Patologi eksamen fel

 1. IFN
  IFN- et cytokin der seceneres fra T-celler, Th1. Bland de viktigaste inflammationsmediatorer.

  • Forårsager aktivering af makrofager. Endvidere kan IFN-
  • inducere fusion af makrofager til kæmpeceller.
 2. IL-1
  IL-1 er en af de centrale cytokiner, mange systemiske effekter af inflammation tilskrives dette cytokin (fx feber og muskelsmerter).

  • Også:
  • - stimulering af selektiner på endotelceller
  • - frigivelse af neutrofile granulocytter fra knoglemarven
  • (leukocytose)
  • - vægttab (øget katabolisme i skeletmuskulatur, fedtvæv og lever)
  • - stimulering af akutfasereaktanter (CRP, fibrinogen, haptoglobin og hepcidin).
 3. angina pectoris
  fakta
  Opstår som følge af iskæmi i hjertemuskulaturen

  Kan give smerter ved belastende arbejde

  Skyldes ofte aterosklerose

  Kan give brystsmerter strålende ud i venstre arm
 4. Kæmpeceller
  Der findes to forskellige typer: Langhans-kæmpeceller og fremmedlegemekæmpeceller.

  • Langhans-kæmpecellerne har kernerne perifiert. De opstår typiskt ved tilstande, hvor der er induceret et
  • cellemedieret immunrespons mod et givent patogen med aktivering af T-celler (kaldes også et immun-
  • granulom).

  • Fremmedlegems-kæmpeceller har kernerne spridt i cytoplasmat. Fremmedlegemekæmpecellerne forekommer hyppigst ved tilstande, hvor makrofagerne ikke kan nedbryde
  • fremmed materiale
 5. Hvad er aterosklerose, og
  hvordan opstår denne tilstand?
  • Aterosklerose er en kronisk inflammatorisk
  • sygdom i karvæggens intima. Læsionen består af en
  • nekrotisk, amorf kerne med udfældede kolesterolkrystaller og døde skumceller (kan ikke tydeligt
  • erkendes). Underliggende findes media med vaskulære muskelceller. Over den nekrotiske
  • kerneligger ligger en kappe bestående af muskelceller rekrutteret fra media og af kollagen
  • secerneret fra de aktiverede muskelceller. Der er infiltration med lymfocytter. Mod lumen findes et
  • inktakt endotelcellelag.

  • Udviklingen starter med beskadigelse af endotelcellelaget. Herfra udvikles fatty streaks (kolesterol
  • optages i makrofager) og tidlige læsioner (skumcelleophobning, kolesterolkrystaller, rekruttering af
  • muskelceller fra media og kollagenaflejring) til et modent plak med nekrotisk kerne og fibrøs kappe.
 6. Diskuter kort og overordnet sammenhængen mellem lungødem og hjerteinsufficiens
  • Ved venstresidig hjerteinsufficiens nedsættes pumpefunktionen, og trykket i lungekredset bliver
  • forhøjet. Væske presses ud af karene og vil initielt optages af lymfekarerne, men overstiger væskemængden
  • lymfedræneringskapaciteten, vil væsken sive ud i alveolerne og manifestere sig som ødem. Patienten vil få
  • vejrtrækningsbesvær, da lungekapaciteten nedsættes pga. væskefyldte alveoler.
 7. lungødem:
  transudat eller eksudat
  eksudat
Author
Janni_Larsson
ID
165402
Card Set
Patologi eksamen fel
Description
felfelfel
Updated