Cancerterapi

 1. Cyclophosphamid
  Stofgruppe: Alkylerende midler

  Indtagelse:  P.O., I.V. eller I.M.    

  • Virkning:  Alkylradikaler danner
  • binding til og evt. 
  • cross-linking af guanin-baserne i DNA
  • → replikation forhindres
  • → celledød.
  • Rammer overvejende celler
  • i aktiv cellecyklus
  • (fx cancer- og labile celler).    

  • Indikation: Maligne lidelser, i
  • sær cancer mammae, myelomatose,
  • lymfomer og leukæmier    

  • Bivirkning: knoglemarvsdepression,
  • kvalme, vomitus, stomatitis, alopeci.
 2. Doxorubicin
  Antracyklin
  • Stofgruppe:    Topoisomeraseinhib.
  • -  Antracykliner

  Indtagelse: I.V.    

  • Virkning: Hæmmer topoisomerase II
  • (der kont. og just. DNA)
  • → hæmmer neg. supercoiling
  • → hæmmer DNA-replikation
  • og dermed cellecyklus.    

  • Indikation: Bredt spektrum
  • af maligne lidelser.    

  • Bivirkning: knoglemarvsdepression,
  • kvalme, vomitus, stomatitis, alopeci.
 3. Topotecan
  camptothekiner
  • Stofgruppe: Topoisomeraseinhib.
  • -  camptothekiner

  Indtagelse: I.V. eller P.O.    

  • Virkning: Hæmmer topoisomerase I
  • →  enkeltstrengbrud på DNA og
  • blokerer DNA-reparationen
  • → celledød.    

  Indikation: Småcellet lungecancer    

  • Bivirkning: knoglemarvsdepression,
  • kvalme, vomitus, stomatitis, alopeci.
 4. Vinkristin/Vinblastin
  Stofgruppe: Antimitotika

  Indtagelse: I.V.     

  • Virkning: Binde til tubulin
  • → hæmmer både dannelse og
  • depolymerisering af mikrotubulus
  • → metafase-arrest.    

  • Indikation: Maligne lidelser i
  • kombinationsbehandling.    

  • Bivirkning: knoglemarvsdepression,
  • kvalme, vomitus, stomatitis, alopeci.
 5. Metotrexat
  • Stofgruppe: Antimetabolitter,
  • folsyreantagonist

  Indtagelse:     

  • Virkning: Binder til dihydrofolsyrereduktase
  • → blokerer  folsyrereduktionen 
  • (2. trin) til tetrahydrofolat (folininsyre),
  • som er nødvendig for purin-
  • og pyrimidinbiosyntesen
  • → hæmmer DNA-replikation i S-fasen.
  • Virker mest effektivt på prolifererende
  • celler (fx cancer- og labile celler).    

  • Indikation: Bredt spektrum af maligne
  • lidelser. Psoriasis, reumatoid artritis.    

  • Bivirkning: knoglemarvsdepression,
  • kvalme, vomitus, stomatitis, alopeci.
 6. Cetuximab   
  Stofgruppe: Anti-neoplastiske antistoffer

  • Indtagelse: I.V.    
  • Virkning: Monoklonal antistof
  • som binder til EGFR på celler
  • → inhib. akt. af tyrosinkinase
  • → celledrab.    

  • Indikation: Planocellulært
  • carcinom i hoved og hals.    

  • Bivirkning: knoglemarvsdepression,
  • kvalme, vomitus, stomatitis, alopeci.
 7. Rituximab
  Stofgruppe: Antineoplastiske antistoffer

  Indtagelse: I.V.    

  • Virkning: binder til CD20
  • (transmembrane diff.antigen)
  • på normale og maligne B-celler
  • → komplementafhængig
  • cytotoksicitet og antistofafhængig
  • cellulær cytotoksicitet → celledød.
  • B-celletallet normalt 9-12 måneder
  • efter behandlingens afslutning.    

  Indikation: B-cellelymfoma.    

  • Bivirkning: Hypotension,
  • kuldegysninger, feber (influenzasympt.)
 8. Tositumomab   
  • Stofgruppe:
  • Immunosupprimerende antistoffer

  Indtagelse: I.V.    

  • Virkning: Et IgG2A-anti-CD20
  • monoklonalt antistof – ofte i
  • komplex med  radioaktivt 131I.    

  Indikation: Follikulært lymfom.    

  Bivirkning: Thrombo- og neutropeni.
 9. Tamoxifen
  Stofgruppe: Hormonvirkende stoffer

  Indtagelse: P.O.    

  • Virkning: Endokrine canceres vækst 
  • kan være afh. af trofiske hormoner.
  • Tamoxifen er en østrogen-antagonist
  • sm derved hæmmer vækst.    

  Indikation: Mammacancer.     

  • Bivirkning:
  • antiøstrogene klimakterielign. sympt.
 10. alkylerende midler
  cyclophosphamid
 11. Topoisomerase hæmmare
  • camptothekiner
  • antracykliner
 12. Anti-mitotika
  • vinblastin
  • vinkristin
 13. anti-metabolitter
  methotrexat
 14. anti-neoplastiske antistoffer
  • cetuximab
  • rituximab
  • tositumomab
 15. Østrogen receptor ligander
  tamoxifen
Author
Janni_Larsson
ID
165053
Card Set
Cancerterapi
Description
Cancerterapi
Updated