Ord I

 1. anafor
  Upprepning av samma ord eller fras i varje mening
 2. antidot
  motgift
 3. cirkumferens
  omkrets
 4. absens
  tillfällig störning i uppmärksamheten eller medvetandet
 5. dekad
  tiotal
 6. diglossi
  användning av två klart åtskilda språkvarianter eller två olika språk i olika situationer
 7. emittera
  producera och utsända något, avge, utsöndra
 8. hemisfär
  halv glob (södra/norra halvklotet, östra/västra halvklotet)
 9. heterogen
  inte enhetlig
 10. ekvivalent
  likvärdigt, fullt motsvarande
 11. intravenös
  som har att göra med det inre av en blodåder (ven); avser nästan alltid en injektion eller en infusion.
 12. infusion
  tillförsel av vätska eller blodprodukter samt näringsämnen, mineralämnen, antibiotika eller andra läkemedel som intravenöst "dropp" under längre tid (1-12 timmar).
 13. malign
  elakartad
 14. metamorfos
  förändring, förvandling (omvandling av ursprunglig bergart)
 15. Panteism
  gudsuppfattning där hela naturen, världen eller universum är besjälat av ett opersonligt andligt väsen, att allting är ett och att inget personligt väsen existerar utanför denna andliga verklighet
 16. periferi
  omkrets, utkant, ytterområde
Author
jwag
ID
165276
Card Set
Ord I
Description
ord
Updated