Anatomi & Fysiologi

 1. Vad serösa membran som bekläder brösthålans insida?
  Pleura
 2. Vad heter det serösa membran som bekläder bukhålans insida?
  Peritoneum
 3. Hur och var sker gasutbytet i lungorna?
  I alveolerna genom diffusion. Gasen rör sig mot området med lägst koncentration. Syre in i det syrefattiga blodet och koldioxiden till alveolen där koncentrationen av koldioxid är lägre.
 4. Hur styrs andningen?
  Genom mekanisk och kemisk kontroll

  • Mekanisk kontroll - Sätter en "grundandningstakt". Styrs av andningscetrat i hjärnan och utförs av skelettmuskulatur som går att kontrollera medvetet. Dock tar andningscentrat över efter en stund då det är onödigt arbete att kontrollera sin andning medvetet.
  • Kemisk kontroll - Styrs av koncentrationen av O2, pH och CO2. Om CO2 hög (och därmed pH lågt) ökar respirationen. Om CO2 lågt (högt pH) minskar respirationen (kan sluta andas). Om O2 lågt ökar andningen (om för lågt O2 kan receptorerna sluta fungera ordentligt och andningen kan minska eller sluta helt)
 5. Vilka strukturer ingår i luftvägarna?
  • Nosen - turbinater och sinus, värmer fuktar, filtrerar inandningsluft
  • Pharynx - Halsen
  • Larynx - Struphuvud. Epiglottis skyddar att saker som sväljs faller ner i luftvägarna, stämband. Glottis kontrollerar ut och inflöde till lungorna (hålla andan, hosta osv)
  • Trachea
  • Bronker (med brosk)
  • Bronkiol (utan brosk)
  • Alveolsäckar (klasar med alveoler)
  • Alveoler
 6. Beskriv blodets väg i lilla kretsloppet
  Höger kammare pumpar ut syrefattigt blod via lungartärerna till lungorna. Gasutbyte sker och blodet transporteras tillbaka till vänster förmak via vener.
 7. Beskriv blodets väg i stora kretsloppet
  Blod pumpas ut från vänster kammare till aorta som sedan förgrenas i mindre artärer och till slut kapilärer där gasutbyte sker. Blodet transporteras tillbaka i vener till höger förmak.
 8. Var bildas blodet?
  I den röda benmärgen. Röd benmärg finns hos vuxna djur i ändarna på långa ben tex femur, tibia, humerus och ulna samt i platta ben tex höftben, sternum och revben. Hos unga djur finns röd benmärg i de flesta benen. Hos foster produceras blodet i levern och mjälten.
 9. Vad och hur styrs hjärtats kontraktioner?
  • Impulser från sinusknutan (sinaortial knutan) får hjärtat att dra ihop sig.
  • Autonoma nervsystemet styr hjärtfrekvensen.
 10. Beskriv förekommande celler i blodet
  • Röda blodkroppar - Erytrocyter, binder syre tack vare hemoglobin
  • Vita blodkroppar - Monocyter, Lymfocyter, Neutrofiler, Basofiler och Eosinofiler
  • Blodplättar - Trombocyter, inte riktiga celler. Hjälper till med underhåll av kärlväggar samt koagulation.
 11. Ge exempel på hormoner som reglerar vatten och saltbalansen i kroppen
  • mineralocorticoida hormon tex aldestosteron reglerar saltbalansen via reabsorbtion i njurarna, även vatten passivt.
  • ADH - Antidiurentiskt Hormon påverkar njurarnas aktiva reabsorbtion av vatten.
 12. Ge exempel på hormoner som reglerar tillväxt och ämnesomsättning i kroppen
  • GH - Growth Hormone, tillväxt och synteterisering av protein.
  • TH - Tyroid Hormone, T3 och T4, ämnesomsättning
 13. Ge exempel på könshormoner i kroppen
  • Androgen - Testosteron (manligt)
  • Östrogen - Östradiol och Östron
  • Progestin - Progesteron
 14. Förklara negativ feedback innom endokrinologin
  Sensorceller i ett organ känner av koncentrationen av ett hormon i blodet, när lågt produceras ett signalhormon som säger åt ett organ att öga produktionen av det första hormonet.
 15. Vad har bukspottkörteln pancreas för uppgift?
  • Producerar bukspott som innehåller enzym som bryter ned protein, samt producerar hormon som reglerar sockeruppdag i cellerna. Insulin hjälper till att öppna cellmembranet, sänker glukos i blodet. Glukagon hjälper till att omvandla glykogen i levern till glukos samt stimulerar omvandligen av protein och fett till glukos, höjer blodsockret.
  • (somatosatin produceras också, motverkar sekretion av glucagon och insulin)
 16. Vad är prostaglandiner?
  En typ av hormoner som verkar lokalt. Har olika effekt beroende på organet. Reglerar bla blodtryck, respiration, njurfunktion, koagulation, inflammation och reproduktion.
 17. Beskriv olika typer av leder i kroppen och ge exempel (gångjärnsled, kulled, kondylled, glidled)
 18. Hur är en muskel uppbyggd?
 19. I vilka muskler injicerar man vanligtvis på hund, katt och häst?
 20. Beskriv olika typer av benbildning
  Endochondral benbildning - Brosk bildas först som en "modell" för hur den nya benstrukturen ska se ut, sedan ersätts den successivt av benvävnad (ossification)

  Intramembranös benbildning - Ben formas i fibrös vävnad tex platta ben i kraniet
 21. Vilken funktion har hjärnbarken, lillhjärnan, hjärnstammen samt ryggmärgen?
 22. Beskriv ögats och tårorganens anatomi
 23. Beskriv örats och balansorganens anatomi
 24. Vad har örontrumpeten för funktion?
  Den hjälper till att jämna ut trycket i mellanörat via sin länk till halsen
 25. Vad är lymfa och hur är lymfsystemet uppbyggt?
  • Lymfa är "överbliven" vätska från organen som transporteras bort i lymfkärl.
  • Cirkulationen sker genom kroppens rörelser och bakflöde förhindras genom klaffar.
  • Lymfan renas i lymfkörtlar av lymfocyter och makrofager.
  • Transporterar bort "skräp" och stora proteiner (tex enzym) från celler till blodet.
  • Lymfan förs in i blodet vid venerna i bröstkorgen
 26. Var kan man vanligtvis palpera lymfknutor hos hund, katt och häst?
 27. Beskriv anatomiska strukturer i hästens bak och framben from carpus/has och nedåt inkl hoven
 28. Beskriv enkelt utveckling utav testiklarna
 29. Vad är corpus luteum och var uppstår den?
  Det är en endokrin struktur som uppstår i folickeln efter ägglossning. (gula kroppen). Producerar progestinhormon, ffa progesteron som hjälper till att underhålla dräktigheten.
 30. Hur lång är dräcktighetstiden hos hund?
  63 dagar (59-68)
 31. Hur lång är dräcktighetstiden hos katt?
  63 dagar (56-69)
 32. Hur lång är dräcktighetstiden hos häst?
  335 dagar. dvs 11månader (321-346dagar)
 33. När och hur kan man avgöra om stoet är dräktigt?
  Från dag 40-42 via rektalisering
 34. När och hur kan man avgöra om tiken är dräktig?
  Ultraljud 28dagar, rtg 45dagar (dock borde det redan synas)
 35. När och hur kan man avgöra om katthonan är dräktig?
  Ultraljud tidigast dag 28
 36. Vilken funktion har glomeruli i njuren?
  Det är ett fint nätverk av kapilärer med högt tryck där vätska filtreras ut i nephronen
 37. Njuren reglerar även blodbildningen, på vilket sätt?
  De bildar erytropoetin som är prostaglandin som stimulerar röda benmärgen att producera erytrocyter. Triggas av hypooxi.
 38. Vilka ämnen reabsorberas till blodet i njuren?
  vatten, , natrium, klor, bikarbonat, glukos och aminosyror.
 39. Vad är autonoma och somatiska nervsystemet?
  • Autonoma: Styr automatiska kropsfunktioner.
  • Somatiska: Viljestyrda muskler och sensoriska nerver i hud och muskler.
 40. Vad är centrala och perifera nervsystemet?
  • CNS - Hjärna och ryggmärg
  • PNS - Nervceller utanför CNS som tar emot och skickar signaler till CNS.
 41. Vad är sensoriska och motoriska nervfunktioner?
  • Sensoriska nerver skickar (afferenta) signaler till CNS från sinnesorgan.
  • Motoriska nerver skickar (efferenta) signaler från CNS och PNS till organ och styr därigenom deras funktion.
 42. Vad regleras av den sympatiska delen av det autonoma nervsystemet?
  Sympatiska nervsystemet reglerar "fight or flight" funktioner. Tex ökar cardiac output minskar magtarm aktivitet.
 43. Vad regleras av den parasympatiska delen av det autonoma nervsystemet?
  Parasympatiska nervsystemet har hand om "rest and restore" Tex minskar pulsen och ökar aktiviteten i mage och tarm.
 44. Vilka lager ingår i huden?
  Epidermis - Överhuden (5 skikt, struktum basale, spinosum, granulosum, lucidum, corneum <-- överst)

  Dermis - Läderhuden (2 skikt, Papillära och retikulära) blod, känsel, svett.

  Hypodermis - Underhuden, lös blodrik bindväv. Fett och lymfa. Gör att huden kan glida på underliggande vävnader.
Author
Denelian
ID
165868
Card Set
Anatomi & Fysiologi
Description
Instuderingsfrågor om Anatomi och Fysiologi till Djursjukvårdstentan
Updated