואין מספידים ולא אומרים תחנון. בקהילות ספרד נוהגים להינשא ביום זה, ולערוך שמחות אחרות.
 939. מה הן הסיבות שט"ו באב הוא יום טוב ?
  • כלו בו מתי מדבר- בכל ט"ו באב מתו 15,000 מדור המדבר, שנענשו על כך שהאמינו לדברי המרגלים. בשנה ה-40 הקבוצה האחרונה נותרה בחיים
  • ביום זה התירו נישואים בין בני שבטים שונים (האיסור- כדי לא לאבד נחלות)
  • ביום זה התירו לבני שבט בנימין לתפוס נשים בכרמים (הם מוחרמים לנישואים, בשל פרשת פילגש בגבעה)
  • יום ביטול משמרות הצבא אשר הציב ירבעם כדי למנוע עליה לרגל של שבטי ישראל
  • יום תבר מגל - יום בו יכלו כולם להעלות קורבן עצים, גם אלו ש"התור" שלהם היה במועד אחר
  • יום בו התירו הרומאים לקבור את הרוגי ביתר, לוחמיו של בר כוכבא, שהתגוללו בחוצות
 940. מה הוא ט"ו בשבט ?
  • ט"ו בשבט נמצא בדיוק באמצע השנה, וזהו ראש השנה לאילנות
  • פרי שנלקט בערב ט"ו בשבט, אפשר לעשותו תרומה או מעשר על חשבון השנה שעברה, אולם לא על חשבון השנה הבאה .זהו החישוב לגיל עורלת הפירות שאסורים לאכילה במשך שלושת השנים הראשונות, ומיועדים לאכילה בירושלים או תרומה לבית המקדש בשנה הרביעית
  • גם לעניין השמיטה וחישוב המעשרות, זהו התאריך הקובע לחישוב הזמן
 941. מתי עץ מחשב לגיל שנה ?
  כך עץ יחשב כבן שנה בט"ו בשבט הקרוב, גם אם נטעו אותו במשך השנה ולא חשוב מתי
 942. מה היא שבת מפרכים ?
  שבת שלפני ראש חודש מברכים את החודש הקרב
 943. מה היא שבת תשובה ?
  השבת שחלה בעשרת ימי תשובה
 944. מה היא שבת בראשית ?
  שבת שאחרי שמחת תורה , קוראים  פרשת בראשית
 945. מה היא שבת שקלים ?
  שבת שלפני ראש חודש אדר , בזמן ביהמ"ק נתן כל אחד  מישראל מחצית השקל  לרכישת קורבן התמיד
 946. מה היא שבת זכור ?
   השבת שלפני פורים , קוראים  פרשת "זכור את אשר עשה לך עמלק"
 947. מה היא שבת פרה ?
  השבת שלפני ראש חודש ניסן , קוראים פרשת חוקת
 948. מה היא שבת החודש ?
  השבת הראשונה בניסן , קוראים " החודש הזה לכם ראש  חודשים "
 949. מה היא שבת שירה ?
  שבת שקוראים בה פרשת "בשלח" שירת הים מפזרים פרורוי לחם לציפורים
 950. מה היא שבת הגדול ?
  שבת שלפני פסח קוראים " הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא …
 951. מה היא שבת חזון ?
  שבת שלפני תשעה באב , קוראים "חזון ישעיה…"
 952. מה היא שבת נחמו ?
  השבת שאחרי תשעה באב , קוראים פרשת  "נחמו נחמו                    עמי"
Author
zippa
ID
166467
Card Set
israel_holidays
Description
חגי ומועדי ישראל
Updated