antibakteriel terapi

 1. β-lactamholdige stoffer
  • Stofgruppe: Antibiotika,
  • cellevægssynteseinhib.

  • Indtagelse:  P.O.  eller I.V.    
  • Virkning: Baktericidt:
  • β-lactamringen virker som substrat
  • for enzym (PBP,  en transpeptidase)
  • der producerer peptidoglykan
  • (vigtig bestanddel i bakteriecellevæg)
  • → bakterien sprænger.    

  • Indikation: Grampositive og
  • –negative bakterier.    

  Bivirkning: Allergi, hududslæt, kløe.        
 2. Vancomycin
  • Stofgruppe: Antibiotika,
  • cellevægssynteseinhib.

  Indtagelse: I.V.    

  • Virkning: Baktericidt:
  • Binder irreversibelt til membranbundne
  • peptidoglykan (vigtig bestanddel i
  • bakteriecellevæg) så denne ikke
  • forlænges → bakterien sprænger.    

  Indikation: Grampositive bakterier    

  • Bivirkning: Allergi, fever, kulderystelser,
  • hududslæt, oto- og nefrotoxicitet.        
 3. Aminoglykosider
  • Stofgruppe:  Proteinsynteseinhib.
  • - aminoglykosider

  Indtagelse: I.V. eller I.M.    

  • Virkning:  Binder irreversibelt til
  • 30S-delen af bakteriernes ribosomer
  • → hæmmer proteinsyntese.
  • Virker derfor bakteriecidt.    

  • Indikation: Prim. garmneg. stave,
  • sepsis, endokardit, meningitis.    

  • Bivirkning:
  • Allergi, oto- og nefrotoxicitet.
 4. Gentamycin
  • Stofgruppe: Aminoglykosid,
  • Proteinsyntesehæmmere

  Indtagelse: Implantat

  Virkning: Bactericidt

  • Indikation: Primært gram-negative
  • stave (som adjuvans til kirugisk
  • behandling af infektioner i
  • knoglevæv forårsaget af
  • gentamicinfølsomme bakterier)

  • Bivirkning: Feber samt erytem
  • (hududslet) og hudkløe ved
  • implantationsstedet
 5. Makrolider    
  • Stofgruppe:   Proteinsynteseinhib.
  • - Makrolider

  Indtagelse: P.O.    

  • Virkning: Binder reversibelt til
  • 50S-delen af bakteriernes ribosomer
  • → proteinsyntesen hæmmes.
  • Virker derfor bakteriostatisk.    

  • Indikation: Grampos. kok. og
  • diplokok. samt små gramneg. stave.    

  • Bivirkning: GI-symp: kvalme,
  • diarré, abdominalsmerter.
 6. Tetracycliner
  Stofgruppe: Proteinsyntesehæmmere

  Indtagelse: P.O.

  • Virkning: Binder til 30S i ribosomerne
  • → proteinsyntese hæmmes
  • Bakteriostatisk

  • Indikation: Tetracyclinfølsomme
  • bakterier. Clamydia, svær acne

  • Bivirkning: Kvalme, opkastning,
  • diarre, væksthæmning
 7. Klormaferikol
  Stofgruppe: Proteinsyntesehæmmere

  Indtagelse: øjendråber, øjensalve

  • Virkning: binder reversibelt ti 50s
  • delen af ribosomer → hæmmer
  • proteinsyntasebateriostatisk

  Indikation: Infektion i øjet

  Bivirkning: øjenirritation, øjenkløe
 8. Ciprofloxacin
  • Stofgruppe:
  • DNA-replikationsinhibitorer

  Indtagelse: P.O.    

  • Virkning:
  • Hæmmer det bakteriespecifikke
  • DNA-gyrase, der inducerer neg.
  • supercoiling → hæmmer DNA-synt.
  • i hvilende og voksende bakterier →
  • celletab. Bakteriecidt.    

  Indikation: Enteriske bakterier    

  • Bivirkning: GI-symp: kvalme,
  • diarré, abdominalsmerter.        
 9. Sulfonamid
  Stofgruppe: Antimetabolitter

  Indtagelse:  P.O.    

  • Virkning: Analoger til
  • para-aminobenzoesyre (PABA) →
  • kompetitivt hæmmende på indbygningen
  • af para-aminobenzoesyre i folsyre →
  • hæmmer folinsyresyntese (1. trin) →
  • hæmmer DNA-syntese.
  • Bakteriostatisk     

  • Indikation: UVI, malaria, klamydia,
  • brandsår, pneumocytis carinii.    

  Bivirkning: Let dyspepsi og allergi.
 10. Trimethoprim
  Stofgruppe: Antimetabolitter

  Indtagelse: P.O.    

  • Virkning: Hæmmer  allosterisk
  • dihydrofolsyrereduktase →
  • hæmmer folinsyresyntese (2. trin)
  • → hæmmer DNA-syntese.     

  Indikation: UVI, resp. infektioner.    

  Bivirkning: Let dyspepsi og allergi.
 11. Cellevægssyntesehæmmere
  • beta-laktam antibiotika
  • vancomycin
 12. Proteinsyntesehæmmere
  5st  ADMTK
  • Aminoglykosider
  • gentamycin
  • makrolider
  • tetracycliner
  • klormaferikol
 13. DNA-replikationshæmmere
  ciprofloxacin
 14. Antimetabolitter
  • sulfonamid
  • trimethoprim
Author
Janni_Larsson
ID
165057
Card Set
antibakteriel terapi
Description
farmakologi
Updated